به روزرسانی :
13
مرداد
1394
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عدم تأیید معاملات در نماد معاملاتی سدبیر1 1394-05-13 14:51:04
 • توقف نماد معاملاتی شرکت مجتمع معادن مس تکنار در نماد تکنار1 1394-05-13 9:57:53
 • پایان مدت اعتبار و توقف نمادهای معاملاتی تسه9112 و تسه9205 1394-05-13 9:54:07
 • توقف ثبت معاملات توافقی صنایع پتروشیمی تخت جمشید در نماد معاملاتی شجم1 1394-05-13 9:50:53
 • توقف نماد معاملاتی اوراق مشارکت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (گلگهر11 ) 1394-05-13 9:48:40

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1394-05-13 14:51:04 عدم تأیید معاملات در نماد معاملاتی سدبیر1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ معاملات امروز سه شنبه مورخ 13/05/1394، در نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر1) مورد تأیید قرار نگرفت. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-05-13 9:57:53 توقف نماد معاملاتی شرکت مجتمع معادن مس تکنار در نماد تکنار1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مجتمع معادن مس تکنار (تکنار1)، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 17/05/1394، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 13/05/1394 متوقف می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-05-13 9:54:07 پایان مدت اعتبار و توقف نمادهای معاملاتی تسه9112 و تسه9205 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/12/1391 در نماد معاملاتی تسه9112 و صادره 15/05/1392 در نماد معاملاتی تسه9205 ، جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 15/05/1394 به اتمام می رسد. لذا، نمادهای معاملاتی مذکور در پایان معاملات فردا چهارشنبه مورخ 14/05/1394 متوقف می گردند. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/12/1391 در نماد معاملاتی تسه9112 و صادره 15/05/1392 در نماد معاملاتی تسه9205 جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 15/06/1394 می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-05-13 9:50:53 توقف ثبت معاملات توافقی صنایع پتروشیمی تخت جمشید در نماد معاملاتی شجم1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم1)، جهت برگزاری جلسه هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه در تاریخ 15/05/1394، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 13/05/1394 متوقف می گردد. همچنین در خصوص درخواستهای مشمول معاملات عمده، با توجه ضرورت استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار، مقتضی است کارگزاران محترم مهلت زمانی مورد نیاز جهت استعلام مذکور را مد نظر قرار دهند. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-05-13 9:48:40 توقف نماد معاملاتی اوراق مشارکت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (گلگهر11 ) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اوراق مشارکت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (گلگهر11)، به منظور پرداخت سود علی الحساب سه ماهه اوراق در تاریخ 16/05/1394، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 13/05/1394 متوقف می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
YTM 20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما
ایمیل
متن پیام