به روزرسانی :
3
اسفند
1395
_
   پیام ناظر بازار↫
 • تداوم ثبت معاملات توافقی در نماد معاملاتی آبین1 1395-12-03 10:42:03
 • توقف ثبت معاملات توافقی در نماد معاملاتی ولانا1 1395-12-03 10:02:01
 • پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی تسه9306 1395-12-03 9:47:52
 • توقف ثبت معاملات توافقی شرکت قند بیستون (قیستو1) 1395-12-03 9:45:08
 • بازگشایی نماد حق تقدم خرید سهام شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (دسانکوح1) 1395-12-03 9:41:54

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
عنوان نماد تاریخ پیوست ها
گزارش فعاليت ماهانه بورس کالاي ايران 1395/12/03
گزارش فعاليت ماهانه چکاپا 1395/12/03
نامه ذبالاس 1395/12/03
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه کايگچ 1395/12/03
گزارش فعاليت ماهانه افرا 1395/12/03
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1395-12-03 10:42:03 تداوم ثبت معاملات توافقی در نماد معاملاتی آبین1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت کشت وصنعت آبشیرین(آبین1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم صاحبان سهام امروز سه شنبه مورخ 03/12/1395 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و بدون محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) در سامانه معاملات توافقی امکان پذیر می باشد. همچنین مقتضی است کارگزاران محترم می بایست مفاد اطلاعیه شماره 0902/الف/94 مورخ 19/05/1394 این مدیریت را مد نظر قرار دهند. مدیرعملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1395-12-03 10:02:01 توقف ثبت معاملات توافقی در نماد معاملاتی ولانا1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت لیزینگ آریادانا(ولانا1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 07/12/1395، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 03/12/1395 متوقف می گردد. همچنین در خصوص درخواستهای مشمول معاملات عمده، با توجه به ضرورت استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار، مقتضی است کارگزاران محترم مهلت زمانی مورد نیاز جهت استعلام مذکور را مد نظر قرار دهند. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1395-12-03 9:47:52 پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی تسه9306 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/06/1393 در نماد معاملاتی تسه9306 جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 15/12/1395 به اتمام می رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز یکشنبه مورخ 15/12/1395 متوقف می گردد. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/06/1393 در نماد معاملاتی تسه9306 جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 15/01/1396 می باشد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1395-12-03 9:45:08 توقف ثبت معاملات توافقی شرکت قند بیستون (قیستو1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت قند بیستون (قیستو1) جهت برگزاری مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده و عمومی عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 07/12/1395، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 03/12/1395 متوقف می گردد. همچنین در خصوص درخواستهای مشمول معاملات عمده، با توجه به ضرورت استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار، مقتضی است کارگزاران محترم مهلت زمانی مورد نیاز جهت استعلام مذکور را مد نظر قرار دهند. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1395-12-03 9:41:54 بازگشایی نماد حق تقدم خرید سهام شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (دسانکوح1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت داروسازی سبحان انکولوژی ( سهامی عام) در نماد "دسانکوح1"با توجه به عدم تکمیل معاملات حجم مبنای نماد اصلی (دسانکو1)، با محدودیت سقف قیمت بر اساس دامنه نوسان قیمت 50 درصدی نماد اصلی به کسر 1,000 ریال ارزش اسمی پرداختی بابت استفاده از حق تقدم خرید سهام، امروز سه شنبه مورخ 03/12/1395 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است، محدودیت حجمی خرید در هر سفارش (بلوک) در نماد معاملاتی " دسانکوح1" به تعداد 50,000 سهم تعیین می گردد. همچنین مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام) در نماد " دسانکوح1" تا تاریخ 08/12/1395 می باشد. لذا نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز یکشنبه مورخ 08/12/1395 متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 18/05/1390 اداره نظارت بر انتشا و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 150481/121 مورخ30/05/1390 اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما