ایران

  بازار دوم

 • معرفی
  در بازار دوم فرابورس همانند بازار اول معاملات سهام شرکت‌های سهامي عام و تعاوني سهامي عام انجام می‌شود اما شرایط پذیرش در بازار دوم فرابورس، منعطف‌تر از بازار اول می‌باشد. به منظور پذیرش در بازار دوم احراز شرایط ذیل لازم است:
  1. حداقل 5 درصد از سهام ثبت شده آن شناور باشد.
  2. حداقل يك‌سال از تأسيس آن گذشته باشد.
  3. حداقل سرماية ثبت شده‌ شركت 150 ميليارد ريال باشد يا ارزش بازار سهام شركت حداقل 800 ميليارد ريال باشد.
  4. گزارش حسابرس در مورد صورت‌هاي مالي دو دورۀ مالي منتهي به پذيرش كه حداقل يك دوره آن سال مالي كامل باشد، عدم اظهارنظر يا اظهارنظر مردود نباشد. در صورتي كه گزارش حسابرس در مورد صورت هاي مالي متقاضي پذيرش به صورت مشروط صادر شده باشد، هيئت پذيرش مي تواند با اعمال الزامات بيشتر، نسبت به پذيرش متقاضي اقدام نمايد.
  5. مطابق اظهار نظر حسابرس، از سيستم اطلاعات حسابداري (از جمله حسابداري مالي و حسابداري بهاي تمام شده) مطلوب و متناسب با فعاليت خود و شرايط پذيرش در فرابورس جهت افشاء مناسب اطلاعات برخوردار باشد.
  6. دعاوي داراي اثر با اهميت بر صورت‌هاي مالي، له يا عليه شركت وجود نداشته باشد.
  7. آخرین صورت‌های مالی آن بايد مطابق مقررات قانوني، استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي ابلاغ شده توسط سازمان تهيه شده باشد. همچنين در زمان ارائۀ درخواست پذيرش و آخرين دوره/ سال مالي قبل از ارائۀ درخواست، حسابرس شركت بايد از ميان حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد.
  8. اعضاي هيئت مديره و مديرعامل آن داراي سابقه محكوميت قطعي كيفري يا تخلفاتي مؤثر طبق قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار يا سوء شهرت حرفه‌اي نباشند.
  9. اساسنامه‌ متقاضي بايد منطبق با اساسنامه‌ نمونه‌ مصوب هيئت مديره سازمان و الزامات و شرايط تعيين شده توسط سازمان و ساير مراجع ذي‌صلاح، تدوين شده باشد.
  10. در صورت تشخیص هيئت پذيرش، پذيرش سهام شركت‌ها در بازار دوم منوط به وجود حداقل يك بازارگردان براي آن مي‌باشد.
 • ناشران پذیرفته شده
  ردیف نماد نام شرکت سرمایه
  (میلیون ریال)
  صنعت وضعیت
  1 اپرداز آتیه داده پرداز 1,000,000 اطلاعات و ارتباطات مجاز
  2 اتکای بیمه اتکایی ایرانیان 5,200,000 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي مجاز
  3 ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع 12,000,000 فلزات اساسي ممنوع-متوقف
  4 آریا پلیمر آریا ساسول 13,751,520 محصولات شيميايي مجاز
  5 افرا افرانت 625,000 رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن مجاز
  6 بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن 150,000 پيمانكاري صنعتي مجاز
  7 بپاس بیمه پاسارگاد 30,618,000 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي مجاز
  8 بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم 24,145,332 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم مجاز
  9 بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر 6,000,000 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم مجاز
  10 بساما بیمه سامان 5,000,000 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي مجاز
  11 بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج 16,050,495 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم ممنوع-متوقف
  12 بگیلان توسعه مسیر برق گیلان 4,300,000 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم مجاز
  13 بمپنا تولید برق عسلویه مپنا 7,728,000 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم مجاز
  14 بنو بیمه تجارت نو 6,000,000 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي مجاز
  15 پخش پخش البرز 1,400,000 مواد و محصولات دارويي ممنوع-متوقف
  16 پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد 2,040,000 لاستيك و پلاستيك مجاز
  17 تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک 2,231,504 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر مجاز
  18 تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات 62,000,000 استخراج كانه هاي فلزي مجاز
  19 تماوند تامین سرمایه دماوند 7,000,000 فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط مجاز
  20 توریل توکاریل 3,200,000 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات ممنوع-متوقف
  21 ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران 1,800,000 انبوه سازي، املاك و مستغلات مجاز
  22 چخزر صنایع چوب خزر کاسپین 200,000 محصولات چوبي مجاز
  23 حآفرین ریل پرداز نو آفرین 7,428,000 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات مجاز
  24 حخزر کشتیرانی دریای خزر 1,080,000 حمل و نقل آبي مجاز
  25 حکمت بانک حکمت ایرانیان 6,000,000 بانكها و موسسات اعتباري ممنوع-متوقف
  26 خدیزل بهمن دیزل 8,000,000 خودرو و ساخت قطعات ممنوع-متوقف
  27 دتوزیع توزیع دارو پخش 1,200,000 مواد و محصولات دارويي مجاز
  28 دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی 1,311,000 مواد و محصولات دارويي مجاز
  29 دماوند تولید نیروی برق دماوند 5,520,000 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم مجاز
  30 دی بانک دی 135,000,000 بانكها و موسسات اعتباري ممنوع-متوقف
  31 رافزا رایان هم افزا 200,000 رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن مجاز
  32 رنیک جنرال مکانیک 1,930,000 خدمات فني و مهندسي مجاز
  33 زاگرس پتروشیمی زاگرس 2,400,000 محصولات شيميايي ممنوع-متوقف
  34 زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر 800,000 زراعت و خدمات وابسته ممنوع-متوقف
  35 ساروج بین المللی ساروج بوشهر 1,340,000 سيمان، آهك و گچ مجاز
  36 ساوه سیمان ساوه 650,000 سيمان، آهك و گچ مجاز
  37 سپیدار سپیدار سیستم آسیا 700,000 رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ممنوع-متوقف
  38 سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه 7,650,000 سرمايه گذاريها مجاز
  39 سغدیر توسعه سرمایه و صنعت غدیر 3,350,000 سيمان، آهك و گچ مجاز
  40 شاروم پتروشیمی ارومیه 700,000 محصولات شيميايي مجاز
  41 شاوان پالایش نفت لاوان 8,000,000 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي ممنوع-متوقف
  42 شپاس نفت پاسارگاد 2,400,000 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي مجاز
  43 شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید 6,500,000 محصولات شيميايي مجاز
  44 شراز پالایش نفت شیراز 1,027,548 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي ممنوع-متوقف
  45 شرانل نفت ایرانول 2,000,000 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي مجاز
  46 شصدف صنعتی دوده فام 700,000 محصولات شيميايي مجاز
  47 شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز 900,000 محصولات شيميايي مجاز
  48 شگویا پتروشیمی تندگویان 23,957,666 محصولات شيميايي مجاز
  49 غصینو صنعتی مینو 10,000,000 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر مجاز
  50 غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس 1,159,804 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر مجاز
  51 غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان 336,309 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر ممنوع-متوقف
  52 غویتا ویتانا 3,500,000 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر مجاز
  53 فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان 950,000 فلزات اساسي مجاز
  54 فروسیل فروسیلیسیم خمین 800,000 فلزات اساسي مجاز
  55 فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان 1,000,000 فلزات اساسي مجاز
  56 قاسم قاسم ایران 5,000,000 خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري ممنوع-متوقف
  57 قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال 2,455,960 قند و شكر مجاز
  58 کاسپین داروسازی کاسپین تامین 700,000 مواد و محصولات دارويي مجاز
  59 کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس 1,710,000 استخراج زغال سنگ مجاز
  60 کگهر سنگ آهن گهرزمین 25,000,000 استخراج كانه هاي فلزي مجاز
  61 کوثر بیمه کوثر 16,885,030 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي مجاز
  62 کی بی سی شرکت کی بی سی 490,000 مواد و محصولات دارويي مجاز
  63 گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک 300,000 هتل و رستوران مجاز
  64 گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید 3,888,000 سرمايه گذاريها مجاز
  65 لطیف محصولات کاغذی لطیف 200,000 محصولات كاغذي مجاز
  66 مادیرا صنایع مادیران 14,200,000 توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري مجاز
  67 مارون پتروشیمی مارون 8,000,000 محصولات شيميايي مجاز
  68 میهن بیمه میهن 1,500,000 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي مجاز
  69 هجرت پخش هجرت 1,000,000 مواد و محصولات دارويي مجاز
  70 هرمز فولاد هرمزگان جنوب 25,000,000 فلزات اساسي مجاز
  71 وتعاون بیمه تعاون 5,000,000 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي مجاز
  72 وکوثر شرکت اعتباری کوثر مرکزی 6,000,000 بانكها و موسسات اعتباري ممنوع-متوقف
  73 ومعلم بیمه معلم 4,194,722 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي مجاز
  74 وملل اعتباری ملل 10,000,000 بانكها و موسسات اعتباري مجاز
  75 ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان 30,000,000 سرمايه گذاريها مجاز
  76 وهور مدیریت انرژی امید تابان هور 66,176,283 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم مجاز
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
صندوق س. صندوق در صندوق
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
فعالیت های باشگاه های ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما