به روزرسانی :
21
مهر
1394
_
   پیام ناظر بازار↫
 • توقف نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (کرمان1) 1394-07-21 10:00:16
 • بازگشایی نماد معاملاتی شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور در نماد خفناور1 1394-07-21 9:50:32
 • توقف نمادهای معاملاتی اوراق مشارکت ومدکو21 و پرشیا1 1394-07-21 9:48:07
 • بازگشایی نمادمعاملاتی اوراق صکوک اجاره شرکت واسط مالی دی یکم (صامیا1) 1394-07-21 9:42:02
 • بازگشائی نماد معاملاتی شرکت بیمه نوین (نوین1) 1394-07-21 9:37:43

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
عنوان نماد تاریخ پیوست ها
اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي شتران 1394/07/14
نامه کپرور 1394/07/13
نامه ذودي 1394/07/13
نامه واحياء 1394/07/13
نامه قشير 1394/07/13
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1394-07-21 10:00:16 توقف نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (کرمان1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (کرمان1)، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام در تاریخ 23/07/1394، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 21/07/1394 متوقف می گردد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-07-21 9:50:32 بازگشایی نماد معاملاتی شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور در نماد خفناور1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناور1)، پس از به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 5 درصد، امروز سه شنبه مورخ 21/07/1394 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-07-21 9:48:07 توقف نمادهای معاملاتی اوراق مشارکت ومدکو21 و پرشیا1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی اوراق مشارکت شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (ومدکو21)، به منظور پرداخت سود علی الحساب ماهانه اوراق در تاریخ 25/07/1394 و همچنین اوراق مشارکت شرکت نفت و گاز پرشیا (پرشیا1)، به منظور پرداخت سود علی الحساب سه ماهه اوراق در تاریخ 23/07/1394 ، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 21/07/1394 متوقف می گردند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-07-21 9:42:02 بازگشایی نمادمعاملاتی اوراق صکوک اجاره شرکت واسط مالی دی یکم (صامیا1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ اوراق صکوک اجاره شرکت واسط مالی دی یکم (با مسئولیت محدود)، جهت تأمین بخشی از مخارج مربوط به احداث مخازن نفتی گناوه، در نماد "صامیا1" ، امروز سه شنبه مورخ 21/07/1394 پس از پرداخت اجاره بهای سه ماهه اوراق، آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-07-21 9:37:43 بازگشائی نماد معاملاتی شرکت بیمه نوین (نوین1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بیمه نوین (نوین1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز سه شنبه مورخ 21/07/1394 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما
ایمیل
متن پیام