updated on
17
January
2017
_
   Market Massages↫
 • عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی غگز1 1395-10-28 15:15:52
 • عرضه عمده سهام غیرمدیریتی در نماد معاملاتی کرمان4 1395-10-28 10:42:15
 • عرضه یکجای سهام مدیریتی غیرکنترلی در نماد معاملاتی توسعه نیشکر4 1395-10-28 10:18:33
 • تداوم ثبت معاملات توافقی درنماد معاملاتی ثقزوی1 1395-10-28 10:16:32
 • توقف ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی چنوپا1 1395-10-28 10:13:04

 • News
 • Market Massages
 • Announcements
 • Codal
 • Market Massages
continue...
Date Title
1395-10-28 15:15:52 عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی غگز1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ معاملات امروز سه شنبه مورخ 28/10/1395 در نماد معاملاتی شرکت گز سکه(غگز1) مورد تأیید قرار نگرفت. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1395-10-28 10:42:15 عرضه عمده سهام غیرمدیریتی در نماد معاملاتی کرمان4 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 1071/الف/95 مورخ 27/10/1395 مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران، میزان 5 درصد (پنج درصد) سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان(سهامی عام) در نماد معاملاتی "کرمان4" با قیمت پایه کل 117،558،750،000 ریال، روز شنبه مورخ 02/11/1395 از طریق بازار دوم فرابورس ایران، مورد عرضه قرار می گیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1395-10-28 10:18:33 عرضه یکجای سهام مدیریتی غیرکنترلی در نماد معاملاتی توسعه نیشکر4 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 1069/الف/95 مورخ 20/10/1395 این شرکت، میزان 20 درصد (بیست درصد) سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی (سهامی خاص) در نماد معاملاتی توسعه نیشکر4 با قیمت پایه کل 11،880،617،621،400 ریال، روز دوشنبه مورخ 04/11/1395 از طریق بازار سوم فرابورس ایران، مورد عرضه قرار می گیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1395-10-28 10:16:32 تداوم ثبت معاملات توافقی درنماد معاملاتی ثقزوی1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت عمران و سازندگی استان قزوین (ثقزوی1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از امروز سه شنبه مورخ 28/10/1395 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و بدون محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) در سامانه معاملات توافقی امکان پذیر می باشد. همچنین مقتضی است کارگزاران محترم می بایست مفاد اطلاعیه شماره 0902/الف/94 مورخ 19/05/1394 این مدیریت را مد نظر قرار دهند. مدیرعملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1395-10-28 10:13:04 توقف ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی چنوپا1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت نئوپان 22 بهمن (چنوپا1)، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در تاریخ 30/10/1395، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 28/10/1395 متوقف می گردد. همچنین در خصوص درخواستهای مشمول معاملات عمده، با توجه به ضرورت استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار، مقتضی است کارگزاران محترم مهلت زمانی مورد نیاز جهت استعلام مذکور را مد نظر قرار دهند. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
X
 • First Market
 • Second Market
 • Third Market
 • Base Market
 • CTM
 • ETF
 • Sukuks
 • Housing Deposit Receipt
 • IP Market
 • SME
 • First Market
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • Second Market
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • Third Market
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • Base Market
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • Housing Deposit Receipt
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • Sukuks
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • IP Market
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • اختیار معامله
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
Quote Search
IFX
Total Trade Value
Trade Volume
Trade Value
Trade No
© 1391 Iran Fara Bourse
  FeedBack