به روزرسانی :
15
آذر
1395
_
   پیام ناظر بازار↫
 • پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفعح1) 1395-09-15 11:16:53
 • توقف ثبت معاملات توافقی نمادهای معاملاتی وثنو1 و فافزا1 1395-09-15 10:17:11
 • بازگشایی نماد معاملاتی اوراق مشارکت شرکت میدکو در نماد ومدکو11 1395-09-15 10:13:14
 • تداوم ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی وملل1 1395-09-15 10:09:27
 • تداوم ثبت معاملات توافقی در نماد معاملاتی وجامی1 1395-09-15 9:58:16

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1395-09-15 11:16:53 پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفعح1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ تعداد 28،230،589حق تقدم استفاده نشده شرکت آهن و فولاد ارفع(سهامی عام) در نماد ارفعح1، امروز دوشنبه مورخ 15/09/1395، بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است محدودیت حجمی خرید در هر سفارش 100،000 سهم می باشد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: مهلت پذیره نویسی عمومی تا روز دوشنبه مورخ 29/09/1395 بوده لذا نماد معاملاتی مذکور (ارفعح1) در پایان روز معاملاتی دوشنبه مورخ 29/09/1395 متوقف می گردد. کارگزارانی که حق تقدم مذکور را خریداری می نمایند، می بایست وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده را همزمان با تسویه وجه معامله حق تقدم به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نمایند. بدیهی است مسئولیت واریز وجه معامله حق تقدم و همچنین وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده (ارزش اسمی هر سهم) بر عهده کارگزار مربوطه می باشد. شرکت سپرده گذاری مرکزی، وجوه حق تقدم استفادهشده را به کارگزار فروشنده پرداخت نموده و کارگزار فروشنده مکلف است وجوه مذکور رابه حساب ناشر واریز نماید. لازم به یاد آوری است با توجه به اینکه سهام مذکور حق تقدم استفاده نشده می باشد، خریداران محترم امکان فروش سهام خریداری شده را تا قبل از ثبت افزایش سرمایه شرکت ندارند. همچنین، با توجه به اینکه متعهد پذیره نویس، سهامدار عمده ناشر می باشد چنانچه تمایل داشته باشد بدهی ناشی از خرید حق تقدم های استفاده نشده در عرضه عمومی ناشی از افزایش سرمایه را با مطالبات خود از ناشر تهاتر نماید، می بایست حداقل 5 روز قبل از اتمام دوره عرضه عمومی، درخواست خود به همراه گزارش بازرس قانونی ناشر مبنی بر تأیید خالص بدهی به متعهد پذیره نویس را به فرابورس ارائه نماید. فرابورس با بررسی و احراز شرایط این تبصره اجازه انجام تسویه خارج از اتاق پایاپای معاملات مربوطه را مطابق با روال مربوط با فرم تسویه خارج از اتاق پایاپای صادر می نماید. مدیریت عملیا بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-09-15 10:17:11 توقف ثبت معاملات توافقی نمادهای معاملاتی وثنو1 و فافزا1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (وثنو1)، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و شرکت فولاد افزا سپاهان (فافزا1) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 17/09/1395، در پایان معاملات امروز دوشنبه مورخ 15/09/1395 متوقف می گردند. همچنین در خصوص درخواستهای مشمول معاملات عمده، با توجه به ضرورت استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار، مقتضی است کارگزاران محترم مهلت زمانی مورد نیاز جهت استعلام مذکور را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-09-15 10:13:14 بازگشایی نماد معاملاتی اوراق مشارکت شرکت میدکو در نماد ومدکو11 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اوراق مشارکت شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه ومدکو11، امروز دوشنبه مورخ 15/09/1395، پس از پرداخت سود علی الحساب ماهانه اوراق آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-09-15 10:09:27 تداوم ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی وملل1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت اعتباری ملل (وملل1) پس از پذیرش مشروط در بازار دوم فرابورس ایران از امروز دوشنبه مورخ 15/09/1395 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و بدون محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک)در سامانه معاملات توافقی امکان پذیر می باشد. همچنین مقتضی است کارگزاران محترم می بایست مفاد اطلاعیه شماره 0902/الف/94 مورخ 19/05/1394 این مدیریت و نیز مفاد اطلاعیه شماره 52580/5/95 مورخ 02/09/1395 این شرکت در خصوص پذیرش مشروط شرکت مذکور، در بازار دوم فرابورس ایران را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-09-15 9:58:16 تداوم ثبت معاملات توافقی در نماد معاملاتی وجامی1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی سرمایه گذاری جامی (وجامی1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از امروز دوشنبه مورخ 15/09/1395 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و بدون محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) در سامانه معاملات توافقی امکان پذیر می باشد. همچنین مقتضی است کارگزاران محترم می بایست مفاد اطلاعیه شماره 0902/الف/94 مورخ 19/05/1394 این مدیریت را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما