به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
4
اردیبهشت
1398
فهرست اوراق تامین مالی پذیرش شده استاندارد
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.

نام نماد نوع اوراق

ردیفنمادحجم انتشارحجم پذیرشمبلغ اسمی هر ورقهنرخ سود اسمیتاریخ انتشاربازارگردانمدارک و مستندات
1اروند08 7,000,000 7,000,000 1,000,000 19% 1397-12-22 تأمین سرمایه بانك ملت
2اروند09 3,000,000 3,000,000 1,000,000 19% 1397-12-22 تأمین سرمایه نوين
3اروند10 5,000,000 5,000,000 1,000,000 19% 1397-12-22 تأمین سرمایه لوتوس
4اروند11 5,000,000 5,000,000 1,000,000 19% 1397-12-22 تأمین سرمایه سپهر
5شستا005 6,000,000 6,000,000 1,000,000 19% 1397-12-20 تأمین سرمایه امین
6نوریل02 600,000 600,000 1,000,000 16% 1397-12-13 شركت تامين سرمايه مسكن
7حریل02 1,000,000 1,000,000 1,000,000 16% 1397-12-12 تأمین سرمایه تمدن
8کرمان00 2,000,000 2,000,000 1,000,000 16% 1397-11-30 تامين سرمايه تمدن
9ماهان01 1,000,000 1,000,000 1,000,000 16% 1397-11-23 تأمین سرمایه نوين
10اروند01 1,000,000 1,000,000 1,000,000 19% 1397-11-13 شركت تامين سرمايه اميد
12345678910...
تعداد رکورد:
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما