به روزرسانی :
8
شهریور
1395
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی اوراق مشارکت شهرداری قم ( قم9721) 1395-06-08 14:59:41
 • توقف نماد معاملاتی اوراق اجاره ماهان991 و عدم تایید معاملات نماد مذکور 1395-06-08 11:57:50
 • تداوم ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی سفارود1 1395-06-08 10:34:11
 • توقف ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی وکادو1 1395-06-08 10:03:57
 • درخصوص محدودیت دامنه نوسان قیمت نمادهای وکوثر1 و شکبیر1 و آرمان1 1395-06-08 8:09:36

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1395-06-08 14:59:41 عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی اوراق مشارکت شهرداری قم ( قم9721) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ معاملات امروز دوشنبه مورخ 08/06/1395 در نماد معاملاتی اوراق مشارکت شهرداری قم (قم9721) مورد تأیید قرار نگرفت. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-06-08 11:57:50 توقف نماد معاملاتی اوراق اجاره ماهان991 و عدم تایید معاملات نماد مذکور کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اوراق اجاره شرکت هواپمایی ماهان (ماهان991) ، به منظور پرداخت اجاره بهای سه ماهه اوراق در روز سه شنبه مورخ 09/06/1395 متوقف گردید. همچنین لازم به ذکر است، معاملات امروز دوشنبه مورخ 08/06/1395، در نماد معاملاتی مذکور مورد تایید قرار نگرفت. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-06-08 10:34:11 تداوم ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی سفارود1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت کارخانه فارسیت دورود (سفارود1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام، از امروز دوشنبه مورخ 08/06/1395 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و بدون محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) در سامانه معاملات توافقی امکان پذیر می باشند. همچنین مقتضی است کارگزاران محترم می بایست مفاد اطلاعیه شماره 0902/الف/94 مورخ 19/05/1394این مدیریت را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-06-08 10:03:57 توقف ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی وکادو1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت تکادو (وکادو1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 10/06/1395 در پایان معاملات امروز دوشنبه مورخ 08/06/1395 متوقف می گردد. همچنین در خصوص درخواستهای مشمول معاملات عمده، با توجه به ضرورت استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار، مقتضی است کارگزاران محترم مهلت زمانی مورد نیاز جهت استعلام مذکور را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-06-08 8:09:36 درخصوص محدودیت دامنه نوسان قیمت نمادهای وکوثر1 و شکبیر1 و آرمان1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر1) و شرکت پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر1) و شرکت بیمه آرمان(آرمان1) با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد امروز دوشنبه مورخ 08/06/1395 آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما