به روزرسانی :
8
مرداد
1395
_
   پیام ناظر بازار↫
 • توقف نماد معاملاتی شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع1) 1395-05-06 17:33:43
 • پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی تسه 9305 1395-05-06 10:09:17
 • تداوم ثبت معاملات توافقی نمادهای معاملاتی پلوله1، شکف1 1395-05-06 10:04:33
 • تداوم ثبت معاملات توافقی نمادهای معاملاتی واحصا1، فبستم1 1395-05-06 10:00:39
 • بازگشایی نمادهای معاملاتی ثعمرا1، حریل1 1395-05-06 9:37:55

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
عنوان نماد تاریخ پیوست ها
معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره آينده 1395/05/07
پيش بيني درآمد هر سهم سبحان 1395/05/07
نامه وسبحان 1395/05/07
نامه شراز 1395/05/07
نامه شاوان 1395/05/07
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1395-05-06 17:33:43 توقف نماد معاملاتی شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع1) و حق تقدم خرید سهام شرکت مذکور در نماد معاملاتی "ارفعح1"، با توجه به دریافت اطلاعات مبنی بر تغییر با اهمیت پیش بینی عملکرد سال مالی 1395 متوقف گردید. مدیریت عملیات بازار واعضای فرابورس ایران
1395-05-06 10:09:17 پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی تسه 9305 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/05/1393 در نماد معاملاتی تسه9305، جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 15/05/1395 به اتمام می رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 13/05/1395 متوقف می گردد. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/05/1393 در نماد معاملاتی تسه 9305 جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 15/06/1395 می باشد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-05-06 10:04:33 تداوم ثبت معاملات توافقی نمادهای معاملاتی پلوله1، شکف1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نمادهای معاملاتی شرکت تولیدی گاز لوله (پلوله1) و شرکت کف (شکف1) پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، از امروز چهارشنبه مورخ 06/05/1395 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و بدون محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) در سامانه معاملات توافقی امکان پذیر می باشد. همچنین مقتضی است کارگزاران محترم می بایست مفاد اطلاعیه شماره 0902/الف/94 مورخ 19/05/1394 این مدیریت را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-05-06 10:00:39 تداوم ثبت معاملات توافقی نمادهای معاملاتی واحصا1، فبستم1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نمادهای معاملاتی شرکت احیاء صنایع خراسان (واحصا1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم و شرکت صنایع بسته بندی مشهد (فبستم1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، از امروز چهارشنبه مورخ 06/05/1395 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و بدون محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) در سامانه معاملات توافقی امکان پذیر می باشد. همچنین مقتضی است کارگزاران محترم می بایست مفاد اطلاعیه شماره 0902/الف/94 مورخ 19/05/1394 این مدیریت را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-05-06 9:37:55 بازگشایی نمادهای معاملاتی ثعمرا1، حریل1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت عمران و توسعه شاهد (ثعمرا1) و شرکت ریل پرداز سیر (حریل1) پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز چهارشنبه مورخ 06/05/1395 آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما