به روزرسانی :
8
تیر
1395
_
   پیام ناظر بازار↫
 • تداوم ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی ثاصفا1 1395-04-08 12:09:35
 • گشایش نماد حق تقدم خرید سهام شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سجامح1) 1395-04-08 11:02:02
 • تداوم ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی فوکا1 1395-04-08 9:55:51
 • توقف نمادهای معاملاتی حخزر1، حخزرح1 1395-04-08 9:47:51
 • توقف ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی گپارس1 1395-04-08 9:33:40

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
عنوان نماد تاریخ پیوست ها
زمانبندي پرداخت سود تفيرو 1395/04/08
زمانبندي پرداخت سود تفيرو 1395/04/08
مشخصات کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي بيمه پاسارگاد 1395/04/08
نامه قچار 1395/04/08
اولين پيش بيني درآمد هر سهم خاورميانه 1395/04/08
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1395-04-08 12:09:35 تداوم ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی ثاصفا1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت ساختمان اصفهان (ثاصفا1)، پس از به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ 31/03/1395 از امروز سه شنبه مورخ 08/04/1395 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و بدون محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) در سامانه معاملات توافقی امکان پذیر می باشند. مقتضی است متقاضیان محترم می بایست به موضوع اظهارنظر مردود حسابرس شرکت نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31/06/1394 ساختمان اصفهان (سهامی عام) نیز توجه فرمایند. همچنین، با توجه به اطلاعات منتشره توسط شرکت ساختمان اصفهان در سایت رسمی کدال، زمان برگزاری مجمع مذکور روز دوشنبه مورخ 14/04/1395 می باشد. لذا ثبت معاملات توافقی نماد معالاتی شرکت ساختمان اصفهان (ثاصفا1) در پایان معاملات روز شنبه مورخ 12/04/1395 متوقف می گردد. همچنین مقتضی است کارگزاران محترم می بایست مفاد اطلاعیه شماره 0902/اف/94 مورخ 19/05/1394 این مدیریت را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-04-08 11:02:02 گشایش نماد حق تقدم خرید سهام شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سجامح1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سجامح1)، از طریق سامانه معاملات بازار پایه توافقی از امروز سه شنبه مورخ 08/04/1395، بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و بدون محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) امکان پذیر می باشد. بازگشایی نماد معاملاتی مذکور بدون دوره سفارش گیری انجام می پذیرد و به محض بازگشایی نماد تطبیق سفارش های ثبت شده در سامانه معاملات و ارسال به ناظر بازار امکانپذیر می باشد. لازم به ذکر است مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا در نماد سجامح1 تا روز سه شنبه مورخ 02/06/1395 می باشد و ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت مذکور (سجامح1) در پایان معاملات روز سه شنبه مورخ 02/06/1395 متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شماره DPM-IOP-90-001 مورخ 1/05/1390 اداره نظارت برانتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 150481/121 مورخ 30/05/1390 اداره امور کارگزاران سازمان بورس واوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-04-08 9:55:51 تداوم ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی فوکا1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت فولاد کاویان (فوکا1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام از امروز سه شنبه مورخ 08/04/1395 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و بدون محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) در سامانه معاملات توافقی امکان پذیر می باشد. همچنین مقتضی است کارگزاران محترم می بایست مفاد اطلاعیه شماره 0902/الف/94 مورخ 19/05/1394 این مدیریت را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-04-08 9:47:51 توقف نمادهای معاملاتی حخزر1، حخزرح1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت کشتیرانی دریای خزر(حخزر1)و حق تقدم خرید سهام شرکت مذکور جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 12/04/1395 در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 08/04/1395 متوقف می گردند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-04-08 9:33:40 توقف ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی گپارس1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس (گپارس1)، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در تاریخ 10/04/1395 در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 08/04/1395 متوقف می گردد. همچنین در خصوص درخواستهای مشمول معاملات عمده، با توجه به ضرورت استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار، مقتضی است کارگزاران محترم مهلت زمانی مورد نیاز جهت استعلام مذکور را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما