به روزرسانی :
15
اسفند
1393
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عرضه یکجای سهام کنترلی سرمایه گذاری توسعه وعمران زاگرس چهارمحال و بختیاری 1393-12-13 13:33:08
 • عرضه یکجای سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز 1393-12-13 13:32:02
 • عرضه یکجای سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت فن آوا کارت(سهامی خاص) 1393-12-13 13:30:59
 • عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس (سهامی خاص) 1393-12-13 13:29:53
 • عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت بیمه میهن(میهن4) 1393-12-13 13:29:01

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1393-12-13 13:33:08 عرضه یکجای سهام کنترلی سرمایه گذاری توسعه وعمران زاگرس چهارمحال و بختیاری کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0856/الف/93 مورخ 09/12/1393 این شرکت، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) اصالتاً و وکالتاً از طرف شرکت های تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام)، تامین مسکن جوانان (سهامی عام)، تامین مسکن نوین (سهامی عام) و سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) در نظر دارد، تعداد 30,946,923 سهم معادل 46/89 درصد (چهل و شش ممیز هشتاد و نه صدم درصد) از سهام کنترلی شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران زاگرس چهارمحال و بختیاری (سهامی عام) را بطور یکجا و نقد یا نقد و اقساط (مطابق با بندهای 2، 3 و 4 بیانیه مذکور) با قیمت پایه کل 25,036,060,707 ریال روز شنبه مورخ 23/12/1393 از طریق عرضه در بازار پایه فرابورس ایران، به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیرت بازار فرابورس ایران
1393-12-13 13:32:02 عرضه یکجای سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 0853/الف/93 مورخ 06/12/1393 مدیریت بازار، شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) در نظر دارد، تعداد 108،000،000 سهم معادل 30 درصد (سی درصد) از سهام شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز (سهامی عام)، با قیمت پایه کل 216,000,000,000 ریال را بطور یکجا و نقد (مطابق با رویه جاری تسویه پایاپای (t+3)) از طریق عرضه در بازار دوم فرابورس ایران، روز چهارشنبه مورخ 20/12/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازارابرس ایران
1393-12-13 13:30:59 عرضه یکجای سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت فن آوا کارت(سهامی خاص) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 0854/الف/93 مورخ 06/12/1393 این شرکت، شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) در نظر دارد، تعداد 60,000,000 سهم معادل 20 درصد (بیست درصد) از سهام شرکت فن آوا کارت (سهامی خاص)، با قیمت پایه کل 274,800,00,000 ریال را بطور یکجا و شرایطی (پرداخت کل ثمن معامله و احراز سایر شرایط مندرج در بندهای 14 و 15 بیانیه مذکور حداکثر طی چهار روز کاری پس از انجام معامله) از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران، روز چهارشنبه مورخ 20/12/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازارابرس ایران
1393-12-13 13:29:53 عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس (سهامی خاص) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره 0855/الف/93 مورخ 07/12/1393 این شرکت، بانک تجارت (سهامی عام) در نظر دارد، تعداد 8,429,081,429 سهم معادل 99/50 درصد (نود و نه ممیز پنجاه صدم درصد) از سهام کنترلی شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس (سهامی خاص) را بطور یکجا و نقد یا نقد و اقساط (مطابق با بندهای 2، 3 و 4 بیانیه مذکور) با قیمت پایه کل 16,107,974,610,819 ریال، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز چهارشنبه مورخ 20/12/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به بیانیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران
1393-12-13 13:29:01 عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت بیمه میهن(میهن4) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 0850/الف/93 مورخ 03/12/1393 مدیریت بازار، موسسه سازمان اقتصادی رضوی در نظر دارد، تعداد 80,000,000 سهم معادل 20 درصد (بیست درصد) از سهام شرکت بیمه میهن (سهامی عام)، با قیمت پایه کل معادل قیمت پایانی سهام در روز قبل از عرضه ضربدر تعداد سهام قابل عرضه به شرط آنکه از مبلغ 160,000,000,000 ریال کمتر نباشد را بطور یکجا و شرایطی (پرداخت 40 درصد ارزش کل معامله به صورت نقد، حداکثر طی 7 روز کاری پس از انجام معامله و ارائه تعهدات لازم و انجام تشریفات حداکثر طی 7 روز کاری پس از انجام معامله به شرح بند 2 اطلاعیه مذکور) از طریق عرضه در بازار دوم فرابورس ایران، روز شنبه مورخ 16/12/1393 به فروش برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بزرارس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
YTM 20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما
ایمیل
متن پیام