به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
29
خرداد
1398
  انتقال بین بازارهای اول،دوم و پایه
  نمادازبهتاریخشرح
  شلیا بازار دوم بازار پایه ب 1397/11/24 لغو پذیرش به دلیل عدم اظهار نظر حسابرس
  وگردش بازار دوم بازار پایه ب 1397/11/24 لغو پذیرش به دلیل عدم ارائه اطلاعات
  سمایه بازار اول بازار پایه ب 1397/06/05 لغو پذیرش از بازار دوم
  خفناور بازار اول بازار پایه ب 1397/03/22 لغو پذیرش به دلیل عدم ارائه اطلاعات
  نوین بازار پایه ب بازار دوم 1397/03/21 پذیرش در بازار دوم
  وزمین بازار دوم بازار پایه ب 1396/12/19 لغو پذیرش از بازار دوم
  ودی بازار اول بازار دوم 1396/11/14 از دست دادن شرایط حضور در بازار اول
  وگستر بازار اول بازار دوم 1396/11/14 از دست دادن شرایط حضور در بازار اول
  ثتران بازار اول بازار دوم 1396/11/14 از دست دادن معیارهای حضور در بازار اول
  سبزوا بازار اول بازار دوم 1396/11/14 از دست دادن معیارهای حضور در بازار اول
  سرچشمه بازار پایه بازار دوم 1396/03/28 پذیرش در بازار دوم
  وملل بازار پایه توافقی بازار دوم 1395/11/24 پذیرش در بازار دوم
  بهپاک بازار پایه توافقی بازار دوم 1395/11/17 پذیرش در بازار دوم
  غشهداب بازار پایه توافقی بازار دوم 1395/10/15 پذیرش در بازار دوم
  وکوثر بازار پایه توافقی بازار دوم 1394/06/24 پذیرش در بازار دوم
  کوثر بازار پایه توافقی بازار دوم 1394/06/04 پذیرش در بازار دوم
  اتکای بازار پایه توافقی بازار اول 1393/10/24 پذیرش در بازار اول
  حکمت بازار پایه بازار دوم 1393/10/10 پذیرش در بازار دوم
  وخاور بازار دوم بازار اول 1393/10/10 پذیرش در بازار اول
  پترول بازار پایه بازار دوم 1393/05/20 پذیرش در بازار دوم
  وخاور بازار پایه بازار دوم 1392/12/20 پذیرش در بازار دوم
  وآرین بازار دوم بازار پایه توافقی 1391/11/11 لغو پذیرش در بازار دوم
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما