به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران
29
مهر
1398
رویه اجرایی مواد 39 و 40 مکرر دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس
معامله تحت احتیاط
مشمول فرآیند تعلیق
تعلیق شده
لغو پذیرش شده
ردیف نماد (نام شرکت) وضعیت تاریخ اعمال وضعیت دلایل اعضای هیات مدیره مدیر عامل
1 سبزوا (سیمان لار سبزوار) مشمول فرآیند تعلیق 1398/07/13
 • مشمول ماده 141 قانون تجارت
 • محمد فيروزآبادي يزد
 • سيد هادي سادات پور
 • مجيد غايبي
 • مجيد غايبي
 • احمد بداغ آبادي
 • رضا چاووشي شانديز
 • علي تيزهوش
 • علي اکبرظريف
2 دماوند (تولید نیروی برق دماوند) مشمول فرآیند تعلیق 1398/07/08
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • جمال الدين عزيزي
 • رضا سهم ديني
 • محمدرضا وزوائي
 • حسين قنبري ممان
 • جمال الدين عزيزي
 • مير فتاح فتاح قره باغ
3 بالاس (مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن) مشمول فرآیند تعلیق 1398/07/08
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • حسين طايفي نصرآبادي
 • ابوالفضل جعفري
 • ابراهيم محمدي
 • محمد عنايت شعار
 • روح اله هاشمي ذاکر
 • ابراهيم محمدي
4 کگهر (سنگ آهن گهرزمین) مشمول فرآیند تعلیق 1398/07/08
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  5 وملل (اعتباری ملل) مشمول فرآیند تعلیق 1398/06/05
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • سيد امين جوادي
  • محمد رضا مروجي
  • سيد مرتضي بکا
  • محمد حيدرزاده
  • سيد محمدرضا رسولي
  سيد امين جوادي
  6 ریشمک (تولید و صادرات ریشمک) مشمول فرآیند تعلیق 1398/05/30
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
   7 دی (بانک دی) مشمول فرآیند تعلیق 1398/05/01
   • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
   • مشمول ماده 141 قانون تجارت
   • رضا سهم ديني
   • حسنعلي قنبري ممان
   • اکبر پورمظاهري
   • علي فتحعلي
   • محمدرضا قرباني
   • محمدرضا قرباني
   1 فرابورس (فرابورس ایران) تعلیق شده 1398/07/08
   • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
   • احمد پويانفر
   • علي صحرائي
   • علي قاسمي ارمکي
   • عبداله شير محمدپور گرجاني
   • مهرداد نعمتي
   • محمد حسن ابراهيمي سروعليا
   • علي تيموري شندي
   امير هاموني
   2 حکمت (بانک حکمت ایرانیان) تعلیق شده 1397/04/26
   • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
   • دکتر عباس عسگر زاده
   • دکتر اکبر غفرالهي
   • دکتر داود زارع اسکندري
   • محمدرضا بخشي نيکو
   • حسنعلي قنبري
   3 وکوثر (شرکت اعتباری کوثر مرکزی) تعلیق شده 1397/04/20
   • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
   • آقاي عيسي رضايي
   • محمدرضا جهاني
   • جواد فهيمي پور
   • اميرهوشنگ جنگي
   • جعفر ربيعي
   آقاي عيسي رضايي
   1 وگردش (بانک گردشگری) لغو پذیرش شده 1397/11/09
   • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
   • سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سهامي عام)
   • طرح و سازه تنيان (سهامي خاص)
   • فراز عمران آريانا(سهامي خاص)
   • مجتمع پترو صنعت گامرون
   • شرکت آتيه سازان صنعت سپاهان
   علي اصغر سفري
   2 شلیا (شرکت مواد ویژه لیا) لغو پذیرش شده 1397/11/09
   • عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مردود نسبت به صورت های مالی یا گزارش تفسیری مدیریت
   • محسن صالحی
   • محمد ميرزائي قمي
   • مسعود صالحي شهر بابکي
   • محسن صالحي
   • حميد براتي مقدم
   • مير ابراهيم باقر الموسوي
   3 سمایه (بانک سرمایه) لغو پذیرش شده 1397/03/29
   • عدم ارائه اطلاعات موردنظر در دستورالعمل افشا در مهلت مقرر
   • عليرضا اکبري ماسوله
   • علي رضا پويان شاد
   • عيسي شهسوار خجسته
   • امجد خضري
   علي رضا پويان شاد
   4 خفناور (مهندسی صنعتی روان فن آور) لغو پذیرش شده 1397/02/11
   • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
   • محمد قائد
   • عزیز قشقایی
   • محمد رضا صادقی خطیبانی
   • سید احمد حسینی تکلردی
   • زینب دلیری
   آقاي عزيز قشقايي
   X
   © 1391 شرکت فرابورس ایران
     دیدگاه شما