به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
29
خرداد
1398
فهرست اوراق تامین مالی پذیرش شده استاندارد
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.

نام نماد نوع اوراق

ردیفنمادحجم انتشارحجم پذیرشمبلغ اسمی هر ورقهنرخ سود اسمیتاریخ انتشاربازارگردانمدارک و مستندات
1اخزا721 39,891,591 39,891,591 1,000,000 0% 1397-12-29  
2اخزا723 20,094,458 20,094,458 1,000,000 0% 1397-12-29  
3اروند08 7,000,000 7,000,000 1,000,000 19% 1397-12-22 تأمین سرمایه بانك ملت
4اروند09 3,000,000 3,000,000 1,000,000 19% 1397-12-22 تأمین سرمایه نوين
5اروند10 5,000,000 5,000,000 1,000,000 19% 1397-12-22 تأمین سرمایه لوتوس
6اروند11 5,000,000 5,000,000 1,000,000 19% 1397-12-22 تأمین سرمایه سپهر
7شستا005 6,000,000 6,000,000 1,000,000 19% 1397-12-20 تأمین سرمایه امین
8نوریل02 600,000 600,000 1,000,000 16% 1397-12-13 شركت تامين سرمايه مسكن
9حریل02 1,000,000 1,000,000 1,000,000 16% 1397-12-12 تأمین سرمایه تمدن
10کرمان00 2,000,000 2,000,000 1,000,000 16% 1397-11-30 تامين سرمايه تمدن
12345678910...
تعداد رکورد:
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما