به روزرسانی :
14
تیر
1394
_
   پیام ناظر بازار↫
 • توقف ثبت معاملات توافقی نمادهای وسرمد1، وسرمدح1 و پایان مهلت حق تقدم خرید 1394-04-14 10:27:22
 • پایان مدت اعتبار و توقف نمادهای معاملاتی تسه9111 وتسه9204 1394-04-14 9:53:45
 • توقف نماد معاملاتی شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور در نماد خفناور1 1394-04-14 9:50:30
 • توقف ثبت معاملات توافقی شرکت تابان نیرو سپاهان در نماد معاملاتی تابا1 1394-04-14 9:44:11
 • بازگشایی نماد معاملاتی شرکت صنعتی مینو (غصینو1) 1394-04-14 9:41:47

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
عنوان نماد تاریخ پیوست ها
تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سدبير 1394/04/14
نامه پشاهن 1394/04/14
نامه بمپنا 1394/04/14
گزارش فعاليت هيئت مديره شستان 1394/04/14
زمانبندي پرداخت سود بکوثر 1394/04/14
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1394-04-14 10:27:22 توقف ثبت معاملات توافقی نمادهای وسرمد1، وسرمدح1 و پایان مهلت حق تقدم خرید کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت بیمه سرمد (وسرمد1) و حق تقدم خرید سهام شرکت مذکور (وسرمدح1)، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز سه شنبه مورخ 16/04/1394، در پایان معاملات امروز یکشنبه مورخ 14/04/1394 متوقف می گردد. همچنین در خصوص درخواستهای مشمول معاملات عمده، با توجه به ضرورت استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار، مقتضی است کارگزاران محترم مهلت زمانی مورد نیاز جهت استعلام مذکور را مد نظر قرار دهند. همچنین به اطلاع می رساند؛ با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکتبیمه سرمد در نماد "وسرمدح1" فردا دوشنبه مورخ 15/04/1394، ثبت معاملات توافقینماد معاملاتی مذکور (وسرمدح1) در پایان معاملات امروز یکشنبه مورخ 14/04/1394 متوقفمی گردد. مقتضی است دارندگان حق تقدم مذکور که قصد استفاده از حق تقدم خرید سهام را دارند،می بایست نسبت به واریز وجوه ارزش اسمیهام خریداری شده به شماره حساب اعلام شدهتوسط شرکت، در اسرع وقت، تا پایان وقت اداری فردا دوشنبه مورخ 15/04/1394، اقدامنموده و فیش واریزی را به همراه برگه مشخصات حق تقدم به امور سهام شرکت تحویلنمایند. در صورتی که خریداران در روز آخر پذیره نویسی (امروز یکشنبه مورخ 14/04/1394) اقدام به خرید حق تقدم نمایند، می بایست بهای اسمی سهام جدید را تا پایان وقت اداریفردا دوشنبه مورخ 15/04/1394، به حسابی که شرکت به منظور پذیره نویسی اعلامنموده واریز نمایند. بدیهی است در صورت عدم واریز بهای اسمی سهام جدید به حساب پذیره نویسی اعلام شدهتا قبل از پایان مهلت پذیره نویسی توسط خریداران، حق تقدم مذکور به عنوان حق تقدماستفاده نشده تلقی گردیده و مسئولیت آن بر عهده خریداران خواهد بود. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-04-14 9:53:45 پایان مدت اعتبار و توقف نمادهای معاملاتی تسه9111 وتسه9204 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/11/1391 در نماد معاملاتی تسه9111 و صادره 15/04/1392 در نماد معاملاتی تسه9204 ، جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) فردا دوشنبه مورخ 15/04/1394 به اتمام می رسد. لذا، نمادهای معاملاتی مذکور در پایان معاملات فردا دوشنبه مورخ 15/04/1394 متوقف می گردند. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/11/1391 در نماد معاملاتی تسه9111 و صادره 15/04/1392 در نماد معاملاتی تسه9204 جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا فردا دوشنبه مورخ 15/05/1394 می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-04-14 9:50:30 توقف نماد معاملاتی شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور در نماد خفناور1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناور1)، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) صاحبان سهام در روز سه شنبه مورخ 16/04/1394، در پایان معاملات امروز یکشنبه مورخ 14/04/1394 متوقف می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-04-14 9:44:11 توقف ثبت معاملات توافقی شرکت تابان نیرو سپاهان در نماد معاملاتی تابا1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت تابان نیرو سپاهان(تابا1)، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز سه شنبه مورخ 16/04/1394، در پایان معاملات امروز یکشنبه مورخ 14/04/1394 متوقف می گردد. همچنین در خصوص درخواستهای مشمول معاملات عمده، با توجه به ضرورت استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار، مقتضی است کارگزاران محترم مهلت زمانی مورد نیاز جهت استعلام مذکور را مد نظر قرار دهند. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-04-14 9:41:47 بازگشایی نماد معاملاتی شرکت صنعتی مینو (غصینو1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت صنعتی مینو (غصینو1)، پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز یکشنبه مورخ 14/04/1394 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
YTM 20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما
ایمیل
متن پیام