به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
3
اسفند
1397
فهرست اوراق تامین مالی پذیرش شده استاندارد
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.

نام نماد نوع اوراق

ردیفنمادحجم انتشارحجم پذیرشمبلغ اسمی هر ورقهنرخ سود اسمیتاریخ انتشاربازارگردانمدارک و مستندات
1اخزا709 23,000,000 23,000,000 1,000,000 0% 1398-05-13  
2ماهان01 1,000,000 1,000,000 1,000,000 16% 1397-11-23 تأمین سرمایه نوين
3اروند01 1,000,000 1,000,000 1,000,000 19% 1397-11-13 شركت تامين سرمايه اميد
4اروند02 500,000 500,000 1,000,000 19% 1397-11-13 شركت تامين سرمايه امين
5اروند03 4,000,000 4,000,000 1,000,000 19% 1397-11-13 شركت تامين سرمايه تمدن
6اروند04 1,000,000 1,000,000 1,000,000 19% 1397-11-13 شركت تامين سرمايه كاردان
7اروند05 2,000,000 2,000,000 1,000,000 19% 1397-11-13 تامين سرمايه لوتوس پارسيان
8اروند06 1,000,000 1,000,000 1,000,000 19% 1397-11-13 شرکت تأمین سرمایه بانك ملت (سهامي خاص)
9اروند07 500,000 500,000 1,000,000 19% 1397-11-13 شرکت تأمین سرمایه نوين
10مبین014 3,000,000 3,000,000 1,000,000 16% 1397-10-19 شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان
12345678910...
تعداد رکورد:
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما