به روزرسانی :
11
بهمن
1393
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عدم تأیید معاملات در نمادهای معاملاتی نوین1 و تکنار1 1393-11-11 16:22:19
 • عرضه یکجای سهام کنترلی توسعه پتروشیمی کوهدشت-درمرحله قبل از بهره برداری 1393-11-11 14:16:04
 • عرضه یکجای سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت بیمه حافظ 1393-11-11 13:17:49
 • عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت آرد تجارت (سهامی عام) 1393-11-11 13:15:41
 • عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل (سهامی عام) 1393-11-11 13:13:42

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1393-11-11 16:22:19 عدم تأیید معاملات در نمادهای معاملاتی نوین1 و تکنار1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ معاملات امروز شنبه مورخ 11/11/1393، در نمادهای معاملاتی شرکت بیمه نوین (نوین1) و شرکت مجتمع معادن مس تکنار (تکنار1) مورد تأیید قرار نگرفت. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-11-11 14:16:04 عرضه یکجای سهام کنترلی توسعه پتروشیمی کوهدشت-درمرحله قبل از بهره برداری کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0840/الف/93 مورخ 08/11/1393 این شرکت، شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام) در نظر دارد، تعداد 69،999،860 سهم معادل 99/99 درصد (نود و نه ممیز نود و نه صدم در صد) از سهام کنترلی شرکت توسعه پتروشیمی کوهدشت (سهامی خاص)- در مرحله قبل از بهره برداری را بطور یکجا و شرایطی (پرداخت کل ثمن معامله و احراز سایر شرایط مندرج در بندهای 11 و 12 بیانیه مذکور حداکثر طی 6 روز کاری پس از انجام معامله) با قیمت پایه کل 70،489،859،020 ریال، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز شنبه مورخ 25/11/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-11-11 13:17:49 عرضه یکجای سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت بیمه حافظ کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0837/الف/93 مورخ 07/11/1393 مدیریت بازار، شرکت گروه اقتصاد سابین (سهامی خاص) در نظر دارد، تعداد 6,100,000 سهم معادل 10 درصد (ده درصد) از سهام شرکت بیمه حافظ (سهامی عام) را بطور یکجا و نقد (پرداخت کل ثمن معامله مطابق با رویه جاری تسویه پایاپای (T+3)) با قیمت پایه کل 19,215,000,000 ریال روز سه شنبه مورخ 21/11/1393 از طریق عرضه در بازار پایه فرابورس ایران، به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-11-11 13:15:41 عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت آرد تجارت (سهامی عام) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0838/الف/93 مورخ 07/11/1393 این شرکت، بانک تجارت (سهامی عام) در نظر دارد، جمعأ تعداد 26،499،800 سهم معادل 99/99 درصد (نود و نه ممیز نود و نه صدم درصد) از سهام کنترلی شرکت آراد تجارت (سهامی عام) را بطور یکجا ونقد یا نقد و اقساط (مطابق با بندهای 2 و 3 و 4 بیانیه مذکور) با قیمت پایه کل 248،541،624،200 ریال، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز سه شنبه مورخ 21/11/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-11-11 13:13:42 عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل (سهامی عام) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0835/الف/93 مورخ 05/11/1393 این شرکت، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، جمعأ تعداد 300،000،000 سهم معادل 100 درصد (صد درصد) از سهام کنترلی شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل (سهامی عام) را بطور یکجا و بصورت نقد یا نقد و اقساط (20درصد نقد، مابقی اقساط 7 ساله با نرخ 15%) با قیمت پایه کل 3،325،500،000،000 ریال، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز یکشنبه مورخ 19/11/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
YTM 20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما
ایمیل
متن پیام