updated on
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
21
January
2019
_
   Market Massages↫
 • پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی (تسه95111) 1397-11-01 12:53:50
 • گشایش نماد معاملاتی (شفارا1) در تابلو پایه ج بازار پایه 1397-11-01 11:35:09
 • بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (گوهران1) 1397-11-01 10:48:20
 • گشایش حق تقدم خرید در نماد معاملاتی (کی بی سیح1) 1397-11-01 10:17:58
 • عرضه اولیه اسنادخرانه اسلامی در نماد (اخزا7131) و تعیین کارگزار ناظر 1397-11-01 10:13:46

 • News
 • Market Massages
 • Announcements
 • Codal
 • نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
 • Market Massages
continue...
Date Title
1397-11-01 12:53:50 پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی (تسه95111) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1395/11/15 در نماد معاملاتی (تسه95111) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 1397/11/15 به اتمام می رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز دوشنبه مورخ 1397/11/15 متوقف می شود. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1395/11/15 در نماد معاملاتی (تسه95111) جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 1397/12/15 می باشد.مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
1397-11-01 11:35:09 گشایش نماد معاملاتی (شفارا1) در تابلو پایه ج بازار پایه �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی فارابی (شفارا1) امروز دوشنبه مورخ 1397/11/01 در تابلو پایه ج بازار پایه فرابورس ایران گشایش می یابد. در این خصوص توجه به موارد زیر ضروری است: 1)معاملات نمادهای درج شده در تابلوی پایه ج ، صرفا در روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه هر هفته قابل انجام است. 2) محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق در هر سفارش) در نماد معاملاتی مذکور به میزان 50،000 سهم تعیین می گردد. همچنین کارگزاران می بایست دسترسی معامله گران برخط (آنلاین) جهت ورود سفارش و انجام معامله در تابلو پایه ج (گروه معاملاتی 21) را فعال نمایند. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
1397-11-01 10:48:20 بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (گوهران1) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران1) پس از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی در خصوص نوسان قیمت سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز دوشنبه مورخ 1397/11/01 آماده انجام معامله می باشد.لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
1397-11-01 10:17:58 گشایش حق تقدم خرید در نماد معاملاتی (کی بی سیح1) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت کی بی سی (سهامی عام) در نماد (کی بی سیح1) از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحل پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز دوشنبه مورخ 1397/11/01 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، گشایش مجدد نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. لازم به ذکر است، محدودیت حجمی خرید در هر سفارش (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتی (کی بی سیح1)، به تعداد 50,000 سهم تعیین می گردد. همچنین مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت کی بی سی (سهامی عام) در نماد (کی بی سیح1) تا تاریخ 1397/12/25 می باشد لذا نماد معا�ملاتی مذکور (کی بی سیح1) در پایان معاملات روز شنبه مورخ 1397/12/25 متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 18/05/1390 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادر و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 150481/121 مورخ 30/05/1390 اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
1397-11-01 10:13:46 عرضه اولیه اسنادخرانه اسلامی در نماد (اخزا7131) و تعیین کارگزار ناظر �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 1365/الف/97 مورخ 1397/10/30 این شرکت، روز سه شنبه مورخ 1397/11/02اوراق اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید 1400/05/18، برای اولین بار پس از پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در نماد"اخزا7131" عرضه می گردد. لذا خواهشمند است نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی در نماد "ذاخزا713"، دراسرع وقت اقدام فرمائید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
X
 • فهرست نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
continue...
نماد نام شرکت وضعیت تاریخ اعمال وضعیت
سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه معامله تحت احتیاط 1397/05/01
ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند مشمول فرآیند تعلیق 1397/11/01
غگز گز سکه مشمول فرآیند تعلیق 1397/11/01
ودی بیمه دی مشمول فرآیند تعلیق 1397/11/01
ودی بیمه دی مشمول فرآیند تعلیق 1397/11/01
 • First Market
 • Second Market
 • Third Market
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • Sukuks
 • Housing Deposit Receipt
 • IP Market
 • اختیار معامله
 • SME
 • First Market
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • Second Market
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • Third Market
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • بازار پایه الف
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • بازار پایه ب
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • بازار پایه ج
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • Housing Deposit Receipt
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • Sukuks
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • IP Market
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • اختیار معامله
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
جستجو نماد معامله شده
IFX
Total Trade Value
Trade Volume
Trade Value
Trade No
© 1391 Iran Fara Bourse
  FeedBack