به روزرسانی :
8
اردیبهشت
1396
امور سهامداران فرابورس ایران
   ثبت اطلاعات سهامداران
  • فرم دریافت اطلاعات سهامداران
   فقط دارندگان سهام شرکت فرابورس ایران با نماد معاملاتی (فرابورس)
   فکس: 89778227 ارسال فکس در 24 ساعت شبانه روز امکانپذیر می باشد
   نقل و انتقال سهام
  • با توجه به درج نام شرکت در بازار پایه فرابورس ایران (بر اساس بند ب ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه)، سهامداران محترم می توانند جهت انجام نقل و انتقال سهام به کارگزاران عضو فرابورس ایران مراجعه نمایند.
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما