به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
3
خرداد
1397
  فهرست نمادهای متوقف
  ردیفنمادعنوانتاریخ توقفدلیل توقف
  بازار اول (1)
  1سمایهبانک سرمایه1395/08/03عدم دریافت اطلاعات
  بازار دوم (4)
  2ومللاعتباری ملل1396/04/27برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  3دیبانک دی1395/04/29برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  4وگردشبانک گردشگری1395/05/25اطلاعات دريافتي مبني بر تعديل با اهميت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1395
  5کشرقصنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود1396/11/01جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  بازار پایه ب (17)
  6وآیندبانک آینده1396/04/27برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  7انرژی2فعالان بورس انرژی1396/04/07برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  8حبندردریایی و کشتیرانی خط دریابندر1396/10/19جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام
  9چبسپابسته بندی پارس1394/06/16 برگزاری مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  10سامانبانک سامان1396/04/25برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  11قیستوشرکت قند بیستون1395/12/03برگزاري مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده و عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  12وداناسرمایه گذاری دانایان پارس1397/01/26بر اساس اطلاعات موجود متوقف گرديد
  13بدکوفروشگاههای زنجیره ای دیوکس1394/09/01به دليل ابهام در ارائه اطلاعات و فعاليت شرکت متوقف گرديد
  14فنرژیگسترش صنایع انرژی آذرآب1396/09/20جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  15وقوامبانک قوامین1396/03/13مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  16کایگچایران گچ1396/09/26جهت برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام
  17کایتاایتالران1396/10/25جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده صاحبان سهام
  18تراکماشینآلات صنعتی تراکتورسازی1396/02/17بنا به دستور قضایی
  19تپمپستولیدی پمپ پارس (سهامی عام)1393/08/25برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام( در حال تصفیه)
  20وسالتبانک قرض الحسنه رسالت1395/12/20برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده وفوق العاده
  21شلردکود شیمیایی اوره لردگان1396/09/27جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  22ومهربانک مهر اقتصاد1396/04/27برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  بازار پایه ج (7)
  23وشهربانک شهر1395/12/24برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  24تفیرومهندسی فیروزا1396/09/29جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام
  25ومشانس. فنی و مهندسی مشانیر1396/09/29جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  26بتککارخانجات کابل سازی تک1396/07/30جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  27فسدیدلولهوتجهیزات سدید1396/09/29با عنايت به اعلام شركت لوله و تجهيزات سديد (سهامي عام)در سايت رسمي كدال مبني بر صدور راي بدوي ورشكستگي شركت مذكور
  28آریانسرمایه گذاری پارس آریان1396/12/23جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  29آریانسرمایه گذاری پارس آریان1396/04/27برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  ETF (1)
  30رویشص.س.جسورانه رویش لوتوس70%تأدیه1396/04/28برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما