به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
29
خرداد
1398
رویه اجرایی مواد 39 و 40 مکرر دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس
معامله تحت احتیاط
مشمول فرآیند تعلیق
تعلیق شده
لغو پذیرش شده
ردیف نماد (نام شرکت) وضعیت تاریخ اعمال وضعیت دلایل اعضای هیات مدیره مدیر عامل
1 فولای (صنایع فولاد آلیاژی یزد) مشمول فرآیند تعلیق 1398/03/29
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • فريد گلشن نير
 • سيد جابر حسيني
 • علي ديدار
 • حميد رضا رضايي
 • حسن خدابخش
فريد گلشن نير
2 وملل (اعتباری ملل) مشمول فرآیند تعلیق 1398/03/29
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • سيد امين جوادي
 • محمد رضا مروجي
 • سيد مرتضي بکا
 • محمد حيدرزاده
 • سيد محمدرضا رسولي
سيد امين جوادي
3 مفاخر (توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی) مشمول فرآیند تعلیق 1398/03/29
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • قربان دانيالي
 • سيداميرحسين هاشمي
 • حسين طاهباز توکلي
 • مهدي فتاحي
 • حسنعلي قنبري ممان
حسين طاهباز توکلي
4 حسیر (ریل سیر کوثر) مشمول فرآیند تعلیق 1398/03/29
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • فاقد نماینده
 • فاقد نماینده
 • فاقد نماینده
 • فاقد نماینده
 • ابوالقاسم سعيدي
ابوالقاسم سعيدي
5 سرچشمه (سرمایه گذاری مس سرچشمه) مشمول فرآیند تعلیق 1398/03/29
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • علي ارجمندي
 • محمد فاطميان
 • منصور سلطاني
 • فريدون رشيدي
 • حميدرضا سعيدي عزيز کندي
6 تبرک (گروه کارخانجات صنعتی تبرک) مشمول فرآیند تعلیق 1398/03/29
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
 • مهدي بوستاني
 • ناصر بوستاني
 • مسعود عزيزي نميني
 • داود نيک حالت جهرمي
 • مجيد قبادي
7 نوین (بیمه نوین) مشمول فرآیند تعلیق 1398/03/29
 • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  8 بالاس (مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن) مشمول فرآیند تعلیق 1398/03/19
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • حسين طايفي نصرآبادي
  • ابوالفضل جعفري
  • ابراهيم محمدي
  • محمد عنايت شعار
  • روح اله هاشمي ذاکر
  ابراهيم محمدي
  1 حکمت (بانک حکمت ایرانیان) تعلیق شده 1397/04/26
  • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
  • دکتر عباس عسگر زاده
  • دکتر اکبر غفرالهي
  • دکتر داود زارع اسکندري
  • محمدرضا بخشی نیکو
  • جلیل عباسیان
  2 وکوثر (شرکت اعتباری کوثر مرکزی) تعلیق شده 1397/04/20
  • نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر
  • آقاي عيسي رضايي
  • محمدرضا جهاني
  • جواد فهيمي پور
  • اميرهوشنگ جنگي
  • جعفر ربيعي
  آقاي عيسي رضايي
  1 شلیا (شرکت مواد ویژه لیا) لغو پذیرش شده 1397/11/09
  • عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مردود نسبت به صورت های مالی یا گزارش تفسیری مدیریت
  • آرش فرهادي
  • مسعود صالحي شهر بابکي
  • محسن صالحي
  • مليکا ميرزايي قمي
  • مير ابراهيم باقر الموسوي
  2 وگردش (بانک گردشگری) لغو پذیرش شده 1397/11/09
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سهامي عام)
  • طرح و سازه تنيان (سهامي خاص)
  • فراز عمران آريانا(سهامي خاص)
  • مجتمع پترو صنعت گامرون
  • شرکت آتيه سازان صنعت سپاهان
  علي اصغر سفري
  3 سمایه (بانک سرمایه) لغو پذیرش شده 1397/03/29
  • عدم ارائه اطلاعات موردنظر در دستورالعمل افشا در مهلت مقرر
  • عليرضا اکبري ماسوله
  • علي رضا پويان شاد
  • عيسي شهسوار خجسته
  • امجد خضري
  علي رضا پويان شاد
  4 خفناور (مهندسی صنعتی روان فن آور) لغو پذیرش شده 1397/02/11
  • عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
  • محمد قائد
  • عزیز قشقایی
  • محمد رضا صادقی خطیبانی
  • سید احمد حسینی تکلردی
  • زینب دلیری
  آقاي عزيز قشقايي
  X
  © 1391 شرکت فرابورس ایران
    دیدگاه شما