به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
26
تیر
1397
_
   پیام ناظر بازار↫
 • بازگشایی و توقف نماد معاملاتی (شراز1) 1397-04-26 10:13:13
 • توقف نماد معاملاتی( مفاخر1) 1397-04-26 10:10:28
 • توقف نماد معاملاتی (غشهداب1) 1397-04-26 10:10:02
 • توقف نماد معاملاتی شرکت بیمه کارآفرین (وآفری1) 1397-04-26 10:08:29
 • توقف نماد معاملاتی (خصدرا1) 1397-04-26 10:07:05

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1397-04-26 10:13:13 بازگشایی و توقف نماد معاملاتی (شراز1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پالایش نفت شیراز (شراز1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای،امروز سه شنبه مورخ 26/04/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است درصورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. تاکید می گردد نماد مذکور (شراز1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 30/04/1397، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 26/04/1397 متوقف می گردد.مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-04-26 10:10:28 توقف نماد معاملاتی( مفاخر1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر1)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، در روز شنبه مورخ 30/04/1397 در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 26/04/1397 متوقف می شود. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-04-26 10:10:02 توقف نماد معاملاتی (غشهداب1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب1) جهتبرگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 30/04/1397 در پایان معاملات امروز سهشنبه مورخ 26/04/1397 متوقف میگردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-04-26 10:08:29 توقف نماد معاملاتی شرکت بیمه کارآفرین (وآفری1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بیمه کارآفرین (وآفری1)جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده صاحبان سهام، در روز شنبه مورخ 30/04/1397 در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 26/04/1397 متوقف می شود. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-04-26 10:07:05 توقف نماد معاملاتی (خصدرا1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت صنعتی دریائی خصدرا (خصدرا1) جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 30/04/1397، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 26/04/1397 متوقف می گردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
X
 • فهرست نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
ادامه...
نماد نام شرکت وضعیت تاریخ اعمال وضعیت
سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه معامله تحت احتیاط 1397/04/23
وگردش بانک گردشگری مشمول فرآیند تعلیق 1397/04/26
دی بانک دی مشمول فرآیند تعلیق 1397/04/25
ودی بیمه دی مشمول فرآیند تعلیق 1397/04/23
سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی مشمول فرآیند تعلیق 1397/04/23
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • اختیار معامله
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه الف
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ب
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ج
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما