به روزرسانی :
30
مهر
1395
_
   پیام ناظر بازار↫
 • گشایش نماد معاملاتی اوراق گواهی سپرده عام بانک پارسیان (پارس96071) 1395-07-28 17:36:56
 • عرضه عمده سهام غیرمدیریتی در نماد معاملاتی میدکو4 1395-07-28 15:44:05
 • عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی افرا1 1395-07-28 15:23:21
 • تداوم ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی اصفهان(شصفها1) 1395-07-28 11:49:36
 • تعیین کارگزارناظردرنمادمعاملاتی تسهیلات مسکن مهرماه95(تسه95071) 1395-07-28 10:24:18

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1395-07-28 17:36:56 گشایش نماد معاملاتی اوراق گواهی سپرده عام بانک پارسیان (پارس96071) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 10146/ن/95 مورخ 27/07/1395 این شرکت، روز شنبه مورخ 01/08/1395 اوراق گواهی سپرده عام بانک پارسیان(سهامی عام) به منظور اعطای تسهیلات به طرح های نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش، با قیمت اسمی هر ورقه 1،000،000 ریال و با نرخ سود 15.5 درصد سالانه در نماد پارس96071 قابل معامله می باشد. لازم به ذکر است از تعداد کل اوراق پذیرش شده (19،999،880 ورقه)، تعداد 4،000,000 ورقه در روز گشایش نماد معاملاتی اوراق مذکور (روز شنبه مورخ 01/08/1395) عرضه می گردد. همچنین مواعد پرداخت سود اوراق، بصورت ماهانه و مدت اوراق 12 ماهه با تاریخ سررسید 03/07/1396 می باشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-07-28 15:44:05 عرضه عمده سهام غیرمدیریتی در نماد معاملاتی میدکو4 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 1029/الف/95 مورخ 26/07/1395 معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران، میزان 3/7 درصد (هفت ممیز سه دهم درصد) سهام شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) در نماد معاملاتی میدکو4 با قیمت پایه کل 6،074،337،535،000 ریال، روز شنبه مورخ 01/08/1395 از طریق بازار اول فرابورس ایران، مورد عرضه قرار می گیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-07-28 15:23:21 عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی افرا1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ معاملات امروز چهارشنبه مورخ 28/07/1395 در نماد معاملاتی شرکت افرانت (افرا1) مورد تأیید قرار نگرفت. مدیریت عملیات بازار واعضای فرابورس ایران
1395-07-28 11:49:36 تداوم ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی اصفهان(شصفها1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی اصفهان (شصفها1) پس از ارائه اطلاعات واقعی، از امروز چهارشنبه مورخ 28/07/1395 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و بدون محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) در سامانه معاملات توافقی امکان پذیر می باشد. مقتضی است متقاضیان محترم می بایست به موضوع عدم اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت های مالی، نیز توجه فرمایند. همچنین مقتضی است کارگزاران محترم می بایست مفاد اطلاعیه شماره 0902/الف/94 مورخ 19/05/1394 این مدیریت را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-07-28 10:24:18 تعیین کارگزارناظردرنمادمعاملاتی تسهیلات مسکن مهرماه95(تسه95071) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ با توجه به گشایش نماد معاملاتی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مهر ماه سال 1395 در نماد تسه95071، خواهشمند است نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی در نماد ذتسه9507، دراسرع وقت، اقدام فرمائید. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما