به روزرسانی :
18
مهر
1394
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عدم تایید معاملات در نمادهای افرا1، کمرجان1، کشرق1، وآفری1 و پخش1 1394-07-15 15:44:05
 • تعیین کارگزار ناظردر نماد حق تقدم خرید سهام صنایع پتروشیمی زنجان(زنجانح1) 1394-07-15 11:36:20
 • توقف نماد معاملاتی شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور در نماد خفناور1 1394-07-15 9:56:20
 • پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی تسه9207 1394-07-15 9:53:49
 • گشایش نماد اوراق حق تقدم استفاده ازتسهیلات مسکن شهریور 1394(تسه94061) 1394-07-15 9:37:56

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
عنوان نماد تاریخ پیوست ها
اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي شتران 1394/07/14
نامه کپرور 1394/07/13
نامه ذودي 1394/07/13
نامه واحياء 1394/07/13
نامه قشير 1394/07/13
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1394-07-15 15:44:05 عدم تایید معاملات در نمادهای افرا1، کمرجان1، کشرق1، وآفری1 و پخش1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ معاملات امروز چهارشنبه مورخ 15/07/1394، در نماد معاملاتی شرکت افرانت(افرا1)، شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار( کمرجان1)، شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود(کشرق1)، شرکت بیمه کارآفرین(وآفری1) و شرکت پخش البرز(پخش1) مورد تایید قرار نگرفت. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-07-15 11:36:20 تعیین کارگزار ناظردر نماد حق تقدم خرید سهام صنایع پتروشیمی زنجان(زنجانح1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ با توجه به گشایش نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت صنایع پتروشیمی زنجان در نماد زنجانح1 در روز شنبه مورخ 18/07/1394، خواهشمند است نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی در نماد ذزنجانح ، در اسرع وقت، اقدام فرمایید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-07-15 9:56:20 توقف نماد معاملاتی شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور در نماد خفناور1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناور1)، جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روز یکشنبه مورخ 19/07/1394 ، در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 15/07/1394 متوقف می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-07-15 9:53:49 پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی تسه9207 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/07/1392 در نماد معاملاتی تسه9207 ، جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه)امروز چهارشنبه مورخ 15/07/1394 به اتمام می رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 15/07/1394 متوقف می گردد. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/07/1392 در نماد معاملاتی تسه9207 جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 15/08/1394 می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-07-15 9:37:56 گشایش نماد اوراق حق تقدم استفاده ازتسهیلات مسکن شهریور 1394(تسه94061) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ امروز چهارشنبه مورخ 15/07/1394 نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن شهریورماه 1394 (تسه94061)، در بازار عادی با محدودیت دامنه نوسان 5 درصدی قیمت گشایش می یابد. دامنه نوسان قیمت بر اساس قیمت پایانی معاملات روز قبل در نماد تسه94051 می باشد. قیمت پایانی اوراق، میانگین موزون معاملات روزانه اوراق می باشد. همچنین تأکید می گردد، محدودیت حجمی هر سفارش خرید (بلوک) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن شهریور ماه 1394 (تسه94061) تعداد 90 ورقه تعیین گردیده است. مدیریت بازار فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما
ایمیل
متن پیام