به روزرسانی :
30
فروردین
1393
_
   پیام ناظر بازار↫
 • آخرین روز پذیره نویسی اوراق مشارکت شرکت میدکو در نماد معاملاتی ومدکو21 1393-01-30 8:25:46
 • عرضه عمده سهام غیرمدیریتی بانک خاورمیانه در نماد وخاور4 1393-01-27 15:01:24
 • عرضه یکجای سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت پیمانکاری عمومی گسترش انرژی نوین 1393-01-27 13:06:35
 • عرضه یکجای سهام کنترلی سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت دربازارسوم فرابورس 1393-01-27 13:06:28
 • عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت مهندسین مشاور نیرو 1393-01-27 13:05:20

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1393-01-30 8:25:46 آخرین روز پذیره نویسی اوراق مشارکت شرکت میدکو در نماد معاملاتی ومدکو21 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 0696/الف/93 مورخ 20/01/1393 این شرکت و روزهای گذشته، امروز شنبه مورخ 30/01/1393 در آخرین روز از پذیره نویسی اوراق مشارکت شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) به منظور تأمین مالی 4 پروژه عمرانی، تعداد 281،563 ورقه باقیمانده از 2،000،000 برگه اوراق مذکور با قیمت اسمی هر ورقه 1،000،000 ریال در نماد معاملاتی "ومدکو21" و نمونیک "MIDQ1"، پذیره نویسی می گردد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است:1.کارگزاران محترم می بایست در فیلد قیمت سامانه معاملاتی عدد 100 را وارد نمایند (سامانه عدد 100 را برابر قیمت اسمی اوراق (1،000،000 ریال) در نظر می گیرد). 2.هیچگونه محدودیتی در خرید ابن اوراق توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود ندارد. 3.محدودیت حجمی برای هر سفارش (بلوک) 10،000 ورقه می باشد. 4.اوراق مزبور بانام و قابل معامله در فرابورس بوده و نرخ سود علی الحسابسالانه آن 20 درصد است، که مواعد پرداخت بصورت ماهانه بوده و سررسید اوراق 25/01/1397 می باشد. ضامن اوراق مذکور بانک ملت، متعهد پذیره نویسی این اوراق شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) و بازارگردان این اوراق شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) می باشد. 5. دوره پذیره نویسی اوراق مذکور از روز دوشنبه مورخ 25/01/1393 تا امروز شنبه مورخ 30/01/1393 به مدت 4 روز کاری می باشد. 6.کلیه کارمزدها و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط ناشر اوراق پرداخت خواهد شد. لذا کارگزاران نباید مبلغی بابت کارمزد از مشتریان اخذ نمایند. 7.تسویه حساب و پایاپای این اوراق همانند اوراق سهام بوده، با این تفاوت که روز تسویه T+1 می باشد. 8.کارگزاران می بایستی یک شماره حساب بانکی متمرکز که به نام دارنده اوراق است، جهت واریز سود و اصل اوارق در سررسید، به شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام نمایند. 9.پس از اتمام پذیره نویسی، معاملات ثانویه این اوراق در بازار ابزارهای نوینالی فرابورس آغاز می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-01-27 15:01:24 عرضه عمده سهام غیرمدیریتی بانک خاورمیانه در نماد وخاور4 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 0700/الف/93 مورخ 26/01/1393 این مدیریت، شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان (سهامی خاص) در نظر دارد، تعداد 80،000،000 سهم معادل 2 درصد (دو درصد) از سهام بانک خاورمیانه (سهامی عام) با قیمت پایه کل 240،000،000،000 ریال، را بطور یکجا و به صورت نقد مطابق با رویه جاری تسویه پایاپای (T+3)، روز یکشنبه مورخ 31/01/1393 در بازار دوم فرابورس ایران به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-01-27 13:06:35 عرضه یکجای سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت پیمانکاری عمومی گسترش انرژی نوین کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0694/الف/93 مورخ 19/01/1393 مدیریت بازار، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، تعداد 40،000،000 سهم معادل 40 درصد (چهل درصد) از سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت پیمانکاری عمومی گسترش انرژی نوین (سهامی خاص) متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، با قیمت پایه کل 47،880،000،000 ریال، را بطور یکجا و نقد از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز سه شنبه مورخ 02/02/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-01-27 13:06:28 عرضه یکجای سهام کنترلی سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت دربازارسوم فرابورس کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0693/الف/93 مورخ 19/01/1393 این مدیریت، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، تعداد 85،000،000 سهم معادل 100 درصد (صد درصد) از سهام کنترلی شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت (سهامی خاص) با قیمت پایه کل 950،300،000،000 ریال را بطور یکجا و نقد یا نقد و اقساط (30 درصد نقد، مابقی اقساط 4 ساله با نرخ 15 درصد)، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز سه شنبه مورخ 02/02/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-01-27 13:05:20 عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت مهندسین مشاور نیرو کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0697/الف/93 مورخ 24/01/1393 مدیریت بازار، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، تعداد 499 سهم معادل 90/49 درصد (چهل و نه ممیز نود صدم درصد) از سهام کنترلی شرکت مهندسین مشاور نیرو (سهامی خاص) متعلق به شرکت مادر تخصصی ساتکاب را بطور یکجا و نقد یا نقد و اقساط (40 درصد نقد، مابقی اقساط 2 ساله با نرخ 15 درصد) با قیمت پایه کل 50،266،266،000 ریال، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز یکشنبه مورخ 07/02/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
YTM 20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما
ایمیل
متن پیام