به روزرسانی :
9
آذر
1394
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی وآفری1 1394-09-09 15:20:12
 • عرضه عمده سهام کنترلی شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار4) 1394-09-09 14:33:09
 • عرضه عمده اوراق مشارکت شهرداری مشهد در نماد مشهد96124 1394-09-09 14:26:28
 • پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی تسه9209 1394-09-09 10:28:10
 • توقف نمادهای معاملاتی اوراق اجاره سپهر1 واوراق مشارکت ومدکو11 1394-09-09 10:03:28

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1394-09-09 15:20:12 عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی وآفری1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ معاملات امروز دوشنبه مورخ 09/09/1394، در نماد معاملاتی شرکت بیمه کارآفرین (وآفری1) مورد تایید قرار نگرفت. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-09-09 14:33:09 عرضه عمده سهام کنترلی شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار4) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 0925/الف/94 مورخ 26/08/1394 این مدیریت، میزان 9/59 درصد (پنجاه و نه ممیز نه دهم درصد) سهام کنترلی شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (سهامی عام)، در نماد قچار4 با قیمت پایه کل 209,671,710,000 ریال فردا سه شنبه مورخ 10/09/1394 از طریق بازار دوم فرابورس ایران، مورد عرضه قرار می گیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید اطلاعیه مذکور واقع وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-09-09 14:26:28 عرضه عمده اوراق مشارکت شهرداری مشهد در نماد مشهد96124 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 0927/الف/94 مورخ 07/09/1394 این مدیریت، میزان 37/5 درصد (پنج ممیز سی و هفت صدم درصد) از کل اوراق مشارکت منتشره شهرداری مشهد، با قیمت پایه کل 268,840,000,000 ریال فردا سه شنبه مورخ 10/09/1394 از طریق عرضه در بازار فرابورس ایران، مورد عرضه قرار می گیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-09-09 10:28:10 پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی تسه9209 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/09/1392 در نماد معاملاتی تسه9209، جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 15/09/1394 به اتمام می رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز یکشنبه مورخ 15/09/1394 متوقف می گردد. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/09/1392 در نماد معاملاتی تسه9209 جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 15/10/1394 می باشد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-09-09 10:03:28 توقف نمادهای معاملاتی اوراق اجاره سپهر1 واوراق مشارکت ومدکو11 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی اوراق اجاره شرکت واسط مالی شهریور یکم (با مسئولیت محدود) در نماد سپهر1 به منظور پرداخت اجاره بهای سه ماهه اوراق در تاریخ 12/09/1394 و اوراق مشارکت شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در نماد ومدکو11 ، به منظور پرداخت سود علی الحساب ماهانه اوراق در تاریخ 14/09/1394، در پایان معاملات امروز دوشنبه مورخ 09/09/1394 متوقف می گردند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما