به روزرسانی :
3
اردیبهشت
1396
ناشران
  فهرست نمادهای متوقف
  ردیفنمادعنوانتاریخ توقفدلیل توقف
  بازار اول (5)
  1فولایصنایع فولاد آلیاژی یزد1395/11/12 دریافت اطلاعات مبني بر تعديل پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1395
  2سمایهبانک سرمایه1395/08/03عدم دریافت اطلاعات
  3سمگاگروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی1395/09/22 دریافت اطلاعات مبني بر ابهام در ارائه اطلاعات پيش بيني سود هر سهم سال مالي 1396
  4سبزواسیمان لار سبزوار
  5بسامابیمه سامان1395/11/26برگزاري جلسه هيئت مديره در روز شنبه مورخ 30/11/1395
  بازار دوم (8)
  6دیبانک دی1395/04/29برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  7وزمینبانک ایران زمین1394/02/28تغییر با اهمیت اطلاعات واقعی سود هر سهم سال مالی 93 نسبت به پیش بینی و تعدیل با اهمیت پیش بینی سال مالی 94 نسبت به عملکرد واقعی 93
  8وگردشبانک گردشگری1395/05/25اطلاعات دريافتي مبني بر تعديل با اهميت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1395
  9میهنبیمه میهن1395/11/12 اطلاعات دريافتي مبني بر تعديل با اهميت پيش بيني عملکرد سال مالي 1395
  10کشرقصنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود1395/09/22تغییر با اهمیت در سود هر سهم سال 1395
  11شلیاشرکت مواد ویژه لیا1395/11/05دریافت اطلاعات مبنی بر ابهام در اطلاعات ارائه شده
  12وکوثرشرکت اعتباری کوثر مرکزی1395/11/26 دریافت اطلاعات مبني بر ابهام در اطلاعات ارائه شده
  13اپردازآتیه داده پرداز
  اوراق با درآمد ثابت (2)
  14پارس9607گواهی سپرده عام پارسیان960703
  15اجاد41اجاره دولتی وزا.علوم-الف991224
  بازار پایه الف (1)
  16کالا1کارگزاران بورس کالای ایران
  بازار پایه ب (21)
  17فن آواگروه فن آوا
  18سپردهسپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه
  19فلاتگروه صنایع معادن فلات ایرانیان
  20سرچشمهشرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه1395/12/03به منظور افشای اطلاعات با اهمیت
  21خکاشاتولید خودرو سایپا کاشان
  22وثوقسرمایه گذاری وثوق امین
  23چبسپابسته بندی پارس1394/06/16 برگزاری مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  24بایکاکارخانجات کابلسازی ایران1395/11/05برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم صاحبان سهام
  25تپمپستولیدی پمپ پارس (سهامی عام)1393/08/25برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام( در حال تصفیه)
  26وسالتبانک قرض الحسنه رسالت
  27انرژی1نهادهای مالی بورس انرژی
  28انرژی2فعالان بورس انرژی
  29قیستوشرکت قند بیستون1395/12/03برگزاري مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده و عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  30وشهربانک شهر
  31سپرمیپرمیت
  32وارسسرمایه گذاری ارس صبا
  33بدکوفروشگاههای زنجیره ای دیوکس1394/09/01ابهام در ارائه اطلاعات و فعاليت شرکت
  34فبستمصنایع بستهبندی مشهد
  35خودکفااقتصادی و خودکفایی آزادگان
  36شصفهاپتروشیمی اصفهان
  37شتهرانداروسازی تهران شیمی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما