به روزرسانی :
28
دی
1395
فهرست عرضه های اولیه شرکت فرابورس ایران
پرکردن تمام فیلدها اختیاری می‌باشد.
نماد نوع عرضه
بازار
از تاریخ تا تاریخ
نمادنوع عرضهبازارتاریخ عرضهقیمت پایانی روز عرضه(ریال)حجم معامله در روز عرضهارزش معامله در روز عرضه(ریال)تعداد کل سهام شرکت در روز عرضه
بکهنوج1 حراج دوم 1395/07/12 9,300 31,650,000 294,345,000,000 633,000,000
غگلستا1 گشایش نماد اول 1395/07/07 4,760 14,609,107 69,539,349,320 120,000,000
زگلدشت1 حراج دوم 1395/06/31 2,500 19,998,800 49,997,000,000 200,000,000
تلیسه1 حراج دوم 1395/05/24 5,300 7,000,000 37,100,000,000 70,000,000
اپرداز1 حراج دوم 1395/05/12 3,650 26,977,500 98,467,875,000 300,000,000
گوهران1 حراج اول 1395/03/30 1,080 100,000,000 108,000,000,000 2,000,000,000
وهور1 حراج اول 1395/03/19 1,780 228,690,300 407,068,734,000 2,300,000,000
حپارسا1 حراج دوم 1395/03/08 12,700 4,998,700 63,483,490,000 100,000,000
ثالوند1 حراج اول 1395/03/04 2,200 2,200 65,928,500,000 300,000,000
چکاپا1 حراج دوم 1395/02/19 1,500 1,500 197,061,900,000 1,315,596,000
123456789
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما