به روزرسانی :
14
شهریور
1394
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عرضه یکجای سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت پتروشیمی کازرون(کازرو4) 1394-06-14 14:09:59
 • عرضه یکجای سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد 1394-06-14 14:05:16
 • عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 1394-06-14 13:58:35
 • عرضه اولیه سهام شرکت مواد ویژه لیا در نماد شلیا1 1394-06-14 10:58:29
 • گشایش نماد حق تقدم خرید سهام بیمه کارآفرین (وآفریح1) 1394-06-14 10:29:06

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1394-06-14 14:09:59 عرضه یکجای سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت پتروشیمی کازرون(کازرو4) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0907/الف/94 مورخ 08/06/1394 این شرکت، میزان 78/19 (نوزده ممیز هفتاد و هشت صدم درصد) از سهام شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام)-قبل از مرحله بهره برداری با قیمت پایه کل 308،103،347،760 ریال روز یکشنبه مورخ 22/06/1394 از طریق بازار پایه فرابورس ایران، مورد عرضه قرار می گیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-06-14 14:05:16 عرضه یکجای سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0911/الف/94 مورخ 11/06/1394 این شرکت، میزان 87/6(شش ممیز هشتاد و هفت صدم درصد) از سهام شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام) با قیمت پایه کل 22,242,000,000 ریال روز چهارشنبه مورخ 25/06/1394 از طریق بازار پایه فرابورس ایران، مورد عرضه قرار می گیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-06-14 13:58:35 عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛پیرو اطلاعیه شماره 0909/الف/94 مورخ 10/06/1394 این مدیریت ، میزان 76/27 درصد (بیست و هفت ممیز هفتاد و شش صدم درصد) سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) با قیمت پایه کل 9,994,324,383,000 ریال روز سه شنبه مورخ 24/06/1394 از طریق بازار دوم فرابورس ایران، مورد عرضه قرار می گیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-06-14 10:58:29 عرضه اولیه سهام شرکت مواد ویژه لیا در نماد شلیا1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 0910/الف/94 مورخ 11/06/1394 این مدیریت، روز دوشنبه مورخ 16/06/1394 تعداد 12،123،000 سهم معادل 15 درصد از سهام شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام) برای اولین بار پس از پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران در نماد شلیا1 عرضه می گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-06-14 10:29:06 گشایش نماد حق تقدم خرید سهام بیمه کارآفرین (وآفریح1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام)، در نماد وآفریح1 از امروز شنبه مورخ 14/06/1394، با توجه به عدم تکمیل معاملات حجم مبنای نماد اصلی(وآفری1)، با محدودیت سقف قیمت بر اساس دامنه نوسان قیمت 50 درصدی نماد اصلی به کسر 1000 ریال ارزش اسمی پرداختی بابت استفاده از حق تقدم خرید سهام، آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است، محدودیت حجمی خرید در هر سفارش (بلوک) در نماد معاملاتی وآفریح1 ، به تعداد 50،000 سهم تعیین می گردد. همچنین مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت بیمه کارآفرین(سهامی عام) در نماد وآفریح1 تا روز شنبه مورخ 09/08/1394 می باشد و لذا نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز شنبه مورخ 09/08/1394، متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 18/05/1390 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرماه ای سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 150481/121مورخ30/05/1390 اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدیریت بازار فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
YTM 20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما
ایمیل
متن پیام