به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
23
آذر
1397
  فهرست نمادهای متوقف
  ردیفنمادعنوانتاریخ توقفدلیل توقف
  بازار اول (1)
  1بسامابیمه سامان1397/08/05به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد طي 5 روز معاملاتي متوالي در نماد اصلي
  بازار دوم (7)
  2وگردشبانک گردشگری1397/04/31 با توجه به شموليت ماده 39 دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اورق بهادار در فرابورس ايران
  3ومللاعتباری ملل1396/04/27جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  4حکمتبانک حکمت ایرانیان
  5قچارفراوردههای غذایی وقند چهارمحال
  6غپآذرشیر پگاه آذربایجان شرقی1397/09/20 به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت
  7وکوثرشرکت اعتباری کوثر مرکزی1397/04/23به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت شركت
  8دسانکوداروسازی سبحان انکولوژی1397/09/14جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام
  اوراق با درآمد ثابت (1)
  9اخزا605اسنادخزانه-م5بودجه96-970926
  بازار پایه الف (5)
  10فرابورسفرابورس ایران
  11کالا1کارگزاران بورس کالای ایران
  12کالا2تولیدکنندگان بورس کالای ایران
  13کالا3نهادهای مالی بورس کالای ایران
  14کالا4سایر اشخاص بورس کالای ایران
  بازار پایه ب (19)
  15وشمالس. چشم انداز توسعه شمال1397/06/24جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  16زنجانصنایع پتروشیمی زنجان1397/09/07جهت برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام
  17وداناسرمایه گذاری دانایان پارس1396/06/06بر اساس اطلاعات موجود
  18غصینوصنعتی مینو
  19حبندردریایی و کشتیرانی خط دریابندر1397/09/14 باتوجه به اظهار نظر مردود حسابرس نسبت به اطلاعات و صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي دوره شش ماهه منتهي به 1397/06/31
  20سامانبانک سامان
  21وقوامبانک قوامین1396/03/13جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  22فبیرابسته‌ بندی‌ ایران‌1397/09/20با توجه به افشاي اطلاعات بااهميت توسط شركت صنايع بسته بندي ايران و ابهامات موجود در اين اطلاعات
  23چبسپابسته‌ بندی‌ پارس1394/06/16جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  24انرژی1نهادهای مالی بورس انرژی
  25انرژی2فعالان بورس انرژی1397/08/23باتوجه به مصوبه اخير شوراي عالي بورس و اوراق بهادار
  26انرژی3سایر اشخاص بورس انرژی1397/07/10به منظور رفع ابهام اطلاعات منتشره
  27ثاصفاشرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌1397/09/20جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  28تراکماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌
  29بدکوفروشگاههای زنجیره ای دیوکس1394/09/01به دليل ابهام در ارائه اطلاعات و فعاليت شرکت
  30فافزافولاد افزا سپاهان1397/09/20به دليل نوسان قيمت بيش از 60 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر
  31ومهربانک مهر اقتصاد1396/04/27برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  32بنوبیمه تجارت نو (50% پرداخت شده)1397/03/21برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  33بخاوربیمه زندگی خاورمیانه(50%تأدیه)
  بازار پایه ج (13)
  34آریانسرمایه گذاری پارس آریان1396/12/23برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  35سنوینسرمایه گذاری اقتصاد نوین1397/09/14با توجه به اظهارنظر مردود حسابرس در خصوص صورتهاي مالي سال منتهي به 30/09/1396 شركت
  36معیار سرمایه گذاری معیار صنعت پارس1397/06/21 جهت بررسي اطلاعات
  37آرمانبیمه آرمان1397/09/18 جهت برگزاري مجامع عمومي فوق العاده و عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام
  38چکارمکارتن‌ مشهد1397/04/27جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  39قیستوشرکت قند بیستون1395/12/03جهت برگزاري مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده و عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  40وشهربانک شهر1395/12/24برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  41فالومآلومتک‌1397/09/18 جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام در روز سه شنبه مورخ 1397/09/20
  42شسمتولید سموم‌ علف‌ کش1397/06/21جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام
  43سباقرسیمان باقران
  44تفیرومهندسی فیروزا1397/08/28 جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عادي بطورفوق العاده صاحبان سهام
  45وآداکصنعت و تجارت آداک1397/02/10به منظور دريافت مستندات
  46قنقشقند نقش جهان1397/09/19با توجه به عدم اظهارنظر حسابرس نسبت به اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 31/06/1397،
  ETF (2)
  47نسیمصندوق س.نسیم-ز
  48صغربصندوق س.مسکن شمال غرب-ز
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما