به روزرسانی :
برای حضور در فین استارز کلیک کنید.
10
فروردین
1396
ناشران
  انتقال بین بازارهای اول،دوم و پایه
  نمادازبهتاریخشرح
  وملل- بازار پایه حذف شده بازار دوم 1395/11/24 پذیرش در بازار دوم
  بهپاک بازار دوم 1395/11/17 پذیرش در بازار دوم
  غشهداب بازار دوم 1395/10/15 پذیرش در بازار دوم
  وکوثر بازار دوم 1394/06/24 پذیرش در بازار دوم
  کوثر بازار دوم 1394/06/04 پذیرش در بازار دوم
  اتکای بازار اول 1393/10/24 پذیرش در بازار اول
  حکمت بازار دوم 1393/10/10 پذیرش در بازار دوم
  وخاور بازار دوم بازار اول 1393/10/10 پذیرش در بازار اول
  پترول بازار پایه-حذف شده بازار دوم 1393/05/20 پذیرش در بازار دوم
  وخاور بازار پایه-حذف شده بازار دوم 1392/12/20 پذیرش در بازار دوم
  وآرین بازار دوم 1391/11/11 لغو پذیرش در بازار دوم
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما