ایران

شرکت های هم طبقه صكوك اجاره

نماد نام شرکت بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
صایتل21-(حذف شده) اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد ابزارنوین مالی 18,377 18/57 1/01 ▲0
حریل021 اجاره ریل پردازسیر14021212 ابزارنوین مالی 1,500 1/56 1/04 ▲1/17
تابان011 اجاره تابان فردا تمدن 021206 ابزارنوین مالی 1,500 1/6 1/06 ▲1/21
دومینو41 لبنیات و بستنی دومینو ابزارنوین مالی 1,200 1/17 976,300 0
صامیا1-(حذف شده) اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد ابزارنوین مالی 1,060 1/06 1 ▼0
تامین971-(حذف شده) اجاره شستا بخش اول13971222 ابزارنوین مالی 600 600 1 ▲0
مبین0161 اجاره م-2 مبین امید14011019 ابزارنوین مالی 0 0 940,000 0
مبین0151 اجاره م-2 مبین تمدن14011019 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مبین0141 اجاره م-2 مبین لوتوس14011019 ابزارنوین مالی 0 0 985,000 0
کیش14021 سرمایه گذاری و توسعه کیش ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شستا0041 اجاره شستا-بخش3-نوین14000523 ابزارنوین مالی 0 0 1/01 0
شستا0031 اجاره شستا-بخش3-سپهر14000523 ابزارنوین مالی 0 0 998,068 0
شستا0021 اجاره شستا-بخش3-تمدن14000523 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شستا0011 اجاره شستا-بخش3-امین14000523 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
البرز021 تجهیزات ناوگان ریلی البرزنیرو ابزارنوین مالی 0 0 850,000 0
ریل14011 اجاره ریل کوثر ابزارنوین مالی 0 0 1/01 0
مبین0131 اجاره مبین نوین14010710 ابزارنوین مالی 0 0 956,500 0
مبین0121 اجاره مبین تمدن14010710 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مبین0111 اجاره مبین لوتوس14010710 ابزارنوین مالی 0 0 961,100 0
تابان031 اجاره تابان فردا سپهر 021206 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
تابان021 اجاره تابان فردا لوتوس 021206 ابزارنوین مالی 0 0 965,000 0
شستا9911 اجاره شستا-بخش2-امین13991226 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شستا9931 اجاره شستا-بخش2-کاردان13991226 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
نوریل021 اجاره ریل پردازنوآفرین14021213 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شستا0051 اجاره شستا-بخش4-امین14001220 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شستا9921 اجاره شستا-بخش2-سپهر13991226 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صبا14011 اجاره مهندسی وساختمانی صبا نفت ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شستا9941 اجاره شستا-بخش2-نوین13991226 ابزارنوین مالی 0 0 986,400 0
جوپار991 اوراق اجاره جوپار 990212 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صدانا981 اجاره دانا پتروریگ کیش 1394 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صبصیر1-(حذف شده) اوراق اجاره قائدبصیر 3ماهه 20% ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شستان031 سرمایه گذاری تجاری شستان ابزارنوین مالی 0 0 1 0
تابان041 اجاره تابان فردا سپهر031126 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مهان021 اجاره توسعه مالی آیندگان امید ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مهان011 اجاره توسعه مالی آیندگان لوتوس ابزارنوین مالی 0 0 1 0
غدیر051 اجاره آهن و فولاد غدیرایرانیان ابزارنوین مالی 0 0 994,320 0
سامان061 توسعه سرمایه گذاری سامان ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ماریناسان051 اجاره صنایع سلولزی ماریناسان ابزارنوین مالی 0 0 1 0
تدبیر041 گروه توسعه اقتصادی تدبیر ابزارنوین مالی 0 0 960,000 0
تابان071 اجاره تابان فردا لوتوس041015 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
تابان061 اجاره تابان فردا کاردان041015 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
تابان051 اجاره تابان فردا نوین041015 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صبا14041 اجاره صبا تامین14040128 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
پاسار041 گسترش انرژی پاسارگاد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ماهان991 اجاره هواپیمایی ماهان 9903 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صبوتا1-(حذف شده) اجاره بوتان سه ماهه 20درصد ابزارنوین مالی 0 0 999,999 0
صخابر1 اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران ابزارنوین مالی 0 0 1 0
لوتوس991 اجاره لوتوس پارسیان990717 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صکاشی1-(حذف شده) اجاره کاشی پرسپولیس یزد3ماهه20 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
تامین991-(حذف شده) اجاره شستا بخش دوم13991223 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صایتل1-(حذف شده) اجاره رایتل ماهانه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صدانا1-(حذف شده) اجاره پترو ریگ سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 999,975 0
سپهر1-(حذف شده) اجاره سپهر سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صمپنا21-(حذف شده) اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صچاد1-(حذف شده) اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صپارس1-(حذف شده) اجاره پارس سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صایان11-(حذف شده) اجاره رایان سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صمپنا1-(حذف شده) اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صینا11-(حذف شده) اجاره لیزینگ سینا3ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صسکن1-(حذف شده) اجاره مسکن سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
جوپار1-(حذف شده) اجاره جوپار سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ماهان21-(حذف شده) اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صامید1-(حذف شده) اجاره امید سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ساما11-(حذف شده) اجاره سامان سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
صندوق س. صندوق در صندوق
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
فعالیت های باشگاه های ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما