به روزرسانی :
11
تیر
1394
_
   پیام ناظر بازار↫
 • پذیره نویسی واحدهای ETF سپهر خبرگان نفت در نماد سخنم1 1394-04-10 16:36:56
 • عرضه یکجای سهام مدیریتی غیرکنترلی صنایع پتروشیمی تخت جمشید(شجم4 ) 1394-04-10 16:36:39
 • توقف ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی بانک سامان (سامان1) 1394-04-10 10:16:35
 • پایان مدت اعتبار و توقف نمادهای معاملاتی تسه9111 وتسه9204 1394-04-10 9:51:51
 • تداوم ثبت معاملات توافقی شرکت سیمان لارستان (سلار1) 1394-04-10 9:30:27

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1394-04-10 16:36:56 پذیره نویسی واحدهای ETF سپهر خبرگان نفت در نماد سخنم1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 10063/ن/94 مورخ 08/04/1394 این شرکت،تعداد 49،000،000 واحد صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت قابل معامله درفرابورس با قیمت اسمی هر واحد 10،000 ریال در نماد "سخنم1" از روز شنبه مورخ13/04/1394 به مدت 5 روز کاری، از طریق بازار سوم فرابورس ایران مورد پذیره نویسیقرار می گیرد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است:1) نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری مختلط.2) نحوه تسویه و پایاپای معاملات: T+2.3) تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل انتشار: 50,000,000 واحد. 4) تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی: 49,000,000 واحد. 5) سفارشات خرید باید مضربی از 10 واحد باشد. 6) حداقل تعداد واحد قابل خریداری توسط هر یک از پذیره نویسان مجاز به پذیرهنویسی تعداد 10 واحد می باشد و حداکثر تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کدمعاملاتی حقیقی و حقوقی به میزان 2,500,000 واحد می باشد. لازم به ذر است، معاملات ثانویه واحدهای مذکور پس از پذیره نویسی، در بازارابزارهای نوین مالی فرابورس ایران صورت می پذیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور در وب سایت رسمی شرکتفرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-04-10 16:36:39 عرضه یکجای سهام مدیریتی غیرکنترلی صنایع پتروشیمی تخت جمشید(شجم4 ) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0899/الف/94 مورخ 09/04/1394 این شرکت، شرکت هونام مهر پارس (سهامی خاص) در نظر دارد، تعداد 269,941,374 سهم، معادل 10/79 درصد (ده مممیز هفتاد و نه صدم درصد) سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید(سهامی عام)-قبل از مرحله بهره برداری در نماد "شجم4" را بطور یکجا و شرایطی (مطابق بابندهای 2 و 3 بیانیه مذکور) با قیمت پایه کل 294,775,980,408 ریال روز چهارشنبه مورخ 24/04/1394 از طریق عرضه در بازار پایه فرابورس ایران، به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکتفرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-04-10 10:16:35 توقف ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی بانک سامان (سامان1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی بانک سامان (سامان1)، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز یکشنبه مورخ 14/04/1394 در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 10/04/1394 متوقف می گردد. همچنین در خصوص درخواستهای مشمول معاملات عمده، با توجه ضرورت استعلام از سازمانبورس و اوراق بهادار، مقتضی است کارگزاران محترم مهلت زمانی مورد نیاز جهت استعلام مذکور را مد نظر قرار دهند. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-04-10 9:51:51 پایان مدت اعتبار و توقف نمادهای معاملاتی تسه9111 وتسه9204 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکنصادره 15/11/1391 در نماد معاملاتی تسه9111 و صادره 15/04/1392 در نماد معاملاتیتسه9204 ، جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 15/04/1394 به اتمام میرسد. لذا، نمادهای معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز دوشنبه مورخ 15/04/1394 متوقفمی گردند. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکنصادره 15/11/1391 در نماد معاملاتی تسه9111 و صادره 15/04/1392 در نماد معاملاتیتسه9204 جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 15/05/1394 می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-04-10 9:30:27 تداوم ثبت معاملات توافقی شرکت سیمان لارستان (سلار1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت سیمان لارستان (سلار1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از امروز چهارشنبه مورخ 10/04/1394 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و بدون محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) در سامانه معاملات توافقی امکان پذیر می باشد. همچنین، تأکید می گردد بازگشایی نماد بدون دوره سفارش گیری انجام می پذیرد و به محض بازگشایی نماد تطبیق سفارش های ثبت شده در سامانه معاملات و ارسال به ناظر بازار امکانپذیر می باشد. مقتضی است کارگزاران محترم می بایست با توجه به حذف تمامی سفارش های قبلی ثبت شده در سامانه معاملات در نماد "سلار1" نسبت به ورود مجدد سفارش های مشتریان خود در سامانه معاملاتی در اسرع وقت اقدام نمایند. لازم به ذکر است مطابق با ماده 11 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهاداردر بازار پایه فرابورس ایران، معاملات سهام شرکتهایاضر در بازارپایهی توافقی بر اساس اطلاعات منتشره موجود، در هر زمان امکان پذیر میباشد. همچنین مطابق با تبصره 1 ماده مذکور، خریدار و فروشنده با علم و آگاهی نسبت به وضعیت مالی شرکت بر اساس اطلاعات منتشره موجود اقدام به خرید و فروش نموده و هرگونه ادعایی در خصوص عدم افشای اطلاعات مسموع نمیباشد. لذا، متقاضیان محترم می بایست میزان تطابق اطلاعات منتشر شده توسط ناشر از طریق سایت رسمی کدال را با اطلاعات عنوان شده در فصل سوم (موارد افشا) دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مد نظر قرار دهند. مدیریت بازار فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
YTM 20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما
ایمیل
متن پیام