به روزرسانی :
4
اسفند
1395
فهرست عرضه دارایی فکری
فایل تشریح فرایند ارزیابی فنی اختراعات را از اینجا دریافت نمایید.
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.
نوع دارایی فکری نوع عرضه
عنوان دارایی فکری نام مشاور عرضه

صنعت بورسی زیر صنعت بورسی


صنعت کاربردی
 نوع دارایی فکریعنوان دارایی فکریتاریخ ثبت اظهارنامهنام مشاور عرضهنوع عرضهتاییدیه پارک فناوری پردیسجزییات و مدارکثبت نام جلسه معارفه
1اختراعدستگاه اندازه گیری، تحلیل و بازخورد امواج مغزی (نوروفیدبک)1392/07/27آینده نگر خوارزمیفروش قطعیاصولی
2اختراعدرمان قطعی صرع و تشنج صددرصد گیاهی1394/04/22آینده نگر خوارزمیفروش قطعیمشروط
3اختراعلوله توکار برق بدون نیاز به حفر شیار1392/07/14سهم آشنافروش قطعیاصولی
4اختراعدریچه منهول با استفاده از کامپوزیت های توانمند سیمانی (بتن توانمند)1394/05/13آینده نگر خوارزمیفروش قطعیقطعی
5اختراعکاسه توالت فرنگی پاکتی پدالی با شستشوی بهداشتی آسان1393/06/20کارگزاری تامین سرمایه نوینفروش قطعیاصولی
6اختراعفرایند سرمایش تبخیری دو مرحله ای با استفاده از کوپل سرمایی1393/05/22آینده نگر خوارزمیفروش قطعیقطعی
7اختراعسیستم هوشمند جلوگیری و هشداردهنده و کمک رسانی سریع به مجروحین در تصادفات و تصادفات زنجیره ای و اخطار طلب کمک در مکان‌های مختلف و اعلام خطر در نقاط حادثه خیز تکمیل اختراع شماره 339691384/12/08آینده نگر خوارزمیفروش قطعیاصولی
8اختراعدستگاه UV برای دستگیره های پله برقی1387/04/29سهم آشناشرکت سهامی خاص مبتنی بر دارایی فکریاصولی
9اختراعوسیله نقلیه مخصوص معلولین ویلچری1394/10/22بانک کشاورزیفروش قطعیاصولی
10اختراعشیر دماسنجی چند حالته صرفه جو 1394/09/25آینده نگر خوارزمیفروش قطعیاصولی
12345678910...
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما