به روزرسانی :
10
خرداد
1395
_
   پیام ناظر بازار↫
 • بسیارمهم وفوری-تسهیم به نسبت پذیره نویسی اوراق ماهان991بصورت معاملات ددد 1395-03-09 16:45:08
 • عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی غصینو1 1395-03-09 16:05:11
 • تسهیم به نسبت پذیره نویسی نماد معاملاتی ماهان991 بصورت معاملات ددد 1395-03-09 12:10:04
 • توقف نماد معاملاتی شرکت بیمه پاسارگاد (بپاس1) 1395-03-09 11:51:21
 • توقف نماد ماهان991 جهت تسهیم به نسبت سفارشات اوراق اجاره هواپیمایی ماهان 1395-03-09 11:23:15

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1395-03-09 16:45:08 بسیارمهم وفوری-تسهیم به نسبت پذیره نویسی اوراق ماهان991بصورت معاملات ددد کارگزاران محترم عضو فرابورس، پیرو پیامهای قبلی این مدیریت، به اطلاع می رساند؛ اوراق قابل تخصیص به کل مشتریان هر کارگزاری که تقاضای آن ها در سامانه معاملاتی در نماد معاملاتی اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان (ماهان991) به ثبت رسیده باشد، به صورت یک معامله انجام یافته با کد خرید گروهی (ددد) در سامانه معاملاتی ایجاد شده است. به همین منظور لازم است تا کارگزاران محترم به نسبت تقاضای هر یک از مشتریان خود، اقدام به تسهیم و تخصیص اوراق مذکور نمایند. بدیهی است عدم رعایت این موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع می گردد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-03-09 16:05:11 عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی غصینو1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ معاملات امروز یکشنبه مورخ 09/03/1395، در نماد معاملاتی شرکت صنعتی مینو(غصینو1) مورد تایید قرار نگرفت. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-03-09 12:10:04 تسهیم به نسبت پذیره نویسی نماد معاملاتی ماهان991 بصورت معاملات ددد کارگزاران محترم عضو فرابورس، پیرو پیامهای قبلی این مدیریت، به اطلاع می رساند؛ اوراق قابل تخصیص به کل مشتریان هر کارگزاری که تقاضای آن ها در سامانه معاملاتی در نماد معاملاتی اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان (ماهان991) به ثبت رسیده باشد، به صورت یک معامله انجام یافته با کد خرید گروهی (ددد) در سامانه معاملاتی ایجاد شده است. به همین منظور لازم است تا کارگزاران محترم به نسبت تقاضای هر یک از مشتریان خود، اقدام به تسهیم و تخصیص اوراق مذکور نمایند. بدیهی است عدم رعایت این موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع می گردد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-03-09 11:51:21 توقف نماد معاملاتی شرکت بیمه پاسارگاد (بپاس1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بیمه پاسارگاد (بپاس1)، با توجه به اطلاعات دریافتی مبنی بر تغییر با اهمیت عملکرد عملیاتی شرکت بیمه پاسارگاد نسبت به آخرین پیش بینی ارائه شده متوقف گردید. مدیریت عملیات بازار واعضای فرابورس ایران
1395-03-09 11:23:15 توقف نماد ماهان991 جهت تسهیم به نسبت سفارشات اوراق اجاره هواپیمایی ماهان کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ با توجه به وجود تقاضا به میزانی بیش از تعداد قابل عرضه در نماد اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان (سهامی عام) با ناشر شرکت واسط مالی بهمن دوم (ماهان991) و در راستای اجرای مفاد ماده 104 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، جهت فرآیند تسهیم به نسبت نماد معاملاتی مذکور رأس ساعت 12:00 متوقف خواهد گردید. لازم به ذکر است کلیه سفارشات بر اساس ضریب تسهیم به نسبت توسط ناظر بازار اصلاح گردیده و سپس اوراق قابل تخصیص به کل مشتریان هر کارگزاری که تقاضای آن ها در سامانه معاملاتی در نماد معاملاتی اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان (ماهان991) به ثبت رسیده باشد به صورت یک معامله انجام یافته با کد خرید گروهی (ددد) در سامانه معاملاتی ایجاد خواهد شد. به همین منظور لازم است تا کارگزاران محترم به نسبت تقاضای هر یک از مشتریان خود، اقدام به تسهیم و تخصیص اوراق مذکور نماین. بدیهی است عدم رعایت این موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع می گردد. همچنین در صورتی که یک کد معاملاتی جمعاً به میزانی بیش از تعداد کل اوراق قابل عرضه نسبت به ورود سفارش اقدام نموده باشد، مجموع سفارش مورد اعمال در استخراج ضریب تسهیم به نسبت آن کد معاملاتی، حداکثر به میزان کل اوراق قابل عرضه(2،100،000ورقه) در نظر گرفته می شود. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما