به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
27
مهر
1397
  شرکت های انتقالی از بورس تهران
  نمادنام شرکتصنعت تاریخ درج در فرابورسسرمایه
  خاور ايران خودرو ديزلخودرو و ساخت قطعات 1397/05/15 4,989,059,000,000
  خکاوه سايپا ديزلخودرو و ساخت قطعات 1397/04/05 2,635,713,000,000
  شمواد توليد مواداوليه الياف مصنوعيمحصولات شيميايي 1396/10/17 143,488,000,000
  شپلی پلي اكريل ايرانمحصولات شيميايي 1396/10/17 3,570,980,000,000
  سکارون سيمان كارونسيمان، آهك و گچ 1396/10/09 208,833,000,000
  شپمچا پارس پامچالمحصولات شيميايي 1396/09/01 30,000,000,000
  کچینی چيني ايرانكاشي و سراميك 1396/07/10 167,029,000,000
  کنیلو كاشي نيلوكاشي و سراميك 1396/03/28 150,000,000,000
  دقاضی داروسازي شهيد قاضيمواد و محصولات دارويي 1395/05/16 135,000,000,000
  شتهران داروسازي تهران شيميمواد و محصولات دارويي 1395/03/29 148,500,000,000
  فاهواز نورد و لوله اهوازفلزات اساسي 1394/11/11 3,766,000,000,000
  فنرژی گسترش صنايع انرژي آذرآبساخت محصولات فلزي 1394/11/06 163,160,000,000
  شصفها پتروشيمي‌ اصفهان‌محصولات شيميايي 1393/12/17 300,000,000,000
  فوکا فولاد كاويانفلزات اساسي 1393/12/13 800,000,000,000
  شکف كف‌محصولات شيميايي 1393/12/06 250,000,000,000
  کایگچ ايران ‌گچسيمان، آهك و گچ 1393/06/15 15,000,000,000
  نتوس پشم‌ بافي‌ توسمنسوجات 1393/06/15 29,400,000,000
  وسدید گروه‌صنعتي‌سديدفلزات اساسي 1393/06/15 200,000,000,000
  شرنگی شيميايي رنگينمحصولات شيميايي 1393/06/15 47,000,000,000
  شتولی تولي‌پرس‌محصولات شيميايي 1393/06/15 250,000,000,000
  سفارود كارخانه فارسيت درودساير محصولات كاني غيرفلزي 1393/06/12 120,960,000,000
  تفیرو مهندسي فيروزاماشين آلات و تجهيزات 1393/06/09 12,000,000,000
  فبستم صنايع ‌بسته‌بندي‌ مشهدساخت محصولات فلزي 1393/02/27 51,891,000,000
  بهپاک صنعتي بهپاكمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 1392/12/18 200,000,000,000
  تپکو توليدتجهيزات‌سنگين‌هپكوماشين آلات و تجهيزات 1392/06/25 2,336,653,000,000
  فجوش جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌ساخت محصولات فلزي 1392/06/25 10,350,000,000
  تراک ماشين‌آلات صنعتي تراكتورسازي‌ماشين آلات و تجهيزات 1392/06/25 51,000,000,000
  دتهران‌ داروسازي‌ تهران‌ دارومواد و محصولات دارويي 1392/06/25 40,000,000,000
  کورز ورزيران‌ساير محصولات كاني غيرفلزي 1392/06/25 20,000,000,000
  پارتا مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تايرلاستيك و پلاستيك 1392/03/07 1,202,000,000,000
  ثاصفا شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌انبوه سازي، املاك و مستغلات 1392/03/07 160,000,000,000
  شسم توليد سموم‌ علف‌ كش‌محصولات شيميايي 1392/03/07 10,000,000,000
  ساذری آذريت‌ساير محصولات كاني غيرفلزي 1392/03/07 6,000,000,000
  پلوله گازلوله‌لاستيك و پلاستيك 1392/03/07 225,000,000,000
  سایرا ايرانيت‌ساير محصولات كاني غيرفلزي 1392/03/07 45,600,000,000
  چنوپا نيوپان‌ 22 بهمن‌محصولات چوبي 1392/03/07 20,000,000,000
  فسلیر سوليران‌ساخت محصولات فلزي 1392/03/07 100,000,000,000
  فالوم آلومتك‌فلزات اساسي 1392/03/04 445,301,000,000
  سپرمی پرميت‌ساير محصولات كاني غيرفلزي 1392/03/04 35,200,000,000
  کایتا ايتالران‌ساير محصولات كاني غيرفلزي 1391/11/11 15,000,000,000
  شزنگ تجهيزنيروي‌زنگان‌فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 1391/10/26 28,000,000,000
  لخانه لوازم‌ خانگي‌ پارس‌ماشين آلات و تجهيزات 1391/10/26 300,000,000,000
  خصدرا صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌پيمانكاري صنعتي 1391/08/21 1,500,000,000,000
  تشتاد صنايع توليدي اشتاد ايران‌خودرو و ساخت قطعات 1391/08/06 385,391,000,000
  لکما كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي 1391/07/18 61,400,000,000
  شوش هنكل‌ پاك‌ وش‌محصولات شيميايي 1391/07/18 242,586,000,000
  کابگن توليدي و صنعتي آبگينه‌ساير محصولات كاني غيرفلزي 1391/07/18 93,900,000,000
  لازما كارخانه هاي صنعتي آزمايشماشين آلات و تجهيزات 1391/07/18 217,500,000,000
  چبسپا بسته‌ بندي‌ پارسمحصولات كاغذي 1391/07/18 30,000,000,000
  فسدید لوله‌وتجهيزات‌ سديد - ورشكستهفلزات اساسي 1391/07/18 97,800,000,000
  پلاست كارخانجات توليدي پلاستيرانلاستيك و پلاستيك 1391/07/18 57,600,000,000
  پشاهن توليدي پلاستيك‌ شاهينلاستيك و پلاستيك 1391/07/18 60,292,000,000
  کقزوی شيشه‌ قزوين‌ساير محصولات كاني غيرفلزي 1391/07/18 84,000,000,000
  قجام فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌قند و شكر 1391/07/18 26,000,000,000
  بایکا كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 1391/07/18 37,800,000,000
  غیوان كيوانمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 1391/07/18 16,500,000,000
  چکارم كارتن‌ مشهدمحصولات كاغذي 1391/07/18 15,000,000,000
  لپیام گسترش صنايع پيامساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي 1391/07/18 180,000,000,000
  غناب روغن‌ نباتي‌ نابمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 1391/07/18 20,000,000,000
  فبیرا بسته‌ بندي‌ ايران‌ساخت محصولات فلزي 1391/07/10 79,143,000,000
  سفاسی شركت فارسيت اهوازساير محصولات كاني غيرفلزي 1391/06/14 30,000,000,000
  غشوکو شوكو پارسمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 1391/03/03 36,500,000,000
  بتک كارخانجات كابل سازي‌ تك‌ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 1390/12/22 9,000,000,000
  حرهشا رهشاد سپاهان (سهامي عامحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 1390/10/17 15,000,000,000
  غصینو صنعتي مينومحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 1390/05/25 500,000,000,000
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما