به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
29
خرداد
1398
  فهرست نمادهای متوقف
  ردیفنمادعنوانتاریخ توقفدلیل توقف
  بازار اول (2)
  1دتولیدداروسازی تولید دارو
  2کاسپینداروسازی کاسپین تامین
  بازار دوم (13)
  3حکمتبانک حکمت ایرانیان
  4شرانلنفت ایرانول1398/03/26 جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  5حخزرکشتیرانی دریای خزر
  6اعتلاشرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
  7دبالکمواد اولیه دارویی البرز بالک
  8کپرورفرآوری زغال سنگ پروده طبس
  9خدیزلبهمن دیزل
  10کتوکاتولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
  11وکوثرشرکت اعتباری کوثر مرکزی
  12غدیسپاکدیس
  13زگلدشتکشت و دام گلدشت نمونه اصفهان1398/03/26جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  14اوانمبین وان کیش1398/03/21جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  15زدشتکشت و صنعت دشت خرم دره
  اوراق با درآمد ثابت (2)
  16اخزا715اسنادخزانه-م15بودجه97-990224
  17اخزا719اسنادخزانه-م19بودجه97-980827
  بازار پایه ب (22)
  18فن آواگروه فن آوا1398/03/26جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام
  19وقوامبانک قوامین
  20ثنظامس. ساختمانی نظام مهندسی ایران
  21چبسپابسته‌ بندی‌ پارس1394/06/16جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  22وسالتبانک قرض الحسنه رسالت
  23لخانهلوازم‌ خانگی‌ پارس‌
  24ساذریآذریت‌1398/03/13به دليل عدم اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهاي مالي حسابرسي شده
  25پلولهگازلوله‌1398/03/12 به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب)
  26فسلیرسولیران‌
  27تراکماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌1396/02/17حکم قضایی جهت توقف نماد با توجه به رای دادگاه مبنی بر ورشکستگی شرکت
  28وسرمدبیمه سرمد
  29وآتوسس.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال
  30وسینبیمه سینا
  31فافزافولاد افزا سپاهان
  32ومهربانک مهر اقتصاد
  33خفولاخدمات فنی فولاد یزد
  34ثتوساس.توسعه و عمران استان اردبیل
  35بنوبیمه تجارت نو
  36بخاوربیمه زندگی خاورمیانه(50%تأدیه)1397/09/07به جهت تاديه مبلغ باقيمانده هر سهم
  37وحکمتبیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)1397/10/09تاديه بخشي از سرمايه پرداخت نشده به ميزان 10 درصد ارزش اسمي سهام
  38شموادتولید مواداولیه الیاف مصنوعی
  39خکاوهسایپا دیزل
  بازار پایه ج (16)
  40آیندهبازرگانی آینده سازان بهشت پارس1398/02/28به منظور بررسي شفافيت اطلاعاتي ناشر
  41وداناسرمایه گذاری دانایان پارس1398/01/26برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام
  42معیار سرمایه گذاری معیار صنعت پارس1397/06/21 جهت بررسي اطلاعات
  43کقزویشیشه‌ قزوین‌
  44بایکاکارخانجات کابلسازی ‌ایران‌1398/02/21جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  45چکارمکارتن‌ مشهد1397/04/27جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  46قیستوشرکت قند بیستون1395/12/16جهت برگزاري مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده و عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  47سایراایرانیت‌1397/11/15جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده نوبت دوم صاحبان سهام
  48سمتازسیمان ممتازان کرمان
  49بدکوشرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو1394/09/01به دليل ابهام در ارائه اطلاعات و فعاليت شرکت
  50تفیرومهندسی فیروزا1397/08/28 جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عادي بطورفوق العاده صاحبان سهام
  51رفاهفروشگاه های زنجیره ای رفاه1397/11/28جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  52فنرژیگسترش صنایع انرژی آذرآب1398/01/27جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عمومي عادي بطور بطور فوق العاده صاحبان سهام
  53خعمراتوسعه و عمران شهرستان نائین1398/03/20جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  54فنفتصنایع تجهیزات نفت1398/03/22جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  55وهنرگروه توسعه هنر ایران
  تسهیلات مسکن (1)
  56تسه9602امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96
  ETF (3)
  57صغربصندوق س.مسکن شمال غرب-ز
  58آتی1ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه
  59آرمانیص.س.ج.فناوری آرمانی50%تادیه
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما