به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
29
خرداد
1398
گزارشهای آماری شرکت فرابورس ایران
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.
از تاریخ تا تاریخ
نوع گزارش دوره گزارش
شرح

به تفکیک


ردیفنوع گزارشدوره گزارشمنتهی بهبه تفکیکتاریخ بارگذاریشرحدریافت فایل
1آمار معاملات روزانه 1398/03/28 نماد، بازار 1398/03/29 آمار معاملات، قیمت و تغییر قیمت نمادها در روز سه شنبه 98/03/28 به تفکیک بازار
2آمار معاملات روزانه 1398/03/28 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، بازار 1398/03/29 آمار معاملات روز سه شنبه 98/03/28 به تفکیک بازار، حقیقی و حقوقی
3آمار معاملات روزانه 1398/03/27 نماد، بازار 1398/03/28 آمار معاملات، قیمت و تغییر قیمت نمادها در روز دوشنبه 98/03/27 به تفکیک بازار
4آمار معاملات روزانه 1398/03/27 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، بازار 1398/03/28 آمار معاملات روز دوشنبه 98/03/27 به تفکیک بازار، حقیقی و حقوقی
5آمار معاملات روزانه 1398/03/26 نماد، بازار 1398/03/27 آمار معاملات، قیمت و تغییر قیمت نمادها در روز یکشنبه 98/03/26 به تفکیک بازار
6آمار معاملات روزانه 1398/03/26 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، بازار 1398/03/27 آمار معاملات روز یکشنبه 98/03/26 به تفکیک بازار، حقیقی و حقوقی
7آمار معاملات روزانه 1398/03/25 نماد، بازار 1398/03/26 آمار معاملات، قیمت و تغییر قیمت نمادها در روز شنبه 98/03/25 به تفکیک بازار
8آمار معاملات روزانه 1398/03/25 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، بازار 1398/03/26 آمار معاملات روز شنبه 98/03/25 به تفکیک بازار، حقیقی و حقوقی
9آمار معاملات هفتگی 1398/03/24 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، صنعت 1398/03/25 آمار معاملات هفته منتهی به 98/03/24 به تفکیک صنعت، حقیقی و حقوقی
10آمار معاملات هفتگی 1398/03/24 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، بازار 1398/03/25 آمار معاملات هفته منتهی به 98/03/24 به تفکیک بازار، حقیقی و حقوقی
12345678910...
تعداد رکورد:
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما