به روزرسانی :
4
خرداد
1395
_
   پیام ناظر بازار↫
 • مجاز نمودن دسترسی معامله گران بر خط (آنلاین) در نماد ثالوند1 1395-03-04 12:42:08
 • عرضه اولیه ثالوند1 به معامله گران بر خط در ساعت 12:50 1395-03-04 12:39:57
 • مجاز نمودن دسترسی معامله گران بر خط (آنلاین) در نماد ثالوند1 1395-03-04 12:28:17
 • بازگشایی نمادهای معاملاتی شپاس1، مفاخر1 1395-03-04 11:55:15
 • عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند (ثالوند1) به معامله گران برخط 1395-03-04 11:44:54

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1395-03-04 12:42:08 مجاز نمودن دسترسی معامله گران بر خط (آنلاین) در نماد ثالوند1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، پیرو پیام قبلی این مدیریت، مقتضی است کارگزاران محترم می بایست دسترسی معامله گران بر خط خود (آنلاین) را رأس ساعت 12:50دقیقه در نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند (ثالوند1) فعال نمایند. همچنین، تاکید میگردد؛ علی رغم اینکه نماد معاملاتی (ثالوند1) در وضعیت مجاز می باشد، اما سفارش گیری نماد معاملاتی مذکور صرفاً رأس ساعت 12:50آغاز خواهد شد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-03-04 12:39:57 عرضه اولیه ثالوند1 به معامله گران بر خط در ساعت 12:50 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ تعداد 12،000،000 سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند (سهامی عام) در نماد ثالوند1 رأس ساعت 12:50دقیقه به قیمت کشف شده(قیمت 2،200ریال) با سهمیه در نظر گرفته شده برای هر یک از معامله گران بر خط (آنلاین) حداکثر 500 سهم صرفاً جهت خرید توسط معامله گران بر خط (آنلاین)، بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-03-04 12:28:17 مجاز نمودن دسترسی معامله گران بر خط (آنلاین) در نماد ثالوند1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، پیرو پیام قبلی این مدیریت، مقتضی است کارگزاران محترم می بایست دسترسی معامله گران بر خط خود (آنلاین) را رأس ساعت 12:40 دقیقه در نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند (ثالوند1) فعال نمایند. همچنین، تاکید میگردد؛ علی رغم اینکه نماد معاملاتی (ثالوند1) در وضعیت مجاز می باشد، اما سفارش گیری نماد معاملاتی مذکور صرفاً رأس ساعت 12:40 آغاز خواهد شد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-03-04 11:55:15 بازگشایی نمادهای معاملاتی شپاس1، مفاخر1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت نفت پاسارگاد (شپاس1) و نماد معاملاتی توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر1) پس از ارائه اطلاعات واقعی با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز سه شنبه مورخ 04/03/1395 آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-03-04 11:44:54 عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند (ثالوند1) به معامله گران برخط کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ تعداد 12،000،000 سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند (سهامی عام) در نماد ثالوند1 رأس ساعت 12:40 دقیقه به قیمت کشف شده(قیمت 2،200ریال) با سهمیه در نظر گرفته شده برای هر یک از معامله گران بر خط (آنلاین) حداکثر 500 سهم صرفاً جهت خرید توسط معامله گران بر خط (آنلاین)، بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما