به روزرسانی :
8
آذر
1394
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عرضه اولیه شرکت بهمن دیزل (خدیزل1) به ایستگاه های کارگزاران 1394-09-08 10:24:21
 • پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی تسه9209 1394-09-08 10:08:34
 • مسدود نمودن دسترسی معامله گران بر خط (آنلاین) در نماد خدیزل1 1394-09-08 9:46:15
 • توقف ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی ثزاگرس1 1394-09-08 9:41:14
 • گشایش نماداوراق حق تقدم استفاده ازتسهیلات مسکن آبان ماه 1394(تسه94081) 1394-09-08 9:23:46

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1394-09-08 10:24:21 عرضه اولیه شرکت بهمن دیزل (خدیزل1) به ایستگاه های کارگزاران کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 0926/الف/94 مورخ 03/09/1394، امروز یکشنبه مورخ 08/09/1394 تعداد 100,000,000 سهم شرکت بهمن دیزل (سهامی عام) برای اولین بار پس از پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران در نماد "خدیزل1" و نمونیک "DZLZ1" عرضه می شود. خرید صرفاً توسط کارگزاران دارای مجوز فعالیت در فرابورس صورت می گیرد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است:1. کلیه درخواستهای خرید أخذ شده توسط کارگزاران جهت عرضه اولیه، می بایست به قیمت محدود باشد.2.از تعداد سهام قابل عرضه در روز عرضه اولیه (تعداد 100,000,000 سهم)، تعداد 50,000,000 سهم جهت عرضه به ایستگاه های کاری معمولی کارگزاران در فرآیند کشف قیمت در نظر گرفته شده است. مقتضی است کارگزاران محترم در جریان کشف قیمت سهام شرکت مذکور، می بایست دسترسی مشتریان برخط (آنلاین تریدرها) را مسدود نمایند. مقتضی است پس از فرآیند کشف قیمت توسط ایستگاه های کاری کارگزاان و اعلام ناظر بازار طی پیام ناظر، می بایست دسترسی معامله گران بر خط (آنلاین) توسط کارگزاران فعال گردد. همچنین سهمیه در نظر گرفته شده برای هر معامله گر بر خط (آنلاین) نیز متعاقباً اعلام می گردد. 3.سهمیه درنظر گرفته شده برای هر یک از کارگزاران به همراه تمامی شعب حداکثر 290,000 سهم می باشد. خرید بیش از سهمیه مجاز منجر به ابطال کل خرید کارگزاری می گردد.4.یادآور می گردد با توجه به درج نماد معاملاتی شرکت بهمن دیزل در بازار دوم فرابورس ایران، آن دسته از صندوق های سرمایه گذاری (اعم از مشترک و قابل معامله) که واجد شرایط مندرج در اطلاعیه مذکور می باشند، می توانند حداکثر به میزان سهمیه ای که برای هر صندوق در نظر گرفته شده است (145,000 سهم) اقدام به خرید سهام شرکت مذکور نمایند. مقتضی است صندوق های واجد شرایط دارای ایستگاه معاملاتی مجزا، می بایست صرفاً جهت خرید سهمیه صندوق اقدام نموده و هیچ گونه سهمیه دیگری برای آن ایستگاه معاملاتی نخوهند داشت.5.کارگزاران محترم می توانند صرفاً امروز یکشنبه مورخ 08/09/1394 از کد خرید گروهی "ددد" در عرضه اولیه سهام شرکت بهمن دیزل در نماد معاملاتی "خدیزل1" استفاده نمایند.6. در روز عرضه اولیه صرفاً سهامداران متعهد عرضه می توانند سهام خود را عرضه نمایند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-09-08 10:08:34 پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی تسه9209 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/09/1392 در نماد معاملاتی تسه9209، جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 15/09/1394 به اتمام می رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز یکشنبه مورخ 15/09/1394 متوقف می گردد. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/09/1392 در نماد معاملاتی تسه9209 جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 15/10/1394 می باشد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-09-08 9:46:15 مسدود نمودن دسترسی معامله گران بر خط (آنلاین) در نماد خدیزل1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ با توجه به عرضه اولیه شرکت بهمن دیزل (سهامی عام) در نماد معاملاتی "خدیزل1"، مقتضی است تا اطلاع ثانوی هر گونه دسترسی معامله گران بر خط در نماد "خدیزل1" مسدود گردد. هر گونه مسئولیت ناشی از عدم مسدود بودن دسترسی معامله گران برخط هر کارگزاری بر عهده آن کارگزاری خواهد بود. بدیهی است پس از فرآیند کشف قیمت توسط ایستگاه های کاری کارگزاران و اعلام ناظر بازار طی پیام ناظر، می بایست دسترسی معامله گران بر خط (آنلاین) توسط کارگزاران فعال گردد. بدیهی است تا قبل از زمانی که متعاقباً توسط پیام ناظر بازار اعلام خواهد شد، دسترسی معامله گران بر خط (آنلاین) نمی بایست فعال باشد. همچنین سهمیه در نظر گرفته شده برای هر معامله گر بر خط (آنلاین) نیز متعاقباً اعلام می گردد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-09-08 9:41:14 توقف ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی ثزاگرس1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری (ثزاگرس1)، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز سه شنبه مورخ 10/09/1394، در پایان معاملات امروز یکشنبه مورخ 08/09/1394 متوقف می گردد. همچنین در خصوص درخواستهای مشمول معاملات عمده، با توجه به ضرورت استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار، مقتضی است کارگزاران محترم مهلت زمانی مورد نیاز جهت استعلام مذکور را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-09-08 9:23:46 گشایش نماداوراق حق تقدم استفاده ازتسهیلات مسکن آبان ماه 1394(تسه94081) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ امروز یکشنبه مورخ 08/09/1394 نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن آبان ماه 1394 (تسه94081)، در بازار عادی با محدودیت دامنه نوسان 5 درصدی قیمت گشایش می یابد. دامنه نوسان قیمت بر اساس قیمت پایانی معاملات روز قبل در نماد تسه94071 می باشد. قیمت پایانی اوراق، میانگین موزون معاملات روزانه اوراق می باشد. همچنین تأکید می گردد، محدودیت حجمی هر سفارش خرید (بلوک) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن آبان ماه 1394 (تسه94081) تعداد 90 ورقه تعیین گردیده است. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما
ایمیل
متن پیام