به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
3
اسفند
1397
رویه اجرایی مواد 39 و 40 مکرر دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس
معامله تحت احتیاط
مشمول فرآیند تعلیق
تعلیق شده
لغو پذیرش شده

توجه

نمادهای معاملاتی "وملل" قبل از تاریخ 96/10/09 و به استناد الزامات دستورالعمل های قبلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تعلیق شده اند.

ردیف نماد (نام شرکت) وضعیت تاریخ اعمال وضعیت دلایل اعضای هیئت مدیره مدیر عامل
1 سرچشمه (سرمایه گذاری مس سرچشمه) معامله تحت احتیاط 1397/11/09
 • علي ارجمندي
 • محمد فاطميان
 • منصور سلطاني
 • فريدون رشيدي
 • حميدرضا سعيدي عزيز کندي
1 سبزوا (سیمان لار سبزوار) مشمول فرآیند تعلیق 1397/11/27
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • محمد فيروزآبادي يزد
 • سيد هادي سادات پور
 • مجيد غايبي
 • احمد بداغ آبادي
 • رضا چاووشي شانديز
 • علي تيزهوش
 • علي اکبرظريف
مجيد غايبي
2 بالاس (مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن) مشمول فرآیند تعلیق 1397/11/08
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • حسين طايفي نصرآبادي
 • ابوالفضل جعفري
 • ابراهيم محمدي
 • محمد عنايت شعار
 • روح اله هاشمي ذاکر
ابراهيم محمدي
3 غگز (گز سکه) مشمول فرآیند تعلیق 1397/11/08
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  محمد گوهريان
  4 سمگا (گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی) مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/19
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • مهدي جهانگيري
  • سيد بهاءالدين حسيني هاشمي
  • رامين ادراکي
  • محمدصادق طاهري ابرندآبادي
  • علي سنگينيان
  علي سنگينيان
  5 دی (بانک دی) مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/17
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • مشمول ماده 141 قانون تجارت
  • رضا سهم ديني
  • حسنعلي قنبري ممان
  • اکبر پورمظاهري
  • علي فتحعلي
  • محمدرضا قرباني
  محمدرضا قرباني
  1 وملل (اعتباری ملل) تعلیق شده 1397/08/21
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • سيد امين جوادي
  • محمد رضا مروجي
  • سيد مرتضي بکا
  • محمد حيدرزاده
  • سيد محمدرضا رسولي
  سيد امين جوادي
  2 حکمت (بانک حکمت ایرانیان) تعلیق شده 1397/04/26
  • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
  • دکتر عباس عسگر زاده
  • دکتر اکبر غفرالهي
  • دکتر داود زارع اسکندري
  • محمدرضا بخشی نیکو
  • جلیل عباسیان
  3 وکوثر (شرکت اعتباری کوثر مرکزی) تعلیق شده 1397/04/20
  • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
  • آقاي عيسي رضايي
  • محمدرضا جهاني
  • جواد فهيمي پور
  • اميرهوشنگ جنگي
  • جعفر ربيعي
  آقاي عيسي رضايي
  1 شلیا (شرکت مواد ویژه لیا) لغو پذیرش شده 1397/11/09
  • عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مردود نسبت به صورت های مالی یا گزارش تفسیری مدیریت
  • آرش فرهادي
  • مسعود صالحي شهر بابکي
  • محسن صالحي
  • مليکا ميرزايي قمي
  • مير ابراهيم باقر الموسوي
  2 وگردش (بانک گردشگری) لغو پذیرش شده 1397/11/09
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سهامي عام)
  • طرح و سازه تنيان (سهامي خاص)
  • فراز عمران آريانا(سهامي خاص)
  • مجتمع پترو صنعت گامرون
  • شرکت آتيه سازان صنعت سپاهان
  علي اصغر سفري
  3 سمایه (بانک سرمایه) لغو پذیرش شده 1397/07/23
  • عدم ارائه اطلاعات موردنظر در دستورالعمل افشا در مهلت مقرر
  • عليرضا اکبري ماسوله
  • علي رضا پويان شاد
  • عيسي شهسوار خجسته
  • امجد خضري
  علي رضا پويان شاد
  4 خفناور (مهندسی صنعتی روان فن آور) لغو پذیرش شده 1397/02/11
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • محمد قائد
  • عزیز قشقایی
  • محمد رضا صادقی خطیبانی
  • سید احمد حسینی تکلردی
  • زینب دلیری
  آقاي عزيز قشقايي
  X
  © 1391 شرکت فرابورس ایران
    دیدگاه شما