به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
3
خرداد
1397
  انتقال بین بازارهای اول،دوم و پایه
  نمادازبهتاریخشرح
  وملل بازار پایه توافقی بازار دوم 1395/11/24 پذیرش در بازار دوم
  بهپاک بازار پایه توافقی بازار دوم 1395/11/17 پذیرش در بازار دوم
  غشهداب بازار پایه توافقی بازار دوم 1395/10/15 پذیرش در بازار دوم
  وکوثر بازار پایه توافقی بازار دوم 1394/06/24 پذیرش در بازار دوم
  کوثر بازار پایه توافقی بازار دوم 1394/06/04 پذیرش در بازار دوم
  اتکای بازار پایه توافقی بازار اول 1393/10/24 پذیرش در بازار اول
  حکمت بازار پایه بازار دوم 1393/10/10 پذیرش در بازار دوم
  وخاور بازار دوم بازار اول 1393/10/10 پذیرش در بازار اول
  پترول بازار پایه بازار دوم 1393/05/20 پذیرش در بازار دوم
  وخاور بازار پایه بازار دوم 1392/12/20 پذیرش در بازار دوم
  وآرین بازار دوم بازار پایه توافقی 1391/11/11 لغو پذیرش در بازار دوم
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما