به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
29
خرداد
1398
قوانین و مقررات شرکت فرابورس ایران
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.
تاریخ اعلان از تاریخ اعلان تا
نوع مقررات
عنوان

ردیفعنواننوع مقرراتتاریخ ابلاغتاریخ تصویبتاریخ الزامتاریخ بارگذاریمرجع تصویب مقرراتدریافت فایللینک وب
1 الزام دریافت تعهدنامه از متقاضیان فروش سهام بانکها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح، ادغامی د ابلاغیه 1398/01/19 1398/01/19 1398/01/19 1398/01/20 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
2 الحاق ماده 7 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات بلوک در فرابورس دستورالعمل 1397/12/04 1397/12/01 1397/12/29 1397/12/04 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
3 اصلاح موادی از دستورالعمل اجرایی نحوۀ انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران دستورالعمل 1397/12/01 1397/10/12 1397/12/29 1397/12/04 هیئت مدیره سازکان بورس و اوراق بهادار
4 اصلاح موادی از دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار فرابورس ایران دستورالعمل 1397/12/01 1397/10/12 1397/12/29 1397/12/04 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
5 اصلاح ماده 13 دستورالعمل انضباطی ناشران غیربورسی و غیرفرابورسی و عنوان آن دستورالعمل 1397/12/01 1397/10/12 1397/12/29 1397/12/04 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
6 دستورالعمل معاملات اوراق بهادار اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران دستورالعمل 1397/10/01 1397/10/12 1397/10/29 1397/10/29 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
7 اصلاحات دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران دستورالعمل 1397/09/06 1397/08/06 1397/09/06 1397/09/11 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
8 اصلاحات دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار دستورالعمل 1397/06/14 1397/05/03 1397/07/04 1397/09/11 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
9 ابلاغیه اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس ایران ابلاغیه 1397/06/14 1397/05/03 1397/07/04 1397/09/11 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
10 دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران دستورالعمل 1397/06/03 1397/02/26 1397/06/03 1397/06/04 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
1234
تعداد رکورد:
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما