به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران
29
مهر
1398
فهرست اوراق پذیره نویسی شده
نماد نام ناشر نوع اوراق بهادار
از تاریخ تا تاریخ
خروجی اکسل
ردیفنمادنام ناشر اوراق بهادارنوع اوراق بهادارنوع ابزار مالیتاریخ آغاز پذیره‌نویسیتاریخ اتمام پذیره‌نویسیتعداد اوراق بهادار پذیره‌نویسی شده (ورقه)مبلغ کل اوراق بهادار پذیره‌نویسی شده(ریال)نوع ناشرنام گروه صنعتنام زیر گروه صنعتمدارک و مستندات
1شلرد021 كود شيميايي اوره لردگان اوراق تامین مالی اوراق مشارکت 1398-06-06 1398-06-06 خصوصی اوراق تامين مالي اوراق مشاركت بخش خصوصي
2دارا1 صندوق س. دارا الگوريتم-د صندوق ETF ETF درآمد ثابت 1398-06-04 1398-06-10 خصوصی صندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
3باران1 بیمه زندگی باران سهام سهام 1398-02-24 1398-04-05 720.35 360.18 خصوصی بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي بيمه زندگي
4اروند111 اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند سپهر 14001222 اوراق تامین مالی اوراق منفعت 1397-12-22 1397-12-25 5 4,750 خصوصی اوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
5اروند101 اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند لوتوس 14001222 اوراق تامین مالی اوراق منفعت 1397-12-22 1397-12-25 5 4,750 خصوصی اوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
6اروند091 اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند نوین 14001222 اوراق تامین مالی اوراق منفعت 1397-12-22 1397-12-25 3 2,850 خصوصی اوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
7اروند081 اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند ملت 14001222 اوراق تامین مالی اوراق منفعت 1397-12-22 1397-12-25 7 6,650 خصوصی اوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
8شستا0051 اجاره تامين اجتماعي-امين001220 اوراق تامین مالی اوراق اجاره 1397-12-20 1397-12-22 6 6,000 خصوصی اوراق تامين مالي صكوك اجاره
9فنابا1 ص.ج. فناوري بازنشستگي 20%تاديه صندوق ETF VC جسورانه 1397-12-18 1397-12-22 49,000 9.8 خصوصی صندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
10نوریل021 اجاره ريل پرداز نوآفرين021213 اوراق تامین مالی اوراق اجاره 1397-12-13 1397-12-15 600,000 600 خصوصی اوراق تامين مالي صكوك اجاره
12345678910...
تعداد رکورد:
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما