updated on
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
20
November
2018
_
   Market Massages↫
 • اتمام پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده نماد معاملاتی (شلردح1) 1397-08-29 13:20:11
 • سررسید اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا6111) و توقف نماد معاملاتی مذکور 1397-08-29 11:04:08
 • بازگشایی نماد معاملاتی (سخواف1) 1397-08-29 10:40:10
 • بازگشایی نماد معاملاتی (کاسپین1) 1397-08-29 10:17:58
 • عرضه عمده سهام غیرمدیریتی در نماد معاملاتی (غشهداب4) 1397-08-29 9:43:19

 • News
 • Market Massages
 • Announcements
 • Codal
 • نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
 • Market Massages
continue...
Date Title
1397-08-29 13:20:11 اتمام پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده نماد معاملاتی (شلردح1) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ با توجه به فروش تمامی حق تقدم استفاده نشده باقیمانده شرکت کود شیمیائی اوره لردگان در نماد (شلردح1)، نماد معاملاتی مذکور متوقف گردید. مقتضی است کارگزارانی که حق تقدم مذکور را خریداری نموده اند، می بایست وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده را همزمان با تسویه وجه معامله حق تقدم به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نمایند. بدیهی است مسئولیت واریز وجه معامله حق تقدم و همچنین وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده (ارزش اسمی هر سهم) بر عهده کارگزار مربوطه می باشد.شرکت سپرده گذاری مرکزی، وجوه حق تقدم استفاده نشده را به کارگزار فروشنده پرداخت نموده و کارگزار فروشنده مکلف است وجوه مذکور را به حساب ناشر واریز نماید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران �
1397-08-29 11:04:08 سررسید اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا6111) و توقف نماد معاملاتی مذکور �کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا6111)، به منظور پرداخت مبالغ اسمی این اسناد، در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 1397/08/30 متوقف می گردد. همچنین پیرو تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت محترم مبنی بر پرداخت به موقع مبالغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا6111) و لزوم برنامه ریزی به منظور تسویه این اوراق در سرررسید مزبور، کلیه دارندگان این اوراق اعم از خریداران، پیمانکاران و دارندگان اسناد خزانه اسلامی، می بایست نسبت به اعلام شماره حساب بانکی خود به یکی از کارگزاری های عضو فرابورس ایران اقدام نموده باشند. مبلغ اسمی این اسناد خزانه اسلامی در سررسید مربوطه، صرفا به حساب بانکی معرفی شده دارندگان این اسناد که در سامانه تسویه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه، ثبت شده باشد واریز خواهد شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران �
1397-08-29 10:40:10 بازگشایی نماد معاملاتی (سخواف1) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سیمان مجد خواف (سخواف1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت-گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سه شنبه مورخ 1397/08/29 آماده انجام معامله می‌باشد. . لازم به ذکر است درصورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران �
1397-08-29 10:17:58 بازگشایی نماد معاملاتی (کاسپین1) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت داروسازی کاسپین (کاسپین1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت - گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سه شنبه مورخ 1397/08/29 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران �
1397-08-29 9:43:19 عرضه عمده سهام غیرمدیریتی در نماد معاملاتی (غشهداب4) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 1338/الف/97 مورخ 1397/08/22 این شرکت، میزان 8/16درصد (هشت ممیز شانزده صدم درصد) از سهام غیر مدیریتی شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (سهامی عام) در نماد معاملاتی (غشهداب4) با قیمت پایه کل 289.394.717.260 ریال، فردا چهارشنبه مورخ 1397/08/30 از طریق بازار دوم فرابورس ایران، مورد عرضه قرار می گیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران �
X
 • فهرست نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
continue...
نماد نام شرکت وضعیت تاریخ اعمال وضعیت
شلیا شرکت مواد ویژه لیا معامله تحت احتیاط 1397/07/30
سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه معامله تحت احتیاط 1397/05/01
ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران مشمول فرآیند تعلیق 1397/08/19
بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن مشمول فرآیند تعلیق 1397/08/09
سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی مشمول فرآیند تعلیق 1397/08/09
 • First Market
 • Second Market
 • Third Market
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • Sukuks
 • Housing Deposit Receipt
 • IP Market
 • اختیار معامله
 • SME
 • First Market
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • Second Market
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • Third Market
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • بازار پایه الف
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • بازار پایه ب
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • بازار پایه ج
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • Housing Deposit Receipt
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • Sukuks
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • IP Market
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • اختیار معامله
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
جستجو نماد معامله شده
IFX
Total Trade Value
Trade Volume
Trade Value
Trade No
© 1391 Iran Fara Bourse
  FeedBack