به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
23
آذر
1397
رویه اجرایی مواد 39 و 40 مکرر دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس
معامله تحت احتیاط
مشمول فرآیند تعلیق
تعلیق شده
لغو پذیرش شده

توجه

نمادهای معاملاتی "وملل" قبل از تاریخ 96/10/09 و به استناد الزامات دستورالعمل های قبلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تعلیق شده اند.

ردیف نماد (نام شرکت) وضعیت تاریخ اعمال وضعیت دلایل اعضای هیئت مدیره مدیر عامل
1 شلیا (شرکت مواد ویژه لیا) معامله تحت احتیاط 1397/07/30
 • عدم ارائه اطلاعات درخواست شده از ناشر
 • آرش فرهادي
 • مسعود صالحي شهر بابکي
 • محسن صالحي
 • مليکا ميرزايي قمي
 • مير ابراهيم باقر الموسوي
2 سرچشمه (سرمایه گذاری مس سرچشمه) معامله تحت احتیاط 1397/05/01
 • علي ارجمندي
 • محمد فاطميان
 • منصور سلطاني
 • فريدون رشيدي
 • حميدرضا سعيدي عزيز کندي
1 سمگا (گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی) مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/19
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • مهدي جهانگيري
 • سيد بهاءالدين حسيني هاشمي
 • رامين ادراکي
 • محمدصادق طاهري ابرندآبادي
 • علي سنگينيان
علي سنگينيان
2 ثعمرا (عمران و توسعه شاهد) مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/17
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • حسين گروسي
 • علي ملکي
 • کريم بروفرد
 • هومن مشعشعي
 • حسن عباسي معروفان
هومن مشعشعي
3 ودی (بیمه دی) مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/17
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • بانک دي
 • سيد مجيد بختياري
 • مجتبي حيدري
 • تجارت گستر فردا
 • عباسعلي بني صفار
سيد مجيد بختياري
4 دی (بانک دی) مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/17
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • مشمول ماده 141 قانون تجارت
 • رضا سهم ديني
 • حسنعلي قنبري ممان
 • اکبر پورمظاهري
 • علي فتحعلي
 • محمدرضا قرباني
محمدرضا قرباني
5 شپاس (نفت پاسارگاد) مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/17
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • غلامرضا گرزين
 • محمدرضا مهرافشان
 • افشين نظريان زاده
 • احمد ابراهيمي
 • حامد واعظ
6 داوه (داروسازی آوه سینا) مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/17
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  7 بالاس (مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن) مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/11
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • حسين طايفي نصرآبادي
  • ابوالفضل جعفري
  • ابراهيم محمدي
  • محمد عنايت شعار
  • روح اله هاشمي ذاکر
  ابراهيم محمدي
  8 پخش (پخش البرز) مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/03
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • عقيل آرين نژاد فيض آبادي
  • شرکت ايران دارو (سهامي عام)
  • محمداميري
  • منصور افتخاري کندلجي
  • حميدرضا افخمي ستوده
  عقيل آرين نژاد فيض آبادي
  9 شبصیر (تولیدات پتروشیمی قائد بصیر) مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/03
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
   10 دبالک (مواد اولیه دارویی البرز بالک) مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/03
   • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
   • شرکت سرمايه گذاري البرز
   • دکتر حسين عطار
   • گروه دارويي سبحان
   • سيد نويد صفوي همامي
   • علي بيگدلي
   دکتر حسين عطار
   11 قشیر (قند شیروان قوچان و بجنورد) مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/03
   • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
   • نادر گيوچي زاده
   • مجتبي معتمدي
   • محسن طيبي
   • حميدرضا شاکري
   • محمدحسين صالحي
   محسن طيبي
   12 غدیس (پاکدیس) مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/03
   • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
   • سيد محمد خليلي
   • ناصر صمدي
   • محمد نجفلوي ترکماني
   • مازيار دژبخش
   • رضا مصطفائي
   ناصر صمدي
   13 غگز (گز سکه) مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/03
   • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
    محمد گوهريان
    14 سبزوا (سیمان لار سبزوار) مشمول فرآیند تعلیق 1397/07/08
    • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
    • محمد فيروزآبادي يزد
    • سيد هادي سادات پور
    • مجيد غايبي
    • احمد بداغ آبادي
    • رضا چاووشي شانديز
    • علي تيزهوش
    • علي اکبرظريف
    مجيد غايبي
    15 ذوب (سهامی ذوب آهن اصفهان) مشمول فرآیند تعلیق 1397/05/01
    • مشمول ماده 141 قانون تجارت
    • محمد فاطميان
    • حسين ناجي
    • منصور يزدي زاده شترباني
    • آقاي علي شکرريز
    • سيد ابوتراب فاضل
    منصور يزدي زاده شترباني
    1 کالا4 (سایر اشخاص بورس کالای ایران) تعلیق شده 1397/08/26
    • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
     2 وملل (اعتباری ملل) تعلیق شده 1397/08/21
     • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
     • سيد امين جوادي
     • محمد رضا مروجي
     • سيد مرتضي بکا
     • محمد حيدرزاده
     • سيد محمدرضا رسولي
     سيد امين جوادي
     3 وگردش (بانک گردشگری) تعلیق شده 1397/04/31
     • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
     • سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سهامي عام)
     • طرح و سازه تنيان (سهامي خاص)
     • فراز عمران آريانا(سهامي خاص)
     • مجتمع پترو صنعت گامرون
     • شرکت آتيه سازان صنعت سپاهان
     علي اصغر سفري
     4 حکمت (بانک حکمت ایرانیان) تعلیق شده 1397/04/26
     • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
     • دکتر عباس عسگر زاده
     • دکتر اکبر غفرالهي
     • دکتر داود زارع اسکندري
     • محمدرضا بخشی نیکو
     • جلیل عباسیان
     5 وکوثر (شرکت اعتباری کوثر مرکزی) تعلیق شده 1397/04/20
     • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
     • آقاي عيسي رضايي
     • محمدرضا جهاني
     • جواد فهيمي پور
     • اميرهوشنگ جنگي
     • جعفر ربيعي
     آقاي عيسي رضايي
     1 سمایه (بانک سرمایه) لغو پذیرش شده 1397/07/23
     • عدم ارائه اطلاعات موردنظر در دستورالعمل افشا در مهلت مقرر
     • عليرضا اکبري ماسوله
     • علي رضا پويان شاد
     • عيسي شهسوار خجسته
     • امجد خضري
     علي رضا پويان شاد
     2 خفناور (مهندسی صنعتی روان فن آور) لغو پذیرش شده 1397/02/11
     • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
     • محمد قائد
     • عزیز قشقایی
     • محمد رضا صادقی خطیبانی
     • سید احمد حسینی تکلردی
     • زینب دلیری
     آقاي عزيز قشقايي
     X
     © 1391 شرکت فرابورس ایران
       دیدگاه شما