به روزرسانی :
21
آذر
1395
_
   پیام ناظر بازار↫
 • توقف نماد معاملاتی شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (بالاس1) 1395-09-21 14:15:44
 • تداوم ثبت معاملات توافقی درنماد معاملاتی لازما1 1395-09-21 10:53:21
 • تداوم ثبت معاملات توافقی درنمادهای معاملاتی آریان1،آریانح1 1395-09-21 10:46:26
 • تداوم ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی وثنو1 1395-09-21 10:18:46
 • توقف نماد معاملاتی شرکت افرانت (افرا1) 1395-09-21 9:52:56

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1395-09-21 14:15:44 توقف نماد معاملاتی شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (بالاس1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (بالاس1) با توجه به دریافت اطلاعات پیش بینی سود هر سهم سال مالی 1395، متوقف گردید. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-09-21 10:53:21 تداوم ثبت معاملات توافقی درنماد معاملاتی لازما1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت کارخانجات صنعتی آزمایش (لازما1)، پس از برگزاری مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده صاحبان سهام ،از امروز یکشنبه مورخ 21/09/1395 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و بدون محدودیت حجمی در هر سفارش(بلوک) در سامانه معاملات توافقی امکان پذیر می باشد. همچنین مقتضی است کارگزاران محترم می بایست مفاد اطلاعیه شماره 0902/الف/94 مورخ 19/05/1394 این مدیریت را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-09-21 10:46:26 تداوم ثبت معاملات توافقی درنمادهای معاملاتی آریان1،آریانح1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نمادهای معاملاتی شرکت سرمایه گذاری پارس آریان(آریان1) و حق تقدم خرید سهام شرکت مذکور(آریانح1)، پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و اعمال تصمیمیات مذکور در سامانه معاملاتی، از امروز یکشنبه مورخ 21/09/1395 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و بدون محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) در سامانه معاملات توافقی امکان پذیر می باشند. لازم به ذکر است مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) در نماد (آریانح1) تا روز سه شنبه مورخ 12/11/1395 می باشد و ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت مذکور (آریانح1) در پایان معاملات روزسه شنبه مورخ 12/11/1395 متوقف می گردد. همچنین مقتضی است کارگزاران محترم می بایست مفاد اطلاعیه شماره 0902/الف/94 مورخ 19/05/1394 این مدیریت را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بزار واعضای فرابورس ایران
1395-09-21 10:18:46 تداوم ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی وثنو1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (وثنو1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم،از امروز یکشنبه مورخ 21/09/1395 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و بدون محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) در سامانه معاملات توافقی امکان پذیر می باشد. همچنین مقتضی است کارگزاران محترم می بایست مفاد اطلاعیه شماره 0902/الف/94 مورخ 19/05/1394این مدیریت را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-09-21 9:52:56 توقف نماد معاملاتی شرکت افرانت (افرا1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت افرانت (افرا1)، جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روز سه شنبه مورخ 23/09/1395 در پایان معاملات امروز یکشنبه مورخ 21/09/1395 متوقف می گردد. مدیریت عملیات بازار واعضای فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما