به روزرسانی :
14
مرداد
1394
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام) 1394-05-14 13:58:47
 • پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده شرکت بیمه دی (ودیح1) 1394-05-14 10:18:51
 • توقف ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت ایتالران (کایتا1) 1394-05-14 9:44:06
 • پایان مدت اعتبار و توقف نمادهای معاملاتی تسه9112 و تسه9205 1394-05-14 9:36:12
 • بازگشایی نماد معاملاتی شرکت بیمه کارآفرین در نماد وآفری1 1394-05-14 9:27:28

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1394-05-14 13:58:47 عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0901/الف/94 مورخ 14/05/1394 این شرکت، شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین (سهامی خاص) به وکالت از شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی (سهامی خاص) در نظر دارد، تعداد 56,996,000 سهم معادل 99/99 درصد (نود و نه ممیز نود و نه صدم درصد) سهام کنترلی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)، با قیمت پایه کل 700,024,872,000 ریال را بطور یکجا و شرایطی (مطابق با بندهای 2، 3 و 4 بیانیه مذکور)روز سه شنبه مورخ 03/06/1394 از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-05-14 10:18:51 پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده شرکت بیمه دی (ودیح1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ تعداد 591,510,652 حق تقدم استفاده نشده شرکت بیمه دی (سهامی عام) در نماد "ودیح1"، امروز چهارشنبه مورخ 14/05/1394، بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است محدودیت حجمی خرید در هر سفارش (بلوک) در نماد معاملاتی ودیح1، به تعداد 50,000 سهم می باشد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: مهلت پذیره نویسی عمومی تا روز چهارشنبه مورخ 11/06/1394 بوده و کارگزارانی که حق تقدم مذکور را خریداری می نمایند، می بایست وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده را همزمان با تسویه وجه معامله حق تقدم به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نمایند. بدیهی است مسئولیت واریز وجه معامله حق تقدم و همچنین وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده (ارزش اسمی هر سهم) بر عهده کارگزار مربوطه می باشد. شرکت سپرده گذاری مرکزی، وجوه حق تقدم استفاده نشده را به کارگزار فروشنده پرداخت نموده و کارگزار فروشده مکلف است وجوه مذکور ر به حساب ناشر واریز نماید. لازم به یاد آوری است با توجه به اینکه سهام مذکور حق تقدم استفاده نشده می باشد،خریداران امکان فروش سهام خریداری شده را، تا قبل از ثبت افزایش سرمایه شرکتندارند. همچنین، با توجه به اینکه متعهدان پذیره نویس، سهامداران عمده ناشر می باشند چنانچهتمایل داشته باشند بدهی ناشی از خرید حق تقدم های استفاده نشده در عرضه عمومی ناشی از افزایش سرمایه را با مطالبات خود از ناشر تهاتر نمایند، می بایست حداقل 5 روز قبل از اتمام دوره عرضه عمومی، درخواست خود به همراه گزارش بازرس قانونی ناشر مبنی بر تأیید خالص بدهی به متعهد پذیره نویس را به فرابورس ارائه نمایند. فرابورس با بررسی و احراز لازم اجازه انجام تسویه خارج از اتاق پایاپای معاملات مربوطه را مطابق با روال مربوط با فرم تسویه خارج از اتاق پایاپای صادر می نماید. همچنین رعایت مفاد مواد 32 و 33 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری (مصوب30/03/1350)، د خصوص حداقل تعداد سهامداران یک مؤسسه بیمه ایرانی به مزان 10 شخصحقیقی یا حقوقی و تعیین سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شخص حقیقی یا حقوقی 20 درصد، الزامی می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-05-14 9:44:06 توقف ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت ایتالران (کایتا1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت ایتالران (کایتا1)، جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روز یکشنبه مورخ 18/05/1394، در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 14/05/1394 متوقف می گردد. همچنین در خصوص درخواستهای مشمول معاملات عمده، با توجه ضرورت استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار، مقتضی است کارگزاران محترم مهلت زمانی مورد نیاز جهت استعلام مذکور را مد نظر قرار دهند. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-05-14 9:36:12 پایان مدت اعتبار و توقف نمادهای معاملاتی تسه9112 و تسه9205 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/12/1391 در نماد معاملاتی تسه9112 و صادره 15/05/1392 در نماد معاملاتی تسه9205 ، جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 15/05/1394 به اتمام می رسد. لذا، نمادهای معاملاتی مذکور در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 14/05/1394 متوقف می گردند. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/12/1391 در نماد معاملاتی تسه9112 و صادره 15/05/1392 در نماد معاملاتی تسه9205 جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 15/06/1394 می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-05-14 9:27:28 بازگشایی نماد معاملاتی شرکت بیمه کارآفرین در نماد وآفری1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بیمه کارآفرین (وآفری1)، پس از برگزاری مجامع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه و عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز چهارشنبه مورخ 14/05/1394 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
YTM 20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما
ایمیل
متن پیام