به روزرسانی :
28
دی
1395
گزارشهای آماری شرکت فرابورس ایران
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.
از تاریخ تا تاریخ
نوع گزارش دوره گزارش
شرح

به تفکیک
نوع گزارشدوره گزارشمنتهی بهبه تفکیکتاریخ بارگذاریشرحدریافت فایل
آمار معاملات روزانه 1395/10/27 خرید و فروش , حقیقی و حقوقی , نماد , بازار 1395/10/28 آمار معاملات روز دوشنبه 95/10/27 به تفکیک حقیقی و حقوقی
آمار معاملات روزانه 1395/10/27 نماد , بازار 1395/10/28 آمار معاملات، قیمت و تغییر قیمت نمادها در روز دوشنبه 95/10/27
آمار معاملات روزانه 1395/10/26 خرید و فروش , حقیقی و حقوقی , نماد , بازار 1395/10/27 آمار معاملات روز یکشنبه 95/10/26 به تفکیک حقیقی و حقوقی
آمار معاملات روزانه 1395/10/26 نماد , بازار 1395/10/27 آمار معاملات، قیمت و تغییر قیمت نمادها در روز یکشنبه 95/10/26
آمار معاملات روزانه 1395/10/25 خرید و فروش , حقیقی و حقوقی , نماد , بازار 1395/10/26 آمار معاملات روز شنبه 95/10/25 به تفکیک حقیقی و حقوقی
آمار معاملات روزانه 1395/10/25 نماد , بازار 1395/10/26 آمار معاملات، قیمت و تغییر قیمت نمادها در روز شنبه 95/10/25
آمار معاملات هفتگی 1395/10/24 خرید و فروش , حقیقی و حقوقی , نماد 1395/10/25 آمار معاملات هفته منتهی به 95/10/24 به تفکیک حقیقی و حقوقی
گزارش آماری توصیفی هفتگی 1395/10/24 صنعت , بازار 1395/10/22 گزارش معاملات هفته منتهی به 95/10/24 به تفکیک بازار و صنعت
آمار معاملات روزانه 1395/10/22 خرید و فروش , حقیقی و حقوقی , نماد , بازار 1395/10/25 آمار معاملات روز چهارشنبه 95/10/22 به تفکیک حقیقی و حقوقی
آمار معاملات روزانه 1395/10/22 نماد , بازار 1395/10/25 آمار معاملات، قیمت و تغییر قیمت نمادها در روز چهارشنبه 95/10/22
12345678910...
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما