به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
3
اسفند
1397
  شرکت های انتقالی از بورس تهران
  نمادنام شرکتصنعت تاریخ درج در فرابورسسرمایه
  شفارا پتروشیمی فارابیمحصولات شيميايي 1397/09/25 150,000,000,000
  خاور ایران خودرو دیزلخودرو و ساخت قطعات 1397/05/15 4,989,059,000,000
  خکاوه سایپا دیزلخودرو و ساخت قطعات 1397/04/05 2,635,713,000,000
  شمواد تولید مواداولیه الیاف مصنوعیمحصولات شيميايي 1396/10/17 143,488,000,000
  شپلی پلی اکریل ایرانمحصولات شيميايي 1396/10/17 3,570,980,000,000
  سکارون سیمان کارونسيمان، آهك و گچ 1396/10/09 208,833,000,000
  شپمچا پارس پامچالمحصولات شيميايي 1396/09/01 30,000,000,000
  کچینی چینی ایرانكاشي و سراميك 1396/07/10 167,029,000,000
  کنیلو کاشی نیلوكاشي و سراميك 1396/03/28 150,000,000,000
  دقاضی داروسازی شهید قاضیمواد و محصولات دارويي 1395/05/16 135,000,000,000
  شتهران داروسازی تهران شیمیمواد و محصولات دارويي 1395/03/29 148,500,000,000
  فاهواز نورد و لوله اهوازفلزات اساسي 1394/11/11 3,766,000,000,000
  فنرژی گسترش صنایع انرژی آذرآبساخت محصولات فلزي 1394/11/06 163,160,000,000
  شصفها پتروشیمی‌ اصفهان‌محصولات شيميايي 1393/12/17 300,000,000,000
  فوکا فولاد کاویانفلزات اساسي 1393/12/13 800,000,000,000
  شکف کف‌محصولات شيميايي 1393/12/06 250,000,000,000
  کایگچ ایران ‌گچسيمان، آهك و گچ 1393/06/15 15,000,000,000
  نتوس پشم‌ بافی‌ توسمنسوجات 1393/06/15 29,400,000,000
  وسدید گروه‌صنعتی‌سدیدفلزات اساسي 1393/06/15 200,000,000,000
  شرنگی شیمیایی رنگینمحصولات شيميايي 1393/06/15 47,000,000,000
  شتولی تولی‌پرس‌محصولات شيميايي 1393/06/15 250,000,000,000
  سفارود کارخانه فارسیت درودساير محصولات كاني غيرفلزي 1393/06/12 120,960,000,000
  تفیرو مهندسی فیروزاماشين آلات و تجهيزات 1393/06/09 12,000,000,000
  فبستم صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهدساخت محصولات فلزي 1393/02/27 51,891,000,000
  بهپاک صنعتی بهپاکمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 1392/12/18 200,000,000,000
  تپکو تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکوماشين آلات و تجهيزات 1392/06/25 2,336,653,000,000
  فجوش جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌ساخت محصولات فلزي 1392/06/25 10,350,000,000
  تراک ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌ماشين آلات و تجهيزات 1392/06/25 51,000,000,000
  دتهران‌ داروسازی‌ تهران‌ دارومواد و محصولات دارويي 1392/06/25 40,000,000,000
  کورز ورزیران‌ساير محصولات كاني غيرفلزي 1392/06/25 20,000,000,000
  پارتا مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایرلاستيك و پلاستيك 1392/03/07 1,202,000,000,000
  ثاصفا شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌انبوه سازي، املاك و مستغلات 1392/03/07 160,000,000,000
  شسم تولید سموم‌ علف‌ کش‌محصولات شيميايي 1392/03/07 10,000,000,000
  ساذری آذریت‌ساير محصولات كاني غيرفلزي 1392/03/07 6,000,000,000
  پلوله گازلوله‌لاستيك و پلاستيك 1392/03/07 225,000,000,000
  سایرا ایرانیت‌ساير محصولات كاني غيرفلزي 1392/03/07 45,600,000,000
  چنوپا نیوپان‌ 22 بهمن‌محصولات چوبي 1392/03/07 20,000,000,000
  فسلیر سولیران‌ساخت محصولات فلزي 1392/03/07 100,000,000,000
  فالوم آلومتک‌فلزات اساسي 1392/03/04 445,301,000,000
  سپرمی پرمیت‌ساير محصولات كاني غيرفلزي 1392/03/04 35,200,000,000
  کایتا ایتالران‌ساير محصولات كاني غيرفلزي 1391/11/11 15,000,000,000
  شزنگ تجهیزنیروی‌زنگان‌فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 1391/10/26 28,000,000,000
  لخانه لوازم‌ خانگی‌ پارس‌ماشين آلات و تجهيزات 1391/10/26 300,000,000,000
  خصدرا صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌پيمانكاري صنعتي 1391/08/21 1,500,000,000,000
  تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران‌خودرو و ساخت قطعات 1391/08/06 385,391,000,000
  لکما کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي 1391/07/18 61,400,000,000
  شوش هنکل‌ پاک‌ وش‌محصولات شيميايي 1391/07/18 242,586,000,000
  کابگن تولیدی و صنعتی آبگینه‌ساير محصولات كاني غيرفلزي 1391/07/18 93,900,000,000
  لازما کارخانه های صنعتی آزمایشماشين آلات و تجهيزات 1391/07/18 217,500,000,000
  چبسپا بسته‌ بندی‌ پارسمحصولات كاغذي 1391/07/18 30,000,000,000
  فسدید لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکستهفلزات اساسي 1391/07/18 97,800,000,000
  پلاست کارخانجات تولیدی پلاستیرانلاستيك و پلاستيك 1391/07/18 57,600,000,000
  پشاهن تولیدی پلاستیک‌ شاهینلاستيك و پلاستيك 1391/07/18 60,292,000,000
  کقزوی شیشه‌ قزوین‌ساير محصولات كاني غيرفلزي 1391/07/18 84,000,000,000
  قجام فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌قند و شكر 1391/07/18 26,000,000,000
  بایکا کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 1391/07/18 37,800,000,000
  غیوان کیوانمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 1391/07/18 16,500,000,000
  چکارم کارتن‌ مشهدمحصولات كاغذي 1391/07/18 15,000,000,000
  لپیام گسترش صنایع پیامساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي 1391/07/18 180,000,000,000
  غناب روغن‌ نباتی‌ نابمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 1391/07/18 20,000,000,000
  فبیرا بسته‌ بندی‌ ایران‌ساخت محصولات فلزي 1391/07/10 79,143,000,000
  سفاسی شرکت فارسیت اهوازساير محصولات كاني غيرفلزي 1391/06/14 30,000,000,000
  غشوکو شوکو پارسمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 1391/03/03 36,500,000,000
  بتک کارخانجات کابل سازی‌ تک‌ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 1390/12/22 9,000,000,000
  حرهشا رهشاد سپاهان (سهامی عامحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 1390/10/17 15,000,000,000
  غصینو صنعتی مینومحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 1390/05/25 500,000,000,000
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما