به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
29
خرداد
1398
  بازار اول
 • معرفی
  در بازار اول، معاملات سهام شرکتهای سهامی عامی که شرایط دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس را احراز کرده باشند، انجام میشود. پذیرش شرکت در بازارهای اول و دوم فرابورس منوط به تهیه امیدنامه و ارسال مدارک و مستندات کافی به منظور شناخت از وضعیت شرکت میباشد. پس از تکمیل مدارک یادشده هیئت پذیرش اوراق بهادار ضمن بررسی وضعیت مالی و عملیاتی، در صورت احراز شرایط زیر با پذیرش شرکت موافقت مینماید:
  1. حداقل 10 درصد از سهام ثبت شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل 200 نفر باشد.
  2. حداقل دو سال از زمان بهرهبرداری عملیات یا ارائۀ خدمات آن گذشته باشد،
  3. آخرین سرمایۀ ثبت شدۀ آن حداقل ده میلیارد ریال باشد،
  4. زیان انباشته نداشته باشد،
  5. گزارش حسابرس برای آخرین دوره/ سال مالی منتهی به پذیرش درخصوص صورتهای مالی آن، عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود نباشد،
  6. مطابق اظهار نظر حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در فرابورس جهت افشاء مناسب اطلاعات برخوردار باشد،
  7. در دوره/ سال مالی منتهی به پذیرش سودآور بوده و همچنین چشمانداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت و صنعت مربوطه وجود داشته باشد،
  8. براساس آخرین صورتهای مالی سالانۀ حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییهای آن حداقل 15 درصد باشد،
  9. دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورتهای مالی، له یا علیه شرکت وجود نداشته باشد،
  10. آخرین صورتهای مالی آن باید مطابق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی و آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی ابلاغ شده توسط سازمان تهیه شده باشد. همچنین در زمان ارائۀ درخواست پذیرش و آخرین دوره/ سال مالی قبل از ارائۀ درخواست، حسابرس شرکت باید از میان حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد،
  11. اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل آن دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرفهای نباشند.
 • ناشران پذیرفته شده
  ردیف نماد نام شرکت سرمایه
  (میلیون ریال)
  صنعت وضعیت
  1 آ س پ آ.س.پ 900,000 انبوه سازي، املاك و مستغلات مجاز
  2 اتکای بیمه اتکایی ایرانیان 2,500,000 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي مجاز-محفوظ
  3 افرا افرانت 625,000 رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن مجاز
  4 بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن 150,000 پيمانكاري صنعتي مجاز
  5 بپاس بیمه پاسارگاد 3,402,000 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي مجاز
  6 بساما بیمه سامان 1,500,000 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي مجاز
  7 ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند 500,000 انبوه سازي، املاك و مستغلات مجاز
  8 ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه 1,320,000 انبوه سازي، املاك و مستغلات مجاز
  9 ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس 1,400,000 انبوه سازي، املاك و مستغلات مجاز-محفوظ
  10 ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود 500,000 انبوه سازي، املاك و مستغلات مجاز-محفوظ
  11 ثعمرا عمران و توسعه شاهد 1,300,000 انبوه سازي، املاك و مستغلات مجاز-محفوظ
  12 ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب 900,000 انبوه سازي، املاك و مستغلات مجاز
  13 دتولید داروسازی تولید دارو 370,000 مواد و محصولات دارويي ممنوع-متوقف
  14 سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی 3,000,000 هتل و رستوران مجاز
  15 شغدیر پتروشیمی غدیر 1,300,000 محصولات شيميايي مجاز
  16 فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد 134,000 فلزات اساسي مجاز
  17 کاسپین داروسازی کاسپین تامین 150,000 مواد و محصولات دارويي ممنوع-متوقف
  18 کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار 70,000 ساير محصولات كاني غيرفلزي مجاز
  19 گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید 2,000,000 سرمايه گذاريها مجاز-محفوظ
  20 میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 29,000,000 فلزات اساسي مجاز
  21 وسبحان سرمایه گذاری سبحان 1,300,000 سرمايه گذاريها مجاز
  22 ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ 800,000 ساير واسطه گريهاي مالي مجاز
  23 وهور مدیریت انرژی امید تابان هور 4,000,000 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم مجاز
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما