به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
3
خرداد
1397
کلید واژه از تاریخ تا تاریخ
تاریخعنوانمتن
1397/03/02
13:29:00
توقف نماد (کوثر1) - اطلاعات با اهمیت گروه بکارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (کوثر1)به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت بیمه کوثر متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397/03/02
12:57:00
توقف نماد (کوثر1) - اطلاعات با اهمیت گروه بکارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (کوثر1)به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت بیمه کوثر متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397/03/02
11:16:00
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (فزرین1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت زرین معدن آسیا (فزرین1) پس از ارائه اطلاعات واقعی از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 02/03/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397/03/02
11:07:00
توقف نماد معاملاتی (کایگچ1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت ایران گچ (کایگچ1) باتوجه به برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت درخصوص اتخاذ تصمیم برای تغییر نوع شرکت از سهامی عام به سهامی خاص مطابق با نامه شماره IG/244 مورخ 21/09/1396 سایت رسمی کدال و اتمام تعهدات شرکت مبنی بر خرید سهم از سهامداران برای مدت یکماه از تاریخ 03/02/1397 در حداقل قیمت 18,500 ریال، امروز چهارشنبه مورخ 02/03/1397 متوقف می گردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397/03/02
10:28:00
بازگشایی نماد معاملاتی (فزرین1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت زرین معدن آسیا (فزرین1) پس از ارائه اطلاعات واقعی از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 02/03/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397/03/02
10:22:00
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (گکوثر1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (گکوثر1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای،امروز چهارشنبه مورخ 02/03/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397/03/02
10:10:00
توقف نماد معاملاتی (غمینو1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، در روز یکشنبه مورخ 06/03/1397 در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 02/03/1397 متوقف می گردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397/03/02
10:10:00
گشایش نماد معاملاتی (تملی7021)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ امروز چهارشنبه مورخ 02/03/1397 نماد معاملاتی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی اردیبهشت ماه سال 1397 در نماد (تملی7021)، در بازار عادی با محدودیت دامنه نوسان 5 درصدی قیمت گشایش می یابد. دامنه نوسان قیمت بر اساس قیمت پایانی معاملات روز قبل در نماد (تملی7011) می باشدهمچنین قیمت پایانی اوراق، میانگین موزون معاملات روزانه اوراق می باشد.در خصوص نماد مذکور توجه به موارد ذیل ضروری است:مدت اعتبار در نماد معاملاتی (تملی7021) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش) تا تاریخ 15/02/1399 و جهت استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی تا تاریخ 15/03/1399 می باشد.همچنین لازم به ذکر است محدودیت حجمی هر سفارش خرید (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی در نماد معاملاتی ذتملی702 تعداد 240 ورقه تعیین گردیده است. دیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397/03/02
09:44:00
توقف نماد معاملاتی شرکت زرین معدن آسیا (فزرین1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت زرین معدن آسیا (فزرین1) با توجه به اطلاعات دریافتی مبنی بر ارائه عملکرد واقعی و تعدیل پیش بینی سال مالی 1396، متوقف گردید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397/03/02
09:43:00
بازگشایی نماد معاملاتی (بپاس1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بیمه پاسارگاد (بپاس1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت – گروه ب از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 02/03/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
12345678910...
تعداد رکورد:
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما