به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
29
خرداد
1398
آبادا1 - تولید نیروی برق آبادان
آبین1 - کشت و صنعت آبشیرین
اتکای1 - بیمه اتکایی ایرانیان
آرمان1 - بیمه آرمان
آریان1 - سرمایه گذاری پارس آریان
اشراق1 - مجتمع کشت و صنعت اشراق
انرژیح21 - فعالان بورس انرژی
آینده1 - بازرگانی آینده سازان بهشت پارس
بایکا1 - کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌
بتک1 - کارخانجات کابل سازی‌ تک‌
بخاور1 - بیمه زندگی خاورمیانه(50%تأدیه)
بدکو1 - شرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو
بفارس1 - تولید نیروی برق خلیج فارس
بکرما1 - تولید نیروی برق کرمان
بنو1 - بیمه تجارت نو
بهپاک1 - صنعتی بهپاک
بورس11 - کارگزاران بورس اوراق بهادار
بیستون1 - پتروشیمی بیستون
پارتا1 - مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر
پارسا1 - طرح ساختمان پارسا
پاسار11 - بانک پاسارگاد
پترول11 - گروه پتروشیمی س.ایرانیان
پشاهن1 - تولیدی پلاستیک‌ شاهین
پلاست1 - کارخانجات تولیدی پلاستیران
پلوله1 - گازلوله‌
تابا1 - تابان نیرو سپاهان
تات1 - بانک تات
تپکو1 - تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو
تپمپس1 - تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)
تپولا1 - مهندسی مرآت پولاد
تجار1 - گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان
تراک1 - ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌
تسنیم11 - فراورده های نوشیدنی تسنیم نوش
تشتاد1 - صنایع تولیدی اشتاد ایران‌
تفیرو1 - مهندسی فیروزا
تکنار1 - مجتمع معادن مس تکنار
توسعه1 - اعتباری توسعه
ثاصفا1 - شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌
ثتوسا1 - س.توسعه و عمران استان اردبیل
ثجوان1 - تامین مسکن جوانان
ثعتما1 - س. ساختمانی اعتماد گستر
ثقزوی1 - شرکت عمران و سازندگی قزوین
ثنام1 - س ساختمانی ب نام آوران مهندسی
ثنظام1 - س. ساختمانی نظام مهندسی ایران
ثنور1 - سرمایه گذاری کوه نور
جهرم1 - پتروشیمی جهرم
چبسپا1 - بسته‌ بندی‌ پارس
چخزر1 - صنایع چوب خزر کاسپین
چکارم1 - کارتن‌ مشهد
چنوپا1 - نیوپان‌ 22 بهمن‌
حاریا1 - کشتیرانی آریا
حبندر1 - دریایی و کشتیرانی خط دریابندر
حخزر1 - کشتیرانی دریای خزر
حذف -آرین1 - بانک الکترونیکی آرین
حرهشا1 - رهشاد سپاهان (سهامی عام
حفجر1 - کشتیرانی والفجر
حقشم1 - دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
حکمت1 - بانک حکمت ایرانیان
خدیزل1 - بهمن دیزل
خصدرا1 - صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌
خعمرا1 - توسعه و عمران شهرستان نائین
خفولا1 - خدمات فنی فولاد یزد
خکاشا1 - تولید خودرو سایپا کاشان
خکرمان1 - گروه اقتصادی کرمان خودرو
خلیبل1 - مالیبل سایپا
خودکفا1 - اقتصادی و خودکفایی آزادگان
داتک1 - گسترش ارتباطات داتک
داراب1 - پتروشیمی داراب
دتهران‌1 - داروسازی‌ تهران‌ دارو
دحاوی1 - الحاوی
دشیری1 - شیرین دارو
دقاضی1 - داروسازی شهید قاضی
دماوند1 - تولید نیروی برق دماوند
دهدشت11 - پتروشیمی دهدشت
ذربال1 - مرغ اجداد زربال
رفاه1 - فروشگاه های زنجیره ای رفاه
رکیش11 - کارت اعتباری ایران کیش
زنجان1 - صنایع کشاورزی وکود زنجان
زنگان1 - صنعت روی زنگان
ساذری1 - آذریت‌
ساروج1 - بین المللی ساروج بوشهر
سامان1 - بانک سامان
سایرا1 - ایرانیت‌
سباقر1 - سیمان باقران
سپرده1 - سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه
سپرمی1 - پرمیت‌
سجام1 - مجتمع سیمان غرب آسیا
سخرم1 - شرکت سیمان خرم آباد
سخواف1 - سیمان مجد خواف
سدبیر1 - س. تدبیرگران فارس وخوزستان
سرچشمه1 - سرمایه گذاری مس سرچشمه
سفارود1 - کارخانه فارسیت درود
سفاسی1 - شرکت فارسیت اهواز
سلار1 - شرکت سیمان لارستان
سمتاز1 - سیمان ممتازان کرمان
سنندج1 - تولید نیروی برق سنندج
سنوین1 - سرمایه گذاری اقتصاد نوین
سهند1 - تولید نیروی برق سهند
سیستم1 - همکاران سیستم
سیمرغ1 - سیمرغ
شپاها1 - نفت سپاهان
شتهران1 - داروسازی تهران شیمی
شتولی1 - تولی‌پرس‌
شجم1 - صنایع پتروشیمی تخت جمشید
شرنگی1 - شیمیایی رنگین
شزنگ1 - تجهیزنیروی‌زنگان‌
شساخت1 - مهندسی و ساختمان صنایع نفت
شستان1 - پتروشیمی گلستان
شسم1 - تولید سموم‌ علف‌ کش‌
شصفها1 - پتروشیمی‌ اصفهان‌
شکبیر1 - پتروشیمی امیرکبیر
شکف1 - کف‌
شلرد1 - کود شیمیایی اوره لردگان
شنیک1 - نیک صنعت پارسیان
شوش1 - هنکل‌ پاک‌ وش‌
غپونه1 - نوش پونه مشهد
غشهداب1 - کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
غشوکو1 - شوکو پارس
غصینو1 - صنعتی مینو
غناب1 - روغن‌ نباتی‌ ناب
غیوان1 - کیوان
فافزا1 - فولاد افزا سپاهان
فالوم1 - آلومتک‌
فاهواز1 - نورد و لوله اهواز
فبستم1 - صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد
فبیرا1 - بسته‌ بندی‌ ایران‌
فتربت1 - مجتمع فولاد تربت حیدریه
فجوش1 - جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌
فذوب1 - ایران ذوب
فرابورس1 - فرابورس ایران
فزرین1 - زرین معدن آسیا
فسا1 - پتروشیمی فسا
فسدید1 - لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته
فسلیر1 - سولیران‌
فلات1 - گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
فن آوا کارت1 - فن آوا کارت
فنرژی1 - گسترش صنایع انرژی آذرآب
فنفت1 - صنایع تجهیزات نفت
قاروم1 - قند ارومیه
قجام1 - فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌
قیستو1 - شرکت قند بیستون
کابگن1 - تولیدی و صنعتی آبگینه‌
کازرو1 - پتروشیمی کازرون
کالا11 - کارگزاران بورس کالای ایران
کایتا1 - ایتالران‌
کایگچ1 - ایران ‌گچ
کباده1 - تولید خاک نسوزاستقلال آباده
کپانا1 - آپادانا سرام
کرد1 - چینی کرد
کصدف1 - کاشی صدف سرام استقلال آباده
کفرآور1 - فرآورده های سیمان شرق
کقزوی1 - شیشه‌ قزوین‌
کمینا1 - شیشه سازی مینا
کنگار1 - کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه
کوثرح1 - بیمه کوثر
کورز1 - ورزیران‌
کیسون1 - شرکت کیسون
گپارس1 - امور رفاهی کارگزاران پارس
گکیش1 - توریستی ورفاهی آبادگران کیش
لازما1 - کارخانه های صنعتی آزمایش
لپیام1 - گسترش صنایع پیام
لخانه1 - لوازم‌ خانگی‌ پارس‌
لکما1 - کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌
معیار 1 - سرمایه گذاری معیار صنعت پارس
ممسنی1 - پتروشیمی ممسنی
میلاد11 - آهن و فولاد میلاد
نتوس1 - پشم‌ بافی‌ توس
نشار1 - کارخانجات پشمبافی افشار یزد
نوین1 - بیمه نوین
نیرو1 - نیرو سرمایه
هجرت1 - پخش هجرت
وآتوس1 - س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال
واحصا1 - احیاء صنایع خراسان
واحیا1 - م .صنایع و معادن احیاء سپاهان
وآداک1 - صنعت و تجارت آداک
وارس1 - سرمایه گذاری ارس صبا
وآفر1 - سرمایه گذاری ارزش آفرینان
وآفری1 - بیمه کارآفرین
وایرا1 - سرمایه گذاری صنایع ایران
وآیند1 - بانک آینده
وبرق1 - س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی
وتعاون1 - بیمه تعاون
وثخوز1 - سرمایه گذاری و توسعه خوزستان
وثنو1 - سرمایه گذاری ساختمانی نوین
وثوق1 - سرمایه گذاری وثوق امین
وجامی1 - سرمایه گذاری جامی
وحافظ1 - بیمه حافظ
وخاور11 - بانک خاورمیانه
ودانا1 - سرمایه گذاری دانایان پارس
ورازی1 - بیمه رازی
وسالت1 - بانک قرض الحسنه رسالت
وسدید1 - گروه‌صنعتی‌سدید
وسرمد1 - بیمه سرمد
وسنا1 - سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
وسین1 - بیمه سینا
وشمال1 - س. چشم انداز توسعه شمال
وشهر1 - بانک شهر
وقوام1 - بانک قوامین
وکادو1 - تکادو
وکاسپی1 - اعتباری کاسپین
وکوثر1 - شرکت اعتباری کوثر مرکزی
ولانا1 - شرکت لیزینگ آریا دانا
ولراز1 - لیزینگ رازی
وما1 - بیمه ما
ومسکن1 - گروه سرمایه گذاری بانک مسکن
ومشان1 - س. فنی و مهندسی مشانیر
ومهر1 - بانک مهر اقتصاد
ونور1 - اعتباری نور
وهنر1 - گروه توسعه هنر ایران
ویسا1 - سرمایه گذاری ایساتیس پویا
1397
1396
1395
1394
1393
1392
1391
1390
نام شرکت نماد تاریخ درج گشایش نماد بیانیه
گروه توسعه هنر ایران وهنر1 1397/12/15
صنایع تجهیزات نفت فنفت1 1397/10/02
مهندسی و ساختمان صنایع نفت شساخت1 1397/07/18
نوش پونه مشهد غپونه1 1397/04/25
گروه اقتصادی کرمان خودرو خکرمان1 1397/04/20
شیشه سازی مینا کمینا1 1397/02/16
صنعت و تجارت آداک وآداک1 1396/12/06
توسعه و عمران شهرستان نائین خعمرا1 1396/08/01
بیمه زندگی خاورمیانه(50%تأدیه) بخاور1 1396/05/10 نقل و انتقال توافقی
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی وبرق1 1395/12/22  نقل و انتقال توافقی
خدمات فنی فولاد یزد خفولا1 1395/12/01 نقل و انتقال توافقی 
چینی کرد کرد1 1395/09/22 نقل و انتقال توافقی
کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه کنگار1 1395/09/02 نقل و انتقال توافقی
اعتباری کاسپین وکاسپی1 1395/08/15 نقل و انتقال توافقی
بیمه تجارت نو بنو1 1395/06/15 نقل و انتقال توافقی
داروسازی شهید قاضی دقاضی1 1395/05/16 نقل و انتقال توافقی
کشت و صنعت آبشیرین آبین1 1395/04/19 نقل و انتقال توافقی
داروسازی تهران شیمی شتهران1 1395/03/29 نقل و انتقال توافقی 
بین المللی ساروج بوشهر ساروج1 1395/01/30 نقل و انتقال توافقی
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان غشهداب1 1395/01/08 نقل و انتقال توافقی
امور رفاهی کارگزاران پارس گپارس1 1394/12/19 نقل و انتقال توافقی
سرمایه گذاری جامی وجامی1 1394/12/17 نقل و انتقال توافقی 
اعتباری نور ونور1 1394/12/12 نقل و انتقال توافقی 
تولید نیروی برق دماوند دماوند1 1394/11/14 نقل و انتقال توافقی 
س.توسعه و عمران استان اردبیل ثتوسا1 1394/11/12 نقل و انتقال توافقی 
نورد و لوله اهواز فاهواز1 1394/11/11 نقل و انتقال توافقی 
گسترش صنایع انرژی آذرآب فنرژی1 1394/11/06 نقل و انتقال توافقی 
سرمایه گذاری صنایع ایران وایرا1 1394/07/22 نقل و انتقال توافقی 
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان وثخوز1 1394/06/15 نقل و انتقال توافقی 
مهندسی مرآت پولاد تپولا1 1394/05/11 نقل و انتقال توافقی 
قند ارومیه قاروم1 1394/04/10 نقل و انتقال توافقی 
فرآورده های سیمان شرق کفرآور1 1394/03/19 نقل و انتقال توافقی
شرکت سیمان خرم آباد سخرم1 1394/01/29 نقل و انتقال توافقی
بانک مهر اقتصاد ومهر1 1393/12/26 نقل و انتقال توافقی 
بیمه سینا وسین1 1393/12/25 نقل و انتقال توافقی 
تابان نیرو سپاهان تابا1 1393/12/20 نقل و انتقال توافقی 
پتروشیمی‌ اصفهان‌ شصفها1 1393/12/17 نقل و انتقال توافقی 
کف‌ شکف1 1393/12/06 نقل و انتقال توافقی 
مالیبل سایپا خلیبل1 1393/11/26 نقل و انتقال توافقی 
اقتصادی و خودکفایی آزادگان خودکفا1 1393/11/15 نقل و انتقال توافقی 
فولاد افزا سپاهان فافزا1 1393/11/05 نقل و انتقال توافقی 
کارخانجات پشمبافی افشار یزد نشار1 1393/11/05 نقل و انتقال توافقی 
تولید خودرو سایپا کاشان خکاشا1 1393/08/24 نقل و انتقال توافقی
فروشگاه های زنجیره ای رفاه رفاه1 1393/08/21 نقل و انتقال توافقی 
تامین مسکن جوانان ثجوان1 1393/07/16 نقل و انتقال توافقی
ایران ‌گچ کایگچ1 1393/06/15  نقل و انتقال توافقی
پشم‌ بافی‌ توس نتوس1 1393/06/15  نقل و انتقال توافقی
گروه‌صنعتی‌سدید وسدید1 1393/06/15 نقل و انتقال توافقی 
شیمیایی رنگین شرنگی1 1393/06/15 نقل و انتقال توافقی 
تولی‌پرس‌ شتولی1 1393/06/15 نقل و انتقال توافقی 
کارخانه فارسیت درود سفارود1 1393/06/12 نقل و انتقال توافقی 
مهندسی فیروزا تفیرو1 1393/06/09 نقل و انتقال توافقی
بیمه حافظ وحافظ1 1393/05/04 نقل و انتقال توافقی
سرمایه گذاری مس سرچشمه سرچشمه1 1393/04/22 نقل و انتقال توافقی
صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد فبستم1 1393/02/27 نقل و انتقال توافقی
س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال وآتوس1 1393/02/01 نقل و انتقال توافقی
صنعتی بهپاک بهپاک1 1392/12/18 نقل و انتقال توافقی 
سرمایه گذاری ارس صبا وارس1 1392/11/30 نقل و انتقال توافقی 
شرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو بدکو1 1392/11/15 نقل و انتقال توافقی
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران وسنا1 1392/11/15 نقل و انتقال توافقی
بیمه سرمد وسرمد1 1392/11/12 نقل و انتقال توافقی
نفت سپاهان شپاها1 1392/10/15 نقل و انتقال توافقی
بانک آینده وآیند1 1392/08/11 نقل و انتقال توافقی
بیمه تعاون وتعاون1 1392/08/11 نقل و انتقال توافقی
سیمان ممتازان کرمان سمتاز1 1392/07/13 نقل و انتقال توافقی
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو تپکو1 1392/06/25 نقل و انتقال توافقی
جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌ فجوش1 1392/06/25 نقل و انتقال توافقی 
ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌ تراک1 1392/06/25 نقل و انتقال توافقی
داروسازی‌ تهران‌ دارو دتهران‌1 1392/06/25 نقل و انتقال توافقی
ورزیران‌ کورز1 1392/06/25 نقل و انتقال توافقی
شرکت لیزینگ آریا دانا ولانا1 1392/06/20  نقل و انتقال توافقی
سیمان باقران سباقر1 1392/06/17
بانک شهر وشهر1 1392/05/21
شرکت عمران و سازندگی قزوین ثقزوی1 1392/05/12 نقل و انتقال توافقی
سرمایه گذاری وثوق امین وثوق1 1392/03/28 نقل و انتقال توافقی
شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ ثاصفا1 1392/03/07 نقل و انتقال توافقی 
تولید سموم‌ علف‌ کش‌ شسم1 1392/03/07 نقل و انتقال توافقی
آذریت‌ ساذری1 1392/03/07 نقل و انتقال توافقی
گازلوله‌ پلوله1 1392/03/07 نقل و انتقال توافقی
ایرانیت‌ سایرا1 1392/03/07 نقل و انتقال توافقی 
سولیران‌ فسلیر1 1392/03/07 نقل و انتقال توافقی
مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر پارتا1 1392/03/07 نقل و انتقال توافقی
نیوپان‌ 22 بهمن‌ چنوپا1 1392/03/07 نقل و انتقال توافقی
س. فنی و مهندسی مشانیر ومشان1 1392/03/05 نقل و انتقال توافقی
سرمایه گذاری کوه نور ثنور1 1392/03/05 نقل و انتقال توافقی
آلومتک‌ فالوم1 1392/03/04 نقل و انتقال توافقی
پرمیت‌ سپرمی1 1392/03/04 نقل و انتقال توافقی
بانک قرض الحسنه رسالت وسالت1 1392/03/04 نقل و انتقال توافقی
شرکت سیمان لارستان سلار1 1392/03/04
شرکت اعتباری کوثر مرکزی وکوثر1 1392/03/04
س ساختمانی ب نام آوران مهندسی ثنام1 1392/02/08 نقل و انتقال توافقی
شرکت قند بیستون قیستو1 1392/01/27
بیمه کارآفرین وآفری1 1391/11/16 نقل و انتقال توافقی 
ایتالران‌ کایتا1 1391/11/11 نقل و انتقال توافقی 
بانک الکترونیکی آرین حذف -آرین1 1391/11/11
لوازم‌ خانگی‌ پارس‌ لخانه1 1391/10/26 نقل و انتقال توافقی
تجهیزنیروی‌زنگان‌ شزنگ1 1391/10/26 نقل و انتقال توافقی
فعالان بورس انرژی انرژیح21 1391/10/26 نقل و انتقال توافقی
بانک خاورمیانه وخاور11 1391/09/15  911006
سرمایه گذاری ساختمانی نوین وثنو1 1391/09/01  نقل و انتقال توافقی
پتروشیمی گلستان شستان1 1391/09/01
صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌ خصدرا1 1391/08/21 910929 
صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ تشتاد1 1391/08/06  نقل و انتقال توافقی
تولید خاک نسوزاستقلال آباده کباده1 1391/08/06
بهمن دیزل خدیزل1 1391/08/06 حذف از بازار پایه 
احیاء صنایع خراسان واحصا1 1391/07/29  نقل و انتقال توافقی
کاشی صدف سرام استقلال آباده کصدف1 1391/07/29  نقل و انتقال توافقی
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان واحیا1 1391/07/23  910824
تولیدی و صنعتی آبگینه‌ کابگن1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
کارخانه های صنعتی آزمایش لازما1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
بسته‌ بندی‌ پارس چبسپا1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته فسدید1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
کارخانجات تولیدی پلاستیران پلاست1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
تولیدی پلاستیک‌ شاهین پشاهن1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
شیشه‌ قزوین‌ کقزوی1 1391/07/18
فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌ قجام1 1391/07/18
کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌ بایکا1 1391/07/18
کیوان غیوان1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
کارتن‌ مشهد چکارم1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
گسترش صنایع پیام لپیام1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
روغن‌ نباتی‌ ناب غناب1 1391/07/18
کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌ لکما1 1391/07/18
هنکل‌ پاک‌ وش‌ شوش1 1391/07/18 نقل و انتقال توافقی
بسته‌ بندی‌ ایران‌ فبیرا1 1391/07/10
بیمه رازی ورازی1 1391/07/02 نقل و انتقال توافقی
لیزینگ رازی ولراز1 1391/06/21 نقل و انتقال توافقی
تکادو وکادو1 1391/06/21 910823 
توریستی ورفاهی آبادگران کیش گکیش1 1391/06/21 نقل و انتقال توافقی
دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم حقشم1 1391/06/21 حذف از بازار پایه
شرکت فارسیت اهواز سفاسی1 1391/06/14 نقل و انتقال توافقی
تامین مسکن جوانان ثجوان1 1391/06/06 حذف از بازار پایه
سرمایه گذاری ارزش آفرینان وآفر1 1391/06/06 نقل و انتقال توافقی
سیمرغ سیمرغ1 1391/05/15 نقل و انتقال توافقی
الحاوی دحاوی1 1391/05/15 نقل و انتقال توافقی
س. ساختمانی نظام مهندسی ایران ثنظام1 1391/05/15 نقل و انتقال توافقی
س. ساختمانی اعتماد گستر ثعتما1 1391/05/15 نقل و انتقال توافقی
سرمایه گذاری ایساتیس پویا ویسا1 1391/04/17 حذف از بازار پایه
تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) تپمپس1 1391/04/14 نقل و انتقال توافقی
بانک قوامین وقوام1 1391/04/10
بانک سامان سامان1 1391/03/24 نقل و انتقال توافقی
کشتیرانی والفجر حفجر1 1391/03/17 حذف از بازار پایه
صنایع پتروشیمی تخت جمشید شجم1 1391/03/10 نقل و انتقال توافقی
شوکو پارس غشوکو1 1391/03/03
تولید نیروی برق سنندج سنندج1 1391/02/30 حذف از بازار پایه
ایران ذوب فذوب1 1391/02/30 حذف از بازار پایه 
تولید نیروی برق آبادان آبادا1 1391/02/30 حذف از بازار پایه
نیک صنعت پارسیان شنیک1 1391/02/25 حذف از بازار پایه
آپادانا سرام کپانا1 1391/02/25 حذف از بازار پایه
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر حبندر1 1391/02/25 نقل و انتقال توافقی
بیمه آرمان آرمان1 1391/02/25 910410
گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان تجار1 1391/02/16 910330
کشتیرانی آریا حاریا1 1391/02/04 نقل و انتقال توافقی
طرح ساختمان پارسا پارسا1 1391/02/04 حذف از بازار پایه
صنایع چوب خزر کاسپین چخزر1 1391/02/04 حذف از بازار پایه
صنعت روی زنگان زنگان1 1391/01/23 انتقال به بازار دوم فرابورس
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان فلات1 1390/12/28 نقل و انتقال توافقی
مجتمع کشت و صنعت اشراق اشراق1 1390/12/27 حذف از بازار پایه
بیمه اتکایی ایرانیان اتکای1 1390/12/24 نقل و انتقال توافقی
کارخانجات کابل سازی‌ تک‌ بتک1 1390/12/22 1391/08/16 
س. تدبیرگران فارس وخوزستان سدبیر1 1390/12/22 انتقال به بازار دوم فرابورس
شیرین دارو دشیری1 1390/12/17 حذف از بازار پایه
مجتمع فولاد تربت حیدریه فتربت1 1390/12/13 حذف از بازار پایه
پخش هجرت هجرت1 1390/12/13 حذف از بازار پایه
شرکت کیسون کیسون1 1390/12/13 نقل و انتقال توافقی
تولید نیروی برق کرمان بکرما1 1390/11/17 حذف از بازار پایه
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن ومسکن1 1390/11/17 نقل و انتقال توافقی
سیمان مجد خواف سخواف1 1390/11/15 1390/12/21
بیمه کوثر کوثرح1 1390/11/15 نقل و انتقال توافقی
سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه سپرده1 1390/11/10 نقل و انتقال توافقی
تولید نیروی برق سهند سهند1 1390/11/10 حذف از بازار پایه
تولید نیروی برق خلیج فارس بفارس1 1390/11/06 حذف از بازار پایه
بانک حکمت ایرانیان حکمت1 1390/11/05 1390/11/10
اعتباری توسعه توسعه1 1390/10/27 نقل و انتقال توافقی
کارت اعتباری ایران کیش رکیش11 1390/10/27 انتقال به بورس
پتروشیمی بیستون بیستون1 1390/10/21 حذف از بازار پایه
تولید نیروی برق دماوند دماوند1 1390/10/21 عرضه سازمان خصوصی سازی
رهشاد سپاهان (سهامی عام حرهشا1 1390/10/17 1390/12/15
پتروشیمی دهدشت دهدشت11 1390/10/17 1390/11/16
آهن و فولاد میلاد میلاد11 1390/10/10 1391/10/20
سرمایه گذاری دانایان پارس ودانا1 1390/10/10 نقل و انتقال توافقی
مرغ اجداد زربال ذربال1 1390/10/10 حذف از بازار پایه
زرین معدن آسیا فزرین1 1390/10/10 نقل و انتقال توافقی
بازرگانی آینده سازان بهشت پارس آینده1 1390/09/23 1390/10/05
گروه پتروشیمی س.ایرانیان پترول11 1390/09/16 1390/10/19
بیمه ما وما1 1390/09/06 1390/09/19
پتروشیمی داراب داراب1 1390/09/06 نقل و انتقال توافقی
پتروشیمی فسا فسا1 1390/09/06 نقل و انتقال توافقی
پتروشیمی جهرم جهرم1 1390/09/06 نقل و انتقال توافقی
سرمایه گذاری اقتصاد نوین سنوین1 1390/09/02 1390/09/28
نیرو سرمایه نیرو1 1390/08/25 1390/12/22
گسترش ارتباطات داتک داتک1 1390/08/15 حذف از بازار پایه
مجتمع معادن مس تکنار تکنار1 1390/08/15 1390/12/23
سرمایه گذاری پارس آریان آریان1 1390/08/09 نقل و انتقال توافقی
کارگزاران بورس کالای ایران کالا11 1390/07/16 نقل و انتقال توافقی
کارگزاران بورس اوراق بهادار بورس11 1390/07/13 نقل و انتقال توافقی
کشتیرانی دریای خزر حخزر1 1390/07/13 حذف از بازار پایه
فراورده های نوشیدنی تسنیم نوش تسنیم11 1390/07/09 حذف از بازار پایه
صنایع کشاورزی وکود زنجان زنجان1 1390/06/20 1391/02/20
بیمه نوین نوین1 1390/05/22 1390/07/16
صنعتی مینو غصینو1 1390/05/22 1390/11/19
مجتمع سیمان غرب آسیا سجام1 1390/05/09 1390/10/04
بانک پاسارگاد پاسار11 1390/05/05 انتقال به بورس
پتروشیمی کازرون کازرو1 1390/04/27 1390/07/24
پتروشیمی ممسنی ممسنی1 1390/04/27 1390/07/18
بانک تات تات1 1390/04/15 1390/04/27
سرمایه گذاری معیار صنعت پارس معیار 1 1390/04/08 1390/06/01
همکاران سیستم سیستم1 1390/04/07 انتقال به بازار اول فرابورس
کود شیمیایی اوره لردگان شلرد1 1390/03/11 1390/06/08
س. چشم انداز توسعه شمال وشمال1 1390/03/11 1390/04/01
فرابورس ایران فرابورس1 1390/03/11 نقل و انتقال توافقی
فن آوا کارت فن آوا کارت1 1390/03/11 1390/04/18
پتروشیمی امیرکبیر شکبیر1 1390/02/24 1390/03/17
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما