به روزرسانی :
برای حضور در فین استارز کلیک کنید.
10
فروردین
1396
شگامرن - مجتمع پترو صنعت گامرون
غگز - شرکت گز سکه
1395
نماد نام شرکت تاریخ درج تاریخ عرضه تاریخ پذیرش امیدنامه
غگز شرکت گز سکه 1395/10/01 1395/10/26 1395/06/09
شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون 1395/09/28 1395/10/06 1395/06/16
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما