به روزرسانی :
2
اسفند
1395
_
   پیام ناظر بازار↫
 • اتمام پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده در نماد معاملاتی اتکایح1 1395-12-01 13:56:05
 • گشایش نماد اوراق حق تقدم استفاده ازتسهیلات مسکن بهمن1395(تسه95111) 1395-12-01 10:14:02
 • پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی تسه9306 1395-12-01 10:01:53
 • توقف نماد معاملاتی اوراق گواهی سپرده عام بانک پارسیان (پارس96071) 1395-12-01 9:50:45
 • توقف نمادهای معاملاتی دبالک1، حکمت1 1395-12-01 9:46:35

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
عنوان نماد تاریخ پیوست ها
نامه ثپرديس 1395/12/01
نامه وآفر 1395/12/01
اولين پيش بيني درآمد هر سهم بورس تهران 1395/12/01
اولين پيش بيني درآمد هر سهم شراز 1395/12/01
اولين پيش بيني درآمد هر سهم قچار 1395/12/01
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1395-12-01 13:56:05 اتمام پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده در نماد معاملاتی اتکایح1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ با توجه به فروش تمامی حق تقدم استفاده نشده شرکت بیمه اتکایی ایرانیان(سهامی عام)در نماد اتکایح1، نماد معاملاتی مذکور متوقف گردید. مقتضی است کارگزارانی که حق تقدم مذکور را خریداری نموده اند، می بایست وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده را همزمان با تسویه وجه معامله حق تقدم به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نمایند. بدیهی است مسئولیت واریز وجه معامله حق تقدم و همچنین وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده (ارزش اسمی هر سهم) بر عهده کارگزار مربوطه می باشد. شرکت سپرده گذاری مرکزی، وجوه حق تقدم استفاده نشده را به کارگزار فروشنده پرداخت نموده و کارگزار فروشنده مکلف است وجوه مذکور را به حساب ناشر واریز نماید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1395-12-01 10:14:02 گشایش نماد اوراق حق تقدم استفاده ازتسهیلات مسکن بهمن1395(تسه95111) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ امروز یکشنبه مورخ 01/12/1395 نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بهمن ماه 1395(تسه95111)، در بازار عادی با محدودیت دامنه نوسان 5 درصدی قیمت گشایش می یابد. دامنه نوسان قیمت بر اساس قیمت پایانی معاملات روز قبل در نماد تسه95101 می باشد. قیمت پایانی اوراق، میانگین موزون معاملات روزانه اوراق می باشد. لازم به ذکر است محدودیت حجمی هر سفارش خرید (بلوک) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بهمن ماه 1395(تسه95111) تعداد 140 ورقه تعیین گردیده است. همچنین تأکید می گردد، در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهای معاملاتی تسه94081 و بعد از آن که به صورت توأمان با اوراق گواهی صادره در نمادهای معاملاتی تسه94071 و قبل از آن خریداری می شوند نیز محدودیت سقف خرید مجموعاً به میزان حداکثر 140 ورقه برای هر کد معاملاتی و در هر جلسهعاملاتی در تمامی نمادهای مذکور می باشد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1395-12-01 10:01:53 پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی تسه9306 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/06/1393 در نماد معاملاتی تسه9306 جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 15/12/1395 به اتمام می رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز یکشنبه مورخ 15/12/1395 متوقف می گردد. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/06/1393 در نماد معاملاتی تسه9306 جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 15/01/1396 می باشد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1395-12-01 9:50:45 توقف نماد معاملاتی اوراق گواهی سپرده عام بانک پارسیان (پارس96071) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اوراق گواهی سپرده عام بانک پارسیان (پارس96071)، به منظور پرداخت سود علی الحساب ماهانه اوراق در تاریخ 03/12/1395، در پایان معاملات امروز یکشنبه مورخ 01/12/1395 متوقف می گردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1395-12-01 9:46:35 توقف نمادهای معاملاتی دبالک1، حکمت1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (دبالک1) با توجه به دریافت اطلاعات پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1396 و بانک حکمت ایرانیان (حکمت1) با توجه به اطلاعات دریافتی مبنی بر تغییر با اهمیت نسبت به پیش بینی سال مالی 1395، متوقف گردیدند. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما