به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
29
تیر
1397
_
   پیام ناظر بازار↫
 • تداوم توقف نماد (شغدیر1) جهت رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات 1397-04-27 11:26:12
 • پذیره نویسی مجدد حق تقدم استفاده نشده در نماد معاملاتی (دسانکوح1) 1397-04-27 11:20:12
 • بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (خودکفا1) 1397-04-27 11:03:23
 • بازگشایی مرتبه دوم نمادهای معاملاتی (کمینا1)،(کمیناح1) 1397-04-27 11:00:02
 • توقف نماد (شغدیر1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1397-04-27 10:56:13

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1397-04-27 11:26:12 تداوم توقف نماد (شغدیر1) جهت رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع میرساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به منظور رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات منتشره شرکت پتروشیمی غدیر ، توقف نماد معاملاتی (شغدیر1) حداکثر برای 2 روز کاری تداوم مییابد. مدیریت عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-04-27 11:20:12 پذیره نویسی مجدد حق تقدم استفاده نشده در نماد معاملاتی (دسانکوح1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ تعداد 8,121,043 حق تقدم استفاده نشده شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام) در نماد (دسانکوح1)، امروز چهارشنبه مورخ 27/04/1397، بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مجدد نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) 50,000 سهم و مهلت پذیره نویسی عمومی تا تاریخ 24/05/1397 می باشد، لذا نماد معاملاتی مذکور (دسانکوح1) در پایان روز معاملاتی چهارشنبه مورخ 24/05/1397 متوقف می گردد. کارگزارانی که حق تقدم مذکر را خریداری می نمایند، می بایست وجه پذیرنویسی حق تقدم خریداری شده را همزمان با تسویه وجه معامله حق تقدم به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نمایند. بدیهی است مسئولیت واریز وجه معامله حق تقدم و همچنین وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده (ارزش اسمی هر سهم) بر عهده کارگزار مربوطه می باشد. شرکت سپرده گذاری مرکزی، وجوه حق تقدم استاده نشده را به کارگزار فروشنده پرداخت نموده و کارگزار فروشنده مکلف است وجوه مذکور رابه حساب ناشر واریز نماید. لازم به یاد آوری است با توجه به اینکه سهام مذکور حق تقدم استفاده نشده می باشد، خریداران محترم امکان فروش سهام خریداری شده را تا قبل از ثبت افزایش سرمایه شرکت ندارند.همچنین، با توجه به اینکه متعهد پذیره نویس، سهامدار عمده ناشر می باشد چنانچه تمایل داشته باشد بدهی ناشی از خرید حق تقدم های استفاده نشده در عرضه عمومی ناشی از افزایش سرمایه را با مطالبات خود از ناشر تهاتر نماید، می بایست حداقل 5 روز قبل از اتما دوره عرضه عمومی، درخواست خود به همراه گارش بازرس قانونی ناشر مبنی بر تأیید خالص بدهی به متعهد پذیره نویس را به فرابورس ارائه نماید. فرابورس با بررسی و احراز شرایط این تبصره اجازه انجام تسویه خارج از اتاق پایاپای معاملات مربوطه را مطابق با روال مربوط با فرم تسویه خارج از اتاق پایاپای صادر می نماید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-04-27 11:03:23 بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (خودکفا1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا1)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، ازطریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیشگشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 27/04/1397 آماده انجام معامله میباشد.لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-04-27 11:00:02 بازگشایی مرتبه دوم نمادهای معاملاتی (کمینا1)،(کمیناح1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت شیشه سازی مینا (کمینا1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم و نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت مذکور (کمیناح1)، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 27/04/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. لازم به ذکر است، محدودیت حجمی خرید در هر سفارش (بلوک) در نماد معاملاتی (کمیناح1)، به تعداد 50,000 سهم تعیین می گردد. همچنین مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام) در نماد (کمیناح1) تا تاریخ 10/05/1397 می باشد لذا نماد معاملاتی مذکور (کمیناح1) در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ0/05/1397 متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 18/05/1390 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اراق بهادر و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 150481/121 مورخ 30/05/1390 اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-04-27 10:56:13 توقف نماد (شغدیر1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (شغدیر1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت پتروشیمی غدیر متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور 60 دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
X
 • فهرست نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
ادامه...
نماد نام شرکت وضعیت تاریخ اعمال وضعیت
سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه معامله تحت احتیاط 1397/04/23
دی بانک دی مشمول فرآیند تعلیق 1397/04/27
وگردش بانک گردشگری مشمول فرآیند تعلیق 1397/04/26
غگز گز سکه مشمول فرآیند تعلیق 1397/04/23
سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه مشمول فرآیند تعلیق 1397/04/23
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • اختیار معامله
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه الف
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ب
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ج
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما