به روزرسانی :
7
اردیبهشت
1396
_
   پیام ناظر بازار↫
 • پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده در نماد معاملاتی شلردح1 1396-02-06 11:36:58
 • توقف نماد معاملاتی واحدهای ETF گنجینه آینده روشن در نماد صایند1 1396-02-06 11:12:12
 • توقف نماد معاملاتی شرکت احیا صنایع خراسان (واحصا1) 1396-02-06 9:53:29
 • توقف نماد معاملاتی شرکت دامداری تلیسه نمونه (تلیسه1) 1396-02-06 9:49:43
 • پایان مدت اعتبار و توقف نمادهای معاملاتی تسه 9308 و تسه9402 1396-02-06 9:42:28

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
عنوان نماد تاریخ پیوست ها
نامه زاگرس 1396/02/07
مشخصات کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي خاورميانه 1396/02/07
گزارش فعاليت ماهانه چکاپا 1396/02/07
نامه ذخفناور 1396/02/07
گزارش کنترل هاي داخلي ک ب س 1396/02/06
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1396-02-06 11:36:58 پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده در نماد معاملاتی شلردح1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ تعداد 111،772،110 حق تقدم استفاده نشده شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام) در نماد معاملاتی شلردح1، امروز چهارشنبه مورخ 06/02/1396 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: مهلت پذیره نویسی عمومی تا روز چهارشنبه مورخ 20/02/1396 بوده لذا نماد معاملاتی مذکور (شلردح1) در پایان روز معاملاتی چهارشنبه مورخ 20/02/1396 متوقف می گردد. کارگزارانی که حق تقدم مذکور را خریداری می نمایند، می بایست وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده را همزمان با تسویه وجه معامله حق تقدم به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نمایند. بدیهی است مسئولیت واریز وجه معامله حق تقدم و همچنین وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده (ارزش اسمی هر سهم) بر عهده کارگزار مربوطه می باشد. شرکت سپرده گذاری مرکزی، وجوه حق تقدم استفاد نشده رابه کارگزار فروشنده پرداخت نموده و کارزار فروشنده مکلف است وجوه مذکور رابه حساب ناشر واریز نماید. لازم به یاد آوری است با توجه به اینکه سهام مذکور حق تقدم استفاده نشده می باشد، خریداران محترم امکان فروش سهام خریداری شده را تا قبل از ثبت افزایش سرمایه شرکت ندارند. همچنین، با توجه به اینکه متعهد پذیره نویس، سهامدار عمده ناشر می باشد چنانچه تمایل داشته باشد بدهی ناشی از خرید حق تقدم های استفاده نشده در عرضه عمومی ناشی از افزایش سرمایه را با مطالبات خود از ناشر تهاتر نماید، می بایست حداقل 5 روز قبل از اتمام دوره عرضه عمومی، درخواست خود به همراه گزارش بازرس قانونی ناشر مبنی بر تأیید خالص بدهی به متعهد پذیره نویس را به فرابورس ارائه نماید. فرابورس با بررسی و احراز شرایط این تبصره اجازه انجام تسویه خارج از اتاق پایاپای معاملات مربوطه را مطابق با روال مربوط با فرم تسویه خارج از اتاق پایاپای صادر می نماید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396-02-06 11:12:12 توقف نماد معاملاتی واحدهای ETF گنجینه آینده روشن در نماد صایند1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی واحدهای سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن (صایند1)جهت اعمال سود نقدی هر واحد سرمایه گذاری در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 06/02/1396 متوقف می گردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396-02-06 9:53:29 توقف نماد معاملاتی شرکت احیا صنایع خراسان (واحصا1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت احیا صنایع خراسان (واحصا1)، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز یکشنبه مورخ 10/02/1396 در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 06/02/1396 متوقف می گردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396-02-06 9:49:43 توقف نماد معاملاتی شرکت دامداری تلیسه نمونه (تلیسه1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت دامداری تلیسه نمونه (تلیسه1)، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز یکشنبه مورخ 10/02/1396 در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 06/02/1396 متوقف می گردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396-02-06 9:42:28 پایان مدت اعتبار و توقف نمادهای معاملاتی تسه 9308 و تسه9402 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/08/1393 در نماد معاملاتی تسه9308 و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/02/1394 در نماد معاملاتی تسه9402 جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 15/02/1396 به اتمام می رسد. لذا، نمادهای معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 13/02/1396 متوقف می گردند. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/08/1393 در نماد معاملاتی تسه 9308 و مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/02/1394 در نماد معاملاتی تسه 9402 جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 15/03/1396 می باشد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • اختیار معامله
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه الف
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ب
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ج
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما