به روزرسانی :
5
اردیبهشت
1393
_
   پیام ناظر بازار↫
 • تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام در نماد سخوافح1 1393-02-03 17:28:59
 • اتمام پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده در نماد ثعتماح1 1393-02-03 17:06:30
 • ابطال کلیه معاملات نماد معاملاتی پترولح1 1393-02-03 14:22:23
 • عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل دربازار سوم فرابورس 1393-02-03 13:26:07
 • عرضه یکجای مدیریتی غیرکنترلی شرکت تولید کاشی گرانیت وکاشی لعاب زهره کاشمر 1393-02-03 13:24:20

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1393-02-03 17:28:59 تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام در نماد سخوافح1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سیمان مجد خواف در نماد "سخوافح1" از روز شنبه مورخ 06/02/1393 تا روز دوشنبه مورخ 05/03/1393 تمدید گردید. لذا ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی مذکور (سخوافح1) در پایان معاملات روز دوشنبه مورخ 05/03/1393 متوقف می گردد. مقتضی است دارندگان حق تقدم مذکور که قصد استفاده از حق تقدم خرید سهام را دارند، می بایست نسبت به واریز وجوه ارزش اسمی سهام خریداری شده به شماره حساب اعلام شده توسط شرکت، در اسرع وقت، تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 05/03/1393، اقدام نموده و فیش واریزی را به همراه برگه مشخصات حق تقدم به امور سهام شرکت تحویل نمایند. در صورتی که خریداران در روز آخر پذیره نویسی (روز دوشنبه مورخ 05/03/1393) اقدام به خرید حق تقدم نمایند، می بایست بهای اسمی سهام جدید را تا پایان وقت اداری همان روز (روز دوشنبه مورخ 05/03/1393) به حسابی که شرکت به منظور پذره نویسی اعلام نموده واریز نمایند. بدیهی است در صورت عدم واریز بهای اسمی سهام جدید به حساب پذیره نویسی اعلام شدهتا قبل از پایان مهلت پذیره نویسی توسط خریداران، حق تقدم مذکور به عنوان حق تقدماستفاده نشده تلقی گردیده و مسئولیت آن بر عهده خریداران خواهد بود. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-02-03 17:06:30 اتمام پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده در نماد ثعتماح1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق تقدم استفاده نشده شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر (سهامی عام) در نماد معاملاتی "ثعتماح1"، نماد معاملاتی مذکور متوقف گردید. مقتضی است کارگزارانی که حق تقدم مذکور را خریداری نموده اند، می بایست وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده را همزمان با تسویه وجه معامله حق تقدم به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نمایند. بدیهی است مسئولیت واریز وجه معامله حق تقدم و همچنین وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده (ارزش اسمی هر سهم) بر عهده کارگزار مربوطه می باشد. شرکت سپرده گذاری مرکزی، وجوه حق تقدم استفاده نشده را به کارگزار فروشنده پرداخت نموده و کارگزار فروشنده مکلف است وجوه مذکور را به حساب ناشر واریز نماید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-02-03 14:22:23 ابطال کلیه معاملات نماد معاملاتی پترولح1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ با توجه به تأخیر درج اطلاعیه تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در نماد معاملاتی "پترولح1"، و پیرو پیام های قبلی ناظر بازار، کلیه معاملات انجام شده امروز چهارشنبه مورخ 03/02/1393 در نماد معاملاتی مذکور (پترولح1) ابطال می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-02-03 13:26:07 عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل دربازار سوم فرابورس کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0702/الف/93 مورخ 01/02/1393 این مدیریت، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، تعداد 300,000,000 سهم معادل 100 درصد (صد درصد) از سهام کنترلی شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل (سهامی عام) با قیمت پایه کل 4,900,200,000,000 ریال را بطور یکجا و نقد یا نقد و اقساط (30 درصد نقد، مابقی اقساط 4 ساله با نرخ 15 درصد)، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز دوشنبه مورخ 15/02/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-02-03 13:24:20 عرضه یکجای مدیریتی غیرکنترلی شرکت تولید کاشی گرانیت وکاشی لعاب زهره کاشمر کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0698/الف/93 مورخ 24/01/1393 مدیریت بازار، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، تعداد 59،370،000 سهم معادل 27/48 درصد (چهل و هشت ممیز بیست و هفت صدم درصد) از سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت تولید کاشی گرانیت و کاشی لعاب زهره کاشمر (سهامی خاص) متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را بطور یکجا و نقد یا نقد و اقساط (20 درصد نقد، مابقی اقساط 4 ساله با نرخ 15 درصد) با قیمت پایه کل 59،370،000،000 ریال، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز دوشنبه مورخ 08/02/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
YTM 20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما
ایمیل
متن پیام