به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
4
اردیبهشت
1398
1397-1399
1395-1397
1393-1395
1391-1393
1389-1391
1387-1389

محمد حسن ابراهيمي سروعليا

رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی    

شرکت کارگزاري بانک ملي ايران

علي تيموري شندي

نایب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی    

شرکت گروه مالي بانک پارسيان

علي صحرائي

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

شرکت بورس اوراق بهادار تهران

احمد پويانفر

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

مرکز مالي ايران

علي نقوي

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

شرکت سپرده گذاري مرکزي و تسويه وجوه

محمد جواد سليمي

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

شرکت گروه مالي ملت(سهامي عام)

سيد ابراهيم عنايت

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

امیر هامونی

مدیر عامل

مهرداد نعمتي

رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی    

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

نایب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی    

سرمايه گذاري صبا تامين

احمد پویانفر

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

بورس اوراق بهادار تهران

علی صحرایی

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

مرکز مالي ايران

علي تيموري شندی

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

بانک پارسيان

علیرضا کدیور

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

گروه مالي ملت

محمد حسن ابراهیمی سرو علیا

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

کارگزاری بانک ملی ایران

امیر هامونی

مدیر عامل

رسول سعدي

رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی    

بورس اوراق بهادار تهران

مهرداد نعمتي

نایب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی    

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

علي رستمي

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

مرکز مالي ايران

علي تيموري

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

بانک پارسيان

فتحعلي خوشبين

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

گروه مالي ملت

محمد مهدي ناسوتي فرد

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

سعيد خدامرادي

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

سرمايه گذاري صبا تامين

امیر هامونی

مدیر عامل

رسول سعدي

رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی    

بورس اوراق بهادار تهران

سيد ابراهيم عنايت

نایب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی    

بانک پارسيان

حسين سليمي

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

مرکز مالي ايران

حيدر سليتي

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

کارگزاري بانک صادرات

فتحعلي خوشبين

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

گروه مالي ملت

حميد حسيني

تا تاریخ 1392/02/18

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

گروه توسعه اقتصادي آروند

عبدالرحیم همایون پور

از تاریخ 1392/02/18

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

گروه توسعه اقتصادي آروند

مهرداد نعمتي

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

امیر هامونی

مدیر عامل

رسول سعدی

رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی    

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

علی سنگینیان

نایب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی    

مرکز مالی ایران

حمیدرضا رفیعی

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

بورس اوراق بهادار تهران

سید ایراهیم عنایت

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

کارگزاری پارسیان

فرهاد عبداله زاده

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

کارگزاری نهایت نگر

هاشم بوذرجمهر

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

کارگزاری بانک صادرات

علی قاسمی ارمکی

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

سرمایه گذاری سپه

مصطفی امید قائمی

مدیر عامل

رسول سعدی

رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی    

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

علی سنگینیان

نایب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی    

مرکز مالی ایران

علی روحی

تا تاریخ 88/10/16

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

بورس اوراق بهادار تهران

حمیدرضا رفیعی

از تاریخ 88/10/16

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

بورس اوراق بهادار تهران

محمدتقی ملکی اسکویی

تا تاریخ 88/10/16

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

کارگزاری پارسیان

سید ابراهیم عنایت

از تاریخ 88/10/16

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

کارگزاری پارسیان

فرهاد عبداله زاده

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

کارگزاری نهایت نگر

مجتبی کباری

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

کارگزاری بانک پاسارگاد

علی شیخ

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی    

سرمایه گذاری استان تهران

مصطفی امید قائمی

مدیر عامل

ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما