به روزرسانی :
28
دی
1395
بازارارزشسهم از ارزش بازار
بازار اول91,865.719.58%
بازار دوم419,919.2543.8%
ابزار های نوین مالی187,924.3519.6%
بازار پایه عادی49,472.485.16%
بازار پایه توافقی209,471.921.85%
مجموع بازارها958,653.7
تاریخچه ارزش بازار فرابورس ایران به تفکیک بازار
از تاریخ تا تاریخ
تاریخجمع ارزش بازاربازار اولبازار دومبازار ابزارهای نوین مالیبازار پایه عادیبازار پایه توافقی
1395/10/28958,653.791,865.71419,919.25187,924.3549,472.48209,471.9
1395/10/27955,283.2691,460.88418,183.19188,986.5249,457.95207,194.71
1395/10/26951,317.5791,125.91415,460.01188,713.3749,463.34206,554.94
1395/10/25953,221.5691,129.44416,996.42188,776.150,144.78206,174.81
1395/10/22953,604.6991,611.47417,423.95188,922.750,197.58205,448.99
1395/10/21970,844.9591,838.42414,040.68209,563.3250,151.67205,250.86
1395/10/20970,844.9591,838.42414,040.68209,563.3250,151.67205,250.86
1395/10/19976,670.8793,069417,907.99209,728.8950,084.81205,880.17
1395/10/18977,456.9194,946.18416,308.74209,625.9350,121.57206,454.5
1395/10/15981,915.3396,701.21419,629.61209,904.8149,939.17205,740.54
12345678910...
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما