به روزرسانی :
3
اردیبهشت
1396
_
   پیام ناظر بازار↫
 • بازگشایی نماد معاملاتی شرکت زرین معدن آسیا (فزرین1) 1396-02-03 10:05:16
 • بازگشایی نماد معاملاتی شرکت صنعتی بهپاک (بهپاک1) 1396-02-03 10:02:10
 • پایان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام در نماد ثپردیسح1 1396-02-03 9:24:00
 • پایان مدت اعتبار و توقف نمادهای معاملاتی تسه 9308 و تسه9402 1396-02-03 9:18:26
 • سررسید نهایی و توقف نماد معاملاتی اوراق اجاره شرکت واسط مالی آذر(صپارس1) 1396-02-03 9:18:00

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
عنوان نماد تاریخ پیوست ها
نامه مفاخر 1396/02/03
گزارش فعاليت ماهانه ثپرديس 1396/02/03
صورت وضعيت پورتفوي ذوگستر 1396/02/03
گزارش فعاليت ماهانه کاسپين 1396/02/03
گزارش فعاليت ماهانه دبالک 1396/02/03
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1396-02-03 10:05:16 بازگشایی نماد معاملاتی شرکت زرین معدن آسیا (فزرین1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت زرین معدن آسیا (فزرین1) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه و ارائه اطلاعات پیش بینی ، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز یکشنبه مورخ 03/02/1396 آماده انجام معامله می باشد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396-02-03 10:02:10 بازگشایی نماد معاملاتی شرکت صنعتی بهپاک (بهپاک1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت صنعتی بهپاک (بهپاک1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام وتقسیم سود نقدی هر سهم، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز یکشنبه مورخ 03/02/1396 آماده انجام معامله می باشد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396-02-03 9:24:00 پایان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام در نماد ثپردیسح1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در نماد ثپردیسح1 امروز یکشنبه مورخ 03/02/1396، نماد معاملاتی مذکور(ثپردیسح1) در پایان معاملات امروز یکشنبه مورخ 03/02/1396 متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 18/05/1390 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد بخشنامه شماره 11010040 موضوع نامه شماره 121/150481 مورخ 30/05/1390 اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396-02-03 9:18:26 پایان مدت اعتبار و توقف نمادهای معاملاتی تسه 9308 و تسه9402 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/08/1393 در نماد معاملاتی تسه9308 و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/02/1394 در نماد معاملاتی تسه9402 جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 15/02/1396 به اتمام می رسد. لذا، نمادهای معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 13/02/1396 متوقف می گردند. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/08/1393 در نماد معاملاتی تسه 9308 و مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/02/1394 در نماد معاملاتی تسه 9402 جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 15/03/1396 می باشد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396-02-03 9:18:00 سررسید نهایی و توقف نماد معاملاتی اوراق اجاره شرکت واسط مالی آذر(صپارس1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند نماد معاملاتی اوراق اجاره شرکت واسط مالی آذر (با مسئولیت محدود)در نماد "صپارس1"، به منظور پرداخت اصل مبلغ اوراق و پرداخت آخرین اجاره بهای سه ماهه اوراق در تاریخ 07/02/1396، در پایان معاملات فردا دوشنبه مورخ 04/02/1396 متوقف می گردد. یادآور می گردد، شرکت واسط مالی آذر (با مسئولیت محدود) موظف است نسبت به پرداخت اجاره بهای سه ماهه اوراق در روز هفتم هر سه ماه و نیز پرداخت اصل مبلغ اوراق در روز هفتم اردیبهشت ماه سال 1396 به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اقدام نماید. اجاره بهای سه ماهه به دارنده اوراق در روز قبل از سررسید اجاره بهای سه ماهه تعلق می گیرد. همچنین اصل مبلغ اوراق نیز به دارنده اوراق در روز قبل از سررسید نهایی اوراق تعلق می گیرد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • اختیار معامله
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه الف
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ب
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ج
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما