به روزرسانی :
برای حضور در فین استارز کلیک کنید.
10
فروردین
1396
(2)کشاورز - سپرده2کشاورزماهانه15درصد
آ س پ - آ.س.پ
اپرداز - آتيه داده پرداز
اتکام - شرکت بیمه اتکایی امین
اتکای - بیمه اتکایی ایرانیان
ارفع - شرکت آهن و فولاد ارفع
آرینح - ح.بانک الکترونیکی آرین
اساما - گروه ارتباطات ماهواره ای سامان
اعتلا - شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
افرا - افرانت
انصا1 - گواهی سپرده انصار ماهانه20درصد
اوان - مبين وان کيش
بالاس - مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
بپاس - بیمه پاسارگاد
برانس - ايران ترانسفو ري
بساما - بیمه سامان
بصبا - توليد نيروي جنوب غرب صبا
بعثت - مشارکت توسعه سه ماهه 20درصد
بکهنوج - توليد برق ماه تاب کهنوج
بمپنا - تولید برق عسلویه مپنا
بهپاک - بهپاک
بوتان - مشارکت بوتان سه ماهه20درصد
بوعلی - پتروشيمي بوعلي سينا
پانفت1 - مشارکت نفت فصلی20درصد
پترول - پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
پخش - پخش البرز
پکویر - کویر تایر
تسه8907 - امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه89
تلیسه - دامداري تليسه نمونه
توریل - توکاریل
توسعه گردشگری - توسعه گردشگری ایران
ثالوند - سرمايه گذاري مسکن الوند
ثباغ - شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
ثپردیس - سرمایه گذاری مسکن پردیس
ثتران - سرمایه گذاری مسکن تهران
ثرود - سرمایهگذاری مسکن زاینده رود
ثشرق - سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
ثعمرا - عمران و توسعه شاهد
ثغرب - شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
جم - پتروشیمی جم
جوپار - اجاره جوپار سه ماهه 20 درصد
چرمش - شرکت چرم مشهد
چکاپا - گروه صنايع کاغذ پارس
حپارسا - توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان
حجنوب - کشتیرانی جنوب خط ایران
حخزر - کشتیرانی دریای خزر
حریل - ريل پرداز سير
حسیر - ريل سير کوثر
حسینا - توسعه خدمات دریایی وبندری سینا
حفجر - کشتيراني والفجر
حقشم - دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
حکمت - بانک حکمت ایرانیان
حکمت - بانک حکمت ايرانيان
خارزم - سرمایه گذاری خوارزمی
خبازرس - بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
خدیزل - بهمن دیزل
خراسان - شرکت پتروشیمی خراسان
خعمرا - توسعه و عمران شهرستان نائین
خفناور - مهندسی صنعتی روان فن آور
خکاشا - تولید خودرو سایپا کاشان
دبالک - مواد اولیه دارویی البرز بالک
دتولید - داروسازی تولید دارو
دسانکو - داروسازي سبحان انکولوژي
دماوند - توليد نيروي برق دماوند
دی - بانک دی
ذوب - سهامی ذوب آهن اصفهان
زاگرس - پتروشیمی زاگرس
زشگزا - شير و گوشت زاگرس شهرکرد
زگلدشت - کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
زنگان - صنعت روی زنگان
ساما1 - اجاره سامان سه ماهه 20 درصد
سامان - بانک سامان
ساینا - صنایع بهداشتی ساینا
سبحان - سبحان دارو
سبزوا - سیمان لار سبزوار
سدبیر - س. تدبیرگران فارس وخوزستان
سرچشمه - سرمايه گذاري مس سرچشمه
سعدی - گواهی سپرده سعدی فصلی17درصد
سکاب - س. بازنشستگی کارکنان بانک ها
سمایه - بانک سرمایه
سمگا - گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
سیستم - همکاران سیستم
شاوان - پالایش نفت لاوان
شبصیر - تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
شپاس - نفت پاسارگاد
شپدیس - پتروشیمی پردیس
شتران - پالایش نفت تهران
شتوکا - توکا رنگ فولاد سپاهان
شراز - پالایش نفت شیراز
شرانل - نفت ایرانول
شرق - مشارکت ایران شرق 3 ماهه20درصد
شرمان - پالایش نفت کرمانشاه
شغدیر - پتروشیمی غدیر
شلیا - شرکت مواد ویژه لیا
صامید - اجاره امید سه ماهه 20 درصد
صسکن - اجاره مسکن سه ماهه 20 درصد
صمپنا - اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد
صینا1 - اجاره لیزینگ سینا3ماهه 20 درصد
غپآذر - شیر پگاه آذربایجان شرقی
غدیس - شرکت پاکديس
غشهداب - شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
غصینو - صنعتی مینو
غفارس - شیر پاستوریزه پگاه فارس
غگلپا - شير پاستوريزه پگاه گلپايگان
غگلستا - شير پاستوريزه پگاه گلستان
غمینو - شرکت صنایع غذایی مینو شرق
فرابورس - فرابورس ايران
فزرین - زرین معدن آسیا
فنفت - صنايع تجهيزات نفت
فولای - صنایع فولاد آلیاژی یزد
قاسم - قاسم ایران
قچار - فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
قشیر - قند شیروان قوچان و بجنورد
کاسپین - داروسازی کاسپین تامین
کالا - بورس کالاي ايران
کپرور - فرآوری زغال سنگ پروده طبس
کتوکا - تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
کرمان - س. توسعه و عمران استان کرمان
کشرق - صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
کمرجان - بازرگانی و تولیدی مرجان کار
کنور - توسعه معدنی و صنعتی صبانور
کوثر - بیمه کوثر
کی بی سی - شرکت کی بی سی
کیمیا - معدنی کیمیای زنجان گستران
گوهران - سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد
مارون - پتروشیمی مارون
ماهان - اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد
ماهان2 - اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد
مجد2 - مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد
مسکن1 - مشارکت مسکن مهر 20 درصد
مفاخر - توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
میدکو - هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
میهن - بیمه میهن
نارنج - مشارکت نارنجستان3ماهه20درصد
نوری - شرکت پتروشیمی نوری(برزویه)
هرمز - فولاد هرمزگان جنوب
همراه - شرکت ارتباطات سیار ایران
وآفر - سرمايه گذاري ارزش آفرينان
وایران - لیزینگ ایرانیان
وخاور - بانک خاورميانه
ودی - بیمه دی
وزمین - بانک ایران زمین
وسبحان - سرمایه گذاری سبحان
وکوثر - مالی و اعتباری کوثر مرکزی
وگستر - گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
ولامید - شرکت لیزینگ امید
ولبهمن - شرکت بهمن لیزینگ
ومسکن - گروه سرمایه گذاری بانک مسکن
وملل - اعتباري ملل
وملل - موسسه مالی و اعتباری عسکریه
وهور - مدیریت انرژی امید تابان هور
1396
1395
1394
1393
1392
1391
1390
1389
1388
نماد نام شرکت تاریخ درج تاریخ عرضه تاریخ پذیرش امیدنامه ارزش گذاری شرکت
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه 1396/01/06 1395/12/18
فرابورس فرابورس ايران 1395/12/09 1395/07/07
کالا بورس کالاي ايران 1395/11/26 1395/08/25
زشگزا شير و گوشت زاگرس شهرکرد 1395/10/15 1394/11/03
وملل اعتباري ملل 1395/09/24 1395/09/01
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان 1395/09/23 1395/08/18
حسیر ريل سير کوثر 1395/08/08 1395/02/29
اوان مبين وان کيش 1395/08/01 1395/06/13
غگلپا شير پاستوريزه پگاه گلپايگان 1395/06/09 1394/09/16
فنفت صنايع تجهيزات نفت 1395/06/08 1394/08/09
غگلستا شير پاستوريزه پگاه گلستان 1395/06/02 1395/07/07 1394/07/08
بهپاک بهپاک 1395/05/16 1395/04/09
زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 1395/04/30 1395/06/31 1394/09/16
اپرداز آتيه داده پرداز 1395/04/14 1395/05/12 1394/08/09
حپارسا توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان 1395/02/18 1395/03/08 1394/05/21
بکهنوج توليد برق ماه تاب کهنوج 1395/02/12 1395/07/12 1394/05/26
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس 1395/02/04 1395/02/19 1394/09/30
ثالوند سرمايه گذاري مسکن الوند 1395/01/07 1395/03/04 1394/07/07
بصبا توليد نيروي جنوب غرب صبا 1394/12/22 1394/06/22
حریل ريل پرداز سير 1394/12/19 1394/12/26 1394/10/15
دسانکو داروسازي سبحان انکولوژي 1394/11/26 1394/12/18 1394/05/26
وآفر سرمايه گذاري ارزش آفرينان 1394/11/21 1394/05/21
برانس ايران ترانسفو ري 1394/11/12 1394/05/26
غدیس شرکت پاکديس 1394/11/11 1395/10/19 1393/08/11
تلیسه دامداري تليسه نمونه 1394/11/11 1395/05/24 1394/08/11
حفجر کشتيراني والفجر 1394/10/02 1393/08/25
دماوند توليد نيروي برق دماوند 1394/06/25 1394/12/24 1393/12/19
اتکام شرکت بیمه اتکایی امین 1394/06/24 1394/10/23 1393/12/26
شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان 1394/06/23 1394/10/15 1393/12/05
غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی 1394/06/17 1393/12/19
وکوثر مالی و اعتباری کوثر مرکزی 1394/06/02 1393/12/19
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد 1394/06/01 1395/03/30 1393/06/05
وسبحان سرمایه گذاری سبحان 1394/06/01 1394/11/07 1393/12/02
چرمش شرکت چرم مشهد 1394/06/01 1393/12/02
ساینا صنایع بهداشتی ساینا 1394/06/01 1394/12/18 1392/10/03
کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران 1394/06/01 1394/10/01 1393/07/06
وهور مدیریت انرژی امید تابان هور 1394/03/25 1395/03/19
شلیا شرکت مواد ویژه لیا 1394/02/14 1394/06/16
خعمرا توسعه و عمران شهرستان نائین 1394/02/05
کوثر بیمه کوثر 1394/02/01
بوعلی پتروشيمي بوعلي سينا 1394/01/31
کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا 1394/01/30 1394/07/20
حجنوب کشتیرانی جنوب خط ایران 1394/01/08
کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس 1393/12/10 1393/12/24
شغدیر پتروشیمی غدیر 1393/12/05
خدیزل بهمن دیزل 1393/11/05
حکمت بانک حکمت ایرانیان 1393/09/26 1393/10/10
غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس 1393/09/09 1394/07/12
اتکای بیمه اتکایی ایرانیان 1393/08/21 1393/10/24
دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک 1393/08/03 1393/12/19
نوری شرکت پتروشیمی نوری(برزویه) 1393/07/07
ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ 1393/06/25 1393/08/20
قاسم قاسم ایران 1393/06/25 1393/08/21
حقشم دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم 1393/06/02
پترول پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 1393/05/20 1393/06/26
ولامید شرکت لیزینگ امید 1393/04/11
کاسپین داروسازی کاسپین تامین 1393/02/27 1394/10/29
ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس 1393/02/07 1394/06/25
ثرود سرمایهگذاری مسکن زاینده رود 1393/02/07
ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع 1392/12/21 1392/12/28
وخاور بانک خاورميانه 1392/12/20
اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز 1392/12/05 1392/12/21
کی بی سی شرکت کی بی سی 1392/12/05 1392/12/21
شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 1392/12/04
حخزر کشتیرانی دریای خزر 1392/11/19
هرمز فولاد هرمزگان جنوب 1392/10/23 1394/01/19
بمپنا تولید برق عسلویه مپنا 1392/10/14 1392/12/07
ومسکن گروه سرمایه گذاری بانک مسکن 1392/10/07
غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق 1392/09/24 1392/12/24
مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی 1392/09/09 1392/10/17
حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا 1392/06/17 1392/09/27
جم پتروشیمی جم 1392/03/11 1392/06/26
شرمان پالایش نفت کرمانشاه 1392/03/11
دتولید داروسازی تولید دارو 1392/02/16 1392/06/31
پخش پخش البرز 1391/12/16 1391/12/27
شپاس نفت پاسارگاد 1391/11/16 1391/12/07
شرانل نفت ایرانول 1391/11/15 1391/11/25
خراسان شرکت پتروشیمی خراسان 1391/11/11 1392/02/18
ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب 1391/10/20 1392/02/18
اساما گروه ارتباطات ماهواره ای سامان 1391/10/10
غصینو صنعتی مینو 1391/09/13
شاوان پالایش نفت لاوان 1391/07/12 1391/11/16
قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال 1391/07/08 1391/11/03
مجد2 مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد 1391/06/15 1391/06/25
فزرین زرین معدن آسیا 1391/06/05 1391/10/04
انصا1 گواهی سپرده انصار ماهانه20درصد 1391/05/04
زنگان صنعت روی زنگان 1391/04/28
سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان 1391/04/10 1391/04/28
صینا1 اجاره لیزینگ سینا3ماهه 20 درصد 1391/03/27 1391/03/27
صمپنا اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد 1391/03/23 1391/03/28
شتران پالایش نفت تهران 1391/03/17 1391/07/19
صسکن اجاره مسکن سه ماهه 20 درصد 1391/03/17 1391/03/17
بساما بیمه سامان 1390/12/24 1391/04/24
میهن بیمه میهن 1390/12/17 1391/03/22
کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1390/12/17 1391/01/28
توریل توکاریل 1390/12/16 1391/02/05
شراز پالایش نفت شیراز 1390/12/15 1391/04/14
کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود 1390/12/15 1391/03/28
کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان 1390/12/14 1391/03/30
خکاشا تولید خودرو سایپا کاشان 1390/12/13
سکاب س. بازنشستگی کارکنان بانک ها 1390/11/11 1390/12/10
جوپار اجاره جوپار سه ماهه 20 درصد 1390/10/21
بپاس بیمه پاسارگاد 1390/10/21 1391/02/02
قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد 1390/10/18 1390/11/18
بوتان مشارکت بوتان سه ماهه20درصد 1390/10/04
خبازرس بازرسی مهندسی و صنعتی ایران 1390/09/05
سامان بانک سامان 1390/08/25
مارون پتروشیمی مارون 1390/08/08 1390/10/06
ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 1390/07/13 1390/11/19
حکمت بانک حکمت ايرانيان 1390/06/23
ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران 1390/06/22 1390/10/21
سیستم همکاران سیستم 1390/06/22 1390/06/28
ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق 1390/06/02 1390/07/23
مسکن1 مشارکت مسکن مهر 20 درصد 1390/05/28 1390/06/02
ماهان2 اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد 1390/05/26 1390/06/01
صامید اجاره امید سه ماهه 20 درصد 1390/05/19 1390/05/25
وملل موسسه مالی و اعتباری عسکریه 1390/05/16 1395/11/24
میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 1390/05/10 1390/06/07
نارنج مشارکت نارنجستان3ماهه20درصد 1390/05/02 1390/05/05
افرا افرانت 1390/04/22 1390/05/05
آ س پ آ.س.پ 1390/04/15 1390/04/22
زاگرس پتروشیمی زاگرس 1390/04/08 1390/04/20
وزمین بانک ایران زمین 1390/03/25 1390/07/05
توسعه گردشگری توسعه گردشگری ایران 1390/02/28 1390/05/05
ساما1 اجاره سامان سه ماهه 20 درصد 1390/02/27 1390/03/28
دی بانک دی 1390/02/14 1390/04/21
سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی 1390/02/11 1390/05/11
ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه 1390/02/10 1390/02/21
سمایه بانک سرمایه 1390/02/06 1390/03/11
آرینح ح.بانک الکترونیکی آرین 1390/01/24 1390/01/30
شپدیس پتروشیمی پردیس 1390/01/23 1390/01/29
خارزم سرمایه گذاری خوارزمی 1389/12/18 1390/03/02
پانفت1 مشارکت نفت فصلی20درصد 1389/12/18 1390/03/02
ماهان اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد 1389/12/17 1389/12/21
خفناور مهندسی صنعتی روان فن آور 1389/11/23 1389/12/10
فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد 1389/11/10 1389/12/08
بعثت مشارکت توسعه سه ماهه 20درصد 1389/10/25 1389/10/28
وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان 1389/10/05 1389/11/16
سبحان سبحان دارو 1389/10/04 1389/10/13
سبزوا سیمان لار سبزوار 1389/09/23 1389/10/27
همراه شرکت ارتباطات سیار ایران 1389/09/21 1389/09/28
(2)کشاورز سپرده2کشاورزماهانه15درصد 1389/08/12 1389/08/18
بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن 1389/07/16 1389/10/07
تسه8907 امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه89 1389/07/10 1389/08/08
ثعمرا عمران و توسعه شاهد 1389/07/10 1389/08/04
سعدی گواهی سپرده سعدی فصلی17درصد 1389/07/04 1389/08/23
شرق مشارکت ایران شرق 3 ماهه20درصد 1389/05/07 1389/05/11
وایران لیزینگ ایرانیان 1388/12/24 1388/12/26
پکویر کویر تایر 1388/07/01 1388/07/07
کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار 1388/06/31 1388/07/06
ودی بیمه دی 1388/06/25 1388/07/29
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما