به روزرسانی :
8
بهمن
1393
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل 1393-11-07 13:59:11
 • عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت پالایش نفت کرمانشاه 1393-11-07 13:33:44
 • عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت پالایش نفت کرمانشاه 1393-11-07 13:32:59
 • عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت نوسازی صنایع ایران (سهامی خاص) 1393-11-07 13:32:33
 • عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع4) 1393-11-07 13:32:12

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1393-11-07 13:59:11 عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0835/الف/93 مورخ 05/11/1393 این شرکت، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، جمعأ تعداد 300،000،000 سهم معادل 100 درصد (صد درصد) از سهام کنترلی شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل (سهامی عام) را بطور یکجا و بصورت نقد یا نقد و اقساط (20درصد نقد، مابقی اقساط 7 ساله با نرخ 15%) با قیمت پایه کل3،325،500،000،000 ریال، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز یکشنبه مورخ 19/11/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-11-07 13:33:44 عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت پالایش نفت کرمانشاه کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0836/الف/93 مورخ 05/11/1393 این شرکت، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، جمعأ تعداد 80،927،160 سهم معادل 60 درصد (شصت درصد) از سهام کنترلی شرکت پالایش نفت کرمانشاه (سهامی عام) را بطور یکجا و بصورت نقد یا نقد و اقساط (25درصد نقد، ما بقی اقساط 5 ساله با نرخ 15%) با قیمت پایه کل6،169،482،042،600 ریال، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز یکشنبه مورخ 19/11/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-11-07 13:32:59 عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت پالایش نفت کرمانشاه کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0836/الف/93 مورخ 05/11/1393 این شرکت، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، جمعأ تعداد 80،927،160 سهم معادل 60 درصد (شصت درصد) از سهام کنترلی شرکت پالایش نفت کرمانشاه (سهامی عام) را بطور یکجا و بصورت نقد یا نقد و اقساط (25درصد نقد، ما بقی اقساط 5 ساله با نرخ 15%) با قیمت پایه کل6،169،482،042،600 ریال، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز یکشنبه مورخ 19/11/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-11-07 13:32:33 عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت نوسازی صنایع ایران (سهامی خاص) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0834/الف/93 مورخ 04/11/1393 این شرکت، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، تعداد 91,630,000 سهم معادل 100 درصد (صد در صد)از سهام کنترلی شرکت نوسازی صنایع ایران (سهامی خاص) متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را بطور یکجا و نقد یا نقد و اقساط (15 درصد نقد، مابقی اقساط 5 ساله با نرخ 15 درصد) با قیمت پایه کل 186،192،160،000 ریال، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز شنبه مورخ 18/11/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-11-07 13:32:12 عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع4) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 0833/الف/93 مورخ 30/10/1393 مدیریت بازار، شرکت گروه اقتصادی مهرگان (سهامی خاص) در نظر دارد، تعداد 99,661,878 سهم معادل 99/4 درصد (چهار ممیز نود و نه صدم درصد) از سهام شرکت آهن و فولاد ارفع (سهامی عام)، با قیمت پایه کل 328,884,197,400 ریال را بطور یکجا و نقد مطابق با رویه جاری تسویه پایاپای (T+3) از طریق عرضه در بازار دوم فرابورس ایران، روز سه شنبه مورخ 14/11/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
YTM 20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما
ایمیل
متن پیام