به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
2
اردیبهشت
1397
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عدم تایید معاملات در نمادهای (کی بی سی1)،(بساما1)، (کیمیا1)و(مشهد9731) 1397-02-01 15:41:48
 • توقف نماد (فافزا1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1397-02-01 12:59:30
 • تداوم توقف نماد ( کیمیا1) جهت رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات 1397-02-01 11:41:27
 • توقف نماد (کیمیا1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 1397-02-01 10:40:23
 • بازگشایی نماد معاملاتی (کرمان1) 1397-02-01 10:33:38

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1397-02-01 15:41:48 عدم تایید معاملات در نمادهای (کی بی سی1)،(بساما1)، (کیمیا1)و(مشهد9731) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ معاملات امروز شنبه مورخ 01/02/1397 در نماد معاملاتی شرکت کی بی سی 1 (کی بی سی1) ، شرکت بیمه سامان (بساما1 شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا1) و اوراق مشارکت شهرداری مشهد (مشهد9731)مورد تأیید قرار نگرفت. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-02-01 12:59:30 توقف نماد (فافزا1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (فافزا1)به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت فولاد افزا سپاهان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-02-01 11:41:27 تداوم توقف نماد ( کیمیا1) جهت رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: توقف نماد معاملاتی (کیمیا1) جهت رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات منتشره شرکتمعدنی کیمیای زنجان گستران حداکثر برای 2 روز کاری دیگر تداوم می یابد. زمان و نحوه بازگشایی نماد معاملاتی (کیمیا1) متعاقبا اعلام میگردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-02-01 10:40:23 توقف نماد (کیمیا1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (کیمیا1)به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت معدنی کیمیای زنجان گستران متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور 60 دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-02-01 10:33:38 بازگشایی نماد معاملاتی (کرمان1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان(کرمان1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز شنبه مورخ 01/02/1397 آماده انجام معامله میباشد. لازم به ذکر است درصورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
X
 • فهرست نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
ادامه...
نماد نام شرکت وضعیت تاریخ اعمال وضعیت
ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان مشمول فرآیند تعلیق 1396/11/09
بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن مشمول فرآیند تعلیق 1396/11/08
ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران مشمول فرآیند تعلیق 1396/10/17
هرمز فولاد هرمزگان جنوب مشمول فرآیند تعلیق 1396/10/09
غگز گز سکه مشمول فرآیند تعلیق 1396/10/09
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • اختیار معامله
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه الف
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ب
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ج
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما