به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
3
خرداد
1397
فهرست اوراق تامین مالی پذیرش شده استاندارد
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.

نام نماد نوع اوراق

ردیفنمادحجم انتشارحجم پذیرشمبلغ اسمی هر ورقهنرخ سود اسمیتاریخ انتشاربازارگردانمدارک و مستندات
1صبا1401 920,000 920,000 1,000,000 15% 1397-02-25 شرکت تأمین سرمایه بانك مسكن
2شستا991 7,000,000 7,000,000 1,000,000 20% 1396-12-26  
3شستا992 5,000,000 5,000,000 1,000,000 20% 1396-12-26 تأمین سرمایه سپهر
4شستا993 5,000,000 5,000,000 1,000,000 20% 1396-12-26 تأمین سرمایه كاردان
5شستا994 3,000,000 3,000,000 1,000,000 20% 1396-12-26 تأمین سرمایه نوين
6تامین97 10,000,000 10,000,000 1,000,000 20% 1396-12-22 شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص)
7شرق1400 240,000 240,000 1,000,000 18% 1396-10-25 صندوق بازارگرداني اختصاصي تدبيرگران فردا
8کرمان98 1,000,000 1,000,000 1,000,000 17% 1396-09-12 شركت تامين سرمايه تمدن
9اخزا615 7,000,000 7,000,000 1,000,000 0 1396-08-20  
10اخزا613 17,625,970 17,625,970 1,000,000 0 1396-08-16  
12345678910...
تعداد رکورد:
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما