به روزرسانی :
3
اردیبهشت
1396
کلید واژه از تاریخ تا تاریخ
تاریخعنوانمتن
1396/02/03
10:05:00
بازگشایی نماد معاملاتی شرکت زرین معدن آسیا (فزرین1)کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت زرین معدن آسیا (فزرین1) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه و ارائه اطلاعات پیش بینی ، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز یکشنبه مورخ 03/02/1396 آماده انجام معامله می باشد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396/02/03
10:02:00
بازگشایی نماد معاملاتی شرکت صنعتی بهپاک (بهپاک1)کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت صنعتی بهپاک (بهپاک1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام وتقسیم سود نقدی هر سهم، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز یکشنبه مورخ 03/02/1396 آماده انجام معامله می باشد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396/02/03
09:24:00
پایان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام در نماد ثپردیسح1کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در نماد ثپردیسح1 امروز یکشنبه مورخ 03/02/1396، نماد معاملاتی مذکور(ثپردیسح1) در پایان معاملات امروز یکشنبه مورخ 03/02/1396 متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 18/05/1390 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد بخشنامه شماره 11010040 موضوع نامه شماره 121/150481 مورخ 30/05/1390 اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396/02/03
09:18:00
پایان مدت اعتبار و توقف نمادهای معاملاتی تسه 9308 و تسه9402 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/08/1393 در نماد معاملاتی تسه9308 و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/02/1394 در نماد معاملاتی تسه9402 جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 15/02/1396 به اتمام می رسد. لذا، نمادهای معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 13/02/1396 متوقف می گردند. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/08/1393 در نماد معاملاتی تسه 9308 و مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/02/1394 در نماد معاملاتی تسه 9402 جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 15/03/1396 می باشد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396/02/03
09:18:00
سررسید نهایی و توقف نماد معاملاتی اوراق اجاره شرکت واسط مالی آذر(صپارس1)کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند نماد معاملاتی اوراق اجاره شرکت واسط مالی آذر (با مسئولیت محدود)در نماد صپارس1 ، به منظور پرداخت اصل مبلغ اوراق و پرداخت آخرین اجاره بهای سه ماهه اوراق در تاریخ 07/02/1396، در پایان معاملات فردا دوشنبه مورخ 04/02/1396 متوقف می گردد. یادآور می گردد، شرکت واسط مالی آذر (با مسئولیت محدود) موظف است نسبت به پرداخت اجاره بهای سه ماهه اوراق در روز هفتم هر سه ماه و نیز پرداخت اصل مبلغ اوراق در روز هفتم اردیبهشت ماه سال 1396 به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اقدام نماید. اجاره بهای سه ماهه به دارنده اوراق در روز قبل از سررسید اجاره بهای سه ماهه تعلق می گیرد. همچنین اصل مبلغ اوراق نیز به دارنده اوراق در روز قبل از سررسید نهایی اوراق تعلق می گیرد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396/02/03
08:18:00
گشایش نماد حق تقدم خرید سهام شرکت بیمه حافظ (وحافظح1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت بیمه حافظ ( سهامی عام) در نماد وحافظح1 با توجه به عدم تکمیل معاملات حجم مبنای نماد اصلی (وحافظ1)، با محدودیت سقف قیمت بر اساس دامنه نوسان قیمت 50 درصدی نماد اصلی به کسر 1,000 ریال ارزش اسمی پرداختی بابت استفاده از حق تقدم خرید سهام، امروز یکشنبه مورخ 03/02/1396 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است، محدودیت حجمی خرید در هر سفارش (بلوک) در نماد معاملاتی وحافظح1 به تعداد 50,000 سهم تعیین می گردد. همچنین مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت بیمه حافظ (سهامی عام) در نماد وحافظح1 تا تاریخ 26/03/1396 می باشد. لذا نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 24/03/1396 متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 18/05/1390 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان برس و اوراق بهادار و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 150481/121 مورخ30/05/1390 اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396/02/03
08:15:00
درخصوص محدودیت دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی شرکت بیمه حافظ(وحافظ1)کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بیمه حافظ (وحافظ1) با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد امروز یکشنبه مورخ 03/02/1396 آماده انجام معامله می باشد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396/02/03
08:11:00
بازگشایی نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری فنی ومهندسی مشانیر (ومشان1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (ومشان1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز یکشنبه مورخ 03/02/1396 آماده انجام معامله می باشد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396/02/03
08:07:00
درخصوص محدودیت دامنه نوسان قیمت نمادهای معاملاتی وآفری1 ، کایگچ1کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت بیمه کارآفرین (وآفری1) و شرکت ایران گچ (کایگچ1)، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد امروز یکشنبه مورخ 03/02/1396 آماده انجام معامله می باشد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396/02/03
08:05:00
اعمال محدودیت درخصوص عدم فروش وسقف خریداوراق استفاده ازتسهیلات مسکنکارگزاران محترم عضو فرابورس و متقاضیان محترم، پیرو نامه شماره 1361/82 مورخ 18/09/1394 بانک مسکن، در خصوص مصوبه مورخ 28/07/1394 شورای محترم پول و اعتبار، به اطلاع می رساند؛ محدودیت های عدم فروش و سقف خرید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به شرح زیر اعلام میگردد:1- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران، در خصوص اوراق صادره در نمادهای معاملاتی تسه9408 و قبل از آن به مدت 2 ماه می باشد.2- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران، در خصوص اوراق صادره در نمادهای معاملاتی تسه9409 و بعد از آن به مدت 4 ماه خواهد بود.3- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط 4 ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه9308 و تسه9309 و تسه9310 و تسه9311 و تسه9402 و تسه9403 و تسه9404 و تسه9405 مشمول محدودیت مذکور نمی باشند.4- در خصوص اوراق گوهی صادره در نمادهای معاملاتی تسه9407 و قبل از آن، محدودیت سقف خرید به میزان حداکثر 90 ورقه برای هر کد معاملاتی و در هر جلسه معاملاتی می باشد. به عبارت دیگر در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای معاملاتی تسه9407 و قبل از آن، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف 90 ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خرید وانجام معامله می باشد.5- در خصوص اوراق گواهی صادره در نمادهای معاملاتی تسه9408 و بعد از آن، محدودیت سقف خرید به میزان حداکثر 140 ورقه برای هر کد معاملاتی و در هر جلسه معاملاتی می باشد. به عبارت دیگر در هرجلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای معاملاتی تسه9408 و بعد از آن، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف 140 ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خرید و انجام معامله می باشد. 6- در خصوص اوراق گواهی صادره در نمادهای معاملاتی تسه9408 و بعد از آن که به صورت توأمان با اوراق صادره در نمادهای معاملاتی تسه9407 و قبل از آن خریداری می شوند نیز محدودیت سقف خرید مموعاً بهمیزان حداکثر 140 ورقه برای هرکد معاملاتی و در هر جلسه معاملاتی در تمامی نمادهای مذکور می باشد.7- بدیهی است متقاضیان خرید می بایست محدودیت های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند، تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می تواند منجر به ابطال کلیه معاملات و حذف سفارش های ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات گردد.8- لازم به ذکر است متقاضیان خرید بیش از سقف های فوق، پس از تأیید بانک مسکن می تواننداقدام به ورود سفارش نمایند. 9- اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره آبان ماه سال 1393 (تسه9308) و کلیه اوراق گواهی صادره اردیبهشت ماه سال 1394 (تسه9402) و بعد از آن، جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد. متقاضیان محترم جهت اطلاع از سایر جزئیات می توانند به اطلاعیه شماره 10096/ن/94 مورخ 18/09/1394 این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابوس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
12345678910...
تعداد رکورد:
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما