به روزرسانی :
14
مهر
1394
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عدم تایید معاملات در نمادهای معاملاتی وآفری1، سدبیر1و کمرجان1 1394-07-13 14:57:22
 • پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی تسه9207 1394-07-13 13:27:45
 • تعیین محدودیت حجمی نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (ثپردیس1) 1394-07-13 12:17:47
 • تداوم ثبت معاملات توافقی شرکت صنایع پتروشیمی گلستان در نماد شستان1 1394-07-13 10:09:45
 • گشایش نماد شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (وثخوز1) دربازار پایه توافقی 1394-07-13 10:05:14

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
عنوان نماد تاریخ پیوست ها
نامه کپرور 1394/07/13
نامه ذودي 1394/07/13
نامه واحياء 1394/07/13
نامه قشير 1394/07/13
نامه شپاسار 1394/07/12
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1394-07-13 14:57:22 عدم تایید معاملات در نمادهای معاملاتی وآفری1، سدبیر1و کمرجان1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ معاملات امروز دوشنبه مورخ 13/07/1394، در نمادهای معاملاتی شرکت بیمه کارآفرین (وآفری1)، شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر1) و شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان1) مورد تایید قرار نگرفت. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-07-13 13:27:45 پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی تسه9207 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/07/1392 در نماد معاملاتی تسه9207 ، جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در روز چهارشنبه مورخ 15/07/1394 به اتمام می رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 15/07/1394 متوقف می گردد. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/07/1392 در نماد معاملاتی تسه9207 جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 15/08/1394 می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-07-13 12:17:47 تعیین محدودیت حجمی نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (ثپردیس1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ حداکثر محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) جهت نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس ( ثپردیس1)، از فردا سه شنبه مورخ 14/07/1394، به میزان 50,000 سهم تعیین می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-07-13 10:09:45 تداوم ثبت معاملات توافقی شرکت صنایع پتروشیمی گلستان در نماد شستان1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (شستان1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام، از امروز دوشنبه مورخ 13/07/1394 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و بدون محدودیت حجمی در هر سفارش(بلوک) در سامانه معاملات توافقی امکان پذیر می باشد. همچنین مقتضی است کارگزاران محترم می بایست مفاد اطلاعیه شماره 0902/الف/94 مورخ 19/05/1394 این مدیریت را مد نظر قرار دهند. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-07-13 10:05:14 گشایش نماد شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (وثخوز1) دربازار پایه توافقی کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (وثخوز1)، از امروز دوشنبه مورخ 13/07/1394 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و بدون محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) در سامانه معاملات توافقی امکان پذیر می باشد. همچنین مقتضی است کارگزاران محترم می بایست مفاد اطلاعیه شماره 0902/الف/94 مورخ 19/05/1394 این مدیریت را مد نظر قرار دهند. مدیریت بازار فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما
ایمیل
متن پیام