به روزرسانی :
برای حضور در فین استارز کلیک کنید.
3
فروردین
1396
ناشران
  فهرست نمادهای متوقف
  ردیفنمادعنوانتاریخ توقفدلیل توقف
  بازار اول (3)
  1فولایصنایع فولاد آلیاژی یزد1395/11/12 دریافت اطلاعات مبني بر تعديل پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1395
  2سمایهبانک سرمایه1395/08/03عدم دریافت اطلاعات
  3اتکایبیمه اتکایی ایرانیان
  بازار دوم (12)
  4دیبانک دی1395/04/29برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  5وزمینبانک ایران زمین1394/02/28تغییر با اهمیت اطلاعات واقعی سود هر سهم سال مالی 93 نسبت به پیش بینی و تعدیل با اهمیت پیش بینی سال مالی 94 نسبت به عملکرد واقعی 93
  6وگردشبانک گردشگری1395/05/25اطلاعات دريافتي مبني بر تعديل با اهميت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1395
  7ذوبسهامی ذوب آهن اصفهان1395/10/25 دريافت اطلاعات مبني بر ابهام دراطلاعات و پيش بيني شرکت
  8میهنبیمه میهن1395/11/12 اطلاعات دريافتي مبني بر تعديل با اهميت پيش بيني عملکرد سال مالي 1395
  9قشیرقند شیروان قوچان و بجنورد1395/12/02دريافت اطلاعات مبني بر وقوع تغييرات با اهميت طبق اطلاعات اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1396
  10کشرقصنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود1395/09/22تغییر با اهمیت در سود هر سهم سال 1395
  11فزرینزرین معدن آسیا
  12کپرورفرآوری زغال سنگ پروده طبس1395/09/22تغییر با اهمیت در سود هر سهم سال 1395
  13شلیاشرکت مواد ویژه لیا1395/11/05دریافت اطلاعات مبنی بر ابهام در اطلاعات ارائه شده
  14وکوثرشرکت اعتباری کوثر مرکزی1395/11/26 دریافت اطلاعات مبني بر ابهام در اطلاعات ارائه شده
  15اپردازآتیه داده پرداز
  اوراق با درآمد ثابت (5)
  16دزفول%مشارکت قائم دزفول سه ماهه 20
  17صبوتااجاره بوتان سه ماهه 20درصد
  18اخزا6اسناد خزانه اسلامی951225
  19پارس9607گواهی سپرده عام پارسیان960703
  20اجاد41اجاره دولتی وزا.علوم-الف991224
  بازار پایه ب (21)
  21سپردهسپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه
  22کیسونشرکت کیسون
  23سرچشمهشرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه1395/12/03به منظور افشای اطلاعات با اهمیت
  24خکاشاتولید خودرو سایپا کاشان
  25شوشهنکل پاک وش
  26چبسپابسته بندی پارس1394/06/16 برگزاری مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  27بایکاکارخانجات کابلسازی ایران1395/11/05برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم صاحبان سهام
  28وسالتبانک قرض الحسنه رسالت
  29انرژی1نهادهای مالی بورس انرژی
  30انرژی2فعالان بورس انرژی
  31قیستوشرکت قند بیستون1395/12/03برگزاري مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده و عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  32شزنگتجهیزنیرویزنگان
  33کایتاایتالران
  34وشهربانک شهر
  35وآفریبیمه کارآفرین
  36ومشانس. فنی و مهندسی مشانیر
  37سپرمیپرمیت
  38بدکوفروشگاههای زنجیره ای دیوکس1394/09/01ابهام در ارائه اطلاعات و فعاليت شرکت
  39سفارودکارخانه فارسیت درود1395/11/26برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  40کایگچایران گچ
  41شصفهاپتروشیمی اصفهان
  تسهیلات مسکن (1)
  42تسه9303امتیاز تسهیلات مسکن خردادماه93
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما