به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
4
اردیبهشت
1398
گزارشهای آماری شرکت فرابورس ایران
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.
از تاریخ تا تاریخ
نوع گزارش دوره گزارش
شرح

به تفکیک


ردیفنوع گزارشدوره گزارشمنتهی بهبه تفکیکتاریخ بارگذاریشرحدریافت فایل
1آمار معاملات روزانه 1398/02/03 نماد، بازار 1398/02/04 آمار معاملات، قیمت و تغییر قیمت نمادها در روز سه شنبه 98/02/03 به تفکیک بازار
2آمار معاملات روزانه 1398/02/03 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، بازار 1398/02/04 آمار معاملات روز سه شنبه 98/02/03 به تفکیک بازار، حقیقی و حقوقی
3آمار معاملات روزانه 1398/02/02 نماد، بازار 1398/02/03 آمار معاملات، قیمت و تغییر قیمت نمادها در روز دوشنبه 98/02/02 به تفکیک بازار
4آمار معاملات روزانه 1398/02/02 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، بازار 1398/02/03 آمار معاملات روز دوشنبه 98/02/02 به تفکیک بازار، حقیقی و حقوقی
5رتبه‌بندی ماهانه 1398/01/31 کارگزاری، برخط و ایستگاه، خرید و فروش 1398/02/03 رتبه بندي كارگزاران از منظر ارزش معاملات در فروردین ماه 1398
6آمار معاملات ماهانه 1398/01/31 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، صنعت 1398/02/02 آمار معاملات فروردین ماه 98 به تفکیک صنعت، حقیقی و حقوقی
7آمار معاملات ماهانه 1398/01/31 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، بازار 1398/02/02 آمار معاملات فروردین ماه 98 به تفکیک بازار، حقیقی و حقوقی
8آمار معاملات روزانه 1398/01/31 نماد، بازار 1398/02/02 آمار معاملات، قیمت و تغییر قیمت نمادها در روز شنبه 98/01/31 به تفکیک بازار
9آمار معاملات روزانه 1398/01/31 خرید و فروش، حقیقی و حقوقی، نماد، بازار 1398/02/02 آمار معاملات روز شنبه 98/01/31 به تفکیک بازار، حقیقی و حقوقی
10گزارش آماری توصیفی ماهانه 1398/01/31 صنعت، بازار 1398/01/31 گزارش ماهانه فروردین ماه 98 و تجمعی منتهی به 98/01/31 به تفکیک بازار و صنعت
12345678910...
تعداد رکورد:
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما