به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
1
شهریور
1398
رویه اجرایی مواد 39 و 40 مکرر دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس
معامله تحت احتیاط
مشمول فرآیند تعلیق
تعلیق شده
لغو پذیرش شده
ردیف نماد (نام شرکت) وضعیت تاریخ اعمال وضعیت دلایل اعضای هیات مدیره مدیر عامل
1 ریشمک (تولید و صادرات ریشمک) مشمول فرآیند تعلیق 1398/05/30
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  2 ولشرق (لیزینگ ایران و شرق) مشمول فرآیند تعلیق 1398/05/30
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
   3 زشریف (کشت وصنعت شریف آباد) مشمول فرآیند تعلیق 1398/05/30
   • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
    4 بالاس (مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن) مشمول فرآیند تعلیق 1398/05/22
    • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
    • حسين طايفي نصرآبادي
    • ابوالفضل جعفري
    • ابراهيم محمدي
    • محمد عنايت شعار
    • روح اله هاشمي ذاکر
    ابراهيم محمدي
    5 چکاپا (گروه صنایع کاغذ پارس) مشمول فرآیند تعلیق 1398/05/14
    • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
    • محمدجواد مقدم
    • سيد عبداله موذني
    • احسان صابري کوپايي
    • ابولفضل روغني گلپايگاني
    • علي انوري
    احمد مقدم
    6 غگز (گز سکه) مشمول فرآیند تعلیق 1398/05/05
    • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
     محمد گوهريان
     7 سبزوا (سیمان لار سبزوار) مشمول فرآیند تعلیق 1398/05/01
     • مشمول ماده 141 قانون تجارت
     • فاقد نماینده
     • حميدرضا گنجي
     • آقاي فريدون رحماني
     • فاقد نماینده
     • فاقد نماینده
     • فاقد نماینده
     • فاقد نماینده
     • مجيد غايبي
     آقاي عليرضا امير فراهاني
     8 دی (بانک دی) مشمول فرآیند تعلیق 1398/05/01
     • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
     • مشمول ماده 141 قانون تجارت
     • رضا سهم ديني
     • حسنعلي قنبري ممان
     • اکبر پورمظاهري
     • علي فتحعلي
     • محمدرضا قرباني
     محمدرضا قرباني
     9 کگهر (سنگ آهن گهرزمین) مشمول فرآیند تعلیق 1398/04/31
     • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
      10 وملل (اعتباری ملل) مشمول فرآیند تعلیق 1398/04/22
      • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
      • سيد امين جوادي
      • محمد رضا مروجي
      • سيد مرتضي بکا
      • محمد حيدرزاده
      • سيد محمدرضا رسولي
      سيد امين جوادي
      1 حسیر (ریل سیر کوثر) تعلیق شده 1398/05/22
      • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
      • فاقد نماینده
      • فاقد نماینده
      • فاقد نماینده
      • فاقد نماینده
      • ابوالقاسم سعيدي
      ابوالقاسم سعيدي
      2 حکمت (بانک حکمت ایرانیان) تعلیق شده 1397/04/26
      • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
      • دکتر عباس عسگر زاده
      • دکتر اکبر غفرالهي
      • دکتر داود زارع اسکندري
      • محمدرضا بخشی نیکو
      • جلیل عباسیان
      3 وکوثر (شرکت اعتباری کوثر مرکزی) تعلیق شده 1397/04/20
      • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
      • آقاي عيسي رضايي
      • محمدرضا جهاني
      • جواد فهيمي پور
      • اميرهوشنگ جنگي
      • جعفر ربيعي
      آقاي عيسي رضايي
      1 شلیا (شرکت مواد ویژه لیا) لغو پذیرش شده 1397/11/09
      • عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مردود نسبت به صورت های مالی یا گزارش تفسیری مدیریت
      • آرش فرهادي
      • مسعود صالحي شهر بابکي
      • محسن صالحي
      • مليکا ميرزايي قمي
      • مير ابراهيم باقر الموسوي
      2 وگردش (بانک گردشگری) لغو پذیرش شده 1397/11/09
      • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
      • سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سهامي عام)
      • طرح و سازه تنيان (سهامي خاص)
      • فراز عمران آريانا(سهامي خاص)
      • مجتمع پترو صنعت گامرون
      • شرکت آتيه سازان صنعت سپاهان
      علي اصغر سفري
      3 سمایه (بانک سرمایه) لغو پذیرش شده 1397/03/29
      • عدم ارائه اطلاعات موردنظر در دستورالعمل افشا در مهلت مقرر
      • عليرضا اکبري ماسوله
      • علي رضا پويان شاد
      • عيسي شهسوار خجسته
      • امجد خضري
      علي رضا پويان شاد
      4 خفناور (مهندسی صنعتی روان فن آور) لغو پذیرش شده 1397/02/11
      • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
      • محمد قائد
      • عزیز قشقایی
      • محمد رضا صادقی خطیبانی
      • سید احمد حسینی تکلردی
      • زینب دلیری
      آقاي عزيز قشقايي
      X
      © 1391 شرکت فرابورس ایران
        دیدگاه شما