به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
29
خرداد
1398
فهرست صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.

نام نماد نوع اوراق

ردیفنامنمادنوعاندازه صندوقحداقل سرمایهسقف سرمایهتعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتازحسابرسمدارک و مستندات
1مشترک آسمان امیدآسامید(ETF)اوراق با درآمد ثابتبزرگ 10,000,000 100,000,000  موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
2اندیشه ورزان صبا تامیناوصتا(ETF)اوراق با درآمد ثابتبزرگ 10,000,000 100,000,000  موسسه حسابرسی دش و همکاران
3صندوق سرمايه‌گذاري نسيمنسیمصندوق زمین و ساختمان  0 29,600,000 29600000حسابرسي اصول پايه فراگير
4صندوق سرمايه‌گذاري مسکن شمال غربصغربصندوق زمین و ساختمانبزرگ 0 0  موسسه حسابرسي فريوران
5صندوق سرمايه‌گذاري سپهر كاريزماکاریسسهام ETFبزرگ 0 0  مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود
6صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه آينده روشنصایند(ETF)اوراق با درآمد ثابتبزرگ 0 0  موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكاران
7صندوق سرمايه‌گذاري سپهر خبرگان نفتسخندمختلط ETFبزرگ 0 0  موسسه حسابرسي تدوين و همكاران
8صندوق سرمايه‌گذاري ثروت آفرين پارسيانثروتممختلط ETFبزرگ 0 0  مؤسسه حسابرسي بيات رايان
9صندوق سرمايه‌گذاري هستي بخش آگاهآگاسسهام ETFبزرگ 10,000,000 50,000,000  مؤسسه حسابرسي بهراد مشار
10صندوق سرمايه‌گذاري آرمان آتي كوثرآکورد(ETF)اوراق با درآمد ثابتبزرگ 5,000,000 100,000,000  مؤسسه حسابرسي بيات رايان
12
تعداد رکورد:
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما