به روزرسانی :
1
مهر
1393
_
   پیام ناظر بازار↫
 • پایان مدت اعتبار و توقف نمادهای معاملاتی تسه9008 و تسه9102 1393-07-01 12:58:38
 • تداوم ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی وثوق1 1393-07-01 11:09:18
 • تداوم ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی واحیا1 1393-07-01 10:30:01
 • توقف ثبت معاملات توافقی در نماد معاملاتی شرنگی1 1393-07-01 10:17:40
 • توقف نماد معاملاتی شرکت پخش البرز در نماد پخش1 1393-07-01 10:09:06

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1393-07-01 12:58:38 پایان مدت اعتبار و توقف نمادهای معاملاتی تسه9008 و تسه9102 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/08/1390 در نماد معاملاتی "تسه9008" و صادره 15/02/1391 در نماد معاملاتی "تسه9102"، جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) روز سه شنبه مورخ 15/07/1393 به اتمام می رسد. لذا، نمادهای معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز سه شنبه مورخ 15/07/1393 متوقف می گردند. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/08/1390 در نماد معاملاتی "تسه9008" و صادره 15/02/1391 در نماد معاملاتی "تسه9102" جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 15/08/1393 می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-07-01 11:09:18 تداوم ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی وثوق1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (وثوق1)، پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، از امروز سه شنبه مورخ 01/07/1393 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و بدون محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) در سامانه معاملات توافقی امکان پذیر می باشد. همچنین، تاکید می گردد بازگشایی نماد معاملاتی مذکور بدون دوره سفارش گیری انجام می پذیرد و به محض بازگشایی نماد، تطبیق سفارش های ثبت شده در سامانه معاملات و ارسال به ناظر بازار امکانپذیر می باشد. لازم به ذکر است مطابق با ماده 11 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران، معاملات سهام شرکتهای حاضر در بازار پایهی توافقی بر اساس اطلاعات منتشره موجود، در هر زمان امکان پذیر میباشد. همچنین مطابق با تبصره 1 ماده مذکور، خریدار و فروشنده با علم و آگاهی نست به وضعیت مالی شرکت بر اساس اطلاعات منتشره موجودقدام به خرید و فروش نموده و هرگونه ادعایی در خصوص عدم افشای اطلاعات مسموع نمیباشد. لذا، متقاضیان محترم می بایست میزان تطابق اطلاعات منشر شده توسط ناشر از طریق سایت رسمی کدال را با اطلاعات عنوان شده در فصل سوم (موارد افشا) دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مد نظر قرار دهند. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-07-01 10:30:01 تداوم ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی واحیا1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از امروز سه شنبه مورخ 01/07/1393 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و بدون محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) در سامانه معاملات توافقی امکان پذیر می باشد. همچنین، تاکید می گردد بازگشایی نماد معاملاتی مذکور بدون دوره سفارش گیری انجام می پذیرد و به محض بازگشایی نماد، تطبیق سفارش های ثبت شده در سامانه معاملات و ارسال به ناظر بازار امکانپذیر می باشد. لازم به ذکر است مطابق با ماده 11 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران ، معاملات سهام شرکتهای حاضر در بازار پایهی توافقی بر اساس اطلاعات منتشره موجود، در هر زمان امکان پذیر میباشد. همچنین مطابق با تبصره 1 ماده مذکور، خریدار و فروشنده با علم و آگاهی نست به وضعیت مالی شرکت بر اساس اطلاعات منتشره موجود اقدام به خرید و فروش نموده و هرگونه ادعایی در خصوص عدم افشای اطلاعات مسموع نمیباشد. لذا، متقاضیان محترم می بایست میزان تطابق اطلاعات منشر شده توسط ناشر از طریق سایت رسمی کدال را با اطلاعات عنوان شده در فصل سوم (موارد افشا) دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، مد نظر قرار دهند. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-07-01 10:17:40 توقف ثبت معاملات توافقی در نماد معاملاتی شرنگی1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت صنایع شیمیایی رنگین (شرنگی1)، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 05/07/1393، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 01/07/1393 متوقف می گردد. همچنین در خصوص درخواستهای مشمول معاملات عمده، با توجه به ضرورت استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار، مقتضی است کارگزاران محترم مهلت زمانی مورد نیاز جهت استعلام مذکور را مد نظر قرار دهند. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-07-01 10:09:06 توقف نماد معاملاتی شرکت پخش البرز در نماد پخش1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پخش البرز(پخش1)، جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 05/07/1393، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 01/07/1393 متوقف می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
YTM 20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما
ایمیل
متن پیام