به روزرسانی :
28
دی
1395
ناشران
  فهرست نمادهای متوقف
  نمادعنوانتاریخ توقفدلیل توقف
  بازار اول
  سمایهبانک سرمایه1395/08/03عدم دریافت اطلاعات
  سمگاگروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی1395/09/22 دریافت اطلاعات مبني بر ابهام در ارائه اطلاعات پيش بيني سود هر سهم سال مالي 1396
  میدکوهلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
  ثترانسرمایه گذاری مسکن تهران
  ثپردیسسرمایه گذاری مسکن پردیس
  ثالوندسرمایه گذاری مسکن الوند
  بازار دوم
  دیبانک دی1395/04/29برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  وزمینبانک ایران زمین1394/02/28تغییر با اهمیت اطلاعات واقعی سود هر سهم سال مالی 93 نسبت به پیش بینی و تعدیل با اهمیت پیش بینی سال مالی 94 نسبت به عملکرد واقعی 93
  وگردشبانک گردشگری1395/05/25اطلاعات دريافتي مبني بر تعديل با اهميت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1395
  ذوبسهامی ذوب آهن اصفهان
  کشرقصنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود1395/09/22تغییر با اهمیت در سود هر سهم سال 1395
  غمینوشرکت صنایع غذایی مینو شرق
  دبالکمواد اولیه دارویی البرز بالک1395/10/11برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام
  کپرورفرآوری زغال سنگ پروده طبس1395/09/22تغییر با اهمیت در سود هر سهم سال 1395
  اتکامشرکت بیمه اتکایی امین
  حریلریل پردازسیر1395/10/11با توجه به دريافت اطلاعات عملکرد واقعي 9 ماهه و تعديل با اهميت پيش بيني عملکرد سال مالي 1395
  بازار پایه
  فرابورسفرابورس ایران1365/06/24برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
  تکنارمجتمع معادن مس تکنار1395/08/04برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
  بازار پایه توافقی
  بهپاکصنعتی بهپاک
  کالا1کارگزاران بورس کالای ایران1395/08/25به منظور افشای اطلاعات با اهمیت
  کالا2تولیدکنندگان بورس کالای ایران
  کالا3نهادهای مالی بورس کالای ایران
  کالا4سایر اشخاص بورس کالای ایران
  دماوندتولید نیروی برق دماوند
  ثنظامس. ساختمانی نظام مهندسی ایران
  شستانپتروشیمی گلستان
  ومللشرکت اعتباری ملل
  گکیشتوریستی ورفاهی آبادگران کیش
  چبسپابسته بندی پارس1394/06/16 برگزاری مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  غنابروغن نباتی ناب
  تپمپستولیدی پمپ پارس (سهامی عام)1393/08/25برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام( در حال تصفیه)
  کایتاایتالران
  چنوپانیوپان 22 بهمن
  سباقرسیمان باقران
  بدکوفروشگاههای زنجیره ای دیوکس1394/09/01ابهام در ارائه اطلاعات و فعاليت شرکت
  شتولیتولیپرس1395/04/22برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه
  وسینبیمه سینا
  سخرمشرکت سیمان خرم آباد
  خفولاخدمات فنی فولاد یزد
  ونوراعتباری نور
  کورزیسرمایه گذاری کشاورزی ایران
  نخویکارخانجات نساجی خوی
  کردچینی کرد
  غشهداب بازار پایه-حذف شده کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
  دقاضیداروسازی شهید قاضی
  وکاسپیاعتباری کاسپین
  کنگارکاشی و سرامیک نگار گستر جلگه
  وبرقس.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی
  اوراق با درآمد ثابت
  صایان1اجاره رایان سه ماهه 20 درصد
  صمپنا2اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد
  گردش95گواهی سپرده عام گردشگری951201
  فولاد97مرابحه فولاد مبارکه 970429
  تسهیلات مسکن
  تسه9303امتیاز تسهیلات مسکن خردادماه93
  ETF
  نسیمص.س.زمین و ساختمان نسیم
  رویشص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه
  آتی1ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما