به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
27
مرداد
1396
_
   پیام ناظر بازار↫
 • بازگشایی نماد معاملاتی (گپارس1) 1396-05-25 10:00:39
 • بازگشایی نماد معاملاتی شرکت مالیبل سایپا(خلیبل1) 1396-05-25 9:49:29
 • توقف نماد معاملاتی شرکت بیمه سینا (وسین1) 1396-05-25 9:48:47
 • بازگشایی نماد معاملاتی شرکت رهشاد سپاهان(حرهشا1) 1396-05-25 9:37:40
 • بازگشایی نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سدبیر1) 1396-05-25 9:27:11

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
عنوان نماد تاریخ پیوست ها
نامه شپاسار 1396/05/26
نامه ذخفناور 1396/05/26
تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده فميلا 1396/05/26
پيش بيني درآمد هر سهم غشهداب 1396/05/25
اولين پيش بيني درآمد هر سهم اتکام 1396/05/25
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1396-05-25 10:00:39 بازگشایی نماد معاملاتی (گپارس1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس(گپارس1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام ، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد امروز چهارشنبه مورخ 25/05/1396 آماده انجام معامله می باشد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396-05-25 9:49:29 بازگشایی نماد معاملاتی شرکت مالیبل سایپا(خلیبل1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مالیبل سایپا(خلیبل1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد امروز چهارشنبه مورخ 25/05/1396 آماده انجام معامله می باشد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396-05-25 9:48:47 توقف نماد معاملاتی شرکت بیمه سینا (وسین1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بیمه سینا (وسین1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز یکشنبه مورخ 29/05/1396، در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 25/05/1396 متوقف می گردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396-05-25 9:37:40 بازگشایی نماد معاملاتی شرکت رهشاد سپاهان(حرهشا1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت رهشاد سپاهان(حرهشا1)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم و همچنین پس از به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد امروز چهارشنبه مورخ 25/05/1396 آماده انجام معامله می باشد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396-05-25 9:27:11 بازگشایی نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سدبیر1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد امروز چهارشنبه مورخ 25/05/1396 آماده انجام معامله می باشد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • اختیار معامله
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه الف
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ب
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ج
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما