به روزرسانی :
7
مرداد
1393
_
   پیام ناظر بازار↫
 • ابطال کلیه معاملات درنماد معاملاتی سدبیر1 1393-05-06 14:21:52
 • عرضه یکجای سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 1393-05-06 14:19:08
 • عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه(سهامی خاص) 1393-05-06 14:18:41
 • عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت سنگ آهن شرق ایران 1393-05-06 14:18:14
 • بازگشایی نماد معاملاتی شرکت بیمه میهن در نماد میهن1 1393-05-06 11:51:41

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1393-05-06 14:21:52 ابطال کلیه معاملات درنماد معاملاتی سدبیر1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ تمامی معاملات انجام شده امروز دوشنبه مورخ 06/05/1393، در نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر1) ابطال گردید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-05-06 14:19:08 عرضه یکجای سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0766/الف/93 مورخ 04/05/1393 مدیریت بازار، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، تعداد 228,622,900 سهم معادل 20 درصد (بیست درصد) از سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی (سهامی خاص) متعلق به وزارت جهاد کشاورزی را بطور یکجا و نقد یا نقد و اقساط (15 درصد نقد، مابقی اقساط 8 ساله با نرخ 15 درصد) با قیمت پایه کل 23,412,128,074,500 ریال، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز دوشنبه مورخ 20/05/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-05-06 14:18:41 عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه(سهامی خاص) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0767/الف/93 مورخ 04/05/1393 مدیریت بازار، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، تعداد 194,741,333 سهم معادل 100 درصد (صد در صد) از سهام کنترلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه (سهامی خاص) متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را بطور یکجا و نقد یا نقد و اقساط (15 درصد نقد، مابقی اقساط 6 ساله با نرخ 15 درصد) با قیمت پایه کل 1,589,868,242,612 ریال، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز سه شنبه مورخ 21/05/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-05-06 14:18:14 عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت سنگ آهن شرق ایران کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0764/الف/93 مورخ 30/04/1393 مدیریت بازار، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، تعداد 1,289,792 سهم معادل 99/99 درصد (نود و نه ممیز نود و نه صدم درصد) از سهام کنترلی شرکت سنگ آهن شرق ایران (سهامی خاص) متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران را بطور یکجا و شرایطی (پرداخت کل ثمن معامله و احراز سایر شرایط طی 9 روز کاری از تاریخ انجام معامله) با قیمت پایه کل 92،668،975،616 ریال، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز چهارشنبه مورخ 15/05/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-05-06 11:51:41 بازگشایی نماد معاملاتی شرکت بیمه میهن در نماد میهن1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بیمه میهن (میهن1)، پس از برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50درصد، امروز دوشنبه مورخ 06/05/1393 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
YTM 20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما
ایمیل
متن پیام