به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
27
مهر
1397
  شرکت های انتقالی به بورس تهران
  نمادنام شرکت تاریخ آخرین روز معاملاتیآخرین ارزش بازارشرح
  سیستمهمكاران سيستم 1395/08/19 3,711,000,000,000 انتقال از بازار اول فرابورس به بازار دوم بورس
  شترانپالايش نفت تهران 1395/08/04 41,448,000,000,000 انتقال از بازار دوم فرابورس به بازار دوم بورس
  بورسبورس اوراق بهادار تهران 1395/04/23 1,802,240,000,000 پذیرش در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران
  پترولگروه پتروشيمي س. ايرانيان 1395/01/31 31,220,000,000,000 انتقال از بازار دوم فرابورس به بازار دوم بورس
  سبحانسبحان دارو 1394/12/12 3,884,400,000,000 انتقال از بازار اول فرابورس به بازار دوم بورس
  جمپتروشيمي جم 1394/05/12 71,596,802,834,432 انتقال از بازار دوم فرابورس به بازار دوم بورس
  ومابيمه ما 1394/04/10 1,862,999,998,464 انتقال از بازار پایه فرابورس به بازار دوم بورس
  پکویركوير تاير 1393/12/19 2,873,199,951,872 انتقال از بازار اول فرابورس به بازار دوم بورس
  وخاوربانك خاورميانه 1393/12/19 6,920,000,241,664 انتقال از بازار اول فرابورس به بازار دوم بورس
  کنورتأمين مواد اوليه فولاد صبانور 1393/02/16 14,977,334,247,424 انتقال از بازار اول فرابورس به بازار دوم بورس
  ثشرقسرمايه گذاري مسكن شمال شرق 1393/02/16 1,503,600,050,176 انتقال از بازار اول فرابورس به بازار دوم بورس
  وایرانليزينگ ايرانيان 1392/10/18 2,007,999,971,328 انتقال از بازار اول فرابورس به بازار دوم بورس
  سکابس. بازنشستگي كاركنان بانك ها 1392/06/04 2,403,000,123,392 انتقال از بازار اول فرابورس به بازار دوم بورس
  همراهارتباطات سيار ايران 1392/05/27 89,841,295,425,536 انتقال از بازار اول فرابورس به بازار دوم بورس
  خارزمحذف-سرمايه گذاري خوارزمي 1391/07/25 6,227,900,235,776 انتقال از بازار اول فرابورس به بازار دوم بورس
  شپدیسپتروشيمي پرديس 1390/08/25 28,000,764,559,360 انتقال از بازار اول فرابورس به بازار دوم بورس
  چپارسگروه صنايع كاغذ پارس 1390/06/02 4,837,755,322,368/26 انتقال از بازار اول فرابورس به بازار دوم بورس
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما