به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
27
مهر
1397
فهرست اوراق بهادار پذیره نویسی شده
نام ناشر
خروجی اکسل
ردیفنمادنام ناشر اوراق بهادارنوع اوراق بهادارنوع ابزار مالیتاریخ آغاز پذیره‌نویسیتاریخ اتمام پذیره‌نویسیتعداد اوراق بهادار پذیره‌نویسی شده (ورقه)مبلغ کل اوراق بهادار پذیره‌نویسی شده(ریال)نوع ناشرنام گروه صنعتنام زیر گروه صنعت
1مبین0131 اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین نوین14010710 اوراق تامین مالی اوراق اجاره 1397-07-14 1397-07-14 1 1,000 خصوصی اوراق تامين مالي صكوك اجاره
2مبین0121 اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین تمدن14010710 اوراق تامین مالی اوراق اجاره 1397-07-14 1397-07-14 1.5 1,500 خصوصی اوراق تامين مالي صكوك اجاره
3مبین0111 اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین لوتوس14010710 اوراق تامین مالی اوراق اجاره 1397-07-11 1397-07-14 2.5 2,500 خصوصی اوراق تامين مالي صكوك اجاره
4حکمت011 اوراق مشارکت واسپاري حكمت ايرانيان140107 اوراق تامین مالی اوراق مشارکت 1397-07-04 1397-07-10 200,000 191.23 خصوصی اوراق تامين مالي اوراق مشاركت بخش خصوصي
5قرن991 اوراق مرابحه پديده شيمي قرن اوراق تامین مالی اوراق مرابحه 1397-07-01 1397-07-04 500,000 458 خصوصی اوراق تامين مالي صكوك مرابحه
6قرن991 اوراق مرابحه پديده شيمي قرن اوراق تامین مالی اوراق مرابحه 1397-07-01 1397-07-04 500,000 458 خصوصی اوراق تامين مالي صكوك مرابحه
7قرن991 اوراق مرابحه پديده شيمي قرن اوراق تامین مالی اوراق مرابحه 1397-07-01 1397-07-04 500,000 458 خصوصی اوراق تامين مالي صكوك مرابحه
8شستا0041 اجاره شستا-بخش3-نوين14000523 اوراق تامین مالی اوراق اجاره 1397-05-23 1397-05-24 2 2,000 خصوصی اوراق تامين مالي صكوك اجاره
9شستا0031 اجاره شستا-بخش3-سپهر14000523 اوراق تامین مالی اوراق اجاره 1397-05-23 1397-05-24 3 3,000 خصوصی اوراق تامين مالي صكوك اجاره
10شستا0021 اجاره شستا-بخش3-تمدن14000523 اوراق تامین مالی اوراق اجاره 1397-05-23 1397-05-23 4 4,000 خصوصی اوراق تامين مالي صكوك اجاره
12345678910...
تعداد رکورد:
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما