به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
3
اردیبهشت
1397
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عدم تایید معاملات در نمادهای (قچار1)، (رایان1) 1397-02-02 15:31:53
 • توقف نماد (کیسونح1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1397-02-02 14:33:42
 • توقف نماد (کیسون1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1397-02-02 14:33:32
 • بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (ثغرب1) 1397-02-02 10:45:29
 • تعیین کارگزار ناظردرنمادهای معاملاتی(تملی6111)، (تملی6121)، (تملی7011) 1397-02-02 10:32:23

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1397-02-02 15:31:53 عدم تایید معاملات در نمادهای (قچار1)، (رایان1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ معاملات امروز یکشنبه مورخ 02/02/1397 در نمادهای معاملاتی شرکت فرآوردههای غذایی و قند چهارمحال (قچار1) و اوراق مشارکت شرکت لیزینگ رایان سایپا (رایان1) مورد تأیید قرار نگرفت. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایرن
1397-02-02 14:33:42 توقف نماد (کیسونح1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (کیسونح1)به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت شرکت کیسون متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-02-02 14:33:32 توقف نماد (کیسون1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (کیسون1)به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت شرکت کیسون متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-02-02 10:45:29 بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (ثغرب1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (ثغرب1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت-گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای،امروز یکشنبه مورخ 02/02/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-02-02 10:32:23 تعیین کارگزار ناظردرنمادهای معاملاتی(تملی6111)، (تملی6121)، (تملی7011) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ با توجه به گشایش نمادهای معاملاتی حق تقدم استفاده از تسهیلاتمسکن بانک ملی بهمن ماه سال 1396 در نماد (تملی6111)، حق تقدم استفاده از تسهیلاتمسکن بانک ملی اسفند ماه سال 1396 در نماد (تملی6121) و حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی فروردین ماه سال 1397 در نماد (تملی7011) خواهشمند است نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی در نمادهای "ذتملی611" ، "ذتملی612" و "ذتملی701" دراسرع وقت اقدام فرمائید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
X
 • فهرست نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
ادامه...
نماد نام شرکت وضعیت تاریخ اعمال وضعیت
سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی مشمول فرآیند تعلیق 1397/02/02
ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان مشمول فرآیند تعلیق 1396/11/09
بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن مشمول فرآیند تعلیق 1396/11/08
ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران مشمول فرآیند تعلیق 1396/10/17
هرمز فولاد هرمزگان جنوب مشمول فرآیند تعلیق 1396/10/09
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • اختیار معامله
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه الف
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ب
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ج
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما