به روزرسانی :
11
شهریور
1393
_
   پیام ناظر بازار↫
 • پایان مدت اعتبار و توقف نمادهای معاملاتی تسه9007 و تسه9101 1393-06-11 11:06:05
 • گشایش نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت بیمه پاسارگاد (بپاسح1) 1393-06-11 10:39:39
 • گشایش نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت پتروشیمی جم (جمح1) 1393-06-11 10:37:43
 • محدودیت های عدم فروش تا 2 ماه و سقف خرید درحق تقدم استفاده ازتسهیلات مسکن 1393-06-11 10:23:31
 • توقف نماد معاملاتی اوراق مشارکت شرکت عمران و نوسازی مجد مشهد (مجد21) 1393-06-11 9:34:41

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1393-06-11 11:06:05 پایان مدت اعتبار و توقف نمادهای معاملاتی تسه9007 و تسه9101 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/07/1390 در نماد معاملاتی "تسه9007" و صادره 15/01/1391 در نماد معاملاتی "تسه9101"، جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) روز شنبه مورخ 15/06/1393 به اتمام می رسد. لذا، نمادهای معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز شنبه مورخ 15/06/1393 متوقف می گردند. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/07/1390 در نماد معاملاتی "تسه9007" و صادره 15/01/1391 در نماد معاملاتی "تسه9101" جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 15/07/1393 می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-06-11 10:39:39 گشایش نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت بیمه پاسارگاد (بپاسح1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)، در نماد "بپاسح1"، امروز سه شنبه مورخ 11/06/1393، بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت، آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است، محدودیت حجمی خرید در هر سفارش (بلوک) در نماد معاملاتی "بپاسح1"، به تعداد 100،000 سهم تعیین می گردد. در این خصوص توجه به موارد زیر ضروری است: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت بیمه پاسارگاد در نماد "بپاسح1" تا روز سه شنبه مورخ 06/08/1393 می باشد. لذا نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز سه شنبه مورخ 06/08/1393، متوقف می گردد. خریداران نهائی حق تقدم سهام جدید، می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی (روز سه شنبه مورخ 06/08/1393)، نسبت به واریز بهای اسمی سهام جدید به حساب شرکت اقدام نموده و رسید بانکی مربوطه به انضمام گواهی نامه حق تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانیناشر ارسال نمایند. در صورتی که خریداران در روز آخر پذیره نویسی (سه شنبه مورخ 06/08/1393) اقدام به خرید حق تقدم نمایند، می بایست بهای اسمی سهام جدید را در همان روز به حسابی که شرکت به منظور پذیره نویسی اعلام نموده، واریز نمایند. بدیهی است در صورت عدم واریز بهای اسمی سهام جدید به حساب پذیره نویسی اعلام شده تا قبل از پایان مهلت پذیره نویسی توسط خریداران، حق تقدم مذکور به عنوان حق تقدم استفاده نشده تلقی گردیده و مسئولیت آن بعهده خریداران خواهد بود. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-06-11 10:37:43 گشایش نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت پتروشیمی جم (جمح1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)، در نماد "جمح1"، امروز سه شنبه مورخ 11/06/1393، بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت، آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است، محدودیت حجمی خرید در هر سفارش (بلوک) در نماد معاملاتی "جمح1"، به تعداد 100،000 سهم تعیین می گردد. در این خصوص توجه به موارد زیر ضروری است: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت پتروشیمی جم در نماد "جمح1" تا روز پنجشنبه مورخ 08/08/1393 می باشد. لذا نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 07/08/1393، متوقف می گردد. خریداران نهائی حق تقدم سهام جدید، می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی (روز پنجشنبه مورخ 08/08/1393)، نسبت به واریز بهای اسمی سهام جدید به حساب شرکت اقدام نموده و رسید بانکی مربوطه به انضمام گواهی نامه حق تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی ناشر ارسل نمایند. در صورتی که خریداران در روز آخر پذیره نویسی (روز چهارشنبه مورخ 07/08/1393) اقدام به خرید حق تقدم نمایند، می بایست بهای اسمی سهام جدید را تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 08/08/1393 به حسابی که شرکت به منظور پذیره نویسی اعلام نموده، واریز نمایند. بدیهی است در صورت عدم واریز بهای اسمی سهام جدید به حساب پذیره نویسی اعلام شده تا قبل از پایان مهلت پذیره نویسی توسط خریداران، حق تقدم مذکور به عنوان حق تقدم استفاده نشده تلقی گردیده و مسئولیت آن بعهده خریداران خواهد بود. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-06-11 10:23:31 محدودیت های عدم فروش تا 2 ماه و سقف خرید درحق تقدم استفاده ازتسهیلات مسکن کارگزاران محترم عضو فرابورس و متقاضیان محترم، پیرو پیام های قبلی این مدیریت، به اطلاع می رساند؛ محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا 2 ماه پس از تاریخ خرید در برخی از نمادهای مربوط به آن از روز شنبه مورخ 07/04/1393 اعمال گردید. لازم به ذکر است، محدودیت عدم فروش خریداران اوراق تا 2 ماه پس از خرید برای نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که فقط 4 ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد. لذا نمادهای معاملاتی به شرح ذیل مشمول محدودیت مذکور نمی باشند: تسه9007، تسه9008، تسه9009، تسه9010، تسه9101، تسه9102، تسه9103 و تسه9104. ضمناً نمادهای معاملاتی تسه9011 و تسه9105 هریک تا فردا چهارشنبه 12/06/1393 مشمول اعمال محدودیت عدم فروش می باشند و سایر نمادهای معاملاتی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مشمول محدودیت عدم فروش خریداران به مدت 2 ماه خوهند بود. همچنین تاکید می گردد، اعتبار کلیه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از اوراق تسهیلات مسکن مهر ماه سال 1390 (تسه9007) به بعد، جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد در بازار فرابورس ایران می باشد. همچنین محدودیت سقف خرید به میزان حداکثر 90 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن اعمال می گردد. به عبارت دیگر در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف 90 ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خرید و انجام معامله می باشد. بدیهی است متقاضیان می بایست، محدودیت مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند. تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز منجر به ابطال کلیه معاملات صورت گرفته و حذف سفارش های ورود یافته گردیده و موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع می گردد. لازم به ذکر است، متقاضیان خید بیش از سقف مذکور صرفاً پس از تأیید بانک مسکن می توانند اقدام به ورود سفارش نمایند. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-06-11 9:34:41 توقف نماد معاملاتی اوراق مشارکت شرکت عمران و نوسازی مجد مشهد (مجد21) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اوراق مشارکت شرکت عمران و نوسازی مجد مشهد (مجد21)، به منظور پرداخت سود علی الحساب سه ماهه اوراق در تاریخ 15/06/1393، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 11/06/1393 متوقف می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
YTM 20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما
ایمیل
متن پیام