به روزرسانی :
16
آذر
1395
_
   پیام ناظر بازار↫
 • توقف ثبت معاملات توافقی در نماد معاملاتی شلرد1 1395-09-16 10:15:00
 • بازگشایی نماد معاملاتی شرکت توسعه و حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا1) 1395-09-16 10:12:33
 • توقف نماد معاملاتی شرکت بیمه پاسارگاد (بپاس1) 1395-09-16 10:11:12
 • توقف نمادهای معاملاتی اوراق مشارکت تبریز971 و اوراق اجاره صایتل2 1395-09-16 10:01:27
 • بازگشایی نماد معاملاتی اوراق گواهی سپرده عام بانک گردشگری (گردش9521) 1395-09-16 9:59:03

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1395-09-16 10:15:00 توقف ثبت معاملات توافقی در نماد معاملاتی شلرد1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد1) جهت برگزاری جلسه هیأت مدیره در روز شنبه مورخ 20/09/1395، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 16/09/1395 متوقف می گردد. همچنین در خصوص درخواستهای مشمول معاملات عمده، با توجه به ضرورت استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار، مقتضی است کارگزاران محترم مهلت زمانی مورد نیاز جهت استعلام مذکور را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-09-16 10:12:33 بازگشایی نماد معاملاتی شرکت توسعه و حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز سه شنبه مورخ 16/09/1395 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-09-16 10:11:12 توقف نماد معاملاتی شرکت بیمه پاسارگاد (بپاس1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بیمه پاسارگاد (بپاس1) جهت برگزاری جلسه هیأت مدیره، در روز شنبه مورخ 20/09/1395، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 16/09/1395 متوقف می گردد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-09-16 10:01:27 توقف نمادهای معاملاتی اوراق مشارکت تبریز971 و اوراق اجاره صایتل2 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی اوراق مشارکت طرح قطار شهری شهرداری تبریز در نماد تبریز971 به منظور پرداخت سود علی الحساب سه ماهه اوراق در تاریخ 18/09/1395 و اوراق اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت دوم (با مسئولیت محدود) در نماد صایتل2، به منظور پرداخت اجاره بهای سه ماهه اوراق در تاریخ 18/09/1395 در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 16/09/1395 متوقف می گردند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-09-16 9:59:03 بازگشایی نماد معاملاتی اوراق گواهی سپرده عام بانک گردشگری (گردش9521) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اوراق گواهی سپرده عام بانک گردشگری "گردش 9521"، امروز سه شنبه مورخ 16/09/1395، پس از پرداخت سود علی الحساب ماهانه اوراق آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما