به روزرسانی :
4
آذر
1394
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عرضه اولیه سهام شرکت بهمن دیزل در نماد خدیزل1 1394-09-03 18:20:46
 • آغاز معاملات ثانویه واحدهای ETF درنماد ثروتم1 در تابلوی ETF فرابورس ایران 1394-09-03 10:27:40
 • گشایش نماد حق تقدم خرید سهام شرکت عمران و توسعه شاهد (ثعمراح1) 1394-09-03 10:19:41
 • پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی تسه9209 1394-09-03 9:57:16
 • گشایش نماد حق تقدم خرید سهام شرکت سبحان دارو (سبحانح1) 1394-09-03 9:44:21

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1394-09-03 18:20:46 عرضه اولیه سهام شرکت بهمن دیزل در نماد خدیزل1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 0926/الف/94 مورخ 03/09/1394 این مدیریت، روز یکشنبه مورخ 08/09/1394 تعداد 100،000،000 سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت بهمن دیزل (سهامی عام) برای اولین بار پس از پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران در نماد "خدیزل1" عرضه می گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید . مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-09-03 10:27:40 آغاز معاملات ثانویه واحدهای ETF درنماد ثروتم1 در تابلوی ETF فرابورس ایران کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل معامله صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان در نماد "ثروتم1"، به منظور آغاز معاملات ثانویه امروز سه شنبه مورخ 03/09/1394 در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران گشایش می یابد. لازم به ذکر است محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) در نماد معاملاتی مذکور (ثروتم1)، به میزان 100،000 واحد تعیین می گردد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است:1) حداقل تعداد واحد قابل خرید در هر سفارش در نماد معاملاتی "ثروتم1" به تعداد 10 واحد می باشد و سفارشات خرید می بایست در مضربی از 10 واحد در سامانه معاملات وارد گردد.2) واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل معامله صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان بدون دامنه نوسان قیمت روزانه بوده و دامنه مظنه واحدهای مذکور 2 درصد می باشد.3) شیوه بازارگردانی واحدهای مذکور مبتنی بر حراج می باشد.4) حجم سفارش انباشته برای بازارردان این واحدها به تعداد 50,000 واحد می باشد.5) سقف تعهد حداقل معاملات روزانه واحدهای مذکور به تعداد 5,000,000 واحد می باشد.6)عملیات تسویه و پایاپای معاملات واحدهای ETF در نماد "ثروتم1" بصورت T+2 صورت می پذیرد.سایر اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت بازارگردان و متولی صندوق مذکور، شیوه بازارگردانی و نحوه تسویه و خالص سازی و غیره در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران در بخش اطلاعیه های بازار در دسترس می باشد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-09-03 10:19:41 گشایش نماد حق تقدم خرید سهام شرکت عمران و توسعه شاهد (ثعمراح1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت عمران و توسعه شاهد (سهامی عام)، در نماد ثعمراح1 از امروز سه شنبه مورخ 03/09/1394، با توجه به عدم تکمیل معاملات حجم مبنای نماد اصلی (ثعمرا1)، با محدودیت سقف قیمت بر اساس دامنه نوسان قیمت 50 درصدی نماد اصلی به کسر 1000 ریال ارزش اسمی پرداختی بابت استفاده از حق تقدم خرید سهام، آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است، محدودیت حجمی خرید در هر سفارش (بلوک) در نماد معاملاتی ثعمراح1 ، به تعداد 50,000 سهم تعیین می گردد. همچنین مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت عمران و توسعه شاهد (سهامی عام) در نماد ثعمراح1 تاروز پنج شنبه مورخ 01/11/1394 می باشد و لذا نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 30/10/1394، متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 18/05/1390 اداره نظارت بر انتشار ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 150481/121 مورخ30/05/1390 اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-09-03 9:57:16 پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی تسه9209 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/09/1392 در نماد معاملاتی تسه9209، جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 15/09/1394 به اتمام می رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز یکشنبه مورخ 15/09/1394 متوقف می گردد. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/09/1392 در نماد معاملاتی تسه9209 جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 15/10/1394 می باشد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1394-09-03 9:44:21 گشایش نماد حق تقدم خرید سهام شرکت سبحان دارو (سبحانح1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت سبحان دارو(سهامی عام)، در نماد سبحانح1 از امروز سه شنبه مورخ 03/09/1394، با توجه به عدم تکمیل معاملات حجم مبنای نماد اصلی (سبحان1)، با محدودیت سقف قیمت بر اساس دامنه نوسان قیمت 50 درصدی نماد اصلی به کسر 1000 ریال ارزش اسمی پرداختی بابت استفاده از حق تقدم خرید سهام، آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است، محدودیت حجمی خرید در هر سفارش (بلوک) در نماد معاملاتی سبحانح1 ، به تعداد 50,000 سهم تعیین می گردد. همچنین مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سبحان دارو (سهامی عام) در نماد سبحانح1 تا روز شنبه مورخ 26/10/1394 می باشد و لذا نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز شنبه مورخ 26/10/1394، متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 18/05/1390 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمای ای سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 150481/121 مورخ30/05/1390 اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما
ایمیل
متن پیام