به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
26
تیر
1397
  شرکت های انتقالی از بورس تهران
  نمادنام شرکتصنعت تاریخ درج در فرابورسسرمایه
  خکاوه سایپا دیزلخودرو و ساخت قطعات 1397/04/05 2,635,713,000,000
  شمواد تولید مواداولیه الیاف مصنوعیمحصولات شيميايي 1396/10/16 143,488,000,000
  شپلی پلی اکریل ایرانمحصولات شيميايي 1396/10/16 3,570,980,000,000
  سکارون سیمان کارونسيمان، آهك و گچ 1396/10/09 208,833,000,000
  شپمچا پارس پامچالمحصولات شيميايي 1396/09/01 30,000,000,000
  کچینی چینی ایرانكاشي و سراميك 1396/07/10 167,029,000,000
  کنیلو کاشی نیلوكاشي و سراميك 1396/03/28 150,000,000,000
  دقاضی داروسازی شهید قاضیمواد و محصولات دارويي 1395/05/16 135,000,000,000
  شتهران داروسازی تهران شیمیمواد و محصولات دارويي 1395/03/29 148,500,000,000
  فاهواز نورد و لوله اهوازفلزات اساسي 1394/11/11 3,766,000,000,000
  فنرژی گسترش صنایع انرژی آذرآبساخت محصولات فلزي 1394/11/06 163,160,000,000
  شصفها پتروشیمی اصفهانمحصولات شيميايي 1393/12/17 300,000,000,000
  فوکا فولاد کاویانفلزات اساسي 1393/12/13 800,000,000,000
  شکف کفمحصولات شيميايي 1393/12/06 250,000,000,000
  کایگچ ایران گچسيمان، آهك و گچ 1393/06/15 15,000,000,000
  نتوس پشم بافی توسمنسوجات 1393/06/15 29,400,000,000
  وسدید گروهصنعتیسدیدفلزات اساسي 1393/06/15 200,000,000,000
  شرنگی شیمیایی رنگینمحصولات شيميايي 1393/06/15 47,000,000,000
  شتولی تولیپرسمحصولات شيميايي 1393/06/15 250,000,000,000
  سفارود کارخانه فارسیت درودحذف شده-ساير محصولات كاني غير فلزي 1393/06/12 120,960,000,000
  تفیرو مهندسی فیروزاماشين آلات و تجهيزات 1393/06/09 12,000,000,000
  فبستم صنایع بستهبندی مشهدساخت محصولات فلزي 1393/02/27 51,891,000,000
  بهپاک صنعتی بهپاکمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 1392/12/18 200,000,000,000
  تپکو تولیدتجهیزاتسنگینهپکوماشين آلات و تجهيزات 1392/06/25 2,336,653,000,000
  فجوش جوش و اکسیژن ایرانساخت محصولات فلزي 1392/06/25 10,350,000,000
  تراک ماشینآلات صنعتی تراکتورسازیماشين آلات و تجهيزات 1392/06/25 51,000,000,000
  دتهران داروسازی تهران دارومواد و محصولات دارويي 1392/06/25 40,000,000,000
  کورز ورزیرانساير محصولات كاني غيرفلزي 1392/06/25 20,000,000,000
  پارتا مجتمعصنعتیآرتاویلتایرلاستيك و پلاستيك 1392/03/07 1,202,000,000,000
  ثاصفا شرکت ساختمان اصفهانانبوه سازي، املاك و مستغلات 1392/03/07 160,000,000,000
  شسم تولید سموم علف کشمحصولات شيميايي 1392/03/07 10,000,000,000
  ساذری آذریتساير محصولات كاني غيرفلزي 1392/03/07 6,000,000,000
  پلوله گازلولهلاستيك و پلاستيك 1392/03/07 225,000,000,000
  سایرا ایرانیتساير محصولات كاني غيرفلزي 1392/03/07 45,600,000,000
  چنوپا نیوپان‌ 22 بهمن‌محصولات چوبي 1392/03/07 20,000,000,000
  فسلیر سولیرانساخت محصولات فلزي 1392/03/07 100,000,000,000
  فالوم آلومتکفلزات اساسي 1392/03/04 445,301,000,000
  سپرمی پرمیتساير محصولات كاني غيرفلزي 1392/03/04 35,200,000,000
  کایتا ایتالرانساير محصولات كاني غيرفلزي 1391/11/11 15,000,000,000
  شزنگ تجهیزنیرویزنگانفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 1391/10/26 28,000,000,000
  لخانه لوازم خانگی پارسماشين آلات و تجهيزات 1391/10/26 300,000,000,000
  خصدرا صنعتی دریایی ایرانپيمانكاري صنعتي 1391/08/21 1,500,000,000,000
  تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایرانخودرو و ساخت قطعات 1391/08/06 385,391,000,000
  لکما کارخانجاتمخابراتیایرانساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي 1391/07/18 61,400,000,000
  شوش هنکل پاک وشمحصولات شيميايي 1391/07/18 242,586,000,000
  کابگن تولیدی و صنعتی آبگینهساير محصولات كاني غيرفلزي 1391/07/18 93,900,000,000
  لازما کارخانه های صنعتی آزمایشماشين آلات و تجهيزات 1391/07/18 217,500,000,000
  چبسپا بسته بندی پارسمحصولات كاغذي 1391/07/18 30,000,000,000
  فسدید لولهوتجهیزات سدیدفلزات اساسي 1391/07/18 97,800,000,000
  پلاست کارخانجات تولیدی پلاستیرانلاستيك و پلاستيك 1391/07/18 57,600,000,000
  پشاهن تولیدی پلاستیک شاهینلاستيك و پلاستيك 1391/07/18 60,292,000,000
  کقزوی شیشه قزوینساير محصولات كاني غيرفلزي 1391/07/18 84,000,000,000
  قجام فرآوردههای غذایی وقندتربتجامقند و شكر 1391/07/18 26,000,000,000
  بایکا کارخانجات کابلسازی ایرانماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 1391/07/18 37,800,000,000
  غیوان کیوانمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 1391/07/18 16,500,000,000
  چکارم کارتن مشهدمحصولات كاغذي 1391/07/18 15,000,000,000
  لپیام گسترش صنایع پیامساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي 1391/07/18 180,000,000,000
  غناب روغن نباتی نابمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 1391/07/18 20,000,000,000
  فبیرا بسته بندی ایرانساخت محصولات فلزي 1391/07/10 79,143,000,000
  سفاسی شرکت فارسیت اهوازساير محصولات كاني غيرفلزي 1391/06/14 30,000,000,000
  غشوکو شوکو پارسمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 1391/03/03 36,500,000,000
  بتک کابلسازی تکماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 1390/12/22 9,000,000,000
  حرهشا رهشاد سپاهانحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 1390/10/17 15,000,000,000
  غصینو صنعتی مینومحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 1390/05/25 500,000,000,000
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما