به روزرسانی :
9
اردیبهشت
1396
_
   پیام ناظر بازار↫
 • توقف نماد معاملاتی شرکت بیمه کوثر (کوثر1) 1396-02-09 9:32:04
 • توقف نماد معاملاتی شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس1) 1396-02-09 9:26:50
 • پایان مدت اعتبار و توقف نمادهای معاملاتی تسه 9308 و تسه9402 1396-02-09 9:23:32
 • گشایش نماد حق تقدم خرید سهام شرکت بیمه حافظ (وحافظح1) 1396-02-09 8:08:30
 • بازگشایی نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری فنی ومهندسی مشانیر (ومشان1) 1396-02-09 8:07:27

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1396-02-09 9:32:04 توقف نماد معاملاتی شرکت بیمه کوثر (کوثر1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بیمه کوثر (کوثر1)، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 11/02/1396 در پایان معاملات امروز شنبه مورخ 09/02/1396 متوقف می گردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396-02-09 9:26:50 توقف نماد معاملاتی شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس1) کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس1)،جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 11/02/1396 در پایان معاملات امروز شنبه مورخ 09/02/1396 متوقف می گردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396-02-09 9:23:32 پایان مدت اعتبار و توقف نمادهای معاملاتی تسه 9308 و تسه9402 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/08/1393 در نماد معاملاتی تسه9308 و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/02/1394 در نماد معاملاتی تسه9402 جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 15/02/1396 به اتمام می رسد. لذا، نمادهای معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 13/02/1396 متوقف می گردند. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/08/1393 در نماد معاملاتی تسه 9308 و مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/02/1394 در نماد معاملاتی تسه 9402 جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 15/03/1396 می باشد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396-02-09 8:08:30 گشایش نماد حق تقدم خرید سهام شرکت بیمه حافظ (وحافظح1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت بیمه حافظ ( سهامی عام) در نماد وحافظح1 با توجه به عدم تکمیل معاملات حجم مبنای نماد اصلی (وحافظ1)، با محدودیت سقف قیمت بر اساس دامنه نوسان قیمت 50 درصدی نماد اصلی به کسر 1,000 ریال ارزش اسمی پرداختی بابت استفاده از حق تقدم خرید سهام، امروز شنبه مورخ 09/02/1396 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است، محدودیت حجمی خرید در هر سفارش (بلوک) در نماد معاملاتی وحافظح1 به تعداد 50,000 سهم تعیین می گردد. همچنین مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت بیمه حافظ (سهامی عام) در نماد وحافظح1 تا تاریخ 26/03/1396 می باشد. لذا نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 24/03/1396 متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 18/05/1390 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمانبورس و اوراق بهادار و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 150481/121 مورخ30/05/1390 اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396-02-09 8:07:27 بازگشایی نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری فنی ومهندسی مشانیر (ومشان1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (ومشان1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز شنبه مورخ 09/02/1396 آماده انجام معامله می باشد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • اختیار معامله
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه الف
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ب
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ج
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما