به روزرسانی :
11
آذر
1394
_
   پیام ناظر بازار↫
 • ادامه رقابت عرضه عمده شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار4) 1394-09-10 12:36:26
 • اصلاحیه- تداوم ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی ثاصفا1 1394-09-10 12:09:31
 • تداوم ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی ثاصفا1 1394-09-10 12:05:18
 • پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی تسه9209 1394-09-10 10:57:35
 • توقف نماد معاملاتی شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ1) 1394-09-10 10:29:07

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1394-09-10 12:36:26 ادامه رقابت عرضه عمده شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار4) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ به دلیل رقابت در دقایق پایانی جلسه معاملاتی در نماد "قچار4" تا قیمت 2،639 ریال، ادامه رقابت به روز شنبه مورخ 14/09/1394 موکول گردید. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-09-10 12:09:31 اصلاحیه- تداوم ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی ثاصفا1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد شرکت ساختمان اصفهان (ثاصفا1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام،از امروز سه شنبه مورخ 10/09/1394 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و بدون محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) در سامانه معاملات توافقی امکان پذیر می باشد. همچنین لازم به ذکر است علیرغم انتشار صورت های مالی حسابرسی شده مربوط به سال مالی منتهی به 31/06/1393 شرکت در سامانه کدال، مقتضی است سرمایه گذاران محترم به تصمیمات مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ01/09/1394 صاحبان سهام شرکت، منتشره در سایت رسمی کدال نیز توجه نمایند. مقتضی است کارگزاران محترم می بایست مفاد اطلاعیه شماره 0902/الف/94 مورخ 19/05/1394 این مدیریت را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-09-10 12:05:18 تداوم ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی ثاصفا1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت ساختمان اصفهان (ثاصفا1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام،از امروز سه شنبه مورخ 10/09/1394 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و بدون محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) در سامانه معاملات توافقی امکان پذیر می باشد. همچنین لازم به ذکر است علیرغم انتشار صورت های مالی حسابرسی شده مربوط به سال مالی منتهی به 31/06/1394 شرکت در سامانه کدال، مقتضی است سرمایه گذاران محترم به تصمیمات مجمع عمومی عادی نوبت دوم صاحبان سهام شرکت، منتشره در سایت رسمی کدال نیز توجه نمایند. مقتضی است کارگزاران محترم می بایست مفاد اطلاعیه شماره 0902/الف/94 مورخ 19/05/1394 این مدیریت را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-09-10 10:57:35 پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی تسه9209 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/09/1392 در نماد معاملاتی تسه9209، جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 15/09/1394 به اتمام می رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز یکشنبه مورخ 15/09/1394 متوقف می گردد. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/09/1392 در نماد معاملاتی تسه9209 جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 15/10/1394 می باشد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-09-10 10:29:07 توقف نماد معاملاتی شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ1)، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز یکشنبه مورخ 15/09/1394، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 10/09/1394، متوقف می گردد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما