ایران

امیدنامه‌های بازار اول و دوم

(2)کشاورز - سپرده2کشاورزماهانه15درصد
آ س پ - آ.س.پ
اپرداز - آتيه داده پرداز
اتکام - شرکت بیمه اتکایی امین
اتکای - بیمه اتکایی ایرانیان
ارفع - شرکت آهن و فولاد ارفع
آریا - پلیمر اریا ساسول
آرینح - ح.بانک الکترونیکی آرین
اساما - گروه ارتباطات ماهواره ای سامان
اعتلا - شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
افرا - افرانت
امیران - گروه سرمایه گذاری امیر
انتخاب - گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان
انصا1 - گواهی سپرده انصار ماهانه20درصد
اوان - مبين وان کيش
بالاس - مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
بپاس - بیمه پاسارگاد
بپیوند -
بجهرم - توسعه مولد نیروگاهی جهرم
بخاور - بیمه زندگی خاورمیانه
برانس - ايران ترانسفو ري
بزاگرس - تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
بساما - بیمه سامان
بصبا - توليد نيروي جنوب غرب صبا
بعثت - مشارکت توسعه سه ماهه 20درصد
بکابل - سیم و کابل ابهر
بکهنوج - توليد برق ماه تاب کهنوج
بگیلان - توسعه مسير برق گيلان
بگیلان - توسعه مسیر برق گیلان
بمپنا - تولید برق عسلویه مپنا
بنو - بیمه تجارت نو
بهپاک - بهپاک
بوتان - مشارکت بوتان سه ماهه20درصد
بوعلی - پتروشيمي بوعلي سينا
بیوتیک - آنتی بیوتیک سازی ایران
پارتا - مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر
پانفت1 - مشارکت نفت فصلی20درصد
پترول1 - پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
پخش - پخش البرز
پکویر1 - کویر تایر
پیزد - مجتمع صنایع لاستیک یزد
تاپکیش - تجارت الکترونيک پارسيان کيش
تبرک - گروه کارخانجات صنعتي تبرک
تپسی - پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
تجلی - تجلی توسعه معادن و فلزات
تسه8907 - امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه89
تلیسه - دامداري تليسه نمونه
تماوند - تامین سرمایه دماوند
توریل - توکاریل
توسعه گردشگری - توسعه گردشگری ایران
توسن - توسعه سامانه های نرم افزاری نگین
ثالوند - سرمايه گذاري مسکن الوند
ثباغ - شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
ثپردیس - سرمایه گذاری مسکن پردیس
ثتران - سرمایه گذاری مسکن تهران
ثجنوب - سرمایه گذاری مسکن جنوب
ثرود - سرمایهگذاری مسکن زاینده رود
ثشرق1 - سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
ثعمرا - عمران و توسعه شاهد
ثعمسا - عمران و مسکن سازان ايران
ثغرب - شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
جم - پتروشیمی جم
جوپار - اجاره جوپار سه ماهه 20 درصد
چخزر - صنایع چوب خزر کاسپین
چرمش - شرکت چرم مشهد
چکاپا - گروه صنايع کاغذ پارس
حآسا - آسياسير ارس
حآفرین - ریل پرداز نو آفرین
حپارسا - توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان
حجنوب - کشتیرانی جنوب خط ایران
حخزر - کشتیرانی دریای خزر
حرآهن - راه آهن حمل و نقل
حریل - ريل پرداز سير
حسیر - ريل سير کوثر
حسینا - توسعه خدمات دریایی وبندری سینا
حفجر - کشتيراني والفجر
حفجر - کشتیرانی والفجر
حقشم - دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
حکمت - بانک حکمت ایرانیان
حکمت - بانک حکمت ايرانيان
حگهر - حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان
خارزم - سرمایه گذاری خوارزمی
خبازرس - بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
خدیزل - بهمن دیزل
خراسان - شرکت پتروشیمی خراسان
خعمرا - توسعه و عمران شهرستان نائین
خفرمان - فرمان خودرو سپاهان
خفناور - مهندسی صنعتی روان فن آور
خکاشا - تولید خودرو سایپا کاشان
خیمن - ايمن خودرو شرق
داوه - داروسازي آوه سينا
دبالک - مواد اولیه دارویی البرز بالک
دتوزیع - توزیع دارو پخش
دتولید - داروسازی تولید دارو
ددانا - داروسازی دانا
درازی - پخش رازی
درهآور - داروئی ره آورد تامین
دسانکو - داروسازي سبحان انکولوژي
دکپسول - تولید ژلاتین کپسول ایران
دماوند - توليد نيروي برق دماوند
دی - بانک دی
دیزباد - مرغ مادر دیز باد
ذوب - سهامی ذوب آهن اصفهان
رافزا - رایان هم افزا
رکارت - فن آوا کارت
رنیک - جنرال مکانیک
ریشمک - توليد و صادرات ريشمک
زاگرس - پتروشیمی زاگرس
زبینا - کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور
زدشت - مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره
زسپاها - کشت صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت
زشریف - کشت و صنعت شریف آباد
زشگزا - شير و گوشت زاگرس شهرکرد
زفجر - کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
زفکا - شرکت کشت و دامداری فکا
زقیام - کشت و دام قيام اصفهان
زکشت - کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت
زگلدشت - کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
زماهان - مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
زملارد - کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
زنگان - صنعت روی زنگان
ساروج - بین المللی ساروج بوشهر
ساما1 - اجاره سامان سه ماهه 20 درصد
سامان - بانک سامان
ساوه - سیمان ساوه
ساینا - صنایع بهداشتی ساینا
سبحان - سبحان دارو
سبزوا - سیمان لار سبزوار
سپرده - سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
سپرده - سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
سپیدار - سپیدار سیستم آسیا
سدبیر - س. تدبیرگران فارس وخوزستان
سرچشمه - سرمايه گذاري مس سرچشمه
سعدی - گواهی سپرده سعدی فصلی17درصد
سغدیر - توسعه سرمایه و صنعت غدیر
سفید - سیمان سفید شرق
سکاب - س. بازنشستگی کارکنان بانک ها
سمایه - بانک سرمایه
سمگا - گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
سیستم - همکاران سیستم
شاروم - پتروشیمی ارومیه
شاوان - پالایش نفت لاوان
شبصیر - توليدات پتروشيمي قائد بصير
شبصیر - تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
شپاس - نفت پاسارگاد
شپدیس1 - پتروشیمی پردیس
شتران - پالایش نفت تهران
شتوکا - توکا رنگ فولاد سپاهان
شجم - صنایع پتروشیمی تخت جمشید
شراز - پالایش نفت شیراز
شرازی - شیمیائی رازی
شرانل - نفت ایرانول
شرق - مشارکت ایران شرق 3 ماهه20درصد
شرمان - پالایش نفت کرمانشاه
شصدف - صنعتی دوده فام
شغدیر - پتروشيمي غدير
شغدیر - پتروشیمی غدیر
شکام - صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
شگویا - پتروشیمی تندگویان
شلیا - شرکت مواد ویژه لیا
شملی - ملی شیمی کشاورز
صامید - اجاره امید سه ماهه 20 درصد
صبا - سرمایه گذاری صبا تامین
صسکن - اجاره مسکن سه ماهه 20 درصد
صمپنا - اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد
صینا1 - اجاره لیزینگ سینا3ماهه 20 درصد
عالیس - بهار رز عالیس چناران
غپآذر - شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي
غپونه - نوش پونه مشهد
غدانه - کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان
غدیس - شرکت پاکديس
غشهداب - شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
غصینو - صنعتی مینو
غفارس - شیر پاستوریزه پگاه فارس
غگلپا - شير پاستوريزه پگاه گلپايگان
غگلستا - شير پاستوريزه پگاه گلستان
غگیلا - شیر پاستوریزه پگاه گیلان
غمینو - شرکت صنایع غذایی مینو شرق
غویتا - ویتانا
فتوسا - تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان
فجهان - مجتمع جهان فولاد سیرجان
فخالص - صنایع خالص سازان روی زنجان
فرابورس - فرابورس ايران
فرابورس - فرابورس ایران
فرود - فولاد شاهرود
فروژ - صنایع فرو آلیاژ ایران
فروسیل - فروسیلیسیم خمین
فروی - ذوب روی اصفهان
فزر - پویا زرکان آق دره
فزرین - زرین معدن آسیا
فسوژ - سوژمیران
فغدیر - آهن و فولاد غدیر ایرانیان
فگستر - گسترش صنایع روی ایرانیان
فنفت - صنايع تجهيزات نفت
فنفت - صنایع تجهیزات نفت
فولای - صنایع فولاد آلیاژی یزد
قاسم - قاسم ایران
قچار - فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
قشیر - قند شیروان قوچان و بجنورد
قطران - پالایش قطران ذغال سنگ
کآرا - صنايع سرام آرا
کاسپین - داروسازی کاسپین تامین
کالا - بورس کالاي ايران
کایزد - فرانسوز یزد
کپرور - فرآوری زغال سنگ پروده طبس
کتوسعه - توسعه صنایع و معادن کوثر
کرمان - س. توسعه و عمران استان کرمان
کزغال - زغال سنگ پروده طبس
کشرق - صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
کگهر - سنگ آهن گهر زمین
کلر - کلر پارس
کمرجان - بازرگانی و تولیدی مرجان کار
کنور1 - توسعه معدنی و صنعتی صبانور
کوثر - بیمه کوثر
کی بی سی - شرکت کی بی سی
کیمیا - معدنی کیمیای زنجان گستران
گدنا - تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
گکوثر - هتل بين المللي پارسيان کوثر اصفهان
گلدیرا - صنایع گلدیران
گوهران - سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد
لطیف - محصولات کاغذی لطیف
مادیرا - صنايع ماشينهاي اداري ايران
مارون - پتروشیمی مارون
ماهان - اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد
ماهان2 - اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد
مجد2 - مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد
مدیریت - سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری
مسکن1 - مشارکت مسکن مهر 20 درصد
مفاخر - توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
میدکو - هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
میهن - بیمه میهن
نارنج - مشارکت نارنجستان3ماهه20درصد
نطرین - عطرين نخ قم
نوری - شرکت پتروشیمی نوری(برزویه)
نوین - بيمه نوين
هجرت - پخش هجرت
هرمز - فولاد هرمزگان جنوب
همراه1 - شرکت ارتباطات سیار ایران
وآفر - سرمايه گذاري ارزش آفرينان
وآوا - سرمایه گذاری آوا نوین
وایران1 - لیزینگ ایرانیان
وپسا - صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس
وپویا - سرمایه گذاری پویا
وتعاون - بیمه تعاون
وخاور1 - بانک خاورميانه
ودی - بیمه دی
وزمین - بانک ایران زمین
وسبحان - سرمایه گذاری سبحان
وسپهر - سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات
وطوبی - سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
وکبهمن - مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
وکوثر - مالی و اعتباری کوثر مرکزی
وگستر - گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
ولامید - شرکت لیزینگ امید
ولبهمن - شرکت بهمن لیزینگ
ولشرق - ليزينگ ايران و شرق (سهامي خاص)
ومپنا - گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
ومسکن - گروه سرمایه گذاری بانک مسکن
ومعلم - بيمه معلم
وملل - اعتباري ملل
وملل - موسسه مالی و اعتباری عسکریه
ومهان - گروه توسعه مالی مهر آیندگان
وهامون - سرمایه گذاری هامون صبا
وهور - مدیریت انرژی امید تابان هور
1401
1400
1399
1398
1397
1396
1395
1394
1393
1392
1391
1390
1389
1388
نماد نام شرکت تاریخ درج تاریخ شروع عرضه تاریخ پایان عرضه تاریخ پذیرش امیدنامه‌ها ارزش گذاری شرکت لغو درج
غپونه نوش پونه مشهد 1401/02/27 1400/01/08
پارتا مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر 1401/02/17 1400/08/17
عالیس بهار رز عالیس چناران 1400/12/03 1400/03/03
امیران گروه سرمایه گذاری امیر 1400/12/01 1400/08/10
فنفت صنایع تجهیزات نفت 1400/11/30 1400/07/25
سفید سیمان سفید شرق 1400/11/18 1399/11/19
تماوند تامین سرمایه دماوند 1400/11/11 1400/04/15
شرازی شیمیائی رازی 1400/09/23 1399/09/24
شملی ملی شیمی کشاورز 1400/09/13 1400/06/16
تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس 1400/09/07 1399/10/29
بکابل سیم و کابل ابهر 1400/09/02 1399/12/18
وتعاون بیمه تعاون 1400/08/18 1400/10/13 1400/10/13 1399/10/29
کایزد فرانسوز یزد 1400/08/11 1399/12/11
فروژ صنایع فرو آلیاژ ایران 1400/08/08 1399/09/05
ساروج بین المللی ساروج بوشهر 1400/08/01 1400/09/23 1400/09/23 1399/11/19
خفرمان فرمان خودرو سپاهان 1400/07/26 1399/07/27
زفجر کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان 1400/06/27 1399/10/29
ومپنا گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا 1400/06/17 1400/03/03
تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات 1400/06/14 1400/11/02 1400/11/02 1399/11/05
بیوتیک آنتی بیوتیک سازی ایران 1400/06/09 1399/09/24
شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید 1400/06/01 1400/06/21 1400/06/21 1399/03/30
غدانه کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان 1400/05/20 1399/08/21
درازی پخش رازی 1400/05/20 1399/06/03
گلدیرا صنایع گلدیران 1400/05/20 1399/10/21
قطران پالایش قطران ذغال سنگ 1400/05/19 1399/09/05
فرود فولاد شاهرود 1400/05/17 1399/08/19
فغدیر آهن و فولاد غدیر ایرانیان 1400/05/17 1399/08/19
فسوژ سوژمیران 1400/05/10 1399/08/19
فخالص صنایع خالص سازان روی زنجان 1400/05/10 1399/11/11
کتوسعه توسعه صنایع و معادن کوثر 1400/04/27 1399/07/27
زسپاها کشت صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت 1400/04/01 1399/07/21
وطوبی سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی 1400/03/30 1399/10/06
حفجر کشتیرانی والفجر 1400/03/19 1399/07/21
شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز 1400/03/10 1400/06/30 1400/06/30 1399/10/21
وهامون سرمایه گذاری هامون صبا 1400/02/21 1400/05/06 1400/05/09 1399/09/29
فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان 1400/02/11 1400/06/20 1400/06/20 1399/08/19
انتخاب گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان 1400/02/11 1399/10/21
حگهر حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان 1400/02/01 1399/07/05
ثجنوب سرمایه گذاری مسکن جنوب 1400/01/15 1399/06/16
لطیف محصولات کاغذی لطیف 1399/12/27 1400/04/02 1400/04/05 1399/05/15
ددانا داروسازی دانا 1399/12/20 1399/04/16
فروسیل فروسیلیسیم خمین 1399/12/19 1399/07/05
توسن توسعه سامانه های نرم افزاری نگین 1399/12/19 1400/06/24 1400/06/24 1399/09/05
مدیریت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری 1399/12/12 1400/05/20 1400/05/23 1399/08/28
دیزباد مرغ مادر دیز باد 1399/12/03 1399/06/03
سغدیر توسعه سرمایه و صنعت غدیر 1399/11/29 1400/09/20 1400/09/20 1399/07/05
حآفرین ریل پرداز نو آفرین 1399/11/29 1400/06/22 1400/06/22 1399/11/07
فزر پویا زرکان آق دره 1399/11/05 1400/11/20 1400/11/20 1399/07/05
فتوسا تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان 1399/10/09 1400/02/29 1400/03/01 1399/06/16
فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان 1399/10/09 1400/02/22 1400/02/25 1399/06/03
کزغال زغال سنگ پروده طبس 1399/10/03 1399/11/15 1399/11/15 1399/02/29
سپیدار سپیدار سیستم آسیا 1399/08/12 1399/10/17 1399/10/20 1399/06/03
چخزر صنایع چوب خزر کاسپین 1399/07/16 1399/09/12 1399/09/15 1399/05/15
وسپهر سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات 1399/06/19 1399/06/31 1399/07/02 1399/06/03
غصینو صنعتی مینو 1399/06/12 1399/08/11 1399/08/11 1398/11/05
وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن 1399/05/27 1399/09/19 1399/09/22 1398/11/27
بپیوند 1399/05/22 1399/06/12 1399/06/15 1399/05/12
زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر 1399/04/31 1399/05/22 1399/05/25 1398/12/13
شاروم پتروشیمی ارومیه 1399/04/30 1399/05/15 1399/05/19 1398/12/27
گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک 1399/04/16 1399/05/29 1399/06/01 1398/07/16
بنو بیمه تجارت نو 1399/04/16 1399/06/03 1399/06/03 1398/09/05
بگیلان توسعه مسیر برق گیلان 1399/04/16 1399/05/08 1399/05/11 1398/11/28
بخاور بیمه زندگی خاورمیانه 1399/02/31 1399/04/02 1399/04/02 1398/09/18
وپویا سرمایه گذاری پویا 1399/02/17 1399/04/04 1399/04/07 1398/12/27
صبا سرمایه گذاری صبا تامین 1399/01/11 1399/01/20 1399/01/20 1398/12/13
آریا پلیمر اریا ساسول 1398/12/15 1399/03/07 1399/03/07 1398/08/28
شگویا پتروشیمی تندگویان 1398/12/11 1398/12/17 1398/12/17 1398/11/05
رافزا رایان هم افزا 1398/12/10 1399/04/25 1399/04/28 1398/07/21
غگیلا شیر پاستوریزه پگاه گیلان 1398/12/04 1399/02/10 1399/02/10 1398/06/05
ساوه سیمان ساوه 1398/11/29 1398/12/21 1398/12/21 1398/07/10
کلر کلر پارس 1398/10/08 1398/11/16 1398/11/16 1398/04/18
پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد 1398/09/26 1399/02/31 1399/02/31 1397/12/26
ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان 1398/09/05 1398/11/21 1398/11/21 1397/12/05
فروی ذوب روی اصفهان 1398/08/13 1398/11/08 1398/11/08 1397/11/13
گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک 1398/07/16 1399/04/16
وآوا سرمایه گذاری آوا نوین 1398/06/30 1398/08/01 1398/08/01 1398/05/12
شصدف صنعتی دوده فام 1398/06/17 1398/12/14 1398/12/14 1397/09/19
دتوزیع توزیع دارو پخش 1398/06/03 1398/07/21 1398/07/21 1397/12/26
سپرده سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 1398/05/23 1397/11/23
بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم 1398/04/24 1398/07/03 1398/07/03 1397/11/23
هجرت پخش هجرت 1398/04/17 1398/05/19 1398/05/19 1397/10/17
غویتا ویتانا 1398/03/20 1398/04/17 1398/04/17 1398/02/10
رکارت فن آوا کارت 1398/03/19 1397/06/19
درهآور داروئی ره آورد تامین 1398/03/19 1398/04/12 1398/04/12 1397/10/26
رنیک جنرال مکانیک 1398/03/18 1398/06/13 1398/06/13 1397/07/16
دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران 1398/02/04 1398/03/05 1398/03/05 1397/08/06
فرابورس فرابورس ایران 1397/12/06 1398/05/20 1398/05/20 1397/09/20
زشریف کشت و صنعت شریف آباد 1397/12/01 1398/02/31 1398/02/31 1397/06/03
زفکا شرکت کشت و دامداری فکا 1397/11/14 1397/11/24 1397/11/24 1397/03/20
بزاگرس تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر 1397/09/27 1397/12/26 1397/12/26 1397/03/27
زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان 1397/09/27 1397/12/27 1397/12/27 1397/03/27
کگهر سنگ آهن گهر زمین 1397/08/12 1397/08/26 1397/08/26 1397/07/17
شبصیر توليدات پتروشيمي قائد بصير 1397/07/24 1397/08/15 1397/08/15 1397/06/19
زدشت مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره 1397/06/24 1397/10/23 1397/10/23 1396/09/25
ومعلم بيمه معلم 1397/06/20 1397/12/25 1397/12/25 1396/09/20
داوه داروسازي آوه سينا 1397/05/29 1397/07/23 1397/07/23 1396/12/16
نطرین عطرين نخ قم 1397/05/29 1397/06/20 1397/06/20 1397/04/12
نوین بيمه نوين 1397/03/21 1397/07/16 1397/07/16 1396/09/20
زکشت کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت 1397/03/20 1397/09/21 1397/09/21 1396/09/25
مادیرا صنايع ماشينهاي اداري ايران 1397/03/01 1397/09/05 1397/09/05 1396/09/22
بگیلان توسعه مسير برق گيلان 1397/02/11 1395/11/02
خیمن ايمن خودرو شرق 1397/01/29 1395/11/27
کآرا صنايع سرام آرا 1396/12/27 1395/11/02
شغدیر پتروشيمي غدير 1396/12/14 1397/04/13 1397/04/13 1396/07/10
ثعمسا عمران و مسکن سازان ايران 1396/11/18 1396/02/10
تاپکیش تجارت الکترونيک پارسيان کيش 1396/11/17 1397/06/31 1397/06/31 1396/06/29
تبرک گروه کارخانجات صنعتي تبرک 1396/10/11 1396/12/28 1396/12/28 1396/07/10
زقیام کشت و دام قيام اصفهان 1396/08/24 1397/04/25 1397/04/25 1395/12/18
زبینا کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور 1396/08/10 1397/04/19 1397/04/19 1396/02/10
حرآهن راه آهن حمل و نقل 1396/08/01 1395/12/17
سپرده سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 1396/06/21 1396/06/14
ولشرق ليزينگ ايران و شرق (سهامي خاص) 1396/04/13 1396/07/15 1396/07/15 1395/07/26
ریشمک توليد و صادرات ريشمک 1396/03/28 1396/07/01 1396/07/01 1395/10/01
حآسا آسياسير ارس 1396/02/23 1396/07/17 1396/07/17 1394/12/18
گکوثر هتل بين المللي پارسيان کوثر اصفهان 1396/01/27 1396/06/12 1396/06/12 1395/01/16
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه 1396/01/06 1396/03/28 1396/03/28 1395/12/18
فرابورس فرابورس ايران 1395/12/09 1395/07/07
کالا بورس کالاي ايران 1395/11/26 1395/08/25
وپسا صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس 1395/11/20 1395/09/01
زشگزا شير و گوشت زاگرس شهرکرد 1395/10/15 1396/10/26 1396/10/26 1394/11/03
وملل اعتباري ملل 1395/09/24 1395/09/01
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان 1395/09/23 1395/10/15 1395/10/15 1395/08/18
حسیر ريل سير کوثر 1395/08/08 1395/10/22 1395/10/22 1395/02/29
اوان مبين وان کيش 1395/08/01 1396/05/18 1396/05/18 1395/06/13
غگلپا شير پاستوريزه پگاه گلپايگان 1395/06/09 1395/11/05 1395/11/05 1394/09/16
فنفت صنايع تجهيزات نفت 1395/06/08 1394/08/09
غگلستا شير پاستوريزه پگاه گلستان 1395/06/02 1395/07/07 1395/07/07 1394/07/08
بهپاک بهپاک 1395/05/16 1395/11/17 1395/11/17 1395/04/09
زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 1395/04/30 1395/06/31 1395/06/31 1394/09/16
اپرداز آتيه داده پرداز 1395/04/14 1395/05/12 1395/05/12 1394/08/09
حپارسا توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان 1395/02/18 1395/03/08 1395/03/08 1394/05/21
بکهنوج توليد برق ماه تاب کهنوج 1395/02/12 1395/07/12 1395/07/12 1394/05/26
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس 1395/02/04 1395/02/19 1395/02/19 1394/09/30
ثالوند سرمايه گذاري مسکن الوند 1395/01/07 1395/03/04 1395/03/04 1394/07/07
بصبا توليد نيروي جنوب غرب صبا 1394/12/22 1394/06/22
حریل ريل پرداز سير 1394/12/19 1394/12/26 1394/12/26 1394/10/15
دسانکو داروسازي سبحان انکولوژي 1394/11/26 1394/12/18 1394/12/18 1394/05/26
وآفر سرمايه گذاري ارزش آفرينان 1394/11/21 1394/05/21
برانس ايران ترانسفو ري 1394/11/12 1394/05/26
غدیس شرکت پاکديس 1394/11/11 1395/10/19 1395/10/19 1393/08/11
تلیسه دامداري تليسه نمونه 1394/11/11 1395/05/24 1395/05/24 1394/08/11
حفجر کشتيراني والفجر 1394/10/02 1393/08/25
دماوند توليد نيروي برق دماوند 1394/06/25 1394/12/24 1394/12/24 1393/12/19
اتکام شرکت بیمه اتکایی امین 1394/06/24 1394/10/23 1394/10/23 1393/12/26
شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان 1394/06/23 1394/10/15 1394/10/15 1393/12/05
غپآذر شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي 1394/06/17 1396/07/24 1396/07/24 1393/12/19
وکوثر مالی و اعتباری کوثر مرکزی 1394/06/02 1394/06/24 1394/06/24 1393/12/19
وسبحان سرمایه گذاری سبحان 1394/06/01 1394/11/07 1394/11/07 1393/12/02
چرمش شرکت چرم مشهد 1394/06/01 1393/12/02
ساینا صنایع بهداشتی ساینا 1394/06/01 1394/12/18 1394/12/18 1392/10/03
کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران 1394/06/01 1394/10/01 1394/10/01 1393/07/06
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد 1394/06/01 1395/03/30 1395/03/30 1393/06/05
وهور مدیریت انرژی امید تابان هور 1394/03/25 1395/03/19 1395/03/19
شلیا شرکت مواد ویژه لیا 1394/02/14 1394/06/16 1394/06/16
خعمرا توسعه و عمران شهرستان نائین 1394/02/05
کوثر بیمه کوثر 1394/02/01 1394/06/04 1394/06/04
بوعلی پتروشيمي بوعلي سينا 1394/01/31
حجنوب کشتیرانی جنوب خط ایران 1394/01/08
کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس 1393/12/10 1393/12/24 1393/12/24
شغدیر پتروشیمی غدیر 1393/12/05
خدیزل بهمن دیزل 1393/11/05 1394/09/08 1394/09/08
حکمت بانک حکمت ایرانیان 1393/09/26 1393/10/10 1393/10/10
غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس 1393/09/09 1394/07/12 1394/07/12
اتکای بیمه اتکایی ایرانیان 1393/08/21 1393/10/24 1393/10/24
دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک 1393/08/03 1393/12/19 1393/12/19
نوری شرکت پتروشیمی نوری(برزویه) 1393/07/07
ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ 1393/06/25 1393/08/20 1393/08/20
قاسم قاسم ایران 1393/06/25 1393/08/21 1393/08/21
حقشم دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم 1393/06/02
پترول1 پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 1393/05/20 1393/06/26 1393/06/26
ولامید شرکت لیزینگ امید 1393/04/11
کاسپین داروسازی کاسپین تامین 1393/02/27 1394/10/29 1394/10/29
ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس 1393/02/07 1394/06/25 1394/06/25
ثرود سرمایهگذاری مسکن زاینده رود 1393/02/07 1393/06/10 1393/06/10
ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع 1392/12/21 1392/12/28 1392/12/28
وخاور1 بانک خاورميانه 1392/12/20 1392/12/28 1392/12/28
اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز 1392/12/05 1392/12/21 1392/12/21
کی بی سی شرکت کی بی سی 1392/12/05 1392/12/21 1392/12/21
شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 1392/12/04 1397/08/15 1397/08/15
حخزر کشتیرانی دریای خزر 1392/11/19 1393/01/18 1393/01/18
هرمز فولاد هرمزگان جنوب 1392/10/23 1394/01/19 1394/01/19
بمپنا تولید برق عسلویه مپنا 1392/10/14 1392/12/07 1392/12/07
ومسکن گروه سرمایه گذاری بانک مسکن 1392/10/07
غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق 1392/09/24 1392/12/24 1392/12/24
مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی 1392/09/09 1392/10/17 1392/10/17
حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا 1392/06/17 1392/09/27 1392/09/27
جم پتروشیمی جم 1392/03/11 1392/06/26 1392/06/26
شرمان پالایش نفت کرمانشاه 1392/03/11
دتولید داروسازی تولید دارو 1392/02/16 1392/06/31 1392/06/31
پخش پخش البرز 1391/12/16 1391/12/27 1391/12/27
شپاس نفت پاسارگاد 1391/11/16 1391/12/07 1391/12/07
شرانل نفت ایرانول 1391/11/15 1391/11/25 1391/11/25
خراسان شرکت پتروشیمی خراسان 1391/11/11 1392/02/18 1392/02/18
ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب 1391/10/20 1392/02/18 1392/02/18
اساما گروه ارتباطات ماهواره ای سامان 1391/10/10
غصینو صنعتی مینو 1391/09/13
شاوان پالایش نفت لاوان 1391/07/12 1391/11/16 1391/11/16
قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال 1391/07/08 1391/11/03 1391/11/03
مجد2 مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد 1391/06/15 1391/06/25 1391/06/25
فزرین زرین معدن آسیا 1391/06/05 1391/10/04 1391/10/04
انصا1 گواهی سپرده انصار ماهانه20درصد 1391/05/04
زنگان صنعت روی زنگان 1391/04/28 1391/08/29 1391/08/29
سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان 1391/04/10 1391/04/17 1391/04/17
صینا1 اجاره لیزینگ سینا3ماهه 20 درصد 1391/03/27 1391/03/27 1391/03/27
صمپنا اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد 1391/03/23 1391/03/28 1391/03/28
صسکن اجاره مسکن سه ماهه 20 درصد 1391/03/17 1391/03/17 1391/03/17
شتران پالایش نفت تهران 1391/03/17 1391/07/19 1391/07/19
بساما بیمه سامان 1390/12/24 1391/04/24 1391/04/24
میهن بیمه میهن 1390/12/17 1391/03/22 1391/03/22
کنور1 توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1390/12/17 1391/01/28 1391/01/28
توریل توکاریل 1390/12/16 1391/02/05 1391/02/05
شراز پالایش نفت شیراز 1390/12/15 1391/04/14 1391/04/14
کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود 1390/12/15 1391/03/28 1391/03/28
کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان 1390/12/14 1391/03/30 1391/03/30
خکاشا تولید خودرو سایپا کاشان 1390/12/13
سکاب س. بازنشستگی کارکنان بانک ها 1390/11/11 1390/12/10 1390/12/10
جوپار اجاره جوپار سه ماهه 20 درصد 1390/10/21
بپاس بیمه پاسارگاد 1390/10/21 1391/02/02 1391/02/02
قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد 1390/10/18 1390/11/18 1390/11/18
بوتان مشارکت بوتان سه ماهه20درصد 1390/10/04
خبازرس بازرسی مهندسی و صنعتی ایران 1390/09/05
سامان بانک سامان 1390/08/25
مارون پتروشیمی مارون 1390/08/08 1390/10/06 1390/10/06
ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 1390/07/13 1390/11/19 1390/11/19
حکمت بانک حکمت ايرانيان 1390/06/23
ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران 1390/06/22 1390/10/21 1390/10/21
سیستم همکاران سیستم 1390/06/22 1390/06/28 1390/06/28
ثشرق1 سرمایه گذاری مسکن شمال شرق 1390/06/02 1390/07/23 1390/07/23
مسکن1 مشارکت مسکن مهر 20 درصد 1390/05/28 1390/06/02 1390/06/02
ماهان2 اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد 1390/05/26 1390/06/01 1390/06/01
صامید اجاره امید سه ماهه 20 درصد 1390/05/19 1390/05/25 1390/05/25
وملل موسسه مالی و اعتباری عسکریه 1390/05/16 1395/11/24 1395/11/24
میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 1390/05/10 1390/07/09 1390/07/09
نارنج مشارکت نارنجستان3ماهه20درصد 1390/05/02 1390/05/05 1390/05/05
افرا افرانت 1390/04/22 1390/05/05 1390/05/05
آ س پ آ.س.پ 1390/04/15 1390/04/22 1390/04/22
زاگرس پتروشیمی زاگرس 1390/04/08 1390/04/20 1390/04/20
وزمین بانک ایران زمین 1390/03/25 1390/07/05 1390/07/05
توسعه گردشگری توسعه گردشگری ایران 1390/02/28 1390/05/05 1390/05/05
ساما1 اجاره سامان سه ماهه 20 درصد 1390/02/27 1390/03/28 1390/03/28
دی بانک دی 1390/02/14 1390/04/21 1390/04/21
سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی 1390/02/11 1390/05/11 1390/05/11
ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه 1390/02/10 1390/02/21 1390/02/21
سمایه بانک سرمایه 1390/02/06 1390/03/11 1390/03/11
آرینح ح.بانک الکترونیکی آرین 1390/01/24 1390/01/30 1390/01/30
شپدیس1 پتروشیمی پردیس 1390/01/23 1390/01/29 1390/01/29
خارزم سرمایه گذاری خوارزمی 1389/12/18 1390/03/02 1390/03/02
پانفت1 مشارکت نفت فصلی20درصد 1389/12/18 1390/03/02 1390/03/02
ماهان اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد 1389/12/17 1389/12/21 1389/12/21
خفناور مهندسی صنعتی روان فن آور 1389/11/23 1389/12/10 1389/12/10
فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد 1389/11/10 1389/12/08 1389/12/08
بعثت مشارکت توسعه سه ماهه 20درصد 1389/10/25 1389/10/28 1389/10/28
وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان 1389/10/05 1389/11/16 1389/11/16
سبحان سبحان دارو 1389/10/04 1389/10/13 1389/10/13
سبزوا سیمان لار سبزوار 1389/09/23 1389/10/27 1389/10/27
همراه1 شرکت ارتباطات سیار ایران 1389/09/21 1389/09/28 1389/09/28
(2)کشاورز سپرده2کشاورزماهانه15درصد 1389/08/12 1389/08/18 1389/08/18
بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن 1389/07/16 1389/10/07 1389/10/07
تسه8907 امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه89 1389/07/10 1389/08/08 1389/08/08
ثعمرا عمران و توسعه شاهد 1389/07/10 1389/08/04 1389/08/04
سعدی گواهی سپرده سعدی فصلی17درصد 1389/07/04 1389/08/23 1389/08/23
شرق مشارکت ایران شرق 3 ماهه20درصد 1389/05/07 1389/05/11 1389/05/11
وایران1 لیزینگ ایرانیان 1388/12/24 1388/12/24 1388/12/24
پکویر1 کویر تایر 1388/07/01 1388/07/07 1388/07/07
کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار 1388/06/31 1388/07/06 1388/07/06
ودی بیمه دی 1388/06/25 1388/07/29 1388/07/29
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
صندوق س. صندوق در صندوق
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
فعالیت های باشگاه های ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما