به روزرسانی :
12
شهریور
1394
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 1394-06-11 16:36:58
 • عرضه اولیه سهام شرکت مواد ویژه لیا در نماد شلیا1 1394-06-11 16:23:59
 • عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی کشرق1 1394-06-11 15:26:16
 • تعیین کارگزار ناظر درنماد معاملاتی شرکت مهندسی مرآت پولاد (تپولا1) 1394-06-11 12:00:46
 • گشایش نماد معاملاتی اوراق مشارکت شهرداری مشهد (مشهد9731) 1394-06-11 11:57:35

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1394-06-11 16:36:58 عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛پیرو اطلاعیه شماره 0909/الف/94 مورخ 10/06/1394 این مدیریت ، میزان 76/27 درصد (بیست و هفت ممیز هفتاد و شش صدم درصد) سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) با قیمت پایه کل 9,994,324,383,000 ریال روز سه شنبه مورخ 24/06/1394 از طریق بازار دوم فرابورس ایران، مورد عرضه قرار می گیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-06-11 16:23:59 عرضه اولیه سهام شرکت مواد ویژه لیا در نماد شلیا1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 0910/الف/94 مورخ 11/06/1394 این مدیریت، روز دوشنبه مورخ 16/06/1394 تعداد 12،123،000 سهم معادل 15 درصد از سهام شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام) برای اولین بار پس از پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران در نماد شلیا1 عرضه می گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-06-11 15:26:16 عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی کشرق1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ معاملات امروز چهارشنبه مورخ 11/06/1394، در نماد معاملاتی شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق1) مورد تایید قرار نگرفت. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-06-11 12:00:46 تعیین کارگزار ناظر درنماد معاملاتی شرکت مهندسی مرآت پولاد (تپولا1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ با توجه به درج نماد معاملاتی شرکت مهندسی مرآت پولاد (سهامی عام)در بازار پایه توافقی، خواهشمند است نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای مشتریانخود در سامانه معاملاتی در نماد "ذتپولا"، در اسرع وقت، اقدام فرمایید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1394-06-11 11:57:35 گشایش نماد معاملاتی اوراق مشارکت شهرداری مشهد (مشهد9731) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند، پیرو اطلاعیه شماره 10074/ن/97 مورخ 08/06/1394 و اطلاعیه شماره 10076/ن/94 مورخ 11/06/1394 این شرکت، امروز چهارشنبه مورخ 11/06/1394، نماد معاملاتی اوراق مشارکت شهرداری مشهد در نماد "مشهد9731"، اولین بار پس از پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس و به منظور آغاز معاملات ثانویه اوراق مذکور در بازار فرابورس ایران گشایش می یابد. تاریخ انتشار اوراق مذکور 21/04/1394 و ارزش اسمی هر ورقه 1 میلیون ریال می باشد. اوراق مذکور، سه ساله و نیم با تاریخ سررسید 21/10/1397 بوده و نرخ سود علی الحساب آن 21 درصد سالانه با مواعد پرداخت هر سه ماه یکبار می باشد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است:1. کارگزاران محترم می توانند در دامنه نوسان قیمت اوراق مذکور نسبت به ورود سفارش اقدام نمایند.2. هیچگونه محدودیتی در خرید این اوراق توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود ندارد.3. دوره زمانی بازارگردانی اوراق مذکو در نماد "مشهد9731" از تاریخ پذیرش اوراق در فرابورس ایران تا تاریخ 21/07/1397 می باشد. 4. دامنه مظنه اوراق مذکور حداکثر 1 درصد و دامنه نوسان قیمتی روزانه اوراق 50 درصد می باشد. 5. حداقل سفارش انباشته به تعداد 1،000 ورقه معادل 1 میلیارد ریال می باشد. 6. حداقل تعهد معاملات روزانه به میزان 100 میلیارد ریال می باشد. 7. محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) در نماد معاملاتی مذکور (مشهد9731)، به میزان 50،000 ورقه تعیین می گردد.8. تسویه حساب و پایاپای این اوراق همانند اوراق سهام بوده، با این تفاوت که روزتسویه T+1 می باشد. اطلاعات مربوط به این اوراق در اطلاعیه مذکور در سایت فرابورس ایران، در دسترس می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
YTM 20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما
ایمیل
متن پیام