به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
29
خرداد
1398
شاخص کل فرابورس ایران

تاریخ مقدار شاخص تاریخ موردنظر مقدار شاخص روز جاری مقدار تغییر درصد تغییر
هفته قبل 98/03/22 2,956.96 2,978.12 21.16 0.72%
ماه قبل 98/02/31 2,644.44 333.68 12.62%
سال قبل 97/12/28 2,257.81 720.31 31.9%
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما