به روزرسانی :
5
بهمن
1395
_
   پیام ناظر بازار↫
 • پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی تسه9305 1395-11-05 15:53:29
 • تعیین محدودیت حجمی نماد معاملاتی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان(غگلپا1) 1395-11-05 14:21:26
 • مسدود نمودن دسترسی معامله گران برخط وغیربرخط در نماد غگلپا1 1395-11-05 11:55:28
 • توقف نماد معاملاتی شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (دبالک1) 1395-11-05 11:36:25
 • توقف نماد معاملاتی شرکت مواد ویژه لیا(شلیا1) 1395-11-05 11:33:10

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1395-11-05 15:53:29 پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی تسه9305 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/05/1393 در نماد معاملاتی تسه9305 جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 15/11/1395 به اتمام می رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 13/11/1395 متوقف می گردد. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/05/1393 در نماد معاملاتی تسه 9305 جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 15/12/1395 می باشد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1395-11-05 14:21:26 تعیین محدودیت حجمی نماد معاملاتی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان(غگلپا1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ حداکثر محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) جهت نماد معاملاتی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نماد معاملاتی "غگلپا1"، از روز چهارشنبه مورخ 1395/11/06، به میزان 10،000 سهم تعیین می گردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1395-11-05 11:55:28 مسدود نمودن دسترسی معامله گران برخط وغیربرخط در نماد غگلپا1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ با توجه به اتمام دوره ثبت سفارش در نماد "غگلپا1" در ساعت 12:00 امروز سه شنبه مورخ 1395/11/05 مقتضی است راس ساعت 12:00 هرگونه دسترسی معامله گران برخط و غیر برخط درنماد "غگلپا1" مسدود گردد. هرگونه مسئولیت ناشی از عدم مسدود بودن دسترسی معامله گران هر کارگزاری به عهده آن کارگزاری خواهد بود. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1395-11-05 11:36:25 توقف نماد معاملاتی شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (دبالک1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (دبالک1) با توجه به اطلاعات دریافتی مبنی بر تعدیل بااهمیت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1395، متوقف گردید. مدیرعملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1395-11-05 11:33:10 توقف نماد معاملاتی شرکت مواد ویژه لیا(شلیا1) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مواد ویژه لیا (شلیا1) با توجه به اطلاعات دریافتی مبنی بر ابهام در اطلاعات متوقف گردید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما