به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
27
مهر
1397
رویه اجرایی مواد 39 و 40 مکرر دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس
معامله تحت احتیاط
مشمول فرآیند تعلیق
تعلیق شده
لغو پذیرش شده

توجه

نمادهای معاملاتی "وملل، سمایه، دی" قبل از تاریخ 96/10/09 و به استناد الزامات دستورالعمل های قبلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تعلیق شده اند.

ردیف نماد (نام شرکت) وضعیت تاریخ اعمال وضعیت دلایل اعضای هیئت مدیره مدیر عامل
1 سرچشمه (سرمايه گذاري مس سرچشمه) معامله تحت احتیاط 1397/05/01
 • علي ارجمندي
 • محمد فاطميان
 • منصور سلطاني
 • فريدون رشيدي
 • حميدرضا سعيدي عزيز کندي
1 بالاس (مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن) مشمول فرآیند تعلیق 1397/07/08
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • حسين طايفي نصرآبادي
 • ابوالفضل جعفري
 • ابراهيم محمدي
 • محمد عنايت شعار
 • روح اله هاشمي ذاکر
ابراهيم محمدي
2 سبزوا (سيمان لار سبزوار) مشمول فرآیند تعلیق 1397/07/08
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • محمد فيروزآبادي يزد
 • سيد هادي سادات پور
 • مجيد غايبي
 • احمد بداغ آبادي
 • رضا چاووشي شانديز
 • علي تيزهوش
 • علي اکبرظريف
مجيد غايبي
3 دی (بانك دي) مشمول فرآیند تعلیق 1397/05/01
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • مشمول ماده 141 قانون تجارت
 • رضا سهم ديني
 • حسنعلي قنبري ممان
 • اکبر پورمظاهري
 • علي فتحعلي
 • محمدرضا قرباني
محمدرضا قرباني
4 فولای (صنايع فولاد آلياژي يزد) مشمول فرآیند تعلیق 1397/05/01
 • زیان ده شدن شرکت برای دو سال مالی متوالی حسابرسی شده
 • فريد گلشن نير
 • سيد جابر حسيني
 • علي ديدار
 • حميد رضا رضايي
 • حسن خدابخش
فريد گلشن نير
5 ذوب (سهامي ذوب آهن اصفهان) مشمول فرآیند تعلیق 1397/05/01
 • مشمول ماده 141 قانون تجارت
 • محمد فاطميان
 • حسين ناجي
 • منصور يزدي زاده شترباني
 • آقاي علي شکرريز
 • سيد ابوتراب فاضل
منصور يزدي زاده شترباني
6 میهن (بيمه ميهن) مشمول فرآیند تعلیق 1397/03/27
 • زیان ده شدن شرکت برای دو سال مالی متوالی حسابرسی شده
 • هادي درفشي
 • مجيد بنويدي
 • علي محمدخاني
 • شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين
 • عبداله رحيم لوي بنيس
مجيد بنويدي
7 ثتران (سرمايه گذاري مسكن تهران) مشمول فرآیند تعلیق 1396/10/17
 • زیان ده شدن شرکت برای دو سال مالی متوالی حسابرسی شده
 • عباس قديري
 • شهرام شهرياري
 • حسين شفقي
 • مهدي روانشاد نيا
 • حسين حيدري
1 اتکای (بيمه اتكايي ايرانيان) تعلیق شده 1397/07/25
 • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
 • رسول سعدي
 • سيد محمد آسوده خلجاني
 • محمد ميهن يار
 • حجت پوستين چي
 • مجتبي کباري
سيد محمد آسوده خلجاني
2 فزرین (زرين معدن آسيا) تعلیق شده 1397/07/21
 • آقاي شهرام کدخدايي
 • آقاي علي اکبر ولي پور
 • فريد کوتي
 • رضاجميلي
 • حسين سليمي
3 تلیسه (دامداري تليسه نمونه) تعلیق شده 1397/07/18
 • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
 • احسان اله باقريان
 • محمود عسگري
 • حميدرضا اسماعيلي
 • غلامرضا گودرزي راد
 • مظاهر ربيعي
حميدرضا اسماعيلي
4 شلیا (شركت مواد ويژه ليا) تعلیق شده 1397/07/01
 • عدم افشای به موقع اطلاعات با اهمیت موضوع ماده 13 دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده
 • آرش فرهادي
 • مسعود صالحي شهر بابکي
 • محسن صالحي
 • مليکا ميرزايي قمي
 • مير ابراهيم باقر الموسوي
5 کرمان (س. توسعه و عمران استان كرمان) تعلیق شده 1397/06/31
 • عدم افشای به موقع اطلاعات با اهمیت موضوع ماده 13 دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده
 • اسفنديار برومند
 • آقاي فرامرز رساپور
 • حسن پورفرج قاجاري
 • سيدمهدي طبيب زاده
 • حسين ابوطالبي
علي اژدر
6 وگردش (بانك گردشگري) تعلیق شده 1397/04/31
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سهامي عام)
 • طرح و سازه تنيان (سهامي خاص)
 • فراز عمران آريانا(سهامي خاص)
 • مجتمع پترو صنعت گامرون
 • شرکت آتيه سازان صنعت سپاهان
علي اصغر سفري
7 حکمت (بانك حكمت ايرانيان) تعلیق شده 1397/04/26
 • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
 • دکتر عباس عسگر زاده
 • دکتر اکبر غفرالهي
 • دکتر داود زارع اسکندري
 • محمدرضا بخشی نیکو
 • جلیل عباسیان
8 وکوثر (شركت اعتباري كوثر مركزي) تعلیق شده 1397/04/20
 • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
 • آقاي عيسي رضايي
 • محمدرضا جهاني
 • جواد فهيمي پور
 • اميرهوشنگ جنگي
 • جعفر ربيعي
آقاي عيسي رضايي
9 وملل (اعتباري ملل) تعلیق شده 1396/05/01
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • سيد امين جوادي
 • محمد رضا مروجي
 • سيد مرتضي بکا
 • محمد حيدرزاده
 • سيد محمدرضا رسولي
سيد امين جوادي
1 سمایه (بانك سرمايه) لغو پذیرش شده 1397/07/23
 • عدم ارائه اطلاعات موردنظر در دستورالعمل افشا در مهلت مقرر
 • عليرضا اکبري ماسوله
 • علي رضا پويان شاد
 • عيسي شهسوار خجسته
 • امجد خضري
علي رضا پويان شاد
2 خفناور (مهندسي صنعتي روان فن آور) لغو پذیرش شده 1397/02/11
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • محمد قائد
 • عزیز قشقایی
 • محمد رضا صادقی خطیبانی
 • سید احمد حسینی تکلردی
 • زینب دلیری
آقاي عزيز قشقايي
X
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما