به روزرسانی :
9
آذر
1394
_
   پیام ناظر بازار↫
 • پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی تسه9209 1394-09-09 10:28:10
 • توقف نمادهای معاملاتی اوراق اجاره سپهر1 واوراق مشارکت ومدکو11 1394-09-09 10:03:28
 • بازگشایی نماد معاملاتی شرکت بیمه دی (ودی1) 1394-09-09 9:43:30
 • گشایش نماداوراق حق تقدم استفاده ازتسهیلات مسکن آبان ماه 1394(تسه94081) 1394-09-09 9:35:37
 • گشایش نماد حق تقدم خرید سهام شرکت سبحان دارو (سبحانح1) 1394-09-09 9:29:23

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1394-09-09 10:28:10 پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی تسه9209 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/09/1392 در نماد معاملاتی تسه9209، جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 15/09/1394 به اتمام می رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز یکشنبه مورخ 15/09/1394 متوقف می گردد. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/09/1392 در نماد معاملاتی تسه9209 جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 15/10/1394 می باشد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-09-09 10:03:28 توقف نمادهای معاملاتی اوراق اجاره سپهر1 واوراق مشارکت ومدکو11 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی اوراق اجاره شرکت واسط مالی شهریور یکم (با مسئولیت محدود) در نماد سپهر1 به منظور پرداخت اجاره بهای سه ماهه اوراق در تاریخ 12/09/1394 و اوراق مشارکت شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در نماد ومدکو11 ، به منظور پرداخت سود علی الحساب ماهانه اوراق در تاریخ 14/09/1394، در پایان معاملات امروز دوشنبه مورخ 09/09/1394 متوقف می گردند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-09-09 9:43:30 بازگشایی نماد معاملاتی شرکت بیمه دی (ودی1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بیمه دی (ودی1)، پس از ارائه اطلاعات پیش بینی، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز دوشنبه مورخ 09/09/1394 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-09-09 9:35:37 گشایش نماداوراق حق تقدم استفاده ازتسهیلات مسکن آبان ماه 1394(تسه94081) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ امروز دوشنبه مورخ 09/09/1394 نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن آبان ماه 1394 (تسه94081)، در بازار عادی با محدودیت دامنه نوسان 5 درصدی قیمت گشایش می یابد. دامنه نوسان قیمت بر اساس قیمت پایانی معاملات روز قبل در نماد تسه94071 می باشد. قیمت پایانی اوراق، میانگین موزون معاملات روزانه اوراق می باشد. همچنین تأکید می گردد، محدودیت حجمی هر سفارش خرید (بلوک) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن آبان ماه 1394 (تسه94081) تعداد 90 ورقه تعیین گردیده است. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-09-09 9:29:23 گشایش نماد حق تقدم خرید سهام شرکت سبحان دارو (سبحانح1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت سبحان دارو(سهامی عام)، در نماد سبحانح1 از امروز دوشنبه مورخ 09/09/1394، با توجه به عدم تکمیل معاملات حجم مبنای نماد اصلی (سبحان1)، با محدودیت سقف قیمت بر اساس دامنه نوسان قیمت 50 درصدی نماد اصلی به کسر 1000 ریال ارزش اسمی پرداختی بابت استفاده از حق تقدم خرید سهام، آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است، محدودیت حجمی خرید در هر سفارش (بلوک) در نماد معاملاتی سبحانح1 ، به تعداد 50,000 سهم تعیین می گردد. همچنین مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سبحان دارو (سهامی عام) در نماد سبحانح1 تا روز شنبه مورخ 26/10/1394 می باشد و لذا نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز شنبه مورخ 26/10/1394، متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 18/05/1390 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایهای سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 150481/121 مورخ30/05/1390 اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما