به روزرسانی :
29
دی
1395
- ريل سير کوثر
(2)کشاورز - سپرده2کشاورزماهانه15درصد
آ س پ - آ.س.پ
اپرداز - آتيه داده پرداز
اتکام - شرکت بیمه اتکایی امین
اتکای - بیمه اتکایی ایرانیان
ارفع - شرکت آهن و فولاد ارفع
آرینح - ح.بانک الکترونیکی آرین
اساما - گروه ارتباطات ماهواره ای سامان
اعتلا - شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
افرا - افرانت
انصا1 - گواهی سپرده انصار ماهانه20درصد
اوان - مبين وان کيش
بالاس - مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
بپاس - بیمه پاسارگاد
برانس - ايران ترانسفو ري
بساما - بیمه سامان
بصبا - توليد نيروي جنوب غرب صبا
بعثت - مشارکت توسعه سه ماهه 20درصد
بکهنوج - توليد برق ماه تاب کهنوج
بمپنا - تولید برق عسلویه مپنا
بهپاک - بهپاک
بوتان - مشارکت بوتان سه ماهه20درصد
بوعلی - پتروشيمي بوعلي سينا
پانفت1 - مشارکت نفت فصلی20درصد
پترول - پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
پخش - پخش البرز
پکویر - کویر تایر
تسه8907 - امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه89
تلیسه - دامداري تليسه نمونه
توریل - توکاریل
توسعه گردشگری - توسعه گردشگری ایران
ثالوند - سرمايه گذاري مسکن الوند
ثباغ - شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
ثپردیس - سرمایه گذاری مسکن پردیس
ثتران - سرمایه گذاری مسکن تهران
ثرود - سرمایهگذاری مسکن زاینده رود
ثشرق - سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
ثعمرا - عمران و توسعه شاهد
ثغرب - شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
جم - پتروشیمی جم
جوپار - اجاره جوپار سه ماهه 20 درصد
چرمش - شرکت چرم مشهد
چکاپا - گروه صنايع کاغذ پارس
حپارسا - توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان
حجنوب - کشتیرانی جنوب خط ایران
حخزر - کشتیرانی دریای خزر
حریل - ريل پرداز سير
حسینا - توسعه خدمات دریایی وبندری سینا
حفجر - کشتيراني والفجر
حقشم - دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
حکمت - بانک حکمت ایرانیان
حکمت بازار پایه-حذف شده - بانک حکمت ایرانیان
خارزم - سرمایه گذاری خوارزمی
خبازرس - بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
خدیزل - بهمن دیزل
خراسان - شرکت پتروشیمی خراسان
خعمرا - توسعه و عمران شهرستان نائین
خفناور - مهندسی صنعتی روان فن آور
خکاشا - تولید خودرو سایپا کاشان
دبالک - مواد اولیه دارویی البرز بالک
دتولید - داروسازی تولید دارو
دسانکو - داروسازي سبحان انکولوژي
دماوند - توليد نيروي برق دماوند
دی - بانک دی
ذوب - سهامی ذوب آهن اصفهان
زاگرس - پتروشیمی زاگرس
زشگزا - شير و گوشت زاگرس شهرکرد
زگلدشت - کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
زنگان - صنعت روی زنگان
ساما1 - اجاره سامان سه ماهه 20 درصد
سامان - بانک سامان
ساینا - صنایع بهداشتی ساینا
سبحان - سبحان دارو
سبزوا - سیمان لار سبزوار
سدبیر - س. تدبیرگران فارس وخوزستان
سعدی - گواهی سپرده سعدی فصلی17درصد
سکاب - س. بازنشستگی کارکنان بانک ها
سمایه - بانک سرمایه
سمگا - گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
سیستم - همکاران سیستم
شاوان - پالایش نفت لاوان
شبصیر - تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
شپاس - نفت پاسارگاد
شپدیس - پتروشیمی پردیس
شتران - پالایش نفت تهران
شتوکا - توکا رنگ فولاد سپاهان
شراز - پالایش نفت شیراز
شرانل - نفت ایرانول
شرق - مشارکت ایران شرق 3 ماهه20درصد
شرمان - پالایش نفت کرمانشاه
شغدیر - پتروشیمی غدیر
شلیا - شرکت مواد ویژه لیا
صامید - اجاره امید سه ماهه 20 درصد
صسکن - اجاره مسکن سه ماهه 20 درصد
صمپنا - اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد
صینا1 - اجاره لیزینگ سینا3ماهه 20 درصد
عسکر - موسسه مالی و اعتباری عسکریه
غپآذر - شیر پگاه آذربایجان شرقی
غدیس - شرکت پاکديس
غشهداب بازار پایه-حذف شده - شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
غصینو - صنعتی مینو
غفارس - شیر پاستوریزه پگاه فارس
غگلپا - شير پاستوريزه پگاه گلپايگان
غگلستا - شير پاستوريزه پگاه گلستان
غمینو - شرکت صنایع غذایی مینو شرق
فزرین - زرین معدن آسیا
فنفت - صنايع تجهيزات نفت
فولای - صنایع فولاد آلیاژی یزد
قاسم - قاسم ایران
قچار - فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
قشیر - قند شیروان قوچان و بجنورد
کاسپین - داروسازی کاسپین تامین
کپرور - فرآوری زغال سنگ پروده طبس
کتوکا - تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
کرمان - س. توسعه و عمران استان کرمان
کشرق - صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
کمرجان - بازرگانی و تولیدی مرجان کار
کنور - توسعه معدنی و صنعتی صبانور
کوثر بازار پایه-حذف شده - بیمه کوثر
کی بی سی - شرکت کی بی سی
کیمیا - معدنی کیمیای زنجان گستران
گوهران - سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد
مارون - پتروشیمی مارون
ماهان - اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد
ماهان2 - اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد
مجد2 - مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد
مسکن1 - مشارکت مسکن مهر 20 درصد
مفاخر - توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
میدکو - هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
میهن - بیمه میهن
نارنج - مشارکت نارنجستان3ماهه20درصد
نوری - شرکت پتروشیمی نوری(برزویه)
هرمز - فولاد هرمزگان جنوب
همراه - شرکت ارتباطات سیار ایران
وآفر - سرمايه گذاري ارزش آفرينان
وایران - لیزینگ ایرانیان
وخاور - بانک خاورميانه
ودی - بیمه دی
وزمین - بانک ایران زمین
وسبحان - سرمایه گذاری سبحان
وکوثر بازار پایه-حذف شده - مالی و اعتباری کوثر مرکزی
وگستر - گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
ولامید - شرکت لیزینگ امید
ولبهمن - شرکت بهمن لیزینگ
ومسکن - گروه سرمایه گذاری بانک مسکن
وملل - اعتباري ملل
وهور - مدیریت انرژی امید تابان هور
1395
1394
1393
1392
1391
1390
1389
1388
نماد نام شرکت تاریخ درج تاریخ عرضه تاریخ پذیرش امیدنامه ارزش گذاری شرکت
زشگزا شير و گوشت زاگرس شهرکرد 1395/10/15 1394/11/03
وملل اعتباري ملل 1395/09/24 1395/09/01
غشهداب بازار پایه-حذف شده شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان 1395/09/23 1395/08/18
ريل سير کوثر 1395/08/08 1395/02/29
اوان مبين وان کيش 1395/08/01 1395/06/13
غگلپا شير پاستوريزه پگاه گلپايگان 1395/06/09 1394/09/16
فنفت صنايع تجهيزات نفت 1395/06/08 1394/08/09
غگلستا شير پاستوريزه پگاه گلستان 1395/06/02 1395/07/07 1394/07/08
بهپاک بهپاک 1395/05/16 1395/04/09
زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 1395/04/30 1395/06/31 1394/09/16
اپرداز آتيه داده پرداز 1395/04/14 1395/05/12 1394/08/09
حپارسا توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان 1395/02/18 1395/03/08 1394/05/21
بکهنوج توليد برق ماه تاب کهنوج 1395/02/12 1395/07/12 1394/05/26
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس 1395/02/04 1395/02/19 1394/09/30
ثالوند سرمايه گذاري مسکن الوند 1395/01/07 1395/03/04 1394/07/07
بصبا توليد نيروي جنوب غرب صبا 1394/12/22 1394/06/22
حریل ريل پرداز سير 1394/12/19 1394/12/26 1394/10/15
دسانکو داروسازي سبحان انکولوژي 1394/11/26 1394/12/18 1394/05/26
وآفر سرمايه گذاري ارزش آفرينان 1394/11/21 1394/05/21
برانس ايران ترانسفو ري 1394/11/12 1394/05/26
تلیسه دامداري تليسه نمونه 1394/11/11 1395/05/24 1394/08/11
غدیس شرکت پاکديس 1394/11/11 1393/08/11
حفجر کشتيراني والفجر 1394/10/02 1393/08/25
دماوند توليد نيروي برق دماوند 1394/06/25 1394/12/24 1393/12/19
اتکام شرکت بیمه اتکایی امین 1394/06/24 1394/10/23 1393/12/26
شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان 1394/06/23 1394/10/15 1393/12/05
غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی 1394/06/17 1393/12/19
وکوثر بازار پایه-حذف شده مالی و اعتباری کوثر مرکزی 1394/06/02 1393/12/19
کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران 1394/06/01 1394/10/01 1393/07/06
ساینا صنایع بهداشتی ساینا 1394/06/01 1394/12/18 1392/10/03
چرمش شرکت چرم مشهد 1394/06/01 1393/12/02
وسبحان سرمایه گذاری سبحان 1394/06/01 1394/11/07 1393/12/02
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد 1394/06/01 1395/03/30 1393/06/05
وهور مدیریت انرژی امید تابان هور 1394/03/25 1395/03/19
شلیا شرکت مواد ویژه لیا 1394/02/14 1394/06/16
خعمرا توسعه و عمران شهرستان نائین 1394/02/05
کوثر بازار پایه-حذف شده بیمه کوثر 1394/02/01
بوعلی پتروشيمي بوعلي سينا 1394/01/31
کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا 1394/01/30 1394/07/20
حجنوب کشتیرانی جنوب خط ایران 1394/01/08
کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس 1393/12/10 1393/12/24
شغدیر پتروشیمی غدیر 1393/12/05
خدیزل بهمن دیزل 1393/11/05
حکمت بانک حکمت ایرانیان 1393/09/26 1393/10/10
غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس 1393/09/09 1394/07/12
اتکای بیمه اتکایی ایرانیان 1393/08/21 1393/10/24
دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک 1393/08/03 1393/12/19
نوری شرکت پتروشیمی نوری(برزویه) 1393/07/07
قاسم قاسم ایران 1393/06/25 1393/08/21
ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ 1393/06/25 1393/08/20
حقشم دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم 1393/06/02
پترول پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 1393/05/20 1393/06/26
ولامید شرکت لیزینگ امید 1393/04/11
کاسپین داروسازی کاسپین تامین 1393/02/27 1394/10/29
ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس 1393/02/07 1394/06/25
ثرود سرمایهگذاری مسکن زاینده رود 1393/02/07
ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع 1392/12/21 1392/12/28
وخاور بانک خاورميانه 1392/12/20
کی بی سی شرکت کی بی سی 1392/12/05 1392/12/21
اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز 1392/12/05 1392/12/21
شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 1392/12/04
حخزر کشتیرانی دریای خزر 1392/11/19
هرمز فولاد هرمزگان جنوب 1392/10/23 1394/01/19
بمپنا تولید برق عسلویه مپنا 1392/10/14 1392/12/07
ومسکن گروه سرمایه گذاری بانک مسکن 1392/10/07
غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق 1392/09/24 1392/12/24
مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی 1392/09/09 1392/10/17
حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا 1392/06/17 1392/09/27
جم پتروشیمی جم 1392/03/11 1392/06/26
شرمان پالایش نفت کرمانشاه 1392/03/11
دتولید داروسازی تولید دارو 1392/02/16 1392/06/31
پخش پخش البرز 1391/12/16 1391/12/27
شپاس نفت پاسارگاد 1391/11/16 1391/12/07
شرانل نفت ایرانول 1391/11/15 1391/11/25
خراسان شرکت پتروشیمی خراسان 1391/11/11 1392/02/18
ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب 1391/10/20 1392/02/18
اساما گروه ارتباطات ماهواره ای سامان 1391/10/10
غصینو صنعتی مینو 1391/09/13
شاوان پالایش نفت لاوان 1391/07/12 1391/11/16
قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال 1391/07/08 1391/11/03
مجد2 مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد 1391/06/15 1391/06/25
فزرین زرین معدن آسیا 1391/06/05 1391/10/04
انصا1 گواهی سپرده انصار ماهانه20درصد 1391/05/04
زنگان صنعت روی زنگان 1391/04/28
سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان 1391/04/10 1391/04/28
صینا1 اجاره لیزینگ سینا3ماهه 20 درصد 1391/03/27 1391/03/27
صمپنا اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد 1391/03/23 1391/03/28
صسکن اجاره مسکن سه ماهه 20 درصد 1391/03/17 1391/03/17
شتران پالایش نفت تهران 1391/03/17 1391/07/19
بساما بیمه سامان 1390/12/24 1391/04/24
کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1390/12/17 1391/01/28
میهن بیمه میهن 1390/12/17 1391/03/22
توریل توکاریل 1390/12/16 1391/02/05
کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود 1390/12/15 1391/03/28
شراز پالایش نفت شیراز 1390/12/15 1391/04/14
کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان 1390/12/14 1391/03/30
خکاشا تولید خودرو سایپا کاشان 1390/12/13
سکاب س. بازنشستگی کارکنان بانک ها 1390/11/11 1390/12/10
جوپار اجاره جوپار سه ماهه 20 درصد 1390/10/21
بپاس بیمه پاسارگاد 1390/10/21 1391/02/02
قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد 1390/10/18 1390/11/18
بوتان مشارکت بوتان سه ماهه20درصد 1390/10/04
خبازرس بازرسی مهندسی و صنعتی ایران 1390/09/05
سامان بانک سامان 1390/08/25
مارون پتروشیمی مارون 1390/08/08 1390/10/06
ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 1390/07/13 1390/11/19
حکمت بازار پایه-حذف شده بانک حکمت ایرانیان 1390/06/23
ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران 1390/06/22 1390/10/21
سیستم همکاران سیستم 1390/06/22 1390/06/28
ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق 1390/06/02 1390/07/23
مسکن1 مشارکت مسکن مهر 20 درصد 1390/05/28 1390/06/02
ماهان2 اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد 1390/05/26 1390/06/01
صامید اجاره امید سه ماهه 20 درصد 1390/05/19 1390/05/25
عسکر موسسه مالی و اعتباری عسکریه 1390/05/16
میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 1390/05/10 1390/06/07
نارنج مشارکت نارنجستان3ماهه20درصد 1390/05/02 1390/05/05
افرا افرانت 1390/04/22 1390/05/05
آ س پ آ.س.پ 1390/04/15 1390/04/22
زاگرس پتروشیمی زاگرس 1390/04/08 1390/04/20
وزمین بانک ایران زمین 1390/03/25 1390/07/05
توسعه گردشگری توسعه گردشگری ایران 1390/02/28 1390/05/05
ساما1 اجاره سامان سه ماهه 20 درصد 1390/02/27 1390/03/28
دی بانک دی 1390/02/14 1390/04/21
سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی 1390/02/11 1390/05/11
ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه 1390/02/10 1390/02/21
سمایه بانک سرمایه 1390/02/06 1390/03/11
آرینح ح.بانک الکترونیکی آرین 1390/01/24 1390/01/30
شپدیس پتروشیمی پردیس 1390/01/23 1390/01/29
پانفت1 مشارکت نفت فصلی20درصد 1389/12/18 1390/03/02
خارزم سرمایه گذاری خوارزمی 1389/12/18 1390/03/02
ماهان اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد 1389/12/17 1389/12/21
خفناور مهندسی صنعتی روان فن آور 1389/11/23 1389/12/10
فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد 1389/11/10 1389/12/08
بعثت مشارکت توسعه سه ماهه 20درصد 1389/10/25 1389/10/28
وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان 1389/10/05 1389/11/16
سبحان سبحان دارو 1389/10/04 1389/10/13
سبزوا سیمان لار سبزوار 1389/09/23 1389/10/27
همراه شرکت ارتباطات سیار ایران 1389/09/21 1389/09/28
(2)کشاورز سپرده2کشاورزماهانه15درصد 1389/08/12 1389/08/18
بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن 1389/07/16 1389/10/07
ثعمرا عمران و توسعه شاهد 1389/07/10 1389/08/04
تسه8907 امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه89 1389/07/10 1389/08/08
سعدی گواهی سپرده سعدی فصلی17درصد 1389/07/04 1389/08/23
شرق مشارکت ایران شرق 3 ماهه20درصد 1389/05/07 1389/05/11
وایران لیزینگ ایرانیان 1388/12/24 1388/12/26
پکویر کویر تایر 1388/07/01 1388/07/07
کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار 1388/06/31 1388/07/06
ودی بیمه دی 1388/06/25 1388/07/29
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما