ایران

ارزش بازار به تفکیک صنعت

خروجی اکسل
نمادنام شرکتارزشبازارصنعتزیر صنعت
محصولات شيميايي 4,304,124/33 (22/07%)
مارون1پتروشیمی مارون1,526,800بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
آریا1پلیمر آریا ساسول1,088,432/81بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
زاگرس1پتروشیمی زاگرس455,040بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شکبیر1پتروشیمی امیرکبیر348,840تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شگویا1پتروشیمی تندگویان290,606/49بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شلرد1کود شیمیایی اوره لردگان111,960تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد كود و تركيبات نيتروژن
شجم1صنایع پتروشیمی تخت جمشید76,765بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شبصیر1تولیدات پتروشیمی قائد بصیر58,075بازار اولمحصولات شيميايي توليد ساير محصولات شيميايي
شرنگی1شیمیایی رنگین34,670تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد رنگ، بتونه، جوهر
شکام1صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز30,870بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شصفها1پتروشیمی‌ اصفهان‌30,240تابلو پایه نارنجیمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
کلر1کلر پارس29,769/75بازار اولمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شپلی1پلی اکریل ایران28,175/02تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد نخ هاي مصنوعي
شصدف1صنعتی دوده فام24,080بازار دوممحصولات شيميايي توليد ساير محصولات شيميايي
شپترو1پتروشیمی آبادان22,690تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد پلاستيك اوليه و لاستيك تركيبي
شگامرن1مجتمع پترو صنعت گامرون16,109/28بازار SMEمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شفارا1پتروشیمی فارابی15,204/08تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
زنجان1صنایع کشاورزی وکود زنجان14,651تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد كود و تركيبات نيتروژن
دهدشت1صنایع پتروشیمی دهدشت13,211/99تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
ممسنی1پتروشیمی ممسنی11,842/8تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شکف1کف11,537/5تابلو پایه نارنجیمحصولات شيميايي توليد شوينده ها، عطر و محصولات آرايشي
شاروم1پتروشیمی ارومیه10,850بازار دوممحصولات شيميايي توليد كود و تركيبات نيتروژن
شمواد1تولید مواداولیه الیاف مصنوعی10,732/9تابلو پایه نارنجیمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
کازرو1پتروشیمی کازرون9,360/3تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
ساینا1صنایع بهداشتی ساینا8,875بازار اولمحصولات شيميايي توليد شوينده ها، عطر و محصولات آرايشي
شتوکا1توکا رنگ فولاد سپاهان6,337/5بازار اولمحصولات شيميايي توليد رنگ، بتونه، جوهر
شتولی1تولی‌پرس‌4,242/5تابلو پایه نارنجیمحصولات شيميايي توليد شوينده ها، عطر و محصولات آرايشي
داراب1پتروشیمی داراب3,268/27تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
فسا1پتروشیمی فسا3,241/98تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
جهرم1پتروشیمی جهرم2,918/75تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شسم1تولید سموم‌ علف‌ کش2,806/5تابلو پایه زردمحصولات شيميايي توليد حشره كش و ساير محصولات شيميايي
شستان1پتروشیمی گلستان1,919/91تابلو پایه نارنجیمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
اوراق تامين مالي 3,482,959/76 (17/86%)
اراد861مرابحه عام دولت86-ش.خ02040496,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد871مرابحه عام دولت87-ش.خ03030495,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا0061اسنادخزانه-م6بودجه00-03072391,434اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا0041اسنادخزانه-م4بودجه00-03052263,172اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد351مرابحه عام دولت3-ش.خ 010360,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا0011اسنادخزانه-م1بودجه00-03082159,946اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد361مرابحه عام دولت3-ش.خ 010459,808اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا0021اسنادخزانه-م2بودجه00-03102457,899اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
افاد41منفعت دولتی4-شرایط خاص1401072950,078/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد421مرابحه عام دولت4-ش.خ 010649,425اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد381مرابحه عام دولت3-ش.خ 010549,375اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد651مرابحه عام دولتی65-ش.خ021049,250اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد911مرابحه عام دولت91-ش.خ01052549,080/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد1001مرابحه عام دولت100-ش.خ02112749,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد851مرابحه عام دولت85-ش.خ01070448,887/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد931مرابحه عام دولت93-ش.خ01080948,750اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد951مرابحه عام دولت95-ش.خ02051448,560اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد641مرابحه عام دولتی64-ش.خ011148,250اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد921مرابحه عام دولت92-ش.خ02082547,685اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9161اسنادخزانه-م16بودجه99-02052847,479/2اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد321مرابحه عام دولت3-ش.خ021146,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد311مرابحه عام دولت3-ش.خ 020846,459اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9181اسنادخزانه-م18بودجه99-01032344,482/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9021اسنادخزانه-م2بودجه99-01101944,049اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9031اسنادخزانه-م3بودجه99-01111043,534اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9091اسنادخزانه-م9بودجه99-02031640,592/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد551مرابحه عام دولت5-ش.خ 020939,979/6اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد401مرابحه عام دولت4-ش.خ 020739,599/6اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا8151اسنادخزانه-م15بودجه98-01040639,220/4اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9081اسنادخزانه-م8بودجه99-02060638,900اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد1011مرابحه عام دولت101-ش.خ02071137,960اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9101اسنادخزانه-م10بودجه99-02080737,508اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9111اسنادخزانه-م11بودجه99-02090636,998اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد1021مرابحه عام دولت102-ش.خ03121136,757/2اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9141اسنادخزانه-م14بودجه99-02102535,935/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد341مرابحه عام دولت3-ش.خ 030535,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا0091اسناد خزانه-م9بودجه00-03110134,561/2اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد331مرابحه عام دولت3-ش.خ 030334,300اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا0031اسنادخزانه-م3بودجه00-03041832,220/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد581مرابحه عام دولت5-ش.خ 011031,265اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9071اسنادخزانه-م7بودجه99-02070430,594اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا0111اسناد خزانه-م11بودجه00-03061930,237/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
تابان041اجاره تابان سپهر1403112630,120اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اراد451مرابحه عام دولت4-ش.خ 010730,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد881مرابحه عام دولت88-ش.خ04112030,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد541مرابحه عام دولت5-ش.خ 010929,999/7اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد891مرابحه عام دولت89-ش.خ04112029,910اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد531مرابحه عام دولت5-ش.خ 020729,845/8اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا8141اسنادخزانه-م14بودجه98-01031829,721اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد491مرابحه عام دولت4-ش.خ 020629,699/7اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا0071اسنادخزانه-م7بودجه00-03091229,659اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد601مرابحه عام دولتی6-ش.خ021029,565اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا0081اسنادخزانه-م8بودجه00-03091929,505/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
افاد611منفعت دولت6-ش.خاص14010929,250اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد431مرابحه عام دولت4-ش.خ 020528,828/8اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد211مرابحه عام دولت2ش.خ صادرات021228,800اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا0101اسناد خزانه-م10بودجه00-03111528,594/8اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد391مرابحه عام دولت3-ش.خ 020428,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد901مرابحه عام دولت90-ش.خ05021728,450/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد701مرابحه عام دولت70-ش.خ011228,312/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد241مرابحه عام دولت2-ش.خ سایر021226,499/74اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد971مرابحه عام دولت97-ش.خ05072324,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد831مرابحه عام دولت83-ش.خ04122023,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد741منفعت دولت7-ش.خاص سایر020422,344/96اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد761مرابحه عام دولت76-ش.خ03040621,487/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد811مرابحه عام دولت81-ش.خ01081221,332/65اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9051اسنادخزانه-م5بودجه99-02021820,662/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
تابان051اجاره تابان نوین1404101520,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اراد461مرابحه عام دولت4-ش.خ 030220,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد521مرابحه عام دولت5-ش.خ 010820,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد501مرابحه عام دولت5-ش.خ030220,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد841مرابحه عام دولت84-ش.خ03062419,340اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا8161اسنادخزانه-م16بودجه98-01050319,328/8اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا8171اسنادخزانه-م17بودجه98-01051219,206/2اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا8181اسنادخزانه-م18بودجه98-01061418,872اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا8201اسنادخزانه-م20بودجه98-02080618,747/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا8211اسنادخزانه-م21بودجه98-02090618,447/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9041اسنادخزانه-م4بودجه99-01121517,077/8اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا8191اسنادخزانه-م19بودجه98-02032216,206اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا9011اسنادخزانه-م1بودجه99-01062115,974/05اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اراد1031مرابحه عام دولت103-ش.خ05082115,300اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد981مرابحه عام دولت98-ش.خ05072315,150اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد811منفعت دولت8-ش.خاص مهر020515,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد621مرابحه عام دولت62-ش.خ030915,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد991مرابحه عام دولت99-ش.خ05072315,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
پاسار041اجاره انرژی پاسارگاد1404030213,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اراد591مرابحه عام دولتی5-ش.خ 030912,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا9061اسنادخزانه-م6بودجه99-02032112,156/6اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
تابان011اجاره تابان تمدن1402120612,075/72اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
غدیر051اجاره غدیرایرانیان1405011411,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
افاد841منفعت دولت8-ش.خاص سایر020511,400اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد131مرابحه عام دولت1-ش.خ سایر020611,085/42اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد111مرابحه عام دولت1-ش.خ لوتوس020610,802اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد221مرابحه عام دولت2-ش.خ لوتوس021210,725اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد631مرابحه عام دولت63-ش.خ030910,650اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد671مرابحه عام دولت67-ش.خ031010,100اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
شستان031اجاره تجاری شستان1403091510,005اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
رهن01041اوراق رهنی بانک مسکن1401042310,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق رهني
صبا14041اجاصبابدون ضامن بارتبه اعتباری10,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
کرمان391مرابحه کرمان موتور1403091510,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
تابان071اجاره تابان لوتوس1404101510,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
تابان061اجاره تابان کاردان1404101510,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اراد121مرابحه عام دولت1-ش.خ ملت020610,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد531منفعت دولت5-ش.خاص کاریزما010810,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
افاد711منفعت دولت7-ش.خاص بیمه020410,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
افاد731منفعت دولت7-ش.خاص نوین020410,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
افاد621منفعت دولت6-ش.خاص ملت010910,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد661مرابحه عام دولت66-ش.خ031010,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد751مرابحه عام دولت75-ش.خ04022610,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد611مرابحه عام دولت61-ش.خ030910,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد511منفعت دولت5-ش.خاص کاردان01089,999/99اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
افاد721منفعت دولت7-ش.خاص سپهر02049,999/9اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
افاد521منفعت دولت5-ش.خاص سپهر01089,990اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد741مرابحه عام دولت74-ش.خ0402269,900اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد821منفعت دولت8-ش.خاص لوتوس02059,880اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد571مرابحه عام دولت5-ش.خ 03099,700اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد551منفعت دولت5-ش.خاص سایر01089,654/71اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
تدبیر041اجاره اقتصادی تدبیر140406069,600اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
افاد541منفعت دولت5-ش.خاص لوتوس01089,100اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد731مرابحه عام دولت73-ش.خ04028,200اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد791مرابحه عام دولت79-ش.خ0106128,023/86اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد721مرابحه عام دولت72-ش.خ03117,816اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
افاد831منفعت دولت8-ش.خاص تمدن02057,735اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اراد231مرابحه عام دولت2-ش.خ تمدن02126,776/9اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد681مرابحه عام دولت68-ش.خ03106,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد821مرابحه عام دولت82-ش.خ0109125,208/73اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
مهان011اجاره مهرآیندگان لوتوس03115,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اراد711مرابحه عام دولت71-ش.خ03115,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
دیزل041مرابحه بهمن دیزل140403314,984/8اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
اراد561مرابحه عام دولت5-ش.خ 03084,750اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اراد691مرابحه عام دولت69-ش.خ03104,750اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
تابان031اجاره تابان سپهر140212063,920اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
تابان021اجاره تابان لوتوس140212063,860اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
کرمان031مرابحه کرمان موتور140306143,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
کیش14021اجاره س. و توسعه کیش140208203,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
مبین0141اجاره اعتماد مبین لوتوس0110192,955اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
مبین0111اجاره اعتماد مبین لوتوس0107102,402/75اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
حرم031منفعت حرم تا حرم 140307142,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
مهان021اجاره مهرآیندگان امید03112,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
غرب051مرابحه پدیده شیمی غرب 140511162,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
شلرد021کود شیمیایی اوره لردگان1,998اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مشاركت بخش خصوصي
کرمان021مرابحه کرمان موتور140203061,970/02اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
دومینو41اجاره دومینو140402081,952/6اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
مبین0121اجاره اعتماد مبین تمدن0107101,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
حریل021اجاره ریل پردازسیر0212121,026اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
مبین0151اجاره اعتماد مبین تمدن0110191,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
کیش02111خرید دین توسعه کیش140211101,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك خريد دين
مبین0131اجاره اعتماد مبین نوین010710956/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
ماهان011منفعت هواپیمایی ماهان 14011123943اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
مبین0161اجاره اعتماد مبین امید011019940اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
البرز021اجاره ریلی البرزنیرو14020514892/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
نوریل021اجاره ریل پرداز نوآفرین021213600اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
ریل14011اجاره ریل کوثر14010509303/55اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
حکمت011مشارکت حکمت ایرانیان 140107197/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مشاركت بخش خصوصي
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي1,962,791/49 (10/06%)
بپاس1بیمه پاسارگاد1,521,714/6بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
اتکای1بیمه اتکایی ایرانیان71,448بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
کوثر1بیمه کوثر69,431/25بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
بساما1بیمه سامان59,700بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
ورازی1بیمه رازی38,669/13تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
ودی1بیمه دی36,652بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
بنو1بیمه تجارت نو36,360بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
وآفری1بیمه کارآفرین35,792/06تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
وسرمد1بیمه سرمد15,024تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
وسین1بیمه سینا14,818/42تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
آرمان1بیمه آرمان10,440تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
نوین1بیمه نوین10,365بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
ومعلم1بیمه معلم9,446/51بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
وتعاون1بیمه تعاون7,625بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
بخاور1بیمه زندگی خاورمیانه5,825/6بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه زندگي
میهن1بیمه میهن5,311/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
وحافظ1بیمه حافظ5,170تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
وحکمت1بیمه حکمت صبا4,763/62تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
باران1بیمه زندگی باران4,234/8تابلو پایه زردبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه زندگي
سرمايه گذاريها 1,696,013/55 (8/7%)
صبا1سرمایه گذاری صبا تامین366,000بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
آریان1سرمایه گذاری پارس آریان284,000تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وسپهر1سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات240,900بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
ومهان1گروه توسعه مالی مهر آیندگان168,000بازار دومسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
واحیا1م .صنایع و معادن احیاء سپاهان158,800تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وامین1س. امین توان آفرین ساز114,000تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وسنا1سرمایه گذاری نیروگاهی ایران34,931/93تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
سرچشمه1سرمایه گذاری مس سرچشمه33,499/35بازار دومسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وکبهمن1مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن30,100بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وبرق1س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی30,021/86تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
گوهران1سرمایه گذاری توسعه گوهران امید21,967/2بازار دومسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
واحصا1احیاء صنایع خراسان21,584/64تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وسبحان1سرمایه گذاری سبحان19,225بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وپویا1سرمایه گذاری پویا16,660بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وکادو1تکادو15,100/48تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
مدیریت1س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری14,205بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وهامون1سرمایه گذاری هامون صبا11,295بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وآداک1صنعت و تجارت آداک9,795/33تابلو پایه نارنجیسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وآفر1سرمایه گذاری ارزش آفرینان9,780تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
اعتلا1شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز9,163/5بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وارس1سرمایه گذاری ارس صبا8,530تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
سدبیر1س. تدبیرگران فارس وخوزستان7,625بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
ویسا1سرمایه گذاری ایساتیس پویا7,501/2تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
سنوین1سرمایه گذاری اقتصاد نوین6,360تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وثنو1سرمایه گذاری ساختمانی نوین5,882/5تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وآوا1سرمایه گذاری آوا نوین4,781/04بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وآرین1شرکت توسعه اقتصادی آرین4,768تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وایرا1سرمایه گذاری صنایع ایران4,743/2تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
بهیر1س. توسعه تجارت هیرمند4,602تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وفتخار1سرمایه گذاری افتخار سهام4,490/2تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
ولقمان1سرمایه گذاری لقمان4,428/65تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
فلات1گروه صنایع معادن فلات ایرانیان3,945/28تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
معیار 1سرمایه گذاری معیار صنعت پارس3,725تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وشمال1س. چشم انداز توسعه شمال2,913/41تابلو پایه نارنجیسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وگستر1گسترش سرمایه گذاری ایرانیان2,896بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وثوق1سرمایه گذاری وثوق امین2,675/2تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وملت1سرمایه گذاری ملت2,317تابلو پایه نارنجیسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وجامی1سرمایه گذاری جامی2,080/22تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وآتوس1س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال1,479تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
ومشان1س. فنی و مهندسی مشانیر1,240تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
ودانا1سرمایه گذاری دانایان پارس1/35تابلو پایه زردسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
استخراج كانه هاي فلزي 1,454,039 (7/45%)
کگهر1سنگ آهن گهرزمین1,248,750بازار دوماستخراج كانه هاي فلزي استخراج آهن
فزر1پویا زرکان آق دره108,150بازار اولاستخراج كانه هاي فلزي استخراج كانه فلزي غيرآهن
تجلی1تجلی توسعه معادن و فلزات93,620بازار دوماستخراج كانه هاي فلزي استخراج ساير كانه هاي فلزي
تکنار1مجتمع معادن مس تکنار3,519تابلو پایه زرداستخراج كانه هاي فلزي استخراج كانه فلزي غيرآهن
فلزات اساسي 1,166,806/67 (5/98%)
هرمز1فولاد هرمزگان جنوب417,000بازار دومفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فجهان1مجتمع جهان فولاد سیرجان225,810بازار اولفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
ارفع1شرکت آهن و فولاد ارفع183,120بازار دومفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فوکا1فولاد کاویان90,278/1تابلو پایه زردفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
وسدید1گروه ‌صنعتی‌سدید42,104/8تابلو پایه زردفلزات اساسي استخراج ساير فلزات اساسي
فنفت1صنایع تجهیزات نفت38,940تابلو پایه زردفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فاهواز1نورد و لوله اهواز31,577/91تابلو پایه نارنجیفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فروسیل1فروسیلیسیم خمین28,400بازار دومفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فروی1ذوب روی اصفهان15,309بازار اولفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فزرین1زرین معدن آسیا14,180بازار اولفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
کیمیا1معدنی کیمیای زنجان گستران13,680بازار اولفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فافق1صنایع مس افق کرمان12,000تابلو پایه زردفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فالوم1آلومتک‌11,032/5تابلو پایه زردفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فماک1ماداکتو استیل کرد8,100بازار SMEفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فگستر1گسترش صنایع روی ایرانیان7,640بازار دومفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فتوسا1تولید و توسعه سرب روی ایرانیان7,239بازار دومفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
زنگان1صنعت روی زنگان5,480بازار اولفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فولای1صنایع فولاد آلیاژی یزد5,269/6بازار اولفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فافزا1فولاد افزا سپاهان4,878تابلو پایه زردفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فسدید1لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته4,767/75تابلو پایه قرمزفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
بانكها و موسسات اعتباري 849,147/22 (4/35%)
وگردش1بانک گردشگری169,650تابلو پایه زردبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وآیند1بانک آینده161,328تابلو پایه نارنجیبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
دی1بانک دی126,495بازار دومبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
سامان1بانک سامان121,692/77تابلو پایه زردبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وملل1اعتباری ملل79,200بازار دومبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وشهر1بانک شهر72,662/87تابلو پایه زردبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وزمین1بانک ایران زمین38,800تابلو پایه نارنجیبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وسالت1بانک قرض الحسنه رسالت26,356/58تابلو پایه زردبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
سمایه1بانک سرمایه15,528تابلو پایه زردبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
ومهر1بانک مهر اقتصاد12,000تابلو پایه نارنجیبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وقوام1بانک قوامین8,000تابلو پایه قرمزبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
حکمت1بانک حکمت ایرانیان6,000بازار دومبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وکوثر1شرکت اعتباری کوثر مرکزی6,000بازار دومبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
توسعه1اعتباری توسعه5,434تابلو پایه قرمزبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 498,831/63 (2/56%)
شاوان1پالایش نفت لاوان198,400بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي توليد محصولات پالايش شده پتروشيمي
شراز1پالایش نفت شیراز146,066/03بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي توليد محصولات پالايش شده پتروشيمي
شرانل1نفت ایرانول107,600بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي ساخت فرآورده هاي نفتي تصفيه شده
شپاس1نفت پاسارگاد44,352بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي ساخت فرآورده هاي نفتي تصفيه شده
شزنگ1تجهیزنیروی‌زنگان‌2,413/6تابلو پایه زردفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي توليد محصولات پالايش شده پتروشيمي
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 461,143/1 (2/36%)
دماوند1تولید نیروی برق دماوند111,780بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
وهور1مدیریت انرژی امید تابان هور93,043/85بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بگیلان1توسعه مسیر برق گیلان61,318بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بجهرم1توسعه مولد نیروگاهی جهرم55,848/15بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بمپنا1تولید برق عسلویه مپنا55,409/76بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بپیوند1برق و انرژی پیوندگستر پارس36,570بازار اولعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بزاگرس1نیروگاه زاگرس کوثر28,314بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بکهنوج1تولید برق ماهتاب کهنوج18,859/33بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر376,750/94 (1/93%)
غصینو1صنعتی مینو158,100بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد نان و محصولات وابسته
خودکفا1اقتصادی و خودکفایی آزادگان57,225تابلو پایه زردمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
بهپاک1صنعتی بهپاک23,893/29بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد روغن هاي حيواني و نباتي
تبرک1گروه کارخانجات صنعتی تبرک21,444/76بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد ساير محصولات غذايي
غویتا1ویتانا19,145بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
غدیس1پاکدیس14,198/2بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد نوشيدني و آبميوه
غشهداب1کشت و صنعت شهداب ناب خراسان12,938/14بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد ساير محصولات غذايي
غپونه1نوش پونه مشهد9,668/03تابلو پایه زردمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد ساير محصولات غذايي
غمینو1شرکت صنایع غذایی مینو شرق9,105بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
غگلپا1شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان8,678/15بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غپآذر1شیر پگاه آذربایجان شرقی7,660بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غفارس1شیر پاستوریزه پگاه فارس7,202/39بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غبهار1کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان6,181/47تابلو پایه زردمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد ساير محصولات غذايي
غگلستا1شیر پاستوریزه پگاه گلستان6,149/86بازار اولمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غگیلا1شیرپاستوریزه پگاه گیلان5,202/71بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غناب1روغن‌ نباتی‌ ناب3,736تابلو پایه نارنجیمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد روغن هاي حيواني و نباتي
غشوکو1شوکو پارس3,564تابلو پایه زردمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
غنیلی1مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان2,000بازار SMEمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرپرورش و نگهداري ميوه جات و سبزيجات
غگز1گز سکه403/36بازار SMEمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
غیوان1کیوان255/58تابلو پایه قرمزمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد نان و محصولات وابسته
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 367,638/09 (1/88%)
اعتماد1صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د114,973/86ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
سپیدما1صندوق س. سپید دماوند-د65,721/3ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
کارا1صندوق س. کارا -د35,307/99ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
ثبات1صندوق س. ثبات ویستا -د16,957/08ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
اوصتا1صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د16,445/1ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
آکورد1صندوق س. آرمان آتی کوثر-د14,247/73ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
اطلس1صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س14,186/61ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
آگاس1صندوق س.هستی بخش آگاه-س14,035/62ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
آسامید1صندوق س.مشترک آسمان امید -د10,957/17ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
کاریس1صندوق س.سپهر کاریزما-س8,925/11ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
کامیاب1صندوق س. کامیاب آشنا-د4,835/85ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
ثروتم1صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س4,710/51ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
گنجین1صندوق س. گنجینه یکم آوید-د4,673/95ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
کمان1س.خ.کمان کاریزما 35% تادیه4,159/86ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري خصوصي
مدیر1ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س4,152/43ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
دارا1صندوق س. دارا الگوریتم-د3,296/91ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
آتیمس1صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س3,067/33ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
آساس1صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س3,047/27ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
سخند1صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د2,124/35ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
الماس1صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س1,456/41ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
صایند1صندوق س. گنجینه آینده روشن-د1,429/78ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
پادا1صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س1,350/74ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
آسام1صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م1,245/04ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري مختلط
گنجینه1صندوق س. گنجینه داریوش-د1,197/86ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
فراز1صندوق س.سهام فراز داریک-س1,060/22ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
صنم1ص.س.صندوق در صندوق صنم1,019/36ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق س. صندوق در صندوق
پاداش1صندوق س. ارزش پاداش-د1,019/1ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
رویش1ص.س.جسورانه رویش لوتوس980/11ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
زرین1صندوق س. سهام زرین کوروش-س974/46ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
سیناد1صندوق س.سپهرسودمند سینا-د917/86ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
آرمانی1ص.س.جسورانه فناوری آرمانی798/6ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
آوا1صندوق س.سهام آوای معیار-س773/91ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
یارا1صندوق س. آریا-د691/09ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
داریوش1صندوق س. ثروت داریوش -س688/47ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
پیشگام1ص.ج.رشد یکم پیشگام 20%تادیه564ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
داریک1صندوق س.اعتماد داریک-د506/43ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
پیشرفت1ص.ج.پیشرفت30%تادیه450ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
ویستا1صندوق س. ویستا -س413/73ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
اوج1صندوق س.اوج دماوند-س401/56ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
مروارید1صندوق س. مروارید بها بازار-س396/58ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
نوآور1ص.اعتبارسرمایه نوآفرین70%تادیه380/87ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري خصوصي
ثمین1صندوق س. ثروت افزون ثمین-س345/6ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
گنبد1صندوق س. گنبد مینای دماوند-م324/16ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري مختلط
ویسرو1ص.ج.سرو رشد پایداریکم 20%تادیه320ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
صغرب1صندوق س.مسکن شمال غرب-ز253/98ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق هاي زمين و ساختمان
ثروت1ص.خ.ثروت آفرین فیروزه 35%تادیه250ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري خصوصي
پارتین1ص.ج.پارتیان222ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
پویا1ص.ج.پویا الگوریتم40%تادیه220ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
ونچر1ص.ج.فیروزه40%تادیه209/13ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
آتی11ص.س.ج. یکم آرمان آتی200ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
سپهر1ص.ج. سپهریکم 20% تادیه198ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
رماس1صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س170/25ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
استارز1ص.ج.ستاره برتر20%تادیه141/21ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
آشناتک1ص.س.ج.آشناتک ایرانیان106/55ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
تهران11ص.ج.یکم دانشگاه تهران50% تادیه75ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
فنابا1ص.ج. فناوری بازنشستگی 60%تادیه60ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
مواد و محصولات دارويي 348,129/42 (1/78%)
ددانا1داروسازی دانا84,360بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
پخش1پخش البرز48,300بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
دتوزیع1توزیع دارو پخش41,580بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
هجرت1پخش هجرت31,350بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
دقاضی1داروسازی شهید قاضی26,860تابلو پایه زردمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
شتهران1داروسازی تهران شیمی18,243/22تابلو پایه نارنجیمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
کاسپین1داروسازی کاسپین تامین15,890بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دسانکو1داروسازی سبحان انکولوژی14,827/41بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دکپسول1تولید ژلاتین کپسول ایران11,700بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
درهآور1دارویی ره آورد تامین9,025بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
دتولید1داروسازی تولید دارو8,168/5بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
ریشمک1تولید و صادرات ریشمک8,055بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دحاوی1الحاوی6,523/2تابلو پایه زردمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
کی بی سی1شرکت کی بی سی6,139/7بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
داوه1داروسازی آوه سینا5,498/4بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دبالک1مواد اولیه دارویی البرز بالک5,460بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دشیری1شیرین دارو5,010تابلو پایه زردمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دتهران‌1داروسازی‌ تهران‌ دارو1,138/98تابلو پایه نارنجیمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
خودرو و ساخت قطعات 327,823/99 (1/68%)
خاور1ایران خودرو دیزل144,654/42تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات توليد وسايل نقليه موتوري
خدیزل1بهمن دیزل86,800بازار دومخودرو و ساخت قطعات توليد وسايل نقليه موتوري
خبنیان1بنیان دیزل40,728/16تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
خکاوه1سایپا دیزل23,431/49تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات توليد وسايل نقليه موتوري
خکرمان1گروه اقتصادی کرمان خودرو17,065تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات توليد وسايل نقليه موتوري
خعمرا1توسعه و عمران شهرستان نائین6,224/73تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
تشتاد1صنایع تولیدی اشتاد ایران‌5,145/5تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
خفناور1مهندسی صنعتی روان فن آور3,425تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
خلیبل1مالیبل سایپا349/7تابلو پایه زردخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
هتل و رستوران 242,688/53 (1/24%)
گنگین1اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان100,650تابلو پایه زردهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
سمگا1گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی92,000بازار اولهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
گشان1توسعه بین المللی پدیده شاندیز30,527/93تابلو پایه زردهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
گکیش1توریستی ورفاهی آبادگران کیش7,116/8تابلو پایه زردهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
گکوثر1هتل پارسیان کوثر اصفهان6,414/12بازار اولهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
گدنا1تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک4,263بازار دومهتل و رستوران فعاليت خدماتي مربوط به غذا و آشاميدني ها
گپارس1امور رفاهی کارگزاران پارس1,716/68تابلو پایه زردهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
زراعت و خدمات وابسته 199,419/68 (1/02%)
جوین1کشت و صنعت جوین46,297/04تابلو پایه زردزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
تلیسه1دامداری تلیسه نمونه22,642/52بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
زدشت1کشت و صنعت دشت خرم دره17,905/5بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
زقیام1کشت و دام قیام اصفهان17,373/74بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
زفکا1کشت و دامداری فکا15,825بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
زبینا1کشاورزی و دامپروری بینالود11,961/14بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
زملارد1کشاورزی و دامپروری ملارد شیر11,712بازار دومزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
زشریف1کشت وصنعت شریف آباد10,306/92بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
زماهان1مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان10,249/1بازار اولزراعت و خدمات وابسته پرورش طيور
آبین1کشت و صنعت آبشیرین8,409/2تابلو پایه زردزراعت و خدمات وابسته پرورش محصولات و باغباني
زگلدشت1کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان7,658بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
زکشت1کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت7,035بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
زشگزا1شیر و گوشت زاگرس شهرکرد6,633/6بازار اولزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
آینده1بازرگانی آینده سازان بهشت پارس5,410/91تابلو پایه زردزراعت و خدمات وابسته پرورش محصولات و باغباني
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 192,290/85 (0/99%)
حگهر1حمل و نقل گهرترابر سیرجان39,294بازار اولحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
توریل1توکاریل28,800بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حسینا1توسعه خدمات دریایی وبندری سینا27,625بازار اولحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات خدمات حمل و نقل دريايي
حآفرین1ریل پرداز نو آفرین27,424/18بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حبندر1دریایی و کشتیرانی خط دریابندر15,772/5تابلو پایه زردحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات خدمات حمل و نقل دريايي
حسیر1ریل سیر کوثر11,817/77بازار اولحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حآسا1آسیا سیر ارس11,352بازار اولحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حریل1ریل پردازسیر10,446/29بازار اولحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حپارسا1توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان9,662/5بازار اولحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حشکوه1دلیجان طلایی شکوه پارس4,389/12تابلو پایه زردحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حگردش1ریل گردش ایرانیان4,272تابلو پایه زردحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حرهشا1رهشاد سپاهان (سهامی عام1,435/5تابلو پایه زردحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات ساير حمل و نقلهاي زميني برنامه ريزي شده
سيمان، آهك و گچ 186,056/28 (0/95%)
سغدیر1توسعه سرمایه و صنعت غدیر44,019بازار دومسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
ساوه1سیمان ساوه33,605بازار دومسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
ساروج1بین المللی ساروج بوشهر22,820/2بازار دومسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سمتاز1سیمان ممتازان کرمان19,810تابلو پایه زردسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سجام1مجتمع سیمان غرب آسیا17,019/14تابلو پایه زردسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سبزوا1سیمان لار سبزوار15,143/92بازار اولسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سکارون1سیمان کارون11,057/72تابلو پایه زردسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سلار1شرکت سیمان لارستان9,990/76تابلو پایه زردسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سباقر1سیمان باقران8,046تابلو پایه زردسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سخواف1سیمان مجد خواف4,544/52تابلو پایه زردسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
انبوه سازي، املاك و مستغلات 173,748/93 (0/89%)
کرمان1س. توسعه و عمران استان کرمان41,043/23بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
کیسون1شرکت کیسون33,788/16تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات پيمانكاري املاك و مستغلات
ثجوان1تامین مسکن جوانان11,312/74تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثباغ1شهر سازی و خانه سازی باغمیشه10,850/4بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثعمرا1عمران و توسعه شاهد9,646بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثنور1سرمایه گذاری کوه نور9,495/84تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثپردیس1سرمایه گذاری مسکن پردیس8,982بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثرود1سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود6,215بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثالوند1سرمایه گذاری مسکن الوند6,208بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثتران1سرمایه گذاری مسکن تهران5,958بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثغرب1شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب5,750/4بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
آ س پ1آ.س.پ5,550بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات پيمانكاري املاك و مستغلات
ثنام1س ساختمانی ب نام آوران مهندسی3,070تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثقزوی1شرکت عمران و سازندگی قزوین2,620تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
وثخوز1سرمایه گذاری و توسعه خوزستان2,390/5تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثعتما1س. ساختمانی اعتماد گستر2,262/06تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثزاگرس1سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس2,141/7تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثاصفا1شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌1,913/6تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات پيمانكاري املاك و مستغلات
ثاژن1سخت آژند1,794تابلو پایه نارنجیانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثتوسا1س.توسعه و عمران استان اردبیل1,458/24تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثنظام1س. ساختمانی نظام مهندسی ایران1,299/06تابلو پایه زردانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن 138,122/75 (0/71%)
توسن1توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین43,146بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن مشاوره و تهيه نرم افزار
افرا1افرانت23,093/75بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ساير فعاليت هاي رايانه اي
فن آوا1گروه فن آوا19,140تابلو پایه زردرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ساير فعاليت هاي رايانه اي
سپیدار1سپیدار سیستم آسیا16,730بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن مشاوره و تهيه نرم افزار
تاپکیش1تجارت الکترونیک پارسیان کیش16,440بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ساير فعاليت هاي رايانه اي
رافزا1رایان هم افزا10,920بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن مشاوره و تهيه نرم افزار
مفاخر1توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی8,653بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ساير فعاليت هاي رايانه اي
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط 137,830 (0/71%)
فرابورس1فرابورس ایران99,610بازار اولفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط اداره ي بازارهاي مالي
تماوند1تامین سرمایه دماوند38,220بازار دومفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط بجز تامين وجوه بيمه و بازنشستگي
قند و شكر 118,659/36 (0/61%)
قاروم1قند ارومیه34,045/44تابلو پایه زردقند و شكر توليد شكر
قچار1فراوردههای غذایی وقند چهارمحال26,819/08بازار دومقند و شكر توليد شكر
قنقش1قند نقش جهان16,777/3تابلو پایه نارنجیقند و شكر توليد شكر
قیستو1شرکت قند بیستون11,784تابلو پایه زردقند و شكر توليد شكر
قشرین1قند شیرین خراسان11,209/68تابلو پایه زردقند و شكر توليد شكر
قتربت1قند تربت حیدریه8,565تابلو پایه زردقند و شكر توليد شكر
قشیر1قند شیروان قوچان و بجنورد5,350/85بازار اولقند و شكر توليد شكر
قجام1فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌4,108تابلو پایه نارنجیقند و شكر توليد شكر
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف 112,853/07 (0/58%)
شساخت1مهندسی و ساختمان صنایع نفت112,853/07تابلو پایه زرداستخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف خدمات جنبي استخراج نفت گاز جز اكتشاف
استخراج زغال سنگ 95,671/3 (0/49%)
کزغال1زغال سنگ پروده طبس68,950بازار اولاستخراج زغال سنگ استخراج و انبار زغال سنگ سخت
کپرور1فرآوری زغال سنگ پروده طبس18,485/1بازار دوماستخراج زغال سنگ استخراج و انبار زغال سنگ سخت
کشرق1صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود8,236/2بازار اولاستخراج زغال سنگ استخراج و انبار زغال سنگ سخت
لاستيك و پلاستيك 83,232/58 (0/43%)
پارتا1مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر40,208/52تابلو پایه زردلاستيك و پلاستيك توليد تاير و بازسازي تايرهاي لاستيكي
پیزد1مجتمع صنایع لاستیک یزد26,152/8بازار دوملاستيك و پلاستيك توليد تاير و بازسازي تايرهاي لاستيكي
پلاست1کارخانجات تولیدی پلاستیران8,150تابلو پایه زردلاستيك و پلاستيك توليد محصولات پلاستيكي
پلوله1گازلوله‌5,580تابلو پایه زردلاستيك و پلاستيك توليد محصولات پلاستيكي
پشاهن1تولیدی پلاستیک‌ شاهین3,141/26تابلو پایه زردلاستيك و پلاستيك توليد محصولات پلاستيكي
ساير محصولات كاني غيرفلزي 78,102/93 (0/4%)
کقزوی1شیشه‌ قزوین‌21,634/2تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد شيشه
کمینا1شیشه سازی مینا13,137/36تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد شيشه
کتوکا1تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا9,921/4بازار اولساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات سراميكي نسوز
کباده1تولید خاک نسوزاستقلال آباده7,934/85تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات سراميكي نسوز
کایتا1ایتالران‌7,490تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
کمرجان1بازرگانی و تولیدی مرجان کار4,156/09بازار اولساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
کفرآور1فرآورده های سیمان شرق3,465تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
شلیا1شرکت مواد ویژه لیا2,327/62تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد شيشه
سفاسی1شرکت فارسیت اهواز2,159/52تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
ساذری1آذریت‌1,338/36تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
سایرا1ایرانیت‌1,331/52تابلو پایه نارنجیساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
سپرمی1پرمیت‌925/76تابلو پایه قرمزساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
کابگن1تولیدی و صنعتی آبگینه‌816/93تابلو پایه قرمزساير محصولات كاني غيرفلزي توليد شيشه
سفارود1کارخانه فارسیت درود791/08تابلو پایه نارنجیساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
کورز1ورزیران‌673/24تابلو پایه زردساير محصولات كاني غيرفلزي توليد ساير محصولات معدني غيرفلزي
اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن 65,120/41 (0/33%)
تسه99081امتیاز تسهیلات مسکن آبان996,910/09تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00091امتیازتسهیلات مسکن آذر 14004,537/42تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه14011امتیازتسهیلات مسکن سال14014,334/39تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99041امتیاز تسهیلات مسکن تیر993,721/88تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه14001امتیازتسهیلات مسکن سال14003,715/01تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00111امتیازتسهیلات مسکن بهمن 14003,519/3تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00021امتیازتسهیلاتمسکن اردیبهشت14003,405/16تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00081امتیازتسهیلات مسکن آبان14003,201/68تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00051امتیازتسهیلات مسکن مرداد 14003,143/37تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00061امتیازتسهیلات مسکن شهریور14003,053/01تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00101امتیازتسهیلات مسکن دی14003,048/49تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00031امتیازتسهیلات مسکن خرداد14002,818/15تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه00011امتیازتسهیلات مسکن فروردین14002,735/61تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99121امتیاز تسهیلات مسکن اسفند992,630/01تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99111امتیاز تسهیلات مسکن بهمن992,437/31تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99101امتیاز تسهیلات مسکن دی992,333/97تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99091امتیاز تسهیلات مسکن آذر992,121/77تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99051امتیاز تسهیلات مسکن مرداد992,035/28تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99071امتیاز تسهیلات مسکن مهر991,936/76تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد991,694/53تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه99061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور991,632/07تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8071تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر9813/89تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7101تسهیلات مسکن ب. ملی-دی9711/66تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8021تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت9811/07تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7111تسهیلات مسکن ب. ملی-بهمن9710/63تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8051تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد9810/38تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7071تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر9710/1تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7121تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند979/95تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7081تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان979/33تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8041تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر989/11تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8031تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد988/64تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7061تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور978/38تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7041تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر977/84تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8011تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین987/51تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8061تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور986/96تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7091تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر976/9تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7051تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد975/95تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7031تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد974/69تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8091تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر981/54تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8081تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98578/14تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
پيمانكاري صنعتي 62,349/96 (0/32%)
خصدرا1صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌52,127/46تابلو پایه زردپيمانكاري صنعتي ساختمان و مهندسي عمران
وپسا1س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس5,700تابلو پایه زردپيمانكاري صنعتي ساير فعاليت هاي پيمانكاري
بالاس1مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن4,522/5بازار دومپيمانكاري صنعتي ساختمان و مهندسي عمران
ماشين آلات و تجهيزات 60,412/28 (0/31%)
تپکو1تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو36,350/78تابلو پایه زردماشين آلات و تجهيزات توليد ماشين آلات استخراج و ساختمان
لخانه1لوازم‌ خانگی‌ پارس‌16,884تابلو پایه زردماشين آلات و تجهيزات توليد وسايل خانگي
لازما1کارخانه های صنعتی آزمایش5,154/75تابلو پایه نارنجیماشين آلات و تجهيزات توليد وسايل خانگي
تمحرکه1ماشین سازی نیرو محرکه1,507/2تابلو پایه نارنجیماشين آلات و تجهيزات توليد تجهيزات بالابر و جابجايي
تفیرو1مهندسی فیروزا423/6تابلو پایه نارنجیماشين آلات و تجهيزات توليد تجهيزات بالابر و جابجايي
تراک1ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌91/95تابلو پایه قرمزماشين آلات و تجهيزات توليد ماشين آلات كشاورزي و باغباني
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري47,626/8 (0/24%)
مادیرا1صنایع مادیران47,626/8بازار دومتوليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوريتوليد رايانه و تجهيزات جانبي
خدمات فني و مهندسي 33,325/63 (0/17%)
رنیک1جنرال مکانیک27,309/5بازار دومخدمات فني و مهندسي فعاليتهاي ساختماني و مشاوره فني مرتبط
خفولا1خدمات فنی فولاد یزد2,662/5تابلو پایه زردخدمات فني و مهندسي ساير فعاليتهاي حرفه اي علمي و فني
تپولا1مهندسی مرآت پولاد1,905/93تابلو پایه زردخدمات فني و مهندسي ساير فعاليتهاي حرفه اي علمي و فني
تابا1تابان نیرو سپاهان1,447/7تابلو پایه زردخدمات فني و مهندسي ساير فعاليتهاي حرفه اي علمي و فني
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري 28,004/98 (0/14%)
قاسم1قاسم ایران23,100بازار دومخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري خرده فروشي موادغذايي در فروشگاههاي تخصصي
رفاه1فروشگاه های زنجیره ای رفاه4,904/98تابلو پایه زردخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري خرده فروشي انواع موادغذايي،نوشيدني وغيره
حمل و نقل آبي 20,525/4 (0/11%)
حخزر1کشتیرانی دریای خزر18,975/6بازار دومحمل و نقل آبي حمل و نقل دريايي وحمل ونقل درآبهاي ساحلي
حاریا1کشتیرانی آریا1,549/8تابلو پایه نارنجیحمل و نقل آبي حمل و نقل دريايي وحمل ونقل درآبهاي ساحلي
اطلاعات و ارتباطات 19,545 (0/1%)
اپرداز1آتیه داده پرداز14,370بازار دوماطلاعات و ارتباطات خدمات ارزش افزوده
اوان1مبین وان کیش5,175بازار اولاطلاعات و ارتباطات خدمات ارزش افزوده
ساير واسطه گريهاي مالي 18,073/1 (0/09%)
ولبهمن1شرکت بهمن لیزینگ6,624بازار اولساير واسطه گريهاي مالي ليزينگ مالي
ولتجار1واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان4,993/2تابلو پایه زردساير واسطه گريهاي مالي ليزينگ مالي
ولشرق1لیزینگ ایران و شرق3,368/4بازار اولساير واسطه گريهاي مالي ليزينگ مالي
ولراز1لیزینگ رازی1,677/5تابلو پایه زردساير واسطه گريهاي مالي ليزينگ مالي
ولانا1شرکت لیزینگ آریا دانا1,410تابلو پایه زردساير واسطه گريهاي مالي ليزينگ مالي
ساخت محصولات فلزي 17,471/98 (0/09%)
فبستم1صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد5,286/7تابلو پایه زردساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
فبیرا1بسته‌ بندی‌ ایران‌2,960/46تابلو پایه نارنجیساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
فسلیر1سولیران‌2,657/1تابلو پایه قرمزساخت محصولات فلزي توليد محصولات فلزي ساختماني
فکمند1گسترش قطعه سازی کمند1,792/44تابلو پایه زردساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
فجوش1جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌1,786/41تابلو پایه زردساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
کیا1کیا الکترود شرق1,690/11بازار SMEساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
فنرژی1گسترش صنایع انرژی آذرآب1,298/75تابلو پایه نارنجیساخت محصولات فلزي توليد مواد بخار به جز ديگهاي بخار مركزي
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 12,846/29 (0/07%)
بایکا1کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌8,015/18تابلو پایه زردماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي توليد سيم و كابل عايق
نیرو1نیرو سرمایه3,464/9تابلو پایه زردماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي توليد موتورها، مولدها و مبدلهاي الكتريكي
بتک1کارخانجات کابل سازی‌ تک‌1,366/21تابلو پایه نارنجیماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي توليد سيم و كابل عايق
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور12,677/95 (0/06%)
بمیلا1توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد12,677/95تابلو پایه زردتجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتورعمده فروشي براساس هزينه و يا قرارداد
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي 12,588/34 (0/06%)
لکما1کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌8,322/34تابلو پایه زردساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي فرستنده راديو، تلويزيون و تلفن و تلگراف
لپیام1گسترش صنایع پیام4,266تابلو پایه زردساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي گيرنده راديو، تلويزيون و تجهيزات وابسته
منسوجات 10,576/45 (0/05%)
نطرین1عطرین نخ قم4,564/75بازار اولمنسوجات آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
نبروج1نساجی بروجرد3,156/92تابلو پایه نارنجیمنسوجات آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
نتوس1پشم‌ بافی‌ توس2,854/78تابلو پایه زردمنسوجات آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
نشار1کارخانجات پشمبافی افشار یزد4تابلو پایه زردمنسوجات آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
محصولات كاغذي 9,047/41 (0/05%)
لطیف1محصولات کاغذی لطیف8,990بازار دوممحصولات كاغذي توليد ساير محصولات كاغذ و مقوا
چکارم1کارتن‌ مشهد35/98تابلو پایه قرمزمحصولات كاغذي توليد كاغذ و مقواي موجدار و محفظه آنها
چبسپا1بسته‌ بندی‌ پارس21/43تابلو پایه قرمزمحصولات كاغذي توليد كاغذ و مقواي موجدار و محفظه آنها
كاشي و سراميك 8,699/25 (0/04%)
کصدف1کاشی صدف سرام استقلال آباده4,428تابلو پایه زردكاشي و سراميك توليد گل و سراميك ساختماني
کهرام1تولیدی گرانیت بهسرام4,271/25تابلو پایه نارنجیكاشي و سراميك توليد گل و سراميك ساختماني
محصولات چوبي 6,060/02 (0/03%)
چخزر1صنایع چوب خزر کاسپین6,060بازار دوممحصولات چوبي توليد تخته چند لا و ساير تخته ها
چنوپا1نیوپان‌ 22 بهمن‌20تابلو پایه زردمحصولات چوبي توليد تخته چند لا و ساير تخته ها
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني2,557/5 (0/01%)
خبازرس1بازرسی مهندسی و صنعتی ایران2,557/5تابلو پایه زردفعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فنيتجزيه و تحليل و آزمايش فني
فعاليت هاي هنري، سرگرمي و خلاقانه 2,421/76 (0/01%)
وهنر1گروه توسعه هنر ایران2,421/76تابلو پایه زردفعاليت هاي هنري، سرگرمي و خلاقانه فعاليت هاي هنري
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور31/86 (0%)
بدکو1شرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو31/86تابلو پایه قرمزتجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتورفروش وسائط نقليه
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
صندوق س. صندوق در صندوق
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
فعالیت های باشگاه های ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما