به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
3
خرداد
1397
فهرست عرضه دارایی فکری
فایل تشریح فرایند ارزیابی فنی اختراعات را از اینجا دریافت نمایید.
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.
نوع دارایی فکری نوع عرضه
عنوان دارایی فکری نام مشاور عرضه

صنعت بورسی زیر صنعت بورسی


صنعت کاربردی
 نوع دارایی فکریعنوان دارایی فکریتاریخ ثبت اظهارنامهنام مشاور عرضهنوع عرضهتاییدیه پارک فناوری پردیسجزییات و مدارکثبت نام جلسه معارفه
1اختراعنردبان و چهارپایه جمع‌شونده با قابلیت تنظیم ارتفاع1393/01/18سهم آشنافروش قطعیاصولی
2طرح صنعتیکت آویز1395/11/24سهم آشنافروش قطعینیاز نیست
3اختراعحلقه شیشه شیر برطرف کننده التهابات مجرای تنفسی کودک1395/05/13آینده نگر خوارزمیفروش قطعیاصولی
4اختراعسیستم قفل ضدسرقت پراید1393/02/15آینده نگر خوارزمیشرکت سهامی خاص مبتنی بر دارایی فکریاصولی
5اختراعدستگاه برداشت و جمع‌آوری سیب‌زمینی1394/07/19آینده نگر خوارزمیفروش قطعیقطعی
6اختراعکمباین مخصوص برداشت برنج با مکانیسم رانش هیدرولیکی1393/05/30سهم آشناشرکت سهامی خاص مبتنی بر دارایی فکریاصولی
7اختراعفرآوری شیرین کننده های استویوزیدی و زیبودیوزیدی جهت تهیه انواع کیک و شیرینی جات، نان، ژله و بستنی1393/08/07سهم آشنافروش قطعیمشروط
8اختراعپوشش مت‌کاتالیست غیرقابل انبساط تقویت شده با نانومواد مورد استفاده در مبدل کاتالیستی خودروها1396/04/10آینده نگر خوارزمیفروش قطعیقطعی
9اختراعوسیله کمک آموزشی قابل خوردن سانتی‌متر مکعبی1385/06/21آینده نگر خوارزمیفروش قطعیاصولی
10اختراعوسیله کمک آموزشی قابل خوردن سانتی‌متر1385/06/21آینده نگر خوارزمیفروش قطعیاصولی
12345678910...
تعداد رکورد:
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما