به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
1
تیر
1397
_
   پیام ناظر بازار↫
 • تعیین کارگزار ناظردرنمادمعاملاتی تسهیلات مسکن خرداد ماه1397 (تسه97031) 1397-03-30 12:01:09
 • توقف نماد (اوان1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد نماد اصلی 1397-03-30 11:27:27
 • بازگشایی نماد معاملاتی (بهپاک1) 1397-03-30 11:22:18
 • بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (شلیا1) 1397-03-30 10:35:39
 • بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (ارفع1) 1397-03-30 10:28:41

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1397-03-30 12:01:09 تعیین کارگزار ناظردرنمادمعاملاتی تسهیلات مسکن خرداد ماه1397 (تسه97031) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ با توجه به گشایش نماد معاملاتی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن خرداد ماه سال 1397 در نماد (تسه97031) خواهشمند است نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی در نماد ذتسه9703 دراسرع وقت اقدام فرمائید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-03-30 11:27:27 توقف نماد (اوان1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد نماد اصلی کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (اوان1)به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد طی 5 روز معاملاتی متوالی در نماد اصلی، متوقف شد.مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-03-30 11:22:18 بازگشایی نماد معاملاتی (بهپاک1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت صنعتی بهپاک (بهپاک1) پس از افشای اطلاعاتبا اهمیت، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت وبا اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 30/03/1397 آمادهانجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراجناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراجپیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت،بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی میگردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-03-30 10:35:39 بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (شلیا1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مواد ویژه لیا (شلیا1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 30/03/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-03-30 10:28:41 بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (ارفع1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع1) پس از شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 30/03/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
X
 • فهرست نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
ادامه...
نماد نام شرکت وضعیت تاریخ اعمال وضعیت
ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان مشمول فرآیند تعلیق 1397/03/30
سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی مشمول فرآیند تعلیق 1397/03/30
سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه معامله تحت احتیاط 1397/03/29
ودی بیمه دی مشمول فرآیند تعلیق 1397/03/29
تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک مشمول فرآیند تعلیق 1397/03/29
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • اختیار معامله
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه الف
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ب
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ج
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما