به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
29
خرداد
1398
  بازار SME
 • ناشران پذیرفته شده
  ردیف نماد نام شرکت سرمایه
  (میلیون ریال)
  صنعت وضعیت
  1 شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون 60,000 محصولات شيميايي مجاز
  2 غگز گز سکه 49,190 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر مجاز
  3 فماک ماداکتو استیل کرد 150,000 فلزات اساسي مجاز
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما