به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
29
خرداد
1398
خاذر - توليدي آذر باتري اروميه
سفاروم - سيمان سفيد اروميه
شسیماب - سیماب رزین
شگامرن - مجتمع پترو صنعت گامرون
غکولاک - کولاک شرق
غگز - شرکت گز سکه
غنیلی - مجتمع توليدي نيلي صنعت کرمان
فکباتا - کنترل گاز اکباتان
فماک - ماداکتو استيل کرد
هفردا - راهیابان فردا
1397
1396
1395
نماد نام شرکت تاریخ درج تاریخ عرضه تاریخ پذیرش امیدنامه
شسیماب سیماب رزین 1397/12/26 1397/04/02
هفردا راهیابان فردا 1397/08/23 1396/11/24
فماک ماداکتو استيل کرد 1396/12/06 1396/12/28 1396/07/16
فکباتا کنترل گاز اکباتان 1396/11/11 1395/11/24
خاذر توليدي آذر باتري اروميه 1396/08/10 1396/09/07
غکولاک کولاک شرق 1396/08/01 1395/08/24
غنیلی مجتمع توليدي نيلي صنعت کرمان 1396/07/15 1395/08/17
سفاروم سيمان سفيد اروميه 1396/02/18 1395/10/25
غگز شرکت گز سکه 1395/10/01 1395/10/26 1395/06/09
شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون 1395/09/28 1395/10/06 1395/06/16
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما