به روزرسانی :
11
شهریور
1393
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت سنگ آهن شرق ایران 1393-06-11 15:03:08
 • عرضه یکجای سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 1393-06-11 15:02:05
 • عرضه عمده مدیریتی غیرکنترلی حق تقدم خرید سهام در نماد سنوینح4 1393-06-11 15:00:50
 • عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه (سهامی خاص) 1393-06-11 14:59:38
 • تداوم ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی وکادو1 1393-06-11 11:56:05

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1393-06-11 15:03:08 عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت سنگ آهن شرق ایران کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0781/الف/93 مورخ 05/06/1393 مدیریت بازار، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، تعداد 1,289,792 سهم معادل 99/99 درصد (نود و نه ممیز نود و نه صدم درصد) از سهام کنترلی شرکت سنگ آهن شرق ایران (سهامی خاص) متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران را بطور یکجا و شرایطی (پرداخت کل ثمن معامله و احراز سایر شرایط طی 9 روز کاری از تاریخ انجام معامله) با قیمت پایه کل 92،668،975،616 ریال، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز شنبه مورخ 22/06/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-06-11 15:02:05 عرضه یکجای سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0778/الف/93 مورخ 03/06/1393 مدیریت بازار، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، تعداد 228,622,900 سهم معادل 20 درصد (بیست درصد) از سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی (سهامی خاص) متعلق به وزارت جهاد کشاورزی را بطور یکجا و نقد یا نقد و اقساط (15 درصد نقد، مابقی اقساط 8 ساله با نرخ 15 درصد) با قیمت پایه کل 23,412,128,074,500 ریال، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز چهارشنبه مورخ 19/06/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-06-11 15:00:50 عرضه عمده مدیریتی غیرکنترلی حق تقدم خرید سهام در نماد سنوینح4 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 0777/الف/93 مورخ 02/06/1393 این مدیریت، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) در نظر دارد، تعداد 58,206,593 حق تقدم خرید سهام معادل 27/7درصد (هفت ممیز بیست و هفت صدم درصد) از مجموع سهام و حق تقدم شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین(سهامی عام) با قیمت پایه کل 75,668,570,900 ریال، را طور یکجا و نقد مطابق با رویه جاری تسویه پایاپای (T+3)، روز یکشنبه مورخ 16/06/1393 در بازار پایه فرابورس ایران به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-06-11 14:59:38 عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه (سهامی خاص) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0776/الف/93 مورخ 01/06/1393 مدیریت بازار، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، تعداد 194,741,333 سهم معادل 100 درصد (صد در صد) از سهام کنترلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه (سهامی خاص) متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را بطور یکجا و نقد یا نقد و اقساط (15 درصد نقد، مابقی اقساط 6 ساله با نرخ 15 درصد) با قیمت پایه کل 1,589,868,242,612 ریال، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز سه شنبه مورخ 18/06/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-06-11 11:56:05 تداوم ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی وکادو1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت تکادو (وکادو1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از امروز سه شنبه مورخ 11/06/1393 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و بدون محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) در سامانه معاملات توافقی امکان پذیر می باشد. همچنین، تأکید می گردد بازگشایی نماد بدون دوره سفارش گیری انجام می پذیرد و به محض بازگشایی نماد تطبیق سفارش های ثبت شده در سامانه معاملات و ارسال به ناظر بازار امکانپذیر می باشد. مقتضی است کارگزاران محترم می بایست با توجه به حذف تمامی سفارش های قبلی ثبت شده در سامانه معاملات در نماد "وکادو1" نسبت به ورود مجدد سفارش های مشتریان خود در سامانه معاملاتی در اسرع وقت اقدام نمایند. لازم به ذکر است مطابق با ماده 11 "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران"، معاملات سهام شرکتهای حار در بازار پایهی توافقی بر اساس اطلاعات منتشره موجود، در هر زمان امکان پذیر میباشد. همچنین مطابق با تبصره 1 ماده مذکور، خریدار و فروشنده با علم و آگاهی نسبت به وضعیت مالی شرکت بر اساس اطلاعات منتشره موجود اقدام به خرید و فروش نموده و هرگونه ادعایی در خصوص عدم افشای اطلاعات مسموع نمیباشد. لذا، متقاضیان محترم می بایست میزان تطابق اطلاعات منتشر شده توسط ناشر از طریق سایت رسمی کدال را با اطلاعات عنوان شده در فصل سوم (موارد افشا) "دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"، مد نظر قرار دهند. مدیریت بازار فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
YTM 20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما
ایمیل
متن پیام