به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
23
آذر
1397
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عدم تایید معاملات در نمادهای (اجاد261)،(لوتوس991) 1397-09-21 16:07:50
 • تعیین محدودیت حجمی نماد معاملاتی (زکشت1) 1397-09-21 14:55:47
 • تعیین محدودیت حجمی نماد معاملاتی صنایع ماشین های اداری ایران(مادیرا1) 1397-09-21 13:53:00
 • توقف نماد (فرابورس1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 1397-09-21 11:58:28
 • سفارش گیری و ادامه معاملات در نماد معاملاتی (مادیرا1) 1397-09-21 11:57:19

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1397-09-21 16:07:50 عدم تایید معاملات در نمادهای (اجاد261)،(لوتوس991) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1397/09/21 در نمادهای معاملاتی اوراق اجاره شرکت واسط مالی شهریور سوم (اجاد261)و اجاره شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (لوتوس991) مورد تأیید قرار نگرفت.مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
1397-09-21 14:55:47 تعیین محدودیت حجمی نماد معاملاتی (زکشت1) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت1)، از روز شنبه مورخ 1397/09/24، به میزان 50،000 سهم تعیین می گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
1397-09-21 13:53:00 تعیین محدودیت حجمی نماد معاملاتی صنایع ماشین های اداری ایران(مادیرا1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی شرکت صنایع ماشین های اداری ایران (مادیرا1)، از روز شنبه مورخ 1397/09/24 ، به میزان 100,000 سهم تعیین می گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
1397-09-21 11:58:28 توقف نماد (فرابورس1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب �کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (فرابورس1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت فرابورس ایران متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران �
1397-09-21 11:57:19 سفارش گیری و ادامه معاملات در نماد معاملاتی (مادیرا1) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ سفارش گیری در نماد معاملاتی شرکت صنایع ماشین های اداری ایران (مادیرا1) از ساعت 12:35 الی ساعت 12:55 صورت می گیرد و معاملات در نماد مذکور راس ساعت 12:55 انجام خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
X
 • فهرست نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
ادامه...
نماد نام شرکت وضعیت تاریخ اعمال وضعیت
شلیا شرکت مواد ویژه لیا معامله تحت احتیاط 1397/07/30
سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه معامله تحت احتیاط 1397/05/01
سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/19
ثعمرا عمران و توسعه شاهد مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/17
ودی بیمه دی مشمول فرآیند تعلیق 1397/09/17
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • اختیار معامله
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه الف
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ب
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ج
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما