به روزرسانی :
6
شهریور
1393
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت صنایع کاغذ مراغه در بازار سوم فرابورس ایران 1393-06-05 14:34:05
 • عرضه یکجای مدیریتی غیرکنترلی شرکت سرمایه گذاری آذر در بازار سوم فرابورس 1393-06-05 14:32:46
 • عرضه عمده مدیریتی غیرکنترلی حق تقدم خرید سهام در نماد سنوینح4 1393-06-05 14:32:17
 • عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه (سهامی خاص) 1393-06-05 13:15:45
 • عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی در نماد معاملاتی سنوین4 1393-06-05 13:14:21

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
عنوان نماد تاریخ پیوست ها
تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه ومشان 1393/06/05
ساير رازي 1393/06/05
نامه آرمان 1393/06/05
تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه تکادو 1393/06/05
آگهي ثبت افزايش سرمايه بورس کالاي ايران 1393/06/05
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1393-06-05 14:34:05 عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت صنایع کاغذ مراغه در بازار سوم فرابورس ایران کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0774/الف/93 مورخ 26/05/1393 مدیریت بازار، شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) اصالتاً و وکالتاً از صندوق بازنشستگی کشوری در نظر دارد، تعداد 92،867،208 سهم معادل 84/87 درصد (هشتاد و هفت ممیز هشتاد و چهار صدم درصد) از سهام کنترلی شرکت صنایع کاغذ مراغه (سهامی عام) را بطور یکجا و شرایطی (پرداخت 3 درصد ارزش کل معامله به صورت نقد حداکثر طی 9 روز کاری پس از انجام معامله و پرداخت مابقی ثمن معامله به ترتیب به مبلغ 20 درصد به عنوان قسط اول به صورت سه ماهه، 40 درصد به عنوان قسط دوم به صورت یکساله و چهل درصد به عنوان قسط سوم به صورت دوساله با در نظر گرفتن 8 درصد کارمزد سالانه به بهای معامله شده سهام و ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی با تعهد پرداخت بدون قید و شرط، وکالتنامه و سایر موارد مندرج در قرارداد فروش سهام و احراز سایر شرایط مندرج در بندهای 13 و 14 بیانیه مذکر حداکثر طی 9 روز کاری پس از انجام معامله) با قیمت پایه کل 74،665،235،232 ریال، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز یکشنبه مورخ 09/06/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-06-05 14:32:46 عرضه یکجای مدیریتی غیرکنترلی شرکت سرمایه گذاری آذر در بازار سوم فرابورس کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0775/الف/93 مورخ 27/05/1393 مدیریت بازار، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) در نظر دارد، تعداد 474،320،000 سهم معادل 49 درصد (چهل و نه درصد) از سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) را بطور یکجا و نقد (پرداخت کل ثمن معامله مطابق با رویه جاری تسویه پایاپای (T+3) و احراز شرایط مندرج در بندهای 10 و 11 بیانیه مذکور) با قیمت پایه کل 443،014،880،000 ریال، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز دوشنبه مورخ 10/06/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-06-05 14:32:17 عرضه عمده مدیریتی غیرکنترلی حق تقدم خرید سهام در نماد سنوینح4 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 0777/الف/93 مورخ 02/06/1393 این مدیریت، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) در نظر دارد، تعداد 58,206,593 حق تقدم خرید سهام معادل 27/7درصد (هفت ممیز بیست و هفت صدم درصد) از مجموع سهام و حق تقدم شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین(سهامی عام) با قیمت پایه کل 75,668,570,900 ریال، را طور یکجا و نقد مطابق با رویه جاری تسویه پایاپای (T+3)، روز یکشنبه مورخ 16/06/1393 در بازار پایه فرابورس ایران به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-06-05 13:15:45 عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه (سهامی خاص) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0776/الف/93 مورخ 01/06/1393 مدیریت بازار، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، تعداد 194,741,333 سهم معادل 100 درصد (صد در صد) از سهام کنترلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه (سهامی خاص) متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را بطور یکجا و نقد یا نقد و اقساط (15 درصد نقد، مابقی اقساط 6 ساله با نرخ 15 درصد) با قیمت پایه کل 1,589,868,242,612 ریال، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز سه شنبه مورخ 18/06/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-06-05 13:14:21 عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی در نماد معاملاتی سنوین4 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 0773/الف/93 مورخ 25/05/1393 مدیریت بازار، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) در نظر دارد، تعداد 58،206،593 سهم معادل 27/7 درصد (هفت ممیز بیست و هفت صدم درصد) از مجموع سهام و حق تقدم سهام شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)، با قیمت پایه کل 133،875،163،900 ریال را بطور یکجا و نقد مطابق با رویه جاری تسویه پایاپای (T+3) از طریق عرضه در بازار فرابورس ایران، روز شنبه مورخ 08/06/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
YTM 20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما
ایمیل
متن پیام